Informace pro praxi

Pokud do vaší ordinace či zařízení přijde občan Ukrajiny s vízem za účelem strpění na území ČR, je možné ho ošetřit na základě Náhradního průkaz pojištěnce všeobecné zdravotní pojišťovny VZP ČR. Ten jeho držitele opravňuje čerpat na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění. Pro lepší komunikaci s těmito pacienty můžete využít karty se základními frázemi pro zdravotníky. Informace k úhradám hrazených služeb jsou uvedeny zde.