Očkování

Sledování skladovaných a likvidovaných zásob očkovacích látek

S platností od 1. 1. 2022 je formulář pro sledování skladovaných a likvidovaných zásob očkovacích látek k dispozici na internetové adrese vakciny.avenier.cz/cz/user/stavzasob. Poskytovatelé, kteří objednávají očkovací látky u distributora Avenier a.s., informují prostřednictvím formuláře o stavu skladovaných zásob a počtu likvidovaných očkovacích látek, a to vždy ke 30. 6. a 31. 12. daného roku. Poskytovatelé vyplní informace do formuláře vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí daného období, tj. daného pololetí. V případě dotazů jsou k dispozici kontakty – telefon 545 123 123 (pondělí – pátek od 8 do 15 hodin) a e-mail stavzasob@avenier.cz.

  • V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

  • Upozorňujeme na vydání aktualizovaného znění metodiky ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace).