Očkování

Sledování skladovaných a likvidovaných zásob očkovacích látek

S platností od 1. 1. 2022 je k distribuci očkovacích látek pro pravidelná očkování a ke sledování skladových zásob oprávněna společnost Avenier a.s. Pro účely sledování skladovaných a likvidovaných očkovacích látek je pro PZS zpřístupněn elektronický formulář na internetové stránce vakciny.avenier.cz/cz/user/stavzasob (dále jen „formulář“). Stav skladovaných zásob může PZS hlásit i telefonicky na číslo 545 123 123 (pondělí – pátek od 8 do 15 hodin) nebo e-mailem na stavzasob@avenier.cz. Informaci o stavu skladovaných zásob a počtu likvidovaných očkovacích látek předávají PZS vždy ke 30. 6. a 31. 12. daného roku, a to nejpozději do 30 dnů po uplynutí daného období, tj. daného pololetí.

  • V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

  • Upozorňujeme na vydání aktualizovaného znění metodiky ke sjednocení postupu při pravidelném očkování proti TBC prováděném podle platné legislativy pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace).