Očkování

Sledování skladovaných a likvidovaných zásob očkovacích látek

S platností od 1. 1. 2022 je formulář pro sledování skladovaných a likvidovaných zásob očkovacích látek k dispozici na internetové adrese vakciny.avenier.cz/cz/user/stavzasob. Poskytovatelé, kteří objednávají očkovací látky u distributora Avenier a.s., informují prostřednictvím formuláře o stavu skladovaných zásob a počtu likvidovaných očkovacích látek, a to vždy ke 30. 6. a 31. 12. daného roku. Poskytovatelé vyplní informace do formuláře vždy nejpozději do 30 dnů po uplynutí daného období, tj. daného pololetí. V případě dotazů jsou k dispozici kontakty – telefon 545 123 123 (pondělí – pátek od 8 do 15 hodin) a e-mail stavzasob@avenier.cz.