Kontakty

Kontakty

Naše Informační centrum je určeno pro všechny, kdo potřebují poradit v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Na dotazy odpovídáme telefonicky v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 hodin:

Ústředí VZP

Naše adresa

Orlická 2020/4,  130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika
IČ (indentifikační číslo): 41197518
KÓD zdravotní pojišťovny: 111

Elektronická komunikace

  • e-mailové dotazy můžete zaslat na adresu: info@vzp.cz
  • datová schránka: i48ae3q
  • ePodatelna: podatelna@vzp.cz  (podrobnosti o náležitostech podání)
  • Žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím podávejte do naší datové schránky nebo prostřednictvím e-podatelny.

Korespondenční adresa

Písemnou korespondenci zasílejte na nejbližší pobočku VZP ve vašem kraji.

Přehledy OSVČ a formuláře, které jsou povinni předávat pojišťovně zaměstnavatelé (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přihláška a evidenční list zaměstnavatele), adresujte laskavě na: VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 01 Jihlava.

Žádosti o příspěvky poštou zasílejte na adresu: VZP ČR, regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01  Praha 1.