Kontakty

Upozorňujeme naše klienty, aby neklikali na žádné podezřelé SMS, jejichž obsahem je výplata peněz, výzva k úhradě pojistného, nebo dokonce výhra v loterii. Texty jednotlivých SMS se mohou lišit. Nebudete-li si jisti, zda se jedná opravdu o zprávu od nás, vždy kontaktujete naši infolinku 952 222 222.

Informační centrum

Naše Informační centrum je určeno pro všechny, kdo potřebují poradit v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Na vaše telefonické dotazy odpovídáme v pracovních dnech v době od 8.00 do 18.00 hodin.

Neradi telefonujete? Zkuste vyřešit svůj problém on-line.

Elektronická komunikace

  • e-mailové dotazy můžete zasílat na adresu: info@vzp.cz
    V e-mailu prosíme uveďte svoje jméno a příjmení a zda jste pojištěncem VZP. Pokud bude pro odpověď potřeba vaše identifikace, budete o to požádáni.
  • datová schránka: i48ae3q
    Prostřednictvím této datové schránky nezasílejte dokumenty a písemnosti určené pro Pojišťovnu VZP a.s. (PVZP), jako například oznámení škodné události z komerčního pojištění.  Pro podání na PVZP je určena datová schránka 2cbfqmx.
  • ePodatelna: podatelna@vzp.cz  (podrobnosti o náležitostech podání)
  • Žádosti podle zákona o svobodném přístupu k informacím podávejte do naší datové schránky nebo prostřednictvím e-podatelny.

Využívat také můžete Moje VZP,  VZP Point nebo naše webové formuláře.

Ústředí VZPNaše adresa

Orlická 2020/4,  130 00 Praha 3 - Vinohrady, Česká republika
IČ (identifikační číslo): 41197518
KÓD zdravotní pojišťovny: 111

Potřebujete nám zaslat písemnou korespondenci?

Písemnou korespondenci zasílejte na nejbližší pobočku VZP ve vašem kraji.

Přehledy OSVČ a formuláře, které jsou povinni předávat pojišťovně zaměstnavatelé (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele, Hromadné oznámení zaměstnavatele, Přihláška a evidenční list zaměstnavatele), adresujte laskavě na: VZP ČR, P. O. BOX 111, 586 11 Jihlava.

Žádosti o příspěvky z fondu prevence zasílejte spolu s potřebnými doklady na adresu: VZP ČR, regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01  Praha 1, prostřednictvím aplikace Moje VZP nebo datovou schránkou: i48ae3q.