Tiskopisy

TiskopisyTiskopisy - farmaceutické firmy

Žádost NLÉKY
V tomto článku naleznou farmaceutické firmy žádost o zařazení léčivého přípravku používaného při poskytování ústavní péče do databáze NLEKY.

Tiskopisy - smluvní zdravotnická zařízení

VZP-01 - Vyúčtování výkonů v ambulantní péči
Typ souboru: pdf [165 kB]

VZP-01s - Vyúčtování výkonů v ambulantní stomatologické péči
Typ souboru: pdf [165 kB]

VZP-02 - Vyúčtování výkonů v ústavní péči
Typ souboru: pdf [186 kB]

VZP-02p - Vyúčtování výkonů v ústavní péči (pokrač.)
Typ souboru: pdf [153 kB]

VZP-02s - Vyúčtování výkonů v ústavní stomatologické péči
Typ souboru: pdf [186 kB]

VZP-02sp - Vyúčtování výkonů v ústavní stomat. péči (pokrač.)
Typ souboru: pdf [152 kB]

VZP-03 - Zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky
Typ souboru: pdf [93 kB]

VZP-03s - Stomatologické výrobky
Typ souboru: pdf [107 kB]

VZP-05 - Vyúčtování výkonů nepravidelné péče
Typ souboru: pdf [153 kB]

VZP-06dp - Poukaz na vyšetření/ošetření DP
Typ souboru: pdf [194 kB]

VZP-06ft - Poukaz na vyšetření/ošetření FT
Typ souboru: pdf [381 kB]

VZP-06ft - Poukaz na vyšetření/ošetření FT verze A4
Typ souboru: pdf [312 kB]

VZP-06k - Poukaz na vyšetření/ošetření K
Typ souboru: pdf [218 kB]

VZP-06orp - Poukaz na vyšetření/ošetření ORP
Typ souboru: pdf [340 kB]

VZP-06 - Poukaz na vyšetření a ošetření
Typ souboru: pdf [169 kB]

VZP-06z - Poukaz na vyšetření/ošetření Z
Typ souboru: pdf [221 kB]

VZP-08 - Průvodní list dávky
Typ souboru: pdf [53 kB]

VZP-09 - Průvodní list datového nosiče
Typ souboru: pdf [53 kB]

VZP-10 - Recept
Typ souboru: pdf [700 kB]

VZP-12 - Poukaz na brýle a optické pomůcky
Typ souboru: pdf [527 kB]

VZP-13 - Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Typ souboru: pdf [596 kB]

VZP-13P - Přehled vrácených ZP
Typ souboru: pdf [77 kB]

VZP-14 - Poukaz na foniatrickou pomůcku
Typ souboru: pdf [573 kB]

VZP-15 - Návrh na lázeňskou péči
Typ souboru: pdf [1 124 kB]

VZP-16 - Vyúčtování lázeňské péče
Typ souboru: pdf [289 kB]

VZP-17 - Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně
Typ souboru: pdf [135 kB]

VZP-18 - Návrh na umístění dítěte v ozdravovně

Typ souboru: pdf [135 kB]

VZP-19 - Návrh na umístění dítěte v dětské odborné léčebně
Typ souboru: pdf [173 kB]

VZP-20 - Výpis z receptu
Typ souboru: pdf [112 kB]

VZP-21 - Žádanka o schválení (povolení)
Typ souboru: pdf [72 kB]

VZP-22 - Hlášení úrazu nebo jiného poškození zdraví
Typ souboru: pdf [152 kB]

VZP-23 - Vyúčtování ozdravenské péče
Typ souboru: pdf [57 kB]

VZP-30 - Registrační list
Typ souboru: pdf [388 kB]

VZP-31 - Faktura za období
Typ souboru: pdf [253 kB]

VZP-32 - Faktura za dávky
Typ souboru: pdf [89 kB]

VZP-34 - Příkaz ke zdravotnímu transportu
Typ souboru: pdf [709 kB]

VZP-35 - Záznam o provozu sanitního vozidla
Typ souboru: pdf [68 kB]

VZP-36 - Vyúčtování cest lékaře nebo jiného zdrav. pracovníka v návštěvní službě
Typ souboru: pdf [707 kB]

VZP-37 - Vyúčtování výkonů záchranné služby
Typ souboru: pdf [91 kB]

VZP-39 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů
Typ souboru: pdf [140 kB]

VZP-80 - Přihláška registrovaných pojištěnců
Typ souboru: pdf [118 kB]

VZP-81 - Žádost o předání zdravotních informací
Typ souboru: pdf [56 kB]

VZP-82 - Výpis ze zdravotní dokumentace
Typ souboru: pdf [59 kB]

VZP-83 - Protokol o předání pacienta
Typ souboru: pdf [62 kB]

VZP-85 - Hlášení o zastupování lékaře
Typ souboru: pdf [103 kB]

VZP-90 - Seznam nositelů výkonů
Typ souboru: pdf [53 kB]