e-Podatelna

Elektronická adresa podatelny VZP ČR je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Možnosti elektronického podání

  • prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na elektronickou adresu podatelna@vzp.cz

Požadavky na elektronická podání

  • jednou e-mailovou zprávou zasílejte pouze jedno podání
  • pro urychlení zpracování podání uvádějte kontaktní pracoviště VZP ČR, pokud je vám známo, a upřesňující identifikační údaje (adresa, příp. datum narození, IČ nebo sídlo firmy)
  • maximální souhrnná velikost zprávy je 5 MB
  • e-mailová zpráva může obsahovat přiložený soubor ve formátech:

*.doc/docx (dokument MS Word),  
*.rtf (dokument v textovém standardu RTF), 
*.txt (prostý text), 
*.pdf (dokument ve formátu Adobe Acrobat PDF/PDF-A),  
*.xls/xlsx (dokument MS Excel), 
*.jpg/jpeg/png (obrázky), 
*.fo/zfo (602 Form Filler)

V případě, že přiloženým souborem je formulář typu Hromadné oznámení zaměstnavatele, Evidenční list zaměstnavatele, Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele nebo Přehled OSVČ, doporučujeme použít dokument ve formátu PDF, a to s ohledem na jeho další zpracování.

Potvrzení příjmu podání

Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli následující automaticky generovanou zprávou:


Dobrý den!

Vaše podání ve věci "………….." bylo doručeno DD.MM.RRRR v xx:xx:xx hod.na elektronickou adresu podatelny VZP ČR a zaevidováno pod č.j. VZP………. . Podání bylo přijato k dalšímu zpracování.

Děkujeme Vám za důvěru.
Podatelna VZP ČR

----------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách VZP ČR


Zpráva bude podepsána kvalifikovaným systémovým certifikátem „VZP ČR“, vydaným certifikační autoritou PostSignum.

Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

V případě, že elektronické podání neprojde kontrolou (např. z důvodu porušeného souboru, nepovoleného formátu, překročení maximální velikosti apod.), bude informace o nepřijetí datové zprávy, vč. konkrétního zdůvodnění, sdělena odesílateli prostřednictvím e-mailu. Sdělení bude podepsáno kvalifikovaným systémovým certifikátem „VZP ČR“, vydaným certifikační autoritou PostSignum.