Webové formuláře

Mám zájem o přeregistraci k VZP

Prostřednictvím níže uvedeného formuláře se můžete snadno on-line přeregistrovat. Všechno ostatní už vyřídíme.

Zobrazit formulář

Přihlášení novorozence k VZP

Maminka pojištěná u VZP může své miminko přihlásit jednoduše on-line. Rodný list dítěte stačí přiložit jako fotografii nebo sken.

Zobrazit formulář

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)

Zahájení výdělečné činnosti musíte ohlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů a musíte si začít platit pojistné jako OSVČ.

Zobrazit formulář

Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)

Ukončení výdělečné činnosti musíte ohlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Zobrazit formulář

Přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát

Svůj nárok na platbu pojistného státem musíte pojišťovně ohlásit do 8 dnů. Jen za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel.

Zobrazit formulář

Oznámení o ukončení zařazení mezi státní pojištěnce

Ztrátu svého nároku na platbu pojistného státem (např. ukončení studia, odejmutí důchodu, ukončení mateřské, vyřazení z evidence Úřadu práce apod.) musíte pojišťovně ohlásit do 8 dnů.

Zobrazit formulář

Oznámení o zařazení mezi osoby bez zdanitelných příjmů

Pokud nespadáte celý kalendářní měsíc do kategorie zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, musíte to oznámit pojišťovně a platit si pojistné jako OBZP.

Zobrazit formulář

Nahlášení čísla bankovního účtu

Můžete nám nahlásit číslo svého účtu pro vracení částek doplatků překračujících limit i změnu účtu pro platby pojistného.

Zobrazit formulář

Žádost o nový průkaz pojištěnce VZP

O nový průkaz (kartičku pojištěnce) požádejte jen v případě jeho ztráty nebo poškození. Pokud se blíží konec platnosti vaší kartičky, novou vám automaticky pošleme poštou.

Zobrazit formulář

Nahlášení výplaty dávek nemocenského pojištění OSVČ

Nemusíte platit zálohy na pojistné, pokud jste celý kalendářní měsíc práce neschopni nebo v nařízené karanténě; tuto skutečnost je ale třeba pojišťovně oznámit.

Zobrazit formulář

Registrace do aplikace Moje VZP

Chcete mít pod kontrolou své čerpání zdravotní péče i platby zdravotního pojištění? Kdykoli si ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, nebo projít historii plátců pojistného?

Zobrazit formulář

Přihláška do Klubu pevného zdraví

Využijte některou z mnoha atraktivních slev u našich partnerů. Zaregistrovat se do Klubu pevného zdraví může každý pojištěnec VZP.

Zobrazit formulář

Ověření platnosti průkazu EHIC

Zejména pro poskytovatele zdravotních služeb je určena možnost ověřit si platnost průkazu pojištěnce VZP (EHIC). Získané údaje jsou platné k zadanému „datu ověření“.

Zobrazit formulář