Webové formuláře pro plátce

Oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)

Zahájení výdělečné činnosti musíte ohlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů a musíte si začít platit pojistné jako OSVČ.

Zobrazit formulář

Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti (OSVČ)

Ukončení výdělečné činnosti musíte ohlásit zdravotní pojišťovně do 8 dnů.

Zobrazit formulář

Přihlášení mezi pojištěnce, za které platí pojistné stát

Svůj nárok na platbu pojistného státem musíte pojišťovně ohlásit do 8 dnů. Jen za zaměstnance plní oznamovací povinnost zaměstnavatel.

Zobrazit formulář

Oznámení o ukončení zařazení mezi státní pojištěnce

Ztrátu svého nároku na platbu pojistného státem (např. ukončení studia, odejmutí důchodu, ukončení mateřské, vyřazení z evidence Úřadu práce apod.) musíte pojišťovně ohlásit do 8 dnů.

Zobrazit formulář

Oznámení o zařazení mezi osoby bez zdanitelných příjmů

Pokud nespadáte celý kalendářní měsíc do kategorie zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, musíte to oznámit pojišťovně a platit si pojistné jako OBZP.

Zobrazit formulář

Nahlášení čísla bankovního účtu

Můžete nám nahlásit číslo svého účtu pro vracení částek doplatků překračujících limit i změnu účtu pro platby pojistného.

Zobrazit formulář

Nahlášení výplaty dávek nemocenského pojištění OSVČ

Nemusíte platit zálohy na pojistné, pokud jste celý kalendářní měsíc práce neschopni nebo v nařízené karanténě; tuto skutečnost je ale třeba pojišťovně oznámit.

Zobrazit formulář

Registrace do aplikace Moje VZP

Chcete mít pod kontrolou své čerpání zdravotní péče i platby zdravotního pojištění? Kdykoli si ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, nebo projít historii plátců pojistného?

Zobrazit formulář