Čísla účtů

Vyberte kraj, ve kterém má daný plátce sídlo / místo podnikání. Čísla účtů pro plátce pojistného jsou dělena dle krajů.