B2B komunikace

Upozornění: Vzhledem ke změnám, ke kterým přistoupila Česká pošta, tedy certifikační autorita PostSignum, upozorňujeme uživatele, že používání kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací e-VZP již nebude možné! Kvalifikované certifikáty nově vydané touto certifikační autoritou již neobsahují položku autentizace a tím je znemožněno použití certifikátů pro přihlášení a ověření totožnosti přihlašující se osoby.

Vzhledem k tomu, že aplikace elektronické komunikace obsahují osobní údaje, je pro VZP jejich zabezpečení prioritou. Pro využívání aplikace B2B je proto nutné pro přístup využít certifikát zajišťující autentizaci klienta.

Toto rozhodnutí certifikační autority nemůžeme nijak ovlivnit a musíme ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace a zároveň hledáme jiné možné technické řešení, abychom klientům a partnerům práci s našimi aplikacemi co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili.

Vlastníte software, který umožňuje komunikaci s naším informačním systémem? Přes B2B nám můžete například podávat faktury, přehledy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé, poskytovatelé zdravotních služeb, instituce, soudní exekutoři nebo i zdravotní pojišťovny mohou využívat tyto služby na základě standardních protokolů SOAP a AS2. Pozor, služby B2B nejsou umožněny pro komunikaci s pojištěnci a OSVČ.

Jak na to?

  • V prvé řadě s námi musíte uzavřít Smlouvu o předávání dat s VZP ČR. POZOR! Služby B2B nejsou aktivovány automaticky, proto o jejich aktivaci musíte při uzavření smlouvy vždy výslovně požádat.
  • Stáhněte a vyplňte Žádost o registraci partnera do systému e-VZP a Přílohu žádosti, případně i příslušnou Plnou moc (Plná moc se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP. Dokumenty můžete:
    • buď doručit osobně na pobočku
    • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q.
  • Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme přístup do aplikace VZP Point a zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou zásilkou do vlastních rukou, nebo si ho můžete po dohodě osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.
  • Aktivační klíč vložte do aktivační aplikace, kde si nastavíte své přístupové prostředky. Pak už můžete vstoupit do aplikace a začít s ní pracovat, kdykoli budete potřebovat.
  • Do svého softwaru následně vložte přístupové UID, které vám zašleme po provedené aktivaci účtu.

Pokud již aktivní účet ve VZP Pointu máte a rádi byste měli k dispozici i B2B, kontaktujte pojišťovnu e-mailem na ekk@vzp.cz a uveďte údaje alespoň jednoho zastupovaného subjektu: poskytovatelé zdravotních služeb uvedou IČZ, zaměstnavatelé své IČO nebo ČPP, soudní exekutoři své IČO a instituce své ČSI.