B2B komunikace

Tento kanál umožňuje přímou komunikaci mezi vašimi informačními systémy nebo programy a informačním systémem VZP. Nutností je ovšem vlastnictví softwaru, který tuto komunikaci umožní. Ten VZP nenabízí, je třeba obrátit se na příslušného dodavatele. Samotné služby jsou však zcela nezávislé na vašem programovém prostředí a operačním systému.