B2B komunikace

Vlastníte software, který umožňuje komunikaci s naším informačním systémem? Přes B2B nám můžete například podávat faktury, přehledy zaměstnavatelů. Zaměstnavatelé, poskytovatelé zdravotních služeb, instituce, soudní exekutoři nebo i zdravotní pojišťovny, kteří mohou využívat tyto služby, na základě standardních protokolů SOAP a AS2. Pozor, služby B2B nejsou umožněny pro komunikaci s pojištěnci a OSVČ.

Nevíte jak na to?

V prvé řadě s námi musíte uzavřít Smlouvu o předávání dat s VZP ČR. POZOR! Služby B2B nejsou aktivovány automaticky, proto o jejich aktivaci musíte při uzavření smlouvy vždy výslovně požádat.

Vyplněnou Žádost a případně Plnou moc můžete

  • buď doručit osobně na pobočku
  • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q

Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme návrh smlouvy. Návrh Smlouvy vždy vyhotovuje VZP, nevyplňujte vzorové smlouvy.

Jakmile obdržíte návrh Smlouvy, přečtěte si ji, a souhlasíte-li, podepsanou Smlouvu doručte do VZP

  • osobně na pobočku
  • prostřednictvím České pošty
  • nebo do datové schránky i48ae3q. POZOR datovou schránkou můžete dokumenty zaslat pouze v případě, že budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem (pomocí kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou).
  1. Po podepsání Smlouvy ze strany VZP vám zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou do vlastních rukou nebo si ho může osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.
  2. Aktivační klíč vložte do aktivační aplikace, kde si nastavíte své přístupové prostředky.
  3. Do svého software následně vložte přístupové UID, které vám zašleme po provedené aktivaci účtu.

Pokud již Smlouvu o předávání dat uzavřenu máte a rádi byste měli k dispozici i B2B, kontaktujte pojišťovnu e-mailem na ekk@vzp.cz a uveďte údaje alespoň jednoho zastupovaného subjektu: poskytovatelé zdravotních služeb uvedou IČZ, zaměstnavatelé své IČO nebo ČPP, soudní exekutoři své IČO a instituce své ČSI.