Komerční pojištění u PVZP

Na klientských pracovištích VZP s vámi uzavřeme smlouvy na vybrané pojistné produkty naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a.s., a to na cestovní pojištění, zdravotní pojištění cizinců, zdravotní pojištění Patron, pojištění závažných onemocnění FÉNIX a úrazové pojištění. Je zde také možno sjednat kterýkoli z nabízených typů komerčního zdravotního pojištění cizinců od PVZP.

Naše dceřiná společnost Pojišťovna VZP, a.s., dále nabízí i komerční pojištění odpovědnosti a majetku pro občany a podnikatele nebo pojištění vozidel Jízda, speciální produkty má pro lékaře a farmaceuty. Tyto pojistné produkty nesouvisející se zdravím si můžete sjednat na obchodních místech PVZP.