Formuláře

VZP vydává formuláře potřebné k hlášení údajů stanovených příslušnými zákony.

Tiskopisy pro farmaceutické firmy a smluvní zdravotnická zařízení naleznete v rubrice Poskytovatelé.

  • Pro správné zobrazení souborů PDF je zapotřebí mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.
  • Nevíte si rady, jak správně vyplnit PDF formulář nebo XDP šablonu? Podívejte se do přiloženého návodu.

Zobrazit formuláře pro skupiny: 

Přehled OSVČ Přihláška a evidenční list pojištěnce Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přihláška a evidenční list zaměstnavatele Hromadné oznámení zaměstnavatele Plná moc ke kontrole zaměstnavatelů Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí Čestné prohlášení OSVČ o určení hlavního a vedlejšího zdroje příjmů Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce Žádost o potvrzení o bezdlužnosti Žádost o vrácení finančního přeplatku Žádost o splátkový kalendář Žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí, resp. snížení penále Žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí, resp. snížení penále – dědic Čestné prohlášení D - osoby starší 26 let, kteří prvně studují v doktorském studijním programu, nejsou zaměstnanci ani OSVČ Čestné prohlášení L – osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku Čestné prohlášení N - osoby, která je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu Čestné prohlášení W – manželů nebo registrovaných partnerů státních zaměstnanců (...), pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí (...), a nemají příjem ze závislé činnosti ani nejsou OSVČ nebo osobami vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni Potvrzení o neschopnosti studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Žádost o vrácení finančního přeplatku v rámci řízení o pozůstalosti Prohlášení k trvalému pobytu Žádost o zrušení čísla účtu