Formuláře

VZP vydává formuláře potřebné k hlášení údajů stanovených příslušnými zákony.

Tiskopisy pro farmaceutické firmy a smluvní zdravotnická zařízení naleznete v rubrice Poskytovatelé.

  • Pro správné zobrazení souborů PDF je zapotřebí mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.
  • Nevíte si rady, jak správně vyplnit PDF formulář nebo XDP šablonu? Podívejte se do přiloženého návodu.

Zobrazit formuláře pro skupiny: 

Přehled OSVČ Přihláška a evidenční list pojištěnce Doklad pro OSVČ o výši záloh na pojistné (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o snížení zálohy na pojistné pro OSVČ Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přihláška a evidenční list zaměstnavatele Hromadné oznámení zaměstnavatele Plná moc ke kontrole zaměstnavatelů Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí Čestné prohlášení OSVČ o určení hlavního a vedlejšího zdroje příjmů Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o potvrzení o bezdlužnosti (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o vrácení finančního přeplatku Žádost o splátkový kalendář (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí, resp. snížení penále Žádost o odstranění tvrdosti zákona a prominutí, resp. snížení penále – dědic Čestné prohlášení D - osoby starší 26 let, kteří prvně studují v doktorském studijním programu, nejsou zaměstnanci ani OSVČ Čestné prohlášení L – osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Čestné prohlášení N - osoby, která je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu Čestné prohlášení W – manželů nebo registrovaných partnerů státních zaměstnanců (...), pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí (...), a nemají příjem ze závislé činnosti ani nejsou OSVČ nebo osobami vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Potvrzení o neschopnosti studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Žádost o vrácení finančního přeplatku v rámci řízení o pozůstalosti Prohlášení k trvalému pobytu Žádost o zrušení čísla účtu