Dohodovací řízení

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Dohodovací řízení pro rok 2024 probíhá za předsednictví skupiny poskytovatelů mimolůžkových laboratorních a radiodiagnostických služeb. Veškeré informace a dokumenty budou průběžně zveřejňovány na www.dr2024.cz.

DŘ pro rok 2023 probíhalo za předsednictví České průmyslové zdravotní pojišťovny (více na stránkách www.cpzp.cz/dohodovaci-rizeni).

DŘ pro rok 2022 probíhalo za předsednictví Sdružení soukromých gynekologů ČR (více na stránkách www.vzp.cz/dr-2022).

DŘ pro rok 2021 probíhalo za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (více na stránkách www.vzp.cz/dr-2021).

DŘ pro rok 2020 probíhalo za předsednictví segmentu ambulantních specialistů (více na stránkách www.sasp.cz/dr-2020).

DŘ pro rok 2019 probíhalo za předsednictví OZP jako zástupce zdravotních pojišťoven (více na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR).

DŘ pro rok 2018 probíhalo za předsednictví skupiny poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích (více na stránkách AČMN).