Dohodovací řízení

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Dohodovací řízení pro rok 2020 bylo zahájeno 23. 1. 2019 za předsednictví segmentu ambulantních specialistů. Dokumenty a informace jsou zveřejňovány na www.sasp.cz/dr-2020.

V předchozím roce byl předsednictvím DŘ pro rok 2019 pověřen zástupce zdravotních pojišťoven; navržena byla OZP a předsedajícím její generální ředitel Ing. Radovan Kouřil. Více informací najdete na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR zde.

Dohodovací řízení pro rok 2018 probíhalo za předsednictví skupiny poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích. Předsedajícím byl MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda rady AČMN. Více informací najdete na webu AČMN.

Dohodovací řízení pro rok 2017 probíhalo za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Informace a materiály jsou zveřejněny zde.

Související články: