Dohodovací řízení

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Dohodovací řízení pro rok 2020 bylo zahájeno 23. 1. 2019 za předsednictví segmentu ambulantních specialistů. Dokumenty a informace jsou zveřejňovány na www.sasp.cz/dr-2020.

V předchozím roce byl předsednictvím DŘ pro rok 2019 pověřen zástupce zdravotních pojišťoven; navržena byla OZP a předsedajícím její generální ředitel Ing. Radovan Kouřil. Více informací najdete na stránkách Svazu zdravotních pojišťoven ČR zde.

Dohodovací řízení pro rok 2018 probíhalo za předsednictví skupiny poskytovatelů akutní lůžkové péče a dalších zdravotních služeb poskytovaných v nemocnicích. Předsedajícím byl MUDr. Eduard Sohlich, MBA, předseda rady AČMN. Více informací najdete na webu AČMN.

Dohodovací řízení pro rok 2017 probíhalo za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Informace a materiály jsou zveřejněny zde:

Závěrečný protokol DŘ pro rok 2017 - výsledky (pdf) Zápis ze závěrečného jednání DŘ 20062016 (pdf) Protokol STOMATOLOGIE II. kolo DŘ 27052016 (pdf) Účastníci DŘ - evidence mandátové komise (pdf) Protokol PL,PLDD II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol KOMPLEMENT II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol AKUTNÍ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol HEMODIALÝZA II. kolo DŘ 2017 26. 5. 2016 (pdf) Protokol ZZS,PPNP,LPS II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Protokol NÁSLEDNÁ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016 (pdf) Pozvánka na závěrečné jednání DŘ 2017 (pdf) Zápis - STOMATOLOGIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - PL, PLDD - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - KOMPLEMENT - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Zápis - AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - DOMÁCÍ PÉČE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - ZZS a LPS - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016 (pdf) Protokol - LÉKÁRNY - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - LÁZNĚ A OZDRAVOVNY - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - HEMODIALÝZA - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - GYNEKOLOGIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - FYZIOTERAPIE - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Protokol - DOPRAVA - I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016 (pdf) Zápis z jednání analytické komise ze dne 24. 3. 2016 (pdf) Harmonogram 2. kola dohodovacího řízení 2017 - přípravná fáze (pdf) Harmonogram 1. kola dohodovacího řízení 2017 (pdf) Zápis z jednání mandátové komise DŘ ze dne 9. 2. 2016 (pdf) Jednací řád DŘ (pdf) Zápis z jednání ke změnám jednacího řádu DŘ ze dne 2. 2. 2016 (pdf) Zápis ze zahajovacího jednání DŘ pro rok 2017 ze dne 2. 2. 2016 (pdf) Účastníci DŘ (pdf) Protokol z jednání DŘ – vzor (doc) Pozvánka na jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh ČLK k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh Grémia majitelů lékáren k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf) Návrh VZP k jednání DŘ dne 2. 2. 2016 (pdf)