VZP Point

Upozorňujeme naše klienty, aby neklikali na žádné podezřelé SMS, jejichž obsahem je výplata peněz, nebo naopak výzva k úhradě pojistného. Texty jednotlivých SMS se mohou lišit. Nebudete-li si jisti, zda se jedná opravdu o zprávu od nás, vždy kontaktujete naši infolinku 952 222 222.

Co je VZP Point

VZP Point, je určen pro zaměstnavateleposkytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory nebo i zdravotní pojišťovny. Zkrátka pro všechny partnery, kteří mají ze zákona povinnost komunikovat se zdravotní pojišťovnou.

V aplikaci naleznete vyplněné formuláře nebo můžete získat informace z našeho informačního systému. Máte přehled, že vaše podání bylo v pořádku přijato a zpracováno.

 Naši klienti mají k dispozici řadu služeb. Vyberte si svou roli a podívejte se, co vše můžete v komunikaci s námi využít.

Co ke zřízení a užívání potřebuji?

Unikátní mailovou adresu a české číslo mobilního telefonu.

Vyplnit a zaslat dokumenty, které jsou potřebné, když:

  • ještě nemáte uzavřenou smlouvu,
  • chcete zastupovat dalšího zaměstnavateleposkytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory,
  • chcete přidat dalšího uživatele.

Jak na to?


Když ještě nemám uzavřenou smlouvu

Stáhněte a vyplňte Žádost o registraci partnera do systému e-VZP a Přílohu žádosti, případně i příslušnou Plnou moc (Plná moc se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP. Dokumenty můžete:

  • buď doručit osobně na pobočku
  • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q.

Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme přístup do aplikace VZP Point a zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou zásilkou do vlastních rukou, nebo si ho můžete po dohodě osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.

Aktivační klíč vložte do aktivační aplikace, kde si nastavíte své přístupové prostředky. Pak už můžete vstoupit do aplikace a začít s ní pracovat, kdykoli budete potřebovat.


Když už uzavřenou smlouvu mám a chci zastupovat dalšího zaměstnavatele, poskytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory jako Partner v systému e-VZP

Stáhněte a vyplňte Plnou moc pro Partnera, Žádost o přiřazení uživatele Partnerovi a Plnou moc pro uživatele (identifikace nového ZAM, PZS…;Plná moc pro uživatele se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP. Vyplněnou Žádost a případně Plnou moc můžete:

  • buď doručit osobně na pobočku
  • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q.

Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme přístup do aplikace VZP Point a zašleme notifikační zprávu na e-mail uživatele o zpřístupnění dalšího zastupovaného.


Když už uzavřenou smlouvu mám a chci přidat dalšího uživatele

Stáhněte a vyplňte Žádost o přiřazení uživatele Partnerovi (identifikace zastupovaného ZAM, PZS…) a Plnou moc pro uživatele (Plná moc se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP. Vyplněnou Žádost a případně Plnou moc můžete:

  • buď doručit osobně na pobočku
  • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q.

Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme přístup do aplikace VZP Point a zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou zásilkou do vlastních rukou, nebo si ho můžete po dohodě osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.

Aktivační klíč vložte do aktivační aplikace, kde si nastavíte své přístupové prostředky. Pak už můžete vstoupit do aplikace a začít s ní pracovat, kdykoli budete potřebovat.


Možnosti přihlášení do aplikace:

Prostřednictvím Identity občana,Prostřednictvím Bank iD,

Prostřednictvím jména, hesla a SMS kódu nebo

Prostřednictvím certifikátu.

Jestli se chcete přihlásit pomocí datové schránky, tak se můžete podívat na návod Jak se z datové schránky přihlásit do aplikace VZP Point.

Vstup do aplikace
Aktivační aplikace
Řešení problémů
Vzory dokumentů
Technické požadavky