VZP Point

Upozornění: Nové znění Podmínek užití účinných od 15. 2. 2021

Upozornění: Česká pošta, tedy certifikační autorita PostSignum, změnila nastavení kvalifikovaných certifikátů, kterým došlo k odstranění položky autentizace klienta, takže není možné dostatečně ověřit totožnost přihlašující se osoby. Vzhledem k tomu, že aplikace elektronické komunikace obsahují osobní údaje, je pro VZP jejich zabezpečení prioritou. Proto používání kvalifikovaných certifikátů pro přístup do aplikací e-VZP již nebude možné.

Pro přihlášení do aplikací e-VZP můžete využít i jméno, heslo a SMS kód – využijte odkaz  Heslo do VZP Pointu si můžete sami vygenerovat během několika minut dřív, než vyprší platnost vašeho stávajícího certifikátu. Obnova přístupu může trvat i několik dní.

Toto rozhodnutí certifikační autority nemůžeme nijak ovlivnit a musíme ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace a zároveň hledáme jiné možné technické řešení, abychom klientům a partnerům práci s našimi aplikacemi co nejvíce zjednodušili a zpříjemnili.

Potřebujete nám předat dokument nebo získat informace z našeho informačního systému a nebaví vás kvůli tomu běhat na pobočku? Zaregistrujte se do aplikace VZP Point, který je určen pro zaměstnavatele, poskytovatele zdravotních služeb, instituce, soudní exekutory nebo i zdravotní pojišťovny, kteří mohou využívat tyto služby.  

Nevíte jak na to?

V prvé řadě s námi musíte uzavřít Smlouvu o předávání dat s VZP ČR.

 1. Stáhněte a vyplňte Žádost o zřízení zabezpečené elektronické komunikace, případně i Plnou moc (Plná moc se nevyplňuje v případě, že Uživatelem bude sám statutární zástupce organizace nebo bude Uživatel zastupovat sám sebe) a doručte dokumenty do VZP. Vyplněnou Žádost a případně Plnou moc můžete:
  • buď doručit osobně na pobočku
  • nebo zaslat Českou poštou či do datové schránky i48ae3q.
 2. Na základě těchto dokumentů vám vytvoříme návrh smlouvy. Návrh Smlouvy vždy vyhotovuje VZP, nevyplňujte tedy vzorové smlouvy.
 3. Jakmile obdržíte návrh Smlouvy, přečtěte si ji, a souhlasíte-li, podepsanou Smlouvu doručte do VZP:
  • osobně na pobočku
  • prostřednictvím České pošty,
  • nebo do datové schránky i48ae3q. POZOR datovou schránkou můžete dokumenty zaslat pouze v případě, že budou podepsány zaručeným elektronickým podpisem (pomocí kvalifikovaného certifikátu vydaného akreditovanou certifikační autoritou).
 4. Po podepsání Smlouvy ze strany VZP vám zašleme/předáme Aktivační klíč pro aktivaci vytvořeného přístupového účtu. Aktivační klíč vám zašleme Českou poštou zásilkou do vlastních rukou nebo si ho může osobně vyzvednout na pobočce, kde vám bude vydán na základě ověření totožnosti.

Aktivační klíč vložte do aktivační aplikace, kde si nastavíte své přístupové prostředky. Pak už můžete vstoupit do aplikace a začít s ní pracovat, kdykoli budete potřebovat.

Kampaně