Výhody a příspěvky

Vážení klienti, dovolujeme si vás informovat, že poskytování příspěvků z fondu prevence bylo ukončeno v předem ohlášeném termínu, tj. ke dni 30. listopadu 2018.
Pouze příspěvky pro maminky (kurzy přípravy k porodu a prvotrimestrální screening), na dětské tuzemské ozdravné pobyty a na bezlepkovou dietu lze čerpat až do 31. 12. 2018 (v případě podání žádosti korespondenčně je termín do 15. 12. 2018).
Již teď pro vás připravujeme benefity na rok 2019.