Výhody a příspěvky

Vážení klienti, na rok 2020 pro vás již připravujeme příspěvky na aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Připomínáme, že termín pro podání žádostí o příspěvky z prostředků z fondu prevence vyčleněných na rok 2019 byl stanoven na 30. 11. 2019; do konce roku 2019 je možno podat žádost o příspěvek na kurzy přípravy k porodu a prvotrimestrální screening, příspěvek v rámci programu VZP PLUS – DIABETES a na bezlepkovou nebo nízkobílkovinnou dietu.