Výhody a příspěvky

Vážení klienti, žádosti o příspěvek je možné zaslat také e-mailem na info@vzp.cz. Před odesláním, prosíme, zkontrolujte, že je žádost řádně vyplněná a podepsaná, a že veškeré naskenované doklady jsou čitelné. Prosíme, uschovejte si veškeré originální doklady po dobu 90 dní pro případ, že bychom potřebovali si je následně vyžádat. Celková maximální velikost zasílané přílohy může být 5 MB.
Žádost společně se všemi požadovanými doklady můžete rovněž vložit do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště, zaslat poštou (na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1) nebo datovou schránkou (i48ae3q).

Vážení klienti, i v roce 2020 můžete získat z fondu prevence příspěvky na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

  • V roce 2020 můžete uplatnit platební doklady s datem od 1. 10. 2019.
  • V den podání žádosti nesmí být platební doklady starší než 3 měsíce.
  • Pro podávání žádostí o příspěvky je stanoven termín do 30. 11. 2020.

Výjimky však, jak známo, potvrzují pravidlo... Týkají se zejména žádostí u bezlepkové diety a nízkobílkovinné diety, ale například i benefitů pro těhotné ženy nebo pro dárce krve. Pročtete si proto vždy pečlivě podmínky u konkrétního příspěvku, o který máte zájem, a také obecné podmínky pro získání příspěvků z fondu prevence. Vše potřebné najdete na této stránce, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

A nezapomeňte, že řadu dalších výhod a slev můžete získat jako členové našeho Klubu pevného zdraví.