Výhody a příspěvky

Děti a dospělí mohou čerpat příspěvky na podporu prevence kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví či onkologických onemocnění. Samozřejmě nezapomínáme ani na očkování, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Speciální příspěvek máme pro nemocné celiakií, pro chronicky nemocné děti pak nabízíme možnost léčebně-ozdravných pobytů u moře. Myslíme také na těhotné a ženy po porodu a na bezpříspěvkové dárce krve.