Výhody a příspěvky

Vážení klienti,
v souvislosti s výskytem koronaviru COVID-19 upozorňujeme, že o příspěvek z fondu prevence je možné žádat i elektronicky přes e-mailovou adresu info@vzp.cz.
Elektronickou kopii všech požadovaných dokladů stačí poslat spolu s žádostí.
Zároveň vás žádáme o úschovu veškerých originálních dokladů po dobu 90 dní, které si VZP ČR může následně dožádat.
Do odvolání budeme akceptovat i doklady s datem vystavení po 1. 1. 2020 i po stanovených lhůtách platnosti dokladů.


Vyplněnou a podepsanou žádost o příspěvek společně se všemi požadovanými doklady můžete také vložit do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo zaslat poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 01 Praha 1.

Vážení klienti, i v roce 2020 můžete získat z fondu prevence příspěvky na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

  • V roce 2020 můžete uplatnit platební doklady s datem od 1. 10. 2019.
  • V den podání žádosti nesmí být platební doklady starší než 3 měsíce.
  • Pro podávání žádostí o příspěvky je stanoven termín do 30. 11. 2020.

Výjimky však, jak známo, potvrzují pravidlo... Týkají se zejména žádostí u bezlepkové diety a nízkobílkovinné diety, ale například i benefitů pro těhotné ženy nebo pro dárce krve. Pročtete si proto vždy pečlivě podmínky u konkrétního příspěvku, o který máte zájem, a také obecné podmínky pro získání příspěvků z fondu prevence. Vše potřebné najdete na této stránce, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

A nezapomeňte, že řadu dalších výhod a slev můžete získat jako členové našeho Klubu pevného zdraví.