Výhody a příspěvky

Než začneme vyřizovat nové žádosti o příspěvky, musíme v lednu 2021 ještě zpracovat žádosti z roku 2020, které byly přijaty vzhledem k prodloužení termínu pro podání žádostí o příspěvek za rok 2020 až do 15. 1. 2021. Zároveň pracujeme na zlepšení formuláře pro elektronické podání žádosti, takže zatím není dostupný. Po ukončení nouzového stavu bude formulář k dispozici jen v aplikaci Moje VZP. Doporučujeme tedy zaregistrovat se do ní již nyní.

Vážení klienti, i v roce 2021 můžete získat z fondu prevence VZP příspěvky na své aktivity související s péčí o zdraví, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

  • V roce 2021 můžete uplatnit platební doklady s datem od 1. 10. 2020.
  • V den podání žádosti nesmí být platební doklady starší než 3 měsíce.
  • Pro podávání žádostí o příspěvky je stanoven termín do 30. 11. 2021.
  • Specifické podmínky platí např. u příspěvků na diety a pro těhotné ženy a dárce krve.

Prosíme, pročtete si vždy pečlivě podmínky u konkrétního příspěvku, o který máte zájem, a také obecné podmínky pro získání příspěvků z fondu prevence. Vše potřebné najdete na této stránce, nebo volejte naši infolinku 952 222 222.

Řadu dalších výhod a slev můžete získat jako členové našeho Klubu pevného zdraví.