Příspěvek pro nedonošené novorozence

Příspěvek 3 000 Kč pro nedonošené novorozence

Předčasně narozené děti vyžadují speciální péči odborníků a mnohdy prvních několik týdnů stráví v nemocnici na neonatologickém oddělení. Velmi důležitá je nejenom lékařská péče, ale i výživa předčasně narozených dětí. V tomto období potřebují velké množství živin, především bílkovin, které jsou podstatné i pro normální růst mozku. Po propuštění z porodnice pak mnohdy potřebují rehabilitační péči.

To vše si uvědomujeme, a proto jsme pro předčasně narozená miminka s porodní váhou do 1 500 g připravili příspěvek ve výši 3 000 Kč na

 • nákup umělé výživy (mléka) pro novorozence
 • nákup mateřského mléka z banky
 • rehabilitační péči poskytnutou těmto předčasně narozeným miminkům

Podmínky čerpání

1) obecné

 • o příspěvek lze požádat až do 12 měsíců po porodu
 • při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení umělé výživy/mléka nebo rehabilitační péče, který byl uhrazen v období od 1. 10. 2022
 • doklad potvrzující porodní váhu miminka, jako například propouštěcí zpráva z porodnice
 • rodný list dítěte, pokud nebyl předložen již při registraci novorozence k VZP

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.