Příspěvek pro nedonošené novorozence

Příspěvek 3 000 Kč pro nedonošené novorozence

Předčasně narozené děti vyžadují speciální péči odborníků a mnohdy prvních několik týdnů stráví v nemocnici na neonatologickém oddělení. Velmi důležitá je nejenom lékařská péče, ale i výživa předčasně narozených dětí. V tomto období potřebují velké množství živin, především bílkovin, které jsou podstatné i pro normální růst mozku. Po propuštění z porodnice pak mnohdy potřebují rehabilitační péči.

To vše si uvědomujeme, a proto jsme pro předčasně narozená miminka s porodní váhou do 1 500 g připravili příspěvek ve výši 3 000 Kč na

 • nákup umělé výživy (mléka) pro novorozence
 • nákup mateřského mléka z banky
 • rehabilitační péči poskytnutou předčasně narozeným miminkům

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 3 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 3 000 Kč, nebo například o 1 800 Kč a následně o 1 200 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • o příspěvek lze požádat do 12 měsíců po porodu
 • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení umělé výživy/mléka nebo rehabilitační péče
 • doklad potvrzující porodní váhu miminka, tedy například propouštěcí zpráva z porodnice
 • rodný list dítěte, pokud nebyl předložen již při registraci novorozence k VZP

Jak žádost podat

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.