Upozorňujeme naše klienty, aby neklikali na žádné podezřelé SMS, jejichž obsahem je výplata peněz, nebo naopak výzva k úhradě pojistného. Texty jednotlivých SMS se mohou lišit. Nebudete-li si jisti, zda se jedná opravdu o zprávu od nás, vždy kontaktujete naši infolinku 952 222 222.