Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozence

Jak přihlásit ke zdravotnímu pojištění novorozencePřihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění musí provést zákonný zástupce do osmi dnů ode dne narození dítěte u té zdravotní pojišťovny, u které je v době porodu pojištěna matka dítěte. Dítěti je tím přiřazen kód zdravotní pojišťovny, u které byla pojištěna jeho matka v době porodu. Od 1. září 2015 platí, že není-li matka narozeného dítěte účastna veřejného zdravotního pojištění, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec dítěte v den jeho narození.

Dítě může přihlásit do registru pojištěnců zákonný zástupce dítěte, vedle zákonného zástupce také jeho opatrovník nebo poručník. Předloží svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte (zde je uvedeno jeho rodné číslo). Registrace novorozence ke zdravotní pojišťovně matky/otce dítěte je povinná a je potřeba ji provést do 8 dnů od narození. V případě, že do této doby nebude k dispozici rodný list dítěte s uvedením rodného čísla, provede se registrace co nejdříve po uplynutí lhůty osmi dnů.

Oznámení o narození dítěte se vyplní do formuláře Přihláška pojištěnce.

  • Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze pojišťovně poslat poštou spolu s kopií rodného listu dítěte, případně elektronicky. Bližší informace najdete v článku Jak podat přihlášku.
  • Za přihlášení novorozence ke zdravotnímu pojištění nejsou stanoveny žádné poplatky.
  • Za nesplnění oznamovací povinnosti může VZP uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Další informace na infolince 952 222 222.