Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE POPISU DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 3. 2021

K 1. 3. 2021 je vydána nová verze popisu datového rozhraní. Změny jsou takové povahy (nahrazení zkratky registru adres UIRADR zkratkou RÚIAN v popisu atributů dokladu 34 a dokladu 36; formální změna v popisu atributu KAT číselníku „Zdravotní výkony“ v souladu s vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů), že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami vydávat k 1. 3. 2021 novou verzi programu VZP Kontrol.


Nová verze popisu datového rozhraní s účinností od 1. 3. 2021 a s účinností od 1. 5. 2021

S účinností od 1. 3. 2021 a následně s účinností od 1. 5. 2021 dojde ke změnám v popisu datového rozhraní. Změny v popisu datového rozhraní k 1. 3. 2021 a k 1. 5. 2021, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

  • Od 1. 3. 2021 dojde k následujícím změnám v popisu datového rozhraní: nahrazení zkratky registru adres UIRADR zkratkou RÚIAN v popisu atributů dokladu 34 a dokladu 36; formální změna v popisu atributu KAT číselníku „Zdravotní výkony“ v souladu s vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů.
  • Od 1. 5. 2021 dojde k následující změně v popisu datového rozhraní: přidání nové kapitoly do speciálního datového rozhraní „LP/ZP pro hromadné snížení cen“.

Změny jsou takové povahy, že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami k 1. 3. 2021 ani k 1. 5. 2021 vydávat novou verzi programu VZP Kontrol.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.