Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

Nová verze VZPKontrol 1.53 platná od 1. 7. 2018 je k dispozici na VZP Pointu – pro doklady 01, 01s, 02, 02s a 37 je vyhlášeno tříměsíční přechodné období

Nová verze datového rozhraní
Dovolujeme si vás upozornit, že byla vydána nová verze datového rozhraní 6.2.36 platná od 1. 7. 2018. Změna DR se týká rozšíření položky VBOD (Body za výkon – nepovinný údaj) na dokladech 01, 01s, 02, 02s a 37, pro které je vyhlášeno tříměsíční přechodné období (do 30. 9. 2018). Dále se změna DR týká doplnění položky ZRL (jméno schvalujícího RL) na dokladu 21 a úpravy některých položek na poukazu 12.
Pro doklady 01, 01s, 02, 02s a 37 bude v rámci tříměsíčního přechodného období pro vykazování dávek možné použít od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 verzi DR 6.2.35 i 6.2.36, pro vykazování dávek od 1. 10. 2018 pouze verzi 6.2.36 nebo vyšší. Pro vykazování všech ostatních dávek dokladů je nutné použít od 1. 7. 2018 verzi DR 6.2.36. K 30. 6. 2018 skončilo přechodné období pro verzi DR 6.2.32, které platilo pro vykazování dávek poukazu 12. Pro vykazování dávek poukazu 12 od 1. 7. 2018 je potřeba také použít verzi DR 6. 2. 36.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.