Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE TISKOPISU „Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“ OD 1. 8. 2020

Od 1. 8. 2020 platí nová verze tiskopisu „VZP-39 - Vyúčtování náhrady cestovních nákladů soukromým vozidlem“. Změny Metodiky a tiskopisu k 1. 8. 2020 schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Doplněno je prohlášení pacienta, že soukromé vozidlo řídila jiná osoba. Současně je doplněn postup pro případ, kdy pacient doklad s prohlášením podepíše, avšak neuděluje současně plnou moc k převzetí náhrady cestovních nákladů zmocněnci. Předchozí verze tiskopisů lze, pokud jejich obsah není v rozporu s obecně závazným právním předpisem, používat až do vyčerpání zásob. Nově povinné informace, prohlášení pacienta, lze dopsat ručně.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 bude vydána nová verze datového rozhraní. Změny datového rozhraní k 1. 1. 2021, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 01 (Vyúčtování výkonů v ambulantní péči) a dokladu 02 (Vyúčtování výkonů v ústavní péči) související s technickým umožněním vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tak, jak je již s účinností od 1. 1. 2020 umožněno na dokladech 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření).
  • Úprava popisu DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) tak, aby názvy atributů a typů vět pro ORPHA kódy byly v rámci popisu DR unikátní a jednotné pro doklady 01, 02 i 06.

Pro tuto změnu nebude stanoveno přechodné období.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.