Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2019

Od 1. 1. 2019 bude vydána nová verze DR 6.2.37. Změny datového rozhraní k 1. 1. 2019, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • V návaznosti na dohodovací řízení k úhradové vyhlášce byla avizována ze strany MZ ČR změna názvu a popisu zdravotního výkonu 09552, která bude znamenat změnu úhrady z celého receptu na úhradu na položku receptu.

Dosud byl výkon 09552 u receptů generován na základě vykázání atributu RHRA v datovém rozhraní na celý recept. Podmínky pro vykázání výkonu 09552 od 1. 1. 2019 budou dány popisem v SZV (ve vyhlášce, kterou se mění vyhl. č. 134/1998 Sb.), cílem bylo přepracovat vykazování signálního výkonu 09552 z hrazení za recept na hrazení na položku receptu (řádku receptu) v souladu s předpokládaným zněním SZV pro tento kód.

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.36 stanovené není, jelikož se jedná o změnu v souladu s novou legislativní úpravou.

Pro vykazování dávek za leden 2019 je nutné používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 1. 2019.

Vykázání receptu (doklad 10)

Recepty s datem vydání léčivého přípravku do konce roku 2018 je možné s ohledem na změnu datového rozhraní od 1. 1. 2019 vykázat dvěma způsoby:

  • Lze použít verzi DR 6.2.36 – atribut RHRA může nabýt jen hodnoty „X“, „ “
  • Lze použít novou verzi DR 6.2.37 – atribut RHRA může nabýt hodnot „A“, „B“, „C“, „D“

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.