Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 6. 2020

S účinností od 1. 6. 2020 je vydána nová verze DR 6.2.40. Změny datového rozhraní k 1. 6. 2020, schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Od 1. 1. 2020 ukládá § 81g zákona o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) lékárnám při výdeji léčivého přípravku na základě receptu vystaveného v listinné podobě převádět údaje z listinného receptu a vlastní výdeje léčivých přípravků do elektronické podoby. Takto digitalizované výdeje obsahují oba identifikátory EIDE i EIDV a je možné je předávat do zdravotní pojišťovny v dávce elektronických receptů. V souladu se změnou textu metodiky a popisu datového rozhraní odsouhlaseného dne 9. 4. 2020 s účinností od 1. 6. 2020 pak bude platit, že úhrada za digitalizaci receptu podle vyhlášky č. 268/2019 Sb. bude provedena za digitalizované recepty vykázané v samostatné dávce receptů.

Digitalizované dvoupoložkové listinné recepty s předepsanými 2 druhy léčivých přípravků (recepty je možné v této podobě předepisovat do 31. 5. 2020) se do zdravotní pojišťovny předávají takto: v elektronické podobě jako 2 doklady (2 odlišné EIDE a EIDV), neboť digitalizace umožňuje uvést jednu položku na jednom receptu. Vzhledem k tomu, že se digitalizuje výdej léčivého přípravku a identifikační údaje na receptu bez uvedení předepsaných léčivých přípravků, je nutné s dávkami digitalizovaných elektronických receptů předávat i originální listinné recepty v příloze k dávce elektronických digitalizovaných receptů. U dvoupoložkového listinného receptu není nutné kvůli digitalizaci provádět výpis z receptu, takový recept se označí dvěma pořadovými čísly digitalizovaných výdejů.

Důvody změny datového rozhraní:

Úprava popisu v DR dokladu 08 - Průvodní list dávky a dokladu 10 – Recept, a dalších souvisejících změn, upřesňuje postup při vykazování digitalizovaných receptů do zdravotní pojišťovny v souvislosti s bonifikací poskytovatele za převedení listinného receptu do elektronické podoby dle úhradové vyhlášky č. 268/2019 Sb.

Kromě dávek elektronických receptů a listinných receptů je umožněno i přijímání a zpracování dávek digitalizovaných receptů. Tyto dávky budou mít v průvodním listu dávky atribut DDTYP = „D“, u jednotlivých dokladů receptů je atribut RDDT nepovinný a atributy EIDE a EIDV musí být vyplněny. Dávky elektronických a listinných receptů zůstanou beze změny.

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.39 stanovené není. Pro vykazování dávek za červen 2020 je nutné používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 6. 2020 (verze DR 6.2.40).


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.