Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.


NOVÁ VERZE POPISU DATOVÉHO ROZHRANÍ (6.2.XXXIXa) OD 1. 2. 2020

Od 1. 2. 2020 došlo ke změnám v popisu datového rozhraní (zrušení verifikačních datových souborů ve speciálním datovém rozhraní). Změny jsou takové povahy, že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude vydávat novou verzi programu VZP Kontrol. V úvodní větě dávky bude uvedena verze DR 6.2.39.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2020

1. 1. 2020 byla vydána nová verze DR 6.2.39.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) související s možností vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tam, kde je kódování pomocí diagnózy nedostatečné. DR nového číselníku ORPHA kódy vzácných onemocnění.
  • Změna DR dokladu 21 (Žádanka o schválení/povolení) související se změnou evidence diagnóz, formátu povolených příloh, sjednocení kódu léčivého přípravku a zdravotnických prostředků, které jsou vykazovány ve dvou atributech, do jednoho.

VZP ČR v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Podle standardních pravidel lze v tomto přechodném období uvedené typy dávek předávat jak v nové verzi DR 6.2.39, tak i ve starší verzi DR 6.2.38 (prodloužení platnosti verze 6.2.38 až do období dávky 03/2020, za období dávky 04/2020 a novější lze předávat již pouze ve verzi 6.2.39). Vzhledem k charakteru změn DR bude VZP ČR v tomto přechodném období přijímat i ostatní typy dávek jak v DR verze 6.2.39, tak i v DR verze 6.2.38.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.