Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE METODIKY PRO POŘIZOVÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ A DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 2. 2024

Dovolujeme si vás informovat, že k 1. 2. 2024 je vydána nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (6.2.48) a datového rozhraní ( 6.2.44a). Datové rozhraní 6.2.44a je verzí, kde se mění pouze popis DR, proto je pro vykazování stále platná verze DR 6.2.44. Přechodné období není vyhlášeno.


Změny Metodiky a datového rozhraní s účinností od 1. 7. 2024

  1. Úprava délky „Kód náhrady“ v číselníku „Náhrady za zdravotní péči“ v rámci sjednocení délky s DR individuálních dokladů. V DR individuálních dokladů je u atributu NTYP – Typ náhrady povolena délka atributu 1 -  ta zůstane zachována. V číselníku „Náhrady za zdravotní péči“ je délka „Kód náhrady“ 2 – ta se změní na délku 1. V DR individuálních dokladů změna délky atributu VKN – „Kód náhrady, nepovinný údaj“ u dokladu 36 – Vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě.
  2. Změna metodického postupu vykazování pronajímaných zdravotnických prostředků,  jež jsou hrazeny formou nájemného skupiny 10 se stanovenou výší úhrady za 1 den. Pro opakovaně vykázané poukazy s pronajímanými zdravotními prostředky se nahradí hodnota data uplatnění poukazu za hodnotu, která odpovídá prvnímu dni měsíce, za který je pronájem zdravotnického prostředku pojišťovně  účtován; první doklad s pronajímaným zdravotnickým prostředkem se vyplňuje dle doposud platných pravidel. Přínosem je průběžná úhrada nájemného ve výši aktuální číselníkové ceny zdravotnického prostředku.

INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.