Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

Nová verze VZPKontrol 1.51 platná od 1. 4. 2018 je k dispozici na VZP Pointu - není vyhlášeno přechodné období
Dovolujeme si vás upozornit, že vzhledem k vydání nové verze datového rozhraní č. 6.2.35, platné k 1. 4. 2018, je nutné pro vykazování dávek za duben 2018 a dále používat tuto novou verzi.
Pro vykazování dávek všemi poskytovateli za březen 2018 je nutné použít verzi datového rozhraní č. 6.2.34.
Pro vykazování dávek Poukazu 12 i nadále platí přechodné období (do 30. 6. 2018).

Připravovaná nová verze datového rozhraní – více zde.

Prosba o spolupráci (nepovinné položky numerických a peněžních atributů v DR) – více zde.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.