Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace

INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 bude vydána nová verze DR 6.2.39.

Změny datového rozhraní k 1. 1. 2020, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) související s možností vykazování ORPHA kódů vzácných onemocnění tam, kde je kódování pomocí diagnózy nedostatečné. DR nového číselníku ORPHA kódy vzácných onemocnění.
  • Změna DR dokladu 21 (Žádanka o schválení/povolení) související se změnou evidence diagnóz, formátu povolených příloh, sjednocení kódu léčivého přípravku a zdravotnických prostředků, které jsou vykazovány ve dvou atributech, do jednoho.

VZP ČR v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2020.

Podle standardních pravidel lze v tomto přechodném období uvedené typy dávek předávat jak v nové verzi DR 6.2.39, tak i ve starší verzi DR 6.2.38 (prodloužení platnosti verze 6.2.38 až do období dávky 03/2020, za období dávky 04/2020 a novější lze předávat již pouze ve verzi 6.2.39). Vzhledem k charakteru změn DR bude VZP ČR v tomto přechodném období přijímat i ostatní typy dávek jak v DR verze 6.2.39, tak i v DR verze 6.2.38.


NOVÁ VERZE DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 10. 2019

Byla vydána nová verze DR 6.2.38 platná od 1. 10. 2019.

Důvody změny datového rozhraní:

  • Změna DR číselníku LEKY a s ní související změny dokladů 03 (Zvlášť účtované léčivé přípravky a zdravotnické prostředky) a 10 (Recept) vychází z  úpravy datového rozhraní Seznamu cen a úhrad, vydávaného SÚKLem, do kterého jsou nově zahrnuty další zvýšené úhrady pro VILP.
  • Změna DR číselníku PZT a s ní související změny dokladů 12 (Poukaz na brýle a optické pomůcky), 13 (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku) a 14 (Poukaz na foniatrickou pomůcku) vychází z oznámené úpravy datového rozhraní Seznamu hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz, vydávaného SÚKLem, v souvislosti se změnou zákona č. 48/1997 Sb.

Přechodné období pro stávající verzi DR 6.2.37 stanovené není. Pro vykazování dávek za říjen 2019 je nutné používat novou verzi datového rozhraní platnou od 1. 10. 2019.


NOVÁ VERZE TISKOPISU POUKAZU NA LÉČEBNOU A ORTOPEDICKOU POMŮCKU OD 1. 10. 2019

Od 1. 10. 2019 platí také nová verze tiskopisu Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku.

Pokud lékař disponuje některou ze starších verzí tiskopisů, je možné je využít až do vyčerpání zásob, pokud jejich obsah není v rozporu s obecně závazným právním předpisem. Doporučujeme proto zvolit pro nově povinné informace na poukazu takové místo, aby všechny informace byly čitelné. Problémem nejsou ani případy, kdy na poukazu zůstanou nevyplněné neplatné položky (čtverečky I, C, P).

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.