Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


Nová verze Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, datového rozhraní a tiskopisů

S účinností od 1. 10. 2023 dojde ke změnám v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, speciálního datového rozhraní a ke změně některých tiskopisů 06.

S účinností od 1. 1. 2024 dojde ke změně v textu Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a datového rozhraní individuálních dokladů (číslo verze datového rozhraní bude doplněno).

Změny Metodiky, datového rozhraní a tiskopisů, které schválila na svém jednání Komise pro Metodiku, jejímiž členy jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR, VZP ČR a zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče, jsou uveřejněny v rubrice Vyúčtování zdravotní péče > Metodika vyúčtování – připravované změny.

Důvody změny:

Změny Metodiky, datového rozhraní a tiskopisů s účinností od 1. 10. 2023

  1. Formální úprava názvů zdravotních pojišťoven v číselníku „Zdravotní pojišťovny“ dle obchodního rejstříku. Obsah číselníku včetně zavedených postupů zůstává stejný.
  2. Změna speciálního datového rozhraní týkající se  kapitoly 3.1 Kontrola čísel pojištěnce pro PZS. Odstranění osmi příkladů již zrušeného DR pro lékárny. Změna je formální, datové rozhraní ani zavedené postupy se nemění.
  3. Odstranění obsoletního textu popisujícího vyplnění dokladu 06dp, 06ft, 06k, 06z. Na zavedených postupech dokladů 06 se nic nemění.

Změny Metodiky a datového rozhraní s účinností od 1. 1. 2024

  1. Úprava textu Metodiky a rozšíření datového rozhraní dokladu 21 o možnost uvedení nepovinných položek „Evidenční číslo schváleného zdravotnického prostředku“ a „IČZ výdejny“. Návrh na zavedení nových položek do DR dokladu 21 vychází z položek, které jsou součástí datového rozhraní ePoukazu. Datové rozhraní poukazů 12, 13, 14, ani vykazování dávek dokladů 12, 13, 14, není touto změnou dotčeno. Tiskopis dokladu 21 se taktéž nemění.
  2. Změna sématických kritérií pro přijetí dokladu 21. Jedná se o formální změnu. Pořadí vět uvedeno do souladu s DR dokladu 21. Zrušení podmínky omezení opakování věty „S“ u žádanek o zvýšení úhrady (ZTYPZAD=2). Sjednocení postupu s možností opakování specifikace požadavku.

INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.