Vyúčtování zdravotní péče

Vyúčtováí

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Komise pro metodiku

Metodika vyúčtování – aktuální stav (aktuálně platné znění Metodiky a Datového rozhraní)

Metodika vyúčtování – připravované změny (změny Metodiky a Datového rozhraní, které KPM odsouhlasila, ale zatím nejsou účinné)

Metodika vyúčtování – archiv (archiv jednotlivých verzí a změn Metodiky a Datového rozhraní z posledních let)

Důležité informace

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.