Vyúčtování zdravotní péče

Vyúčtováí

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Metodiku projednává a schvaluje na svém jednání Komise pro metodiku (dále jen „KPM“). KPM schvaluje na svém jednání také změny v Datovém rozhraní pro předávání dat mezi zdravotními pojišťovnami a subjekty poskytujícími zdravotní péči (dále jen „Datové rozhraní“).

Členy KPM jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále jen „SZP ČR“), VZP ČR a  zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Metodika vyúčtování – aktuální stav (naleznete aktuálně platné znění Metodiky a Datového rozhraní)

Metodika vyúčtování – připravované změny (naleznete změny Metodiky a Datového rozhraní, které KPM odsouhlasila, ale zatím nejsou účinné)

Metodika vyúčtování – archiv (naleznete archiv jednotlivých verzí a změn Metodiky a Datového rozhraní z posledních let)

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.