Vyúčtování zdravotní péče

Metodika pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“) podrobně upravuje podmínky a způsob pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Aktuální informace


NOVÁ VERZE POPISU DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 5. 2021

K 1. 5. 2021 je vydána nová verze popisu datového rozhraní. Změny jsou takové povahy (přidání nové kapitoly do speciálního datového rozhraní „LP/ZP pro hromadné snížení cen“ – soubor SNICEN), že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami vydávat k 1. 5. 2021 novou verzi programu VZP Kontrol.

Do VZP ČR lze soubor SNICEN předávat prostřednictvím VZP Point formou „Obecného podání“, přičemž při použití DR dle Metodiky (formát souboru 111) je pro možnost předání nutné soubor komprimovat do některého z podporovaných formátů.


NOVÁ VERZE POPISU DATOVÉHO ROZHRANÍ OD 1. 3. 2021

K 1. 3. 2021 je vydána nová verze popisu datového rozhraní. Změny jsou takové povahy (nahrazení zkratky registru adres UIRADR zkratkou RÚIAN v popisu atributů dokladu 34 a dokladu 36; formální změna v popisu atributu KAT číselníku „Zdravotní výkony“ v souladu s vyhláškou, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů), že nedojde ke změně čísla datového rozhraní a VZP ČR nebude v souvislosti s těmito změnami vydávat k 1. 3. 2021 novou verzi programu VZP Kontrol.


INFORMACE K PŘEDÁVÁNÍ SOUBORŮ NA DATOVÝCH NOSIČÍCH

Počínaje předkládacím obdobím za měsíc 11/2018 (od 3. 12. 2018) je možno na datovém nosiči (např. flash disk) předkládat nejen soubor kdavka.111 s vyúčtování poskytnuté zdravotní péče, ale i soubor fdavka.111, tj. fakturu v datovém rozhraní. Po předložení nosiče se souborem fdavka obdržíte protokol o načtení souboru do informačního systému VZP. V tomto případě již není nutno předkládat papírovou fakturu.

Odborné dotazy týkající se Metodiky a Datového rozhraní směřujte na kpm@vzp.cz.