Informace

Přístup k informacím

Základní informace o VZP dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti. Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Životní situace

V této rubrice naleznete detailní informace k řešení životních situací jako jsou doplatky za léky, změna zdravotní pojišťovny, zahájení či ukončení samostatně výdělečné čínnosti.

Správní řízení

V této sekci jsou popsány dva procesy správního řízení. Jednak kdo je účastníkem zdravotního pojištění a pak jaké jsou nároky pojištěnců na úhradu zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.

Zpracovávání osobních údajů ve VZP