Informace pro plátce

Povinnosti plátců – metodika

Kompletní metodika Povinnosti pojištěnců a plátců pojistného na zdravotní pojištění ve verzi platné od 1. 1. 2015.

Přejít k metodice

Strukturované postupy

Strukturované postupy řešení životních situací jako je zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti, odvod pojistného za zaměstnance, odvolání proti platebnímu výměru atd.

Přejít k postupům