Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Jaká je horní věková hranice u doktorandů a kdy za ně už stát neplatí zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď


Můžu podat Přehled OSVČ on-line? Co pro to potřebuji a jaké jsou termíny pro podání? Zobrazit odpověď


Prosím o připomenutí, jak se změní výše záloh na zdravotní pojištění v roce 2022 a jaké jsou termíny splatnosti? Vím, že se každoročně částky mění, a proto bych chtěla mít správně nastavené platby. Zobrazit odpověď


Ukončila jsem střední školu a od září nastupuji na vysokou školu. Co všechno mám nahlásit zdravotní pojišťovně? Nebo o mém dalším studiu ví a nemusím nic dokládat? Zobrazit odpověď


Náš podnik bude propouštět, takže asi skončím na úřadu práce. Dostaneme ale prý odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Jaký vliv bude mít tento příjem na platby sociálního a zdravotního pojištění? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Od kdy se stanu státním pojištěncem, jestliže chci po dosažení důchodového věku zůstat nadále v zaměstnání a ani zatím nepodávat žádost o důchod? Souvisí s tím pro mě nějaké povinnosti ve vztahu k pojišťovně nebo zaměstnavateli? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled o výši daňového základu OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď


Existuje u doktorandů horní věková hranice, kdy už stát za ně neplatí pojistné? Údajně je to 28 let. Zobrazit odpověď


Jak řešit předčasný, ale jen dočasný návrat ze zahraničí, když jsem se odhlásil z pojištění v Česku z důvodu dlouhodobého pobytu? Zobrazit odpověď