Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


Ukončila jsem střední školu a od září nastupuji na vysokou školu. Co všechno mám nahlásit zdravotní pojišťovně? Nebo o mém dalším studiu ví a nemusím nic dokládat? Zobrazit odpověď


Podávám nyní jako OSVČ opravné daňové přiznání za roky 2018 a 2019. Musím kvůli tomu podat i „opravný přehled“ zdravotní pojišťovně? Jak mám postupovat? Zobrazit odpověď


Náš podnik bude propouštět, takže asi skončím na úřadu práce. Dostaneme ale prý odstupné ve výši pětinásobku průměrného měsíčního příjmu. Jaký vliv bude mít tento příjem na platby sociálního a zdravotního pojištění? Zobrazit odpověď


Co má OSVČ uvést v části přehledu za rok 2020 u nové výše záloh, pokud od 1. 1. 2021 odvádí paušální daň včetně pojistného na zdravotní pojištění? Interaktivní přehled automaticky vypočte a předepíše zálohu na další období podle příjmů a výdajů v roce 2020. Zobrazit odpověď


Podnikám jako kadeřnice a v roce 2020 jsem měla kvůli covidovým opatřením velmi nízké příjmy. Dozvěděla jsem se, že je možno v platbách pojistného zohlednit to, že mám pětiletou dceru. Bude za mě tedy platit pojistné na zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Musím jako OSVČ zahrnout do svých příjmů částky přeplatků za léky, které mi přišly od pojišťovny? Zobrazit odpověď


Jak se mění v roce 2021 výše plateb pojistného na zdravotní pojištění a jaká je splatnost? Zobrazit odpověď


Od kdy se stanu státním pojištěncem, jestliže chci po dosažení důchodového věku zůstat nadále v zaměstnání a ani zatím nepodávat žádost o důchod? Souvisí s tím pro mě nějaké povinnosti ve vztahu k pojišťovně nebo zaměstnavateli? Zobrazit odpověď


Jak je to se zálohami na pojistné po podání přehledu OSVČ, když se v roce 2020 podává až 3. srpna? Do kdy jsou odpuštěné a kdy přesně musím začít znovu platit? Zobrazit odpověď


Musím podat přehled příjmů a výdajů OSVČ, i když za loňský rok žádné příjmy z podnikání ani výdaje nemám a pobírám už penzi? Pokud ano, kdy? Zobrazit odpověď