Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní


V září mě čeká opravná státní zkouška na navazujícím magisterském studiu na VŠ, další náhradní termín je v lednu. Do kdy za mě platí zdravotní pojištění stát? Zobrazit odpověď


Jaký je postup při přeregistraci nezletilého dítěte k VZP? Jaké dokumenty jsou potřeba? Zobrazit odpověď


Chci se zaregistrovat k VZP, budu muset měnit praktického lékaře? Zobrazit odpověď


Starám se o dvě děti (8 a 12 let), nemám žádný příjem a zdravotní pojištění za mě platí stát. Obě děti budou letní prázdniny trávit na táboře a u babiček. Budu si muset začít zdravotní pojištění platit sama? Zobrazit odpověď


Ukončila jsem studium na vysoké škole. Do kdy za mě platí stát zdravotní pojištění? Musím něco hlásit? Zobrazit odpověď


Můžu podat přehled OSVČ bez osobní návštěvy pobočky? A v jakém termínu? Zobrazit odpověď


Musím hlásit zdravotní pojišťovně ukončení samostatné výdělečné činnosti? Zobrazit odpověď


Zvýší se platby pojistného na zdravotní pojištění v roce 2023? Jsou termíny splatnosti stejné jako v předešlých letech? Zobrazit odpověď


Jsem předsedkyní Společenství vlastníků bytů. Náš výbor má 5 členů a kontrolní komise 3 členy. Dostala jsem informace, že máme z odměny členů platit zdravotní pojištění. Půjde o nepravidelné odměny. Jaké dokumenty jsou potřeba, kam a dokdy se mají odevzdat? Zobrazit odpověď


Ke dni 30. 4. se mnou zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr. Podal jsem žalobu z důvodu neoprávněné výpovědi ze strany firmy, tento spor byl ukončen dohodou v červenci. Bývalý zaměstnavatel uznal výpověď jako neoprávněnou s tím, že mi za období od 1. 5. do opětovného nástupu do zaměstnání vyplatí ušlou mzdu, a to ve mzdě za měsíc srpen. Jaký je správný postup při odvodu pojistného na zdravotní pojištění? Zobrazit odpověď