Blog VZP - Kudy na život

Blog Kudy na život provází čtenáře po malých i větších nástrahách světa, v němž dnes žijeme. Jaký je to svět? Jednou z jeho dominant je efekt nezamýšlených důsledků, fungující v duchu „Když moc tlačíš na pilu, vyvoláš opak“. Zdrojem jakéhosi prvotního tlaku tlaků, v jejichž silovém poli se tu méně tu více všichni ocitáme, je zcela neosobní, živelný a zrychlující se pokrok.

Otázka pak je, s jakým úspěchem dokážeme čelit nezamýšleným důsledkům pokroku v rozhodujících oblastech života, jimiž jsou vztahy, zdraví a práce:

  • s jakým nadhledem a taktem například zvládáme nárůst svobody v partnerství a rodičovství, aby pod jejím náporem neerodovaly,
  • nakolik rozumně se chováme v situaci, kdy čím účinněji zdravotnický systém ulevuje od chorob, tím více našich bližních si omotává kolem prstu, protože na něj absolutně spoléhají a přestávají dbát o vlastní zdraví,
  • s jakou mírou šikovnosti a uměřenosti zvládáme stres, jejž vyvolává nárůst kariérních možností, a který proto tlačí především na ty, co žádnou extra kariéru nedělají, a na ty, co ji naopak „na plný plyn“ dělají.

Má-li tento blog být něco jako pomyslný rastr možných životních zakopnutí, tak nikoli proto, aby se vyžíval v jejich popisu, ani proto, aby „zkušeně“ radil. Texty, jež zde můžete číst, mají jinou ambici – inspirovat k přemýšlení a podněcovat k nacházení vlastních řešení. Právě ta totiž každého z nás nejvíc zdobí a jsou hlavní zárukou, že z úrody pokroku, jehož smyslem je život ulehčovat a osvobozovat, sklidíme mnohem více sladkých než kyselých hroznů.

PhDr. Pavel Taněv, redaktor