O nás

Ústředí VZPVšeobecná zdravotní pojišťovna je lídrem českého systému veřejného zdravotního pojištění již 32 let.

Byla zřízena dnem 1. ledna 1992, a to zákonem č. 551/1991 Sb. S časovým odstupem vznikaly další zdravotní pojišťovny podle zákona č. 280/1992 Sb., ale s téměř 6 miliony klientů jsme i v konkurenci šesti dalších stále největší zdravotní pojišťovnou v České republice.

Na léčbu našich klientů v roce 2024 vynaložíme více než 309 miliard Kč. Všem, kdo to potřebují, poskytujeme i ty nejnákladnější služby. Za závažně nemocné jsme schopni zaplatit v jednotlivých případech i desítky milionů korun ročně, v průměru ale k nejnákladnějším pacientům patří nejmenší děti a senioři.

Hlavním úkolem každé zdravotní pojišťovny je v souladu se legislativními normami vybírat pojistné na zdravotní pojištění na straně jedné a na straně druhé hradit zdravotní služby, které byly poskytnuté klientům pojišťovny smluvními poskytovateli zdravotních služeb. A s hrdostí můžeme uvést, že naší efektivitě výběru pojistného chybí maximálně jedno dvě procenta do sta a že poskytovatelům zdravotních služeb platíme správně a včas (již řadu let jsme neměli žádné závazky po lhůtě splatnosti).

Máme smlouvy s většinou lékařů a zařízení

Naši klienti hlavně oceňují, že mohou vybírat z nejširší sítě poskytovatelů zdravotních služeb, protože více než 96 % praktických lékařů a více než 41 tisíc zdravotnických zařízení má s námi uzavřenu smlouvu. Naši pojištěnci tvoří 60 % ošetřených v těchto ordinacích. Na nás spoléhá i většina pacientů vysoce specializovaných pracovišť – komplexních onkologických center a dalších pracovišť se zvláštní smlouvou, která jim umožňuje léčit pacienty těmi nejmodernějšími a nejnákladnějšími léky. Máme rovněž nejširší síť poskytovatelů lázeňských léčebně rehabilitačních služeb, neboť téměř všechna tato zařízení mají smlouvu s VZP.

Hledáme nové cesty

Neděláme však jen to, co máme takzvaně v popisu práce. Potřebám našich klientů jdeme naproti a snažíme se být jejich progresivním společníkem na cestě ke zdraví. Neseme prvenství v zavádění nových léků a léčebných metod. Díky našim pilotním projektům byl např. již před lety zaveden do běžné praxe screening rakoviny tlustého střeva, z poslední doby stojí za zmínku užívání testu Oncotype DX, který ženy s rakovinou prsu uchrání před chemoterapií, která by v jejich případě byla neúčinná. Zavedli jsme také nový a transparentní postup při posuzování úhrady jinak nehrazených léčivých přípravků – jeho smyslem je zajistit tvorbu společných odborných vyjádření VZP a odborných lékařských společností, která poslouží jak jako odborný podklad pro další řízení o žádosti pojištěnce o přiznání úhrady dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění, tak i pro činnost VZP související se stanovením výše a podmínek úhrady dotčených léčivých přípravků z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Způsob, jak nejlépe našim klientům zajistit dostupnou a co nejkvalitnější zdravotní péči, pak hledáme i prostřednictvím finančních bonifikací poskytovatelů zdravotních služeb (lékařů, lékáren aj.).

Nabízíme spoustu benefitů

Nezapomínáme samozřejmě ani na finanční příspěvky pro naše klienty na všemožné preventivní aktivity, které zákon neumožnuje hradit z veřejného zdravotního pojištění. Chceme tak naše klienty motivovat k tomu, aby vedli zdravý životní styl a byli v péči o své zdraví zodpovědní. Pro rok 2024 je na příspěvky z fondu prevence vyčleněno 1,6 miliardy korun, což je o 63 % více než v roce 2023. Nabízíme rovněž rozsáhlé výhody a slevy u partnerů našeho Klubu pevného zdraví a výhodné komerční pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., která je naší dceřinou společností.

Pobočky máme po celé zemi

Našich služeb mohou klienti využít na cca 190 pobočkách po celém území republiky, což z nás dělá nejdostupnější pojišťovnu. Nemusíte tak dojíždět do jiného kraje, když u nás potřebujete něco osobně vyřídit. Snažíme se zařídit naše pobočky jako bezbariérové, navíc přes 80 jich je vybaveno dětskými koutky.

A pokud potřebujete poradit, pomohou vám nejen na pobočkách – s důvěrou se obraťte na odborníky na našem infocentru na lince 952 222 222. Dotaz můžete zaslat také mailem na info@vzp.cz, nebo vám odpovíme na facebookové stránce VZP, případně na stránce Klubu pevného zdraví.

Fungujeme on-line

Stále více věcí můžete vyřídit přímo on-line, přičemž na internetu máme i většinu potřebných formulářů, které si můžete předem stáhnout a doma v klidu vyplnit.

Můžete se také zaregistrovat do aplikace Moje VZP, pokud chcete mít pod kontrolou své platby zdravotního pojištění, kdykoli si ověřit, zda nemáte nedoplatky na pojistném, nebo projít historii plátců pojistného. Funkcionality této aplikace stále zlepšujeme, takže např. můžete přímo přes Moje VZP i nahlásit zahájení nebo ukončení výdělečné činnosti nebo podat přehled o příjmech a výdajích OSVČ, který navíc vše sám spočítá. Můžete zde také podat žádost o příspěvek. V prostředí aplikace Moje VZP nemusíte s každou žádostí vyplňovat osobní údaje, čímž se podání žádosti usnadní a zrychlí. Rodiče mohou podávat žádosti za děti, pokud je v aplikaci zaregistrují pod svůj účet. Díky aplikaci Moje VZP budete mít stále k dispozici i svůj přehled vykázané zdravotní péče, a pokud si zřídíte "zástupnictví", uvidíte všechny údaje i u zastupované osoby – třeba u svých dětí. Nemusíte běhat na pobočku, komunikujte s námi elektronicky a mějte všechny informace na jednom místě.