Za léčbu 20 nejnákladnějších pacientů uhradila VZP vloni přes miliardu korun, oproti roku 2020 dvojnásobek

 21. 9. 2022 | Tiskové zprávy, Zdravotní péče

Na léčbu 20 nejnákladnějších pacientů vynaložila Všeobecná zdravotní pojišťovna vloni více než miliardu korun, tj. o 100 % více než v roce 2020. Vysoké náklady na léčbu jsou v těchto případech z naprosté většiny (96 %) tvořeny cenou léčivých přípravků.

Se vstupem nových léků na trh dochází každoročně k proměně struktury diagnóz, které se řadí mezi ty nejnákladnější. Vloni se 18 z 20 nejdražších pacientů léčilo s nějakou formou onemocnění nervové soustavy, dva pak s poruchou metabolismu. Přístup svých klientů k inovativním lékům VZP rozšiřovala i v roce letošním.

„Aby byla VZP schopna zajistit našim klientům nejmodernější léčbu, včetně léčby tzv. vzácných onemocnění, musí vést aktivní lékovou politiku. V praxi to představuje neustále probíhající, poměrně náročná jednání s dodavateli inovativních léčivých přípravků, jejichž cena se pohybuje v řádu desítek milionů korun. Pro pacienty jsou však mnohdy jedinou nadějí na lepší život,“ říká ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Česko se i díky tomuto přístupu posouvá v žebříčku dostupnosti inovativních léčivých přípravků. Jak vyplývá ze studie Evropské federace farmaceutických firem (EFPIA), vloni obsadilo 9. příčku mezi zeměmi EU, daleko před státy V4, ale například i před Španělskem, Portugalskem či Belgií.

„Jsem hrdý na to, že se v žebříčku dostupnosti inovativních léčivých přípravků dostáváme na přední příčky v Evropě, nicméně musíme průběžně velmi bedlivě vyhodnocovat účinnost nově užívaných superdrahých léčivých přípravků, resp. jejich reálný přínos pro pacienty. Finanční náročnost terapie musí být vyvážena jednoznačným benefitem pro naše klienty,“ říká Tom Philipp, předseda Správní rady VZP.

Vloni VZP uhradila 16 dětským pacientům, kteří trpí onemocněním SMA (spinální muskulární atrofií), lék Zolgensma. Na zajištění tohoto inovativního přípravku se VZP podařilo s dodavatelem dohodnout na konci roku 2020. Od 1. 1. 2022 byl spuštěn celonárodní pilotní projekt, který rozšířil novorozenecký screening o onemocnění SMA (spinální muskulární atrofie) a SCID (těžká kombinovaná imunodeficience). Vyšetření je plně hrazeno zdravotními pojišťovnami. Odhalení onemocnění v prvních dnech života novorozence je naprosto klíčové pro včasné zahájení adekvátní léčby, jejich časný záchyt má zásadní vliv na pacientovu prognózu.

Náklady VZP na nejdražší pojištěnce za posledních 5 let

  Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
TOP 20 celkem v mil. Kč 306,37 347,73 282,6 493,89 1036,84
Nejdražší pacient v mil. Kč 25,76 74,12 25,85 57,32 64,67
Pohlaví muž muž muž muž muž
Diagnóza hemofilie hemofilie hemofilie infantilní spinální svalová atrofie I. typ * jiná zděděná spinální svalová atrofie
Kraj Pardubický Jihomoravský Ústecký Moravskoslezský Plzeňský

* Werdnigova-Hoffmannova nemoc

I v letošním roce, který je ovlivněn řadou mimořádných událostí, se pojišťovna snaží zpřístupnit další inovativní léky českým pacientům. Nedávno VZP uzavřela dohodu o rozšíření úhrady léku Kaftrio dětem s cystickou fibrózou, který je nejúčinnějším dostupným lékem na světě, přípravku Voxzogo, který je určen dětem s achondroplazií, nebo inovativního léku Spinraza, který pomáhá dětem se spinální svalovou atrofií. Vzácných onemocnění je v Evropě popsáno víc než 8 000, jen pro 6 % z nich ale dnes známe účinný lék. Naprostá většina (80 %) vzácných onemocnění je genetického původu, převážná část (70 %) také začíná již v raném věku.

TOP 20 nejdražších klientů VZP v roce 2021

Pořadí Kraj Pohlaví Diagnóza Náklady na léčbu v Kč
1. Plzeňský M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 64 672 937
2. Královéhradecký M Infantilní spinální svalová atrofie' I. typ (Werdnigova-Hoffmannova) 62 635 644
3. Středočeský M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 62 507 046
4. Zlínský Z Jiná zděděná spinální svalová atrofie 60 833 713
5. Ústecký Z Jiná zděděná spinální svalová atrofie 60 667 741
6. Moravskoslezský Z Jiná zděděná spinální svalová atrofie 60 089 947
7. Praha Z Jiná zděděná spinální svalová atrofie 59 103 351
8. Královéhradecký M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 58 926 660
9. Praha Z Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 556 645
10. Praha M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 429 675
11. Jihočeský M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 263 269
12. Plzeňský M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 143 203
13. Ústecký M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 123 015
14. Jihomoravský M Jiná zděděná spinální svalová atrofie 57 067 935
15. Jihomoravský Z Infantilní spinální svalová atrofie' I. typ [Werdnigova-Hoffmannova] 56 949 855
16. Vysočina Z Míšní svalová atrofie NS 56 935 402
17. Karlovarský M Svalová dystrofie 35 277 013
18. Praha M Poruchy metabolizmu plazmatických bílkovin NJ 21 242 878
19. Moravskoslezský M Svalová dystrofie 16 750 009
20. Praha Z Poruchy metabolizmu plazmatických bílkovin NJ 16 660 801

Mezi nejnákladnějšími pojištěnci byli pacienti z celé České republiky (11 krajů). Nejmladší byl novorozenec a nejstaršímu z TOP 20 roku 2021 bylo 38 let.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí