Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách VZP ČR jsou uveřejňovány v profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tenderarena. Jak s nástrojem pracovat najdete na webových stránkách www.tenderarena.cz v sekci Nápověda.

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu či podlimitních veřejných zakázkách zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou případně uveřejňovány v profilu zadavatele pro elektronické tržiště, pokud je v souladu s právními předpisy zvolena realizace zadávacího řízení na elektronickém tržišti.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je profil zadavatele konkrétně vymezen v § 28 odst. 1 písm. j) tohoto zákona, a to jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Plán veřejných zakázek 2024

Plán veřejných zakázek VZP ČR obsahuje přehled veřejných zakázek, které VZP ČR zamýšlí v roce 2024 zadat v zadávacím řízení, a to v režimu odpovídajícím právním předpisům. Upozorňujeme, že se jedná o plán, tudíž může dojít ke změnám v uveřejněných údajích dle aktuálních potřeb VZP ČR a rovněž uveřejněné údaje nezakládají povinnost VZP ČR uvedené veřejné zakázky realizovat.