Veřejné zakázky

Informace o veřejných zakázkách VZP ČR jsou uveřejňovány v profilu zadavatele v elektronickém nástroji Tenderarena. Jak s nástrojem pracovat najdete na webových stránkách www.tenderarena.cz v sekci Nápověda.

Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu či podlimitních veřejných zakázkách zadávaných ve zjednodušeném podlimitním řízení jsou případně uveřejňovány v profilu zadavatele pro elektronické tržiště, pokud je v souladu s právními předpisy zvolena realizace zadávacího řízení na elektronickém tržišti.

Co je to Profil zadavatele?

Jedná se o adresu elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je profil zadavatele konkrétně vymezen v § 28 odst. 1 písm. j) tohoto zákona, a to jako elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Plán veřejných zakázek 2024

Plán veřejných zakázek VZP ČR obsahuje přehled veřejných zakázek, které VZP ČR zamýšlí v roce 2024 zadat v zadávacím řízení, a to v režimu odpovídajícím právním předpisům. Upozorňujeme, že se jedná o plán, tudíž může dojít ke změnám v uveřejněných údajích dle aktuálních potřeb VZP ČR a rovněž uveřejněné údaje nezakládají povinnost VZP ČR uvedené veřejné zakázky realizovat.


VZP ČR vyhlašuje zahájení předběžné tržní konzultace k připravovanému zadávacímu řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup nového SW „Learning Management System (LMS)“

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje zahájení předběžné tržní konzultace k připravovanému zadávacímu řízení veřejné zakázky s názvem „Nákup nového SW „Learning Management System (LMS)“ a zve k účasti na předběžné tržní konzultaci.

Předmětem tržní konzultace bude příprava veřejné zakázky na dodání krabicového SW pro účely vzdělávání ve VZP ČR tzv. Learning management system (LMS). Veřejná zakázka bude zahrnovat rovněž přizpůsobení do stávajícího prostředí Informačního systému VZP (služby implementace, integrace), dále zpracování odpovídající dokumentace, školení administrátorů, následné zajištění podpory tohoto SW. Rozsah požadovaných přístupů činí přibližně 3900 (to znamená přibližně 3900 aktivních uživatelů). Podstatnou funkcionalitou je maximální uživatelská jednoduchost pro koncové žadatele, schvalovatele a administrátory. Předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení je únor 2023.

Předběžná tržní konzultace proběhne písemnou formou. Možnost přihlásit se mají účastníci na e-mailové adrese lms22@vzp.cz odkud jim budou otázky předběžné tržní konzultace zaslány. Do zprávy s žádostí o účast je nutné uvést název společnosti, IČ a kontaktní osobu.