EP2 Workspace

Aplikací EP2 Workspace (dále jen „EP2W“) jsme dali našim smluvním partnerům novou možnost komunikace ve vztahu k smluvním dokumentům (Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, Přílohy č. 2, dodatky apod.).

Průvodku pro práci s novou aplikací EP2W naleznete zde. Pro možnost hromadného podepisování je třeba mít nainstalován doplněk do prohlížeče, instalační soubor doplňku naleznete zde.

REGISTRACE DO EP2W

Pro fyzický přístup do EP2W je důležité mít podepsanou smlouvu o předávání dat. Poté je nutná registrace a přiřazení seznamu zastupovaných IČZ. Do aplikace vás zaregistruje pověřený pracovník VZP ČR – pro zřízení přístupu se obracejte na pracovníky oddělení správy smluv našich regionálních poboček.

Prvního uživatele od daného poskytovatele zdravotních služeb založíme jako administrátora PZS. Ten potom může zakládat další uživatele s takovými oprávněními, která jsou třeba.

Pro založení administrátora PZS je nutné:

 • mít platný přístup do VZP Pointu a napárované alespoň jedno IČZ, které chcete v EP2W zastupovat,
 • předat pracovníkovi VZP povinná pole: login, e-mail, příjmení
  • jako login vyplnit svůj e-mail (maximálně 500 znaků),
  • zadat své příjmení (maximálně 500 znaků),
  • uvést svůj e-mail, kam vám budeme moci v případě notifikací zaslat zprávy (maximálně 255 znaků).
   Pozor! Tento e-mail se musí shodovat s e-mailem napárovaným na VZP Pointu! Podle této položky se ověřují práva přístupu k jednotlivým IČZ. Doporučujeme tedy jako login a e-mail použít stejnou adresu.

Administrátor PZS má právo:

 • zakládat další uživatele za dané PZS,
 • přidělovat přístup k IČZ, oddělením a IČP nebo jim nastavovat správné role pro práci v EP2W – administrátor PZS, operátor PZS, garant PZS,
 • zapínat či vypínat notifikace,
 • nastavit zástup.

POZOR! Smluvní dokumenty je možné podepsat pouze kvalifikovaným osobním certifikátem akreditované certifikační autority.

PŘIHLÁŠENÍ

EP2W je dostupná přes VZP Point. Odkaz EP2 Workspace – vstup do aplikace naleznete na úvodní stránce vlevo. Pro vstup do aplikace můžete využít i adresy https://ep2.vzp.cz.

Průvodku pro práci s novou aplikací EP2W naleznete zde. Pro možnost hromadného podepisování je třeba mít nainstalován doplněk do prohlížeče, instalační soubor doplňku naleznete zde. K EP2W se můžete přihlásit, jestliže máte na VZP Pointu zavedený platný certifikát a jestliže ho máte naimportovaný v počítači, ze kterého se přihlašujete, nebo (pokud je tato možnost aktivována) pomocí uživatelského jména a hesla. V tom případě vám bude zaslána ověřovací SMS. Následně jste přesměrováni přímo do aplikace. Tam proběhne samotné přihlášení: jako login poslouží zadaná e-mailová adresa, přednastavené heslo je vzp.cz.

POZOR! Toto heslo si po prvním zalogování změňte v sekci Nastavení!

POMOC PŘI POTÍŽÍCH

Jste-li registrovaným uživatelem EP2W a máte problém s přihlášením do aplikace nebo s podpisem příloh, pošlete e-mail na ekk@vzp.cz. Napište, že se jedná o problém s aplikací EP2W, uveďte IČZ zastupovaného poskytovatele, dále informaci, zda se jedná o problém s přihlášením, nebo podpisem, a připište telefonický kontakt. Váš problém bude předán technikům, kteří vám zdarma telefonicky nebo pomocí programu TeamViewer pomohou s nastavením počítače.

Při řešení některých problémů vám může pomoci i náš Jednoduchý pomocník pro aplikaci EP2W.