Podporované certifikáty

Pro VZP Point akceptujeme certifikáty od akreditovaných certifikačních autorit (CA) a Komerční banky (KB).

Jedná se o certifikáty:

  • První certifikační autorita, a. s. (I. CA, komerční i kvalifikovaný),
  • Česká pošta, s. p. (PostSignum, komerční i kvalifikovaný),
  • eIdentity, a. s. (ACAeID, komerční i kvalifikovaný),
  • Komerční banka, a. s. (DCS CA KB, komerční),
  • Česká spořitelna, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční),
  • Československá obchodní banka, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční).

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem, testování způsobů identifikace certifikátu nebo testování elektronického podpisu zpráv.

Vydavatel

Druh certifikátu

Popis

První certifikační autorita, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

První certifikační autorita, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Česká pošta, s. p.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný PostSignum (http://vca.postsignum.cz)

Česká pošta, s. p.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný PostSignum (http://qca.postsignum.cz)

eIdentity, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný eIdentity (https://www.eidentity.cz)

eIdentity, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný eIdentity (https://www.eidentity.cz)

Komerční banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný certifikační autoritou Komerční banky DCS CA KB (http://www.mojebanka.cz)

Česká spořitelna, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Československá obchodní banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (http://www.ica.cz)

Pro zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR je možné využít dva druhy certifikátů:

  1. Komerční – slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace (protokolem SSL), zkráceně pro přístup na VZP Point i B2B. Tento certifikát můžete využít i pro elektronický podpis zasílaných dat (je součástí minimální konfigurace).
  2. Kvalifikovaný – slouží pro elektronické podepisování dat. Tento certifikát můžete využít pro přístup do systému e-VZP v případě, že použitelnost klíče obsahuje položku autentizace klienta.