Podporované certifikáty

Pro VZP Point akceptujeme certifikáty od akreditovaných certifikačních autorit (CA) a Komerční banky (KB).

Jedná se o certifikáty:

  • První certifikační autorita, a. s. (I. CA, komerční i kvalifikovaný),
  • Česká pošta, s. p. (PostSignum, komerční i kvalifikovaný),
  • eIdentity, a. s. (ACAeID, komerční i kvalifikovaný),
  • Komerční banka, a. s. (DCS CA KB, komerční),
  • Česká spořitelna, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční),
  • Československá obchodní banka, a. s. (využívá certifikáty I. CA, komerční).

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem, testování způsobů identifikace certifikátu nebo testování elektronického podpisu zpráv.

Vydavatel

Druh certifikátu

Popis

První certifikační autorita, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný I. CA (www.ica.cz)

První certifikační autorita, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Česká pošta, s. p.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný PostSignum (vca.postsignum.cz)

Česká pošta, s. p.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný PostSignum (qca.postsignum.cz)

eIdentity, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný eIdentity (www.eidentity.cz)

eIdentity, a. s.

Kvalifikovaný

Kvalifikovaný certifikát vydávaný eIdentity (www.eidentity.cz)

Komerční banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný certifikační autoritou Komerční banky DCS CA KB (www.mojebanka.cz)

Česká spořitelna, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Československá obchodní banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Pro zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR je možné využít dva druhy certifikátů:

  1. Komerční – slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace (protokolem SSL), zkráceně pro přístup na VZP Point i B2B. Tento certifikát můžete využít i pro elektronický podpis zasílaných dat (je součástí minimální konfigurace).
  2. Kvalifikovaný – slouží pro elektronické podepisování dat. Tento certifikát můžete využít pro přístup do systému e-VZP v případě, že použitelnost klíče obsahuje položku autentizace klienta.
Dle certifikačních podmínek akreditovaných CA, některých prováděcích předpisů a předpisů Evropské unie, které jsou závazné i pro Českou republiku, není vlastník certifikátu oprávněn používat kvalifikovaný certifikát pro autentizaci. Všechny klienty, kteří by se k tomuto kroku rozhodli, proto upozorňujeme, že pokud se situace pro používání kvalifikovaných certifikátů bude měnit v závislosti na uvádění zákonných norem do souladu s předpisy Evropské unie, jsme povinni tyto změny akceptovat.