Podporované certifikáty

Pro přístup uživatelů do aplikací eVZP je možné použít komerční certifikát od akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb, který slouží k ověření totožnosti uživatele a šifrování elektronické komunikace protokolem SSL.

Akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb:

Autentizace pomocí komerčního certifikátu vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 (eIDAS) a zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce.

Vydavatel

Druh certifikátu

Popis

První certifikační autorita, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Česká pošta, s. p.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný PostSignum (vca.postsignum.cz)

eIdentity, a. s.

Komerční

Komerční certifikát vydávaný eIdentity (www.eidentity.cz)

Česká spořitelna, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Československá obchodní banka, a. s.

Komerční

Certifikát služby elektronického bankovnictví vydávaný I. CA (www.ica.cz)

Správa základních registrů

Komerční

Komerční certifikát vydávaný Národní certifikační autoritou (narodni-ca.cz)

Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem nebo testování způsobů identifikace certifikátu.

Klientům, kteří se dosud přihlašovali kvalifikovanými certifikáty nebo certifikáty vydávanými CA KB, byl garantován přístup pouze do 31. 12. 2019. Upozorňujeme klienty, kteří tyto certifikáty pro přístup používají, že tento garantovaný přístup však neplatí po obnově certifikátu. Je to dáno novým nastavením certifikátu ze strany certifikačních autorit. Tato rozhodnutí VZP nemůže ovlivnit a musí ho plně akceptovat. I přesto se omlouváme za případné komplikace.

Více o použití kvalifikovaných certifikátů naleznete na stránkách ministerstva vnitra v informaci o používání kvalifikovaných certifikátů pro elektronický podpis a zároveň pro autentizaci.