Vzory dokumentů

Společné dokumenty pro obě aplikace

Podmínky užití:

  • Podmínky užití - upravují základní pravidla vztahů mezi Pojišťovnou a Uživateli při využívání zabezpečené elektronické komunikace, zejména práva a povinnosti smluvních stran Smlouvy o předávání dat a Uživatelů, a to práva a povinnosti týkající se podmínek, způsobu a rozsahu užívání klientského portálu VZP Point, alternativní rozhraní VZP Pointu a B2B.

Bez souhlasu s Podmínkami užití není možné zabezpečenou elektronickou komunikaci s VZP ČR využívat.


MOJE VZP

Vzor smlouvy

Formulář plné moci

Upozorňujeme, že od 10. 1. 2019 Plná moc pro zastoupení Pojištěnce v aplikaci Moje VZP musí být udělena na výše uvedeném formuláři (případně na dokumentu, který má údaje, obsah i uspořádání shodné s tímto tiskopisem) a vyžaduje úředně ověřený podpis.


VZP Point

Nevíte, jaký formulář využít? Navštivte stránku VZP Point a v sekci Jak na to? najdete postup pro svou potřebu.

Vzor žádosti

Vzor smlouvy:

Vzory plných mocí:

Formulář plné moci udělované osobě, která je zodpovědná za podávání a získávání informací všech úloh požadované role (ZAM, PZS,…).

Jednotlivé Subjekty ve VZP Pointu mohou zastupovat právnické/fyzické osoby (např. účetní firmy), které dále předají plnou moc pro jednotlivé své uživatele.