Prohlášení o přístupnosti

VZP ČR se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek a mobilních aplikací v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na následující webové stránky a mobilní aplikace:

 • webové stránky:
 • mobilní aplikaci Moje VZP (pro Android a iOS)

Stav souladu

Uvedené webové stránky a mobilní aplikace jsou částečně v souladu s WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu.

Nedostatečně přístupný obsah webových stránek

 • Všechny zmiňované webové stránky používají červenou barvu pro varovné a chybové texty, zatímco některé jiné jsou zelené. To může činit potíže lidem s poruchou barevného vidění.
 • Web VZP ČR, VZP Point: Některé informace jsou dostupné v jiné než v hypertextové či textové podobě – mnohé odkazy směřují na soubory dokumentů publikovaných v různých formátech (například PDF). Míra přístupnosti těchto dokumentů nebyla zatím zkoumána.
 • IDM: Aplikace je zabezpečena proti automatizovaným útokům pomocí reCAPTCHA. Zpravidla stačí prosté zaškrtnutí políčka „Nejsem robot“. V ojedinělých případech budete vyzváni k výběru správných obrázků – to je problematické zejména pro zrakově hendikepované. Ačkoliv reCAPTCHA nabízí ověření prostřednictvím zvukového záznamu, vyskytují se v tomto případě následující problémy:
  • čtecím zařízením je ověření prostřednictvím zvukového záznamu těžko dohledatelné anebo vůbec dohledatelné není,
  • zvukový záznam je v angličtině, což může činit problémy lidem bez znalosti angličtiny,
  • zvukový záznam je těžko slyšitelný i v mírně hlučném prostředí, a proto je vhodné použít sluchátka.
 • IDM, Moje VZP: Na těchto stránkách jsou Podmínky užití dostupné ve formátu PDF. Míra přístupnosti těchto dokumentů nebyla zatím zkoumána.
 • IDM – Žádost o přístup do aplikace Moje VZP: Zadání čísla průkazu zdravotního pojištění nemusí být snadné zejména pro osoby se zrakovým hendikepem z toho důvodu, že číslo se nalézá na průkazu uzpůsobeném pro čtení zrakem. Proto uživatel se zrakovým hendikepem může číslo průkazu zdravotního pojištění získat prostřednictvím telefonické linky 952 222 222.
 • IDM – Žádost o přístup do aplikace Moje VZP: Aby uživatel mohl dokončit registraci, je mu doručena poštovní zásilka s aktivačním kódem. Zásilka není žádným způsobem uzpůsobena osobám se specifickým zdravotním postižením.
 • IDM – Vytvoření uživatelského účtu, Moje VZP: Zadání aktivačního kódu nemusí být snadné zejména pro osoby se zrakovým hendikepem z toho důvodu, že číslo se nalézá na dokumentu uzpůsobeném pro čtení zrakem.
 • IDM – Nastavení profilu uživatele, Moje VZP, VZP Point: Z aplikace Moje VZP lze přejít do aplikací VZP Point a IDM. S tímto souvisí následující možné problémy:
  • Z aplikace VZP Point není možné vrátit se do aplikace Moje VZP kliknutím na odkazující prvek (takový prvek v aplikaci VZP Point není). V takovém případě je nutné vrátit se v historii prohlížeče, nebo do adresního řádku prohlížeče opět zadat moje.vzp.cz.
  • Pokud uživatel ještě nebyl aktivován, z aplikace IDM není možné vrátit se do aplikace Moje VZP kliknutím na odkazující prvek. V takovém případě je nutné vrátit se v historii prohlížeče, nebo do adresního řádku prohlížeče opět zadat moje.vzp.cz.

Nedostatečně přístupný obsah mobilních aplikací

 • Zadání čísla průkazu zdravotního pojištění nemusí být snadné zejména pro osoby se zrakovým hendikepem z toho důvodu, že číslo se nalézá na průkazu neuzpůsobeném pro čtení zrakem. Proto uživatel se zrakovým hendikepem může číslo průkazu zdravotního pojištění získat prostřednictvím telefonické linky 952 222 222.
 • Je použita červená barva pro varovné a chybové texty, zatímco některé jiné jsou zelené. To může činit potíže lidem s poruchou barevného vidění.
 • Aplikace je zabezpečena proti automatizovaným útokům pomocí reCAPTCHA. Zpravidla stačí prosté zaškrtnutí políčka „Nejsem robot“. V ojedinělých případech budete vyzváni k výběru správných obrázků – to je problematické zejména pro zrakově hendikepované. Ačkoliv reCAPTCHA nabízí ověření prostřednictvím zvukového záznamu, vyskytují se v tomto případě následující problémy:
  • čtecím zařízením je ověření prostřednictvím zvukového záznamu těžko dohledatelné anebo vůbec dohledatelné není,
  • zvukový záznam je v angličtině, což může činit problémy lidem bez znalosti angličtiny,
  • zvukový záznam je těžko slyšitelný i v mírně hlučném prostředí, a proto je vhodné použít sluchátka.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 6. 8. 2019.

Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastní posouzení provedené VZP ČR.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Přestože děláme maximum pro to, aby přístupnost webových stránek a mobilních aplikací VZP ČR byla bezchybná, je jisté, že chybám se vyhnout nelze. Pokud najdete chybu v přístupnosti, budeme rádi, když nám ji oznámíte. Stejně tak stojíme o vaši zpětnou vazbu – pomůžete tak vylepšit bezbariérovost webových stránek i mobilních aplikací. Pro tyto účely můžete využít kontakty:

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Digitální a informační agentura
Na vápence 915/14
130 00 Praha 3
e-mail: pristupnost@dia.gov.cz