Formuláře

VZP vydává formuláře potřebné k hlášení údajů stanovených příslušnými zákony.

  • Pro správné zobrazení souborů PDF je zapotřebí mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.
  • Nevíte si rady, jak správně vyplnit PDF formulář nebo XDP šablonu? Podívejte se do přiloženého návodu.

Formuláře pro plátce pojistného (např. Přehled OSVČ a další) najdete v rubrice  Plátci. Řadu záležitostí si můžete vyřídit také on-line prostřednictvím webových formulářů.

Přihláška a evidenční list pojištěnce (pro oznámení změn) Přihláška pojištěnce pro přeregistraci (webový formulář) Přihláška pojištěnce (pro přihlášení novorozence a pro přeregistraci) (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Oznámení o přiznaném stupni invalidity (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu prevence Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o vrácení finančního přeplatku zákonnému zástupci Žádost o zasílání částek překračujících limit doplatků na bankovní účet Reklamace nedoručené úhrady/opakované vyplacení přeplatku Potvrzení o bezdlužnosti (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce (dospělý nebo starší 15 let) Žádost o výpis z osobního účtu nezletilého pojištěnce Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce – osoba se soudním rozhodnutím k zastupování Čestné prohlášení D - osoby starší 26 let, kteří prvně studují v doktorském studijním programu, nejsou zaměstnanci ani OSVČ (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Čestné prohlášení L – osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Čestné prohlášení N - osoby, která je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu Čestné prohlášení W – manželů nebo registrovaných partnerů státních zaměstnanců (...), pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí (...), a nemají příjem ze závislé činnosti ani nejsou OSVČ nebo osobami vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Potvrzení pro nezaopatřené děti do 26 let, které se nemohou soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Prohlášení k trvalému pobytu (Verze přístupná pro odečítače obrazovky) Přihláška dětí matek s dlouhodobým pobytem v ČR a nezletilých osob s dlouhodobým pobytem v ČR Čestné prohlášení o ukončení platnosti komerčního pojištění