Formuláře

VZP vydává formuláře potřebné k hlášení údajů stanovených příslušnými zákony.

  • Pro správné zobrazení souborů PDF je zapotřebí mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.
  • Doporučujeme využívat prohlížeč Internet Explorer.
  • Nevíte si rady, jak správně vyplnit PDF formulář nebo XDP šablonu? Podívejte se do přiloženého návodu.

Formuláře pro plátce pojistného (např. Přehled OSVČ a další) najdete v rubrice Plátci.

Přihláška a evidenční list pojištěnce Přihláška pojištěnce pro přeregistraci a přihlášení novorozence - součástí je souhlas se zpracováním osobních údajů (pdf) Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce Potvrzení o bezdlužnosti Žádost o přehled vykázané péče - dospělý (pdf) Žádost o přehled vykázané péče - nezletilý (pdf) Čestné prohlášení L – osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (pdf) Čestné prohlášení N - osoby, která je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu (pdf) Čestné prohlášení W – manželů nebo registrovaných partnerů státních zaměstnanců (...), pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí (...), a nemají příjem ze závislé činnosti ani nejsou OSVČ nebo osobami vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni Potvrzení o neschopnosti studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz (pdf)