Formuláře

VZP vydává formuláře potřebné k hlášení údajů stanovených příslušnými zákony.

  • Pro správné zobrazení souborů PDF je zapotřebí mít nainstalovanou aktuální verzi programu Adobe Reader.
  • Nevíte si rady, jak správně vyplnit PDF formulář nebo XDP šablonu? Podívejte se do přiloženého návodu.

Formuláře pro plátce pojistného (např. Přehled OSVČ a další) najdete v rubrice Plátci. Řadu záležitostí si můžete vyřídit také on-line prostřednictvím webových formulářů.

Přihláška a evidenční list pojištěnce (pro oznámení změn) Přihláška pojištěnce pro přeregistraci (webový formulář) Přihláška pojištěnce (pro přihlášení novorozence a pro přeregistraci) Oznámení o přiznaném stupni invalidity Prohlášení o dlouhodobém pobytu pojištěnce v cizině Žádost o poskytnutí příspěvku z fondu prevence Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí Žádost o náhradu nákladů vynaložených na zdravotní služby poskytnuté v zahraničí Žádost o uvedení titulu na průkaz pojištěnce Žádost o zasílání částek překračujících limit doplatků na bankovní účet Reklamace nedoručené úhrady/opakované vyplacení přeplatku Potvrzení o bezdlužnosti Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce (dospělý nebo starší 15 let) Žádost o výpis z osobního účtu nezletilého pojištěnce Žádost o výpis z osobního účtu pojištěnce – osoba se soudním rozhodnutím k zastupování Čestné prohlášení D - osoby starší 26 let, kteří prvně studují v doktorském studijním programu, nejsou zaměstnanci ani OSVČ Čestné prohlášení L – osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku Čestné prohlášení N - osoby, která je invalidní ve třetím stupni nebo dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňuje další podmínky pro přiznání důchodu, nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a důchod z ciziny nepřesahuje minimální mzdu Čestné prohlášení W – manželů nebo registrovaných partnerů státních zaměstnanců (...), pokud je následují do místa jejich vyslání k výkonu práce v zahraničí (...), a nemají příjem ze závislé činnosti ani nejsou OSVČ nebo osobami vykonávající obdobné činnosti podle práva cizího státu, do kterého byli jejich manželé nebo registrovaní partneři vysláni Potvrzení o neschopnosti studovat nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz Prohlášení k trvalému pobytu Přihláška dětí matek s dlouhodobým pobytem v ČR a nezletilých osob s dlouhodobým pobytem v ČR Čestné prohlášení o ukončení platnosti komerčního pojištění