Mám zájem o registraci k VZP

Podrobné informace k přeregistraci naleznete v článku Jak se zaregistrovat k VZP.

V období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září můžete přímo podat PŘIHLÁŠKU K VZP (PDF).

Svůj zájem o přeregistraci nám také můžete sdělit prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře a my vám k podpisu zašleme již předvyplněnou přihlášku. Tuto přihlášku musíte pak podepsanou odevzdat v období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září na pobočce VZP. Přihlášku můžete také odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září).

Základní údaje
Pište datum ve formátu d.m.rrrr
Adresa trvalého pobytu
Korespondenční adresa
Kontaktní údaje
Souhlas se zpracováním údajů

Uvedené osobní údaje jsou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR zpracovávány za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění podle právního řádu ČR. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy.