Mám zájem o registraci k VZP

Podrobné informace k přeregistraci naleznete v článku Jak se zaregistrovat k VZP.

V období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září můžete přímo podat PŘIHLÁŠKU K VZP (PDF).

Svůj zájem o přeregistraci nám také můžete sdělit prostřednictvím níže uvedeného webového formuláře a my vám k podpisu zašleme již předvyplněnou přihlášku. Tuto přihlášku musíte pak podepsanou odevzdat v období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září na pobočce VZP. Přihlášku můžete také odeslat poštou (na poštovním razítku musí být max. datum 31. března, resp. 30. září).

Osobní údaje

povinné
povinné
povinné
povinné
povinné
Muž Žena
povinné
povinné
Ano Ne
zatrhněte pokud chcete vyplnit zákonného zástupce

Zákonný zástupce

povinné pokud je zatrženo: "Zobrazit pole pro vyplnění zákonného zástupce"
povinné pokud je zatrženo: "Zobrazit pole pro vyplnění zákonného zástupce"
povinné pokud je zatrženo: "Zobrazit pole pro vyplnění zákonného zástupce"
povinné pokud je zatrženo: "Zobrazit pole pro vyplnění zákonného zástupce a pokud se jedná o novorozence"

Dosavadní zdravotní pojišťovna

povinné"
Zdravotní pojišťovnu lze změnit od: 1.1. do 31.3., nebo od: 1.7. do 30.9."

Adresa trvalého pobytu

povinné
povinné
povinné
povinné

Korespondenční adresa

Kontaktní údaje

povinné

Souhlas se zpracováním údajů

povinné

Souhlasím s tím, aby osobní a kontaktní údaje uvedené v tomto formuláři zpracovávala VZP ČR v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu pro účely předávání informací týkajících se marketingových aktivit VZP ČR a dále pak informací týkajících se činností a klientských služeb provozovaných VZP ČR. Souhlasím se zasíláním zpráv na podporu a propagaci služeb a image VZP ČR a obdobných sdělení na mou uvedenou e-mailovou či korespondenční adresu. Souhlas uděluji dobrovolně s tím, že ho mohu kdykoli bezplatně odvolat na adrese VZP ČR. Tento souhlas se vztahuje i na všechny další zpracovatele uvedených dat, resp. osoby, které jsou oprávněny poskytovat služby spojené s výhodami a benefity pojištěncům VZP ČR.