Mám zájem o registraci k VZP

Podrobné informace k přeregistraci naleznete v článku Jak se zaregistrovat k VZP.

V období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září můžete podat přihlášku k VZP.

Použijte prosím níže uvedený formulář přihlášky, která je určena pro změnu zdravotní pojišťovny.

  1. Vyplňte formulář přihlášky
  2. Přihlášku si vytiskněte a podepište
    Nemáte možnost tisku? Níže zvolte možnost Vyplněnou přihlášku mi pošlete poštou a použijte tlačítko Odeslat formulář. My vám ji pošleme.
  3. Podepsanou přihlášku odevzdejte nebo zašlete poštou na nejbližší pobočku VZP.

Na poštovním razítku musí být max. datum 31. března/30. září.

V případě, že chcete přeregistrovat svoje dítě, nezapomeňte předložit kopii rodného listu.

Pokud nechcete vyplňovat webový formulář, můžete k přeregistraci použít také tuto Přihlášku pojištěnce (pdf).


Osobní údaje
Pište datum ve formátu d.m.rrrr
zatrhněte pokud chcete vyplnit zákonného zástupce
Dosavadní zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovnu lze změnit od: 1.1. do 31.3., nebo od: 1.7. do 30.9.
Adresa trvalého pobytu
Korespondenční adresa
Kontaktní údaje
Způsob zpracování přihlášky

Způsob zpracování přihlášky

Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů

Uvedené osobní údaje jsou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR zpracovávány za účelem provádění veřejného zdravotního pojištění podle právního řádu ČR. Jejich zpracování se řídí obecným nařízením o ochraně osobních údajů (č. 2016/679) a souvisejícími právními předpisy.