Mám zájem o registraci k VZP

Děkujeme vám, že jste se rozhodli přeregistrovat k VZP. Podrobné informace k přeregistraci naleznete v článku Jak se zaregistrovat k VZP.

V období od 1. ledna do 31. března nebo od 1. července do 30. září můžete podat přihlášku k VZP.

Aby mohla být registrace provedena, je třeba vyplnit níže uvedený formulář. Ten nám pak můžete doručit třemi různými způsoby:

  • On-line. Jednoduše můžete formulář podepsat myší nebo prstem do podpisového pole. Po vyplnění povinných polí vyberte první způsob podepsání a doručení přihlášky ,,Vyplněnou přihlášku chci podepsat myší nebo prstem (v případě mobilní zařízení) a odeslat on-line". Tato možnost je nejrychlejší a nejpohodlnější. Po odeslání podepsaného formuláře jste k nám přeregistrováni a už nemusíte nikam chodit.
  • Nechcete-li formulář podepsat myší nebo prstem, můžete vyplněný formulář stáhnout, vytisknout a podepsat vlastnoručně. Podepsanou přihlášku pak odneste nebo zašlete poštou na adresu nejbližší pobočky.
  • Pokud nechcete přihlášku podepisovat myší ani prstem a nemáte ani možnost ji vytisknout, můžete po vyplnění odeslat formulář bez podpisu. V takovém případě vám vyplněnou přihlášku zašleme poštou, vy ji doma podepíšete a buď odešlete do VZP zpět poštou, nebo ji odnesete na nejbližší pobočku jako v předchozím případě.

Pokud jste se rozhodli pro variantu zaslání přihlášky poštou, nezapomeňte, že na poštovním razítku musí být datum maximálně 31. března 2021. Toto datum je i posledním dnem. kdy lze zvolit on-line způsob podání přihlášky nebo přihlášku odevzdat na pobočce VZP.

Informace poskytované v souvislosti se zpracováním osobních údajů při přeregistraci nebo registraci k VZP ČR

Vysvětlivka: Údaje označené hvězdičkou je nutné vyplnit. Pokud přeregistrováváte dítě, vyplňte v kolonce „Číslo OP/pasu/povolení k pobytu" číslo svého vlastního dokladu, abychom podle něj mohli ověřit vaši totožnost. Dítě (nebo jinou osobu s omezenou svéprávností) může přeregistrovávat pouze jeho zákonný zástupce, opatrovník nebo poručník.


Osobní údaje
Pište datum ve formátu d.m.rrrr
zatrhněte pokud chcete vyplnit zákonného zástupce
Dosavadní zdravotní pojišťovna
Zdravotní pojišťovnu lze změnit od: 1.1. do 31.3., nebo od: 1.7. do 30.9.
Korespondenční adresa
Kontaktní údaje
Způsob zpracování přihlášky

Způsob zpracování přihlášky

  • Podpisové pole

    Podpisové pole

Informace o zpracování osobních údajů při přeregistraci nebo registraci k VZP ČR naleznete v informativní části k vyplnění formuláře.