Přihláška a evidenční list pojištěnce

Pro přihlášení k VZP ČR (tj. pro přeregistraci) a pro přihlášení novorozence použijte interaktivní přihlášku, nebo si můžete vytisknout formulář Přihláška (pdf).

Pro ohlášení změn použijte níže uvedený formulář Přihláška a evidenční list pojištěnce. Nezapomeňte rovněž předložit potřebné doklady (např. doklad o studiu, doklad o přiznání důchodu apod.).

Aktuální formulář

Formulář ke stažení XDP šablona Poučení
Přihláška a evidenční list XDP šablona* Poučení

Pozn.: Pokud se vám po kliknutí na odkaz formuláře zobrazuje chyba, stáhněte si formulář do vašeho počítače (pravým tlačítkem myši příkaz "Uložit odkaz jako...") a následně ho otevřete z místa uložení přímo ve vašem počítači (je zapotřebí použít Adobe Acrobat Reader).

*XDP šablona slouží pro hromadné vyplňování z účetních systémů