Další informace

Ohledně komerčního pojištění u Pojišťovny VZP, a. s., je kompetentní k poskytování informací Pojišťovna VZP, a. s. – kontakty: tel. 233 006 311, mail info@pvzp.cz.