Technické požadavky

Podporované prohlížeče:

Jestliže používáte námi podporovaný prohlížeč a webová aplikace je přesto částečně nebo zcela nefunkční, postupujte podle návodu.

Internetový prohlížeč:

Mobilní zařízení:

  • Chrome (poslední dvě verze),
  • Firefox (poslední dvě verze).

Jsou podporovány vždy poslední 2 produkční verze každého prohlížeče. Nejsou podporovány prohlížeče ve vývojových verzích. V námi nepodporované verzi prohlížeče může být webová aplikace částečně nebo zcela nefunkční nebo může dojít k chybnému zobrazení obsahu. Nejnovější prohlížeče jsou zpravidla pro uživatele bezpečnější!

Rozlišení obrazovky

  • šířka nad 1366 obrazových bodů doporučujeme alespoň 1024 px

Podporované způsoby přihlášení do Moje VZP

  • e-mail, heslo, SMS – pro přihlašování můžete použít pouze e-mailovou adresu, která dosud není používána jiným uživatelem. Číslo mobilního telefonu musí být platné v ČR (předvolba +420). Heslo musí obsahovat písmena a číslice, kde je alespoň jedno malé a jedno velké písmeno, jedna číslice, a délka hesla musí být 8 až 20 znaků.

Komerční nebo kvalifikovaný certifikát vydaný akreditovanou certifikační autoritou nebo komerční certifikát Komerční banky, a.s. (viz podporované certifikáty). Certifikát včetně privátního klíče je třeba mít zavedený v internetovém prohlížeči resp. v operačním systému (dle zvoleného prohlížeče).