Co umožňuje VZP Point

VZP nabízí svým pojištěncům, smluvním partnerům, zaměstnavatelům i státním a ostatním příslušným institucím majícím s VZP uzavřenou dohodu o zabezpečené elektronické komunikaci, zdarma přístup na VZP Point.

VZP Point umožňuje bezpečnou výměnu digitálně podepsaných dat a poskytování informací z informačního systému VZP. Poskytuje jednotný vstup do informačního systému a zajišťuje jednotný způsob komunikace s ním. Uživateli přitom dává možnost, aby se přihlásil z libovolného místa a v libovolném čase. Při přihlášení klienta VZP Point reaguje na jeho osobní nastavení a nabídne služby a informace, o které by mohl mít zájem. Jeho velkou výhodou je zjednodušení administrativy, zrychlení komunikace klientů se zdravotní pojišťovnou a v neposlední míře i značná úspora času. Přínos VZP Pointu ocení především klienti, kteří pravidelně komunikují s VZP ČR.

Prostřednictvím VZP Pointu nabízí VZP níže uvedené služby:

Poskytovatelům zdravotních služeb

 • zasílání podání s dávkami dle platného datového rozhraní (KDAVKA, FDAVKA) do VZP
 • příjem dokumentů a sdělení z VZP
 • ověření v registrech (jednotlivé služby pro vybrané segmenty)
  • ověření platnosti pojištění
  • platnost smlouvy PZS
  • vyhledávání PZS podle řetězce znaků
  • vyhledávání informace o registraci pojištěnce ke kapitaci
  • ověření platnosti průkazu pojištěnce (EHIC)
  • příslušnost pojištěnce ke zdravotní pojišťovně
 • stažení souborů
  • číselníky
  • program VZPKontrol
  • platná IČP
 • přístup do aplikací
  • Elektronická příloha č. 2
  • AKORD (prezentační vrstva pouze pro praktické lékaře)

Zaměstnavatelům:

 • zpracování hlášení a kontrolu identifikačních údajů zaměstnavatele
 • zpracování a zaslání hlášení hromadného oznámení zaměstnavatele formou vyplnění formuláře nebo v elektronické podobě
 • zpracování přehledu o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného
 • zasílat přehled údajů o zaměstnavateli z registru VZP
 • zasílat přehled zaměstnanců, pojištěných u VZP

Osobám samostatně výdělečně činným:

 • podávat Přehled o příjmech a výdajích za příslušný rok
 • zasílat vyúčtování plateb pojistného a přehled o platbách pojistného a penále

Pojištěncům:

 • zasílat přehled údajů o pojištěnci z registru VZP
 • požádat o zaslání Přehledu vykázané zdravotní péče na pojištěnce
 • reklamovat Přehled vykázané zdravotní péče na pojištěnce

Státním institucím:

 • podávat hromadná oznámení

Exekutorům:

 • získat vyžádané údaje o plátcích pojistného