Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Od 1. 1. 2021 je minimální výše pojistného u zaměstnanců 2 052 Kč.