Informace pro zaměstnavatele a zaměstnance

Od 1. 1. 2022 je minimální výše pojistného u zaměstnanců 2 187 Kč.