Osoby bez zdanitelných příjmů

Od 1. 1. 2021 je výše pojistného OBZP 2 052 Kč.