Vyměřovací základ a výpočet pojistného

Pojistné se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda.

Minimální mzda je stanovována nařízením vlády.

Od 1. 1. 2021, po zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč, je pojistné OBZP 2 052 Kč měsíčně.