Vyměřovací základ a výpočet pojistného

Pojistné se počítá jako 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je aktuální minimální mzda.

Minimální mzda je stanovována nařízením vlády.

Od 1. 1. 2024, po zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč, je pojistné OBZP 2 552 Kč měsíčně.