Povinnosti OBZP

  • Povinností pojištěnce je oznámit zdravotní pojišťovně trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc není sám plátcem pojistného jako OSVČ a není za něj plátcem pojistného ani zaměstnavatel ani stát.

  • Za každého pojištěnce musí být placeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, proto si ho pojištěnci spadající do kategorie OBZP musí platit sami.