Povinnost platit pojistné

Za každého pojištěnce musí být placeno pojistné na veřejné zdravotní pojištění, proto si ho pojištěnci spadající do kategorie OBZP musí platit sami.

Osoba bez zdanitelných příjmů je povinna sama platit měsíčně pojistné ve výši vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu rovnajícího se platné minimální mzdě po zaokrouhlení na korunu nahoru.