Strukturované postupy

V této sekci naleznete strukturované postupy řešení životních situací, jako je zahájení nebo ukončení samostatně výdělečné činnosti, odvod pojistného za zaměstnance, odvolání proti platebnímu výměru a další.