Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2017 | Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2018

 • Žádost ze dne 9. 5. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se mediánu průměrné úhrady v odbornostech 603 a 604 na jednoho unikátního pojištěnce (dále jen „PURO“) v Kraji Vysočina za referenční období 2016.

 • Žádost ze dne 5. 5. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se sdělení, jaký celkový objem finančních prostředků byl ze strany VZP ČR poskytnut kojeneckým ústavům (dětským domovům pro děti 0 – 3 roky) zřízených jako zdravotnická zařízení v letech 2013 – 2016.

 • Žádost ze dne 3. 5. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu vydaných sluchadel v roce 2017.

 • Žádost ze dne 3. 5. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu soukromých pracovišť, s nimiž má VZP ČR nasmlouvánu odbornost 708 (anesteziologie a intenzivní medicína).

 • Žádost ze dne 27. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti.

 • Žádost ze dne 27. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se nasmlouvání dialyzační péče v Hlinsku a ve Vysokém Mýtě a postupu při uzavírání nového smluvního vztahu.

 • Žádost ze dne 19. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o možných komplikacích pojištěnců po operacích katarakty.

 • Žádost ze dne 19. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o počtu pacientek podstupujících in vitro fertilizaci (IVF) a počtu samotných výkonů u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb.

 • Žádost ze dne 18. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích specifikovaných v žádosti za období roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018.

 • Žádost ze dne 13. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se databáze nemocničních léčivých přípravků (NLEKY) za období březen a duben 2018.

 • Žádost ze dne 13. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01, 02, 03, 13 a 17 uhrazených VZP ČR za rok 2016.

 • Žádost ze dne 9. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčivých přípravcích Vesicare, Eligard a Prograf.

 • Žádost ze dne 9. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše finančních prostředků z veřejného zdravotního pojištění a počtu pacientů s neuroendokrinními nádory, kterým byla v roce 2017 poskytnuta léčba v zahraničí.

 • Žádost ze dne 4. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu RDG výkonů a počtu ošetřených pacientů pomocí RDG přístroje v nestátních zdravotnických zařízeních na území města Hradec Králové za 2017, vyjma Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 • Žádost ze dne 4. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k v žádosti vyjmenovaným léčivým přípravkům za období let 2016 - 2017.

 • Žádost ze dne 3. 4. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období leden 2015 – listopad 2017.

 • Žádost ze dne 29. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů zdravotních služeb.

 • Žádost ze dne 29. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu balení a celkové výši úhrady u léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) uhrazených za čtvrté čtvrtletí roku 2017.

 • Žádost ze dne 29. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k ke zdravotnickým prostředkům ve skupině 01 (krytí).

 • Žádost ze dne 28. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se ročního platu včetně benefitů pana ředitele Ing. Zdeňka Kabátka.

 • Žádost ze dne 26. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrad VZP ČR panu MUDr. Petrovi Michalovi, IČ:.72540231 za rok 2017.

 • Žádost ze dne 26. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se seznamu poskytovatelů zdravotních služeb účtujících výkon s kódem 41040 (posouzení zdravotního stavu z hlediska profesionálního poškození) včetně počtů výkonů v letech 2015 - 2017.

 • Žádost ze dne 23. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se předpokládané výše úhrad za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu.

 • Žádost ze dne 21. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ve vztahu k léčivému přípravku Avastin za období let 2016 a 2017.

 • Žádost ze dne 20. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výsledků externího forenzního auditu IT zakázek v roce 2016.

 • Žádost ze dne 20. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení všech vydaných registrovaných léčivých přípravků za kalendářní rok 2017.

 • Žádost ze dne 19. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zálohových plateb jednotlivým nemocnicím na rok 2018.

 • Žádost ze dne 15. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se smlouvy, dodatků, uhrazených částek a objednávek u Smlouvy o spolupráci ze dne 18. 1. 2002.

 • Žádost ze dne 15. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích ve skupinách 01 (obvazový materiál, náplasti), 01 (kolonka ve sloupci PRO s příznakem „M“), 03 (stomické pomůcky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 4. čtvrtletí roku 2017.

 • Žádost ze dne 15. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • Žádost ze dne 13. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • Žádost ze dne 12. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích – proužcích diagnostických MATCH II.

 • Žádost ze dne 8. 3. 2018

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 8. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jejímž obsahem byl požadavek o následující informace:
  • Počet pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie, kteří byli hospitalizováni v nemocnici v Klatovech a Sušice (za každou nemocnici zvlášť) po jednotlivých letech, a to od roku 2011 do roku 2017 včetně.
  • Vývoj hospitalizovaných pacientů v odbornosti lůžkové chirurgie s trvalým bydlištěm v okrese Klatovy od roku 2011 do roku 2017 včetně – rozdělení do nemocnic: 1. Klatovy, 2. Sušice, 3. Strakonice, 4. FN Plzeň, 5. Mulačova nemocnice Plzeň, 6. jiné nemocnice.
  • Průměrnou délku hospitalizace v daném roce – v odbornosti lůžkové chirurgie v letech 2011 – 2017 včetně, v nemocnici Klatovy a v nemocnici Sušice.
  V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám zasíláme požadované informace, které naleznete v přiložených tabulkách.

 • Žádost ze dne 6. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče za období let 2013 - 2017.

 • Žádost ze dne 6. 3. 2018

  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky obdržela dne 6. 3. 2018 Vaši žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o poskytnutí informací týkajících se údajů o vyžádané extramurální péči nemocnicemi řízenými společností Nemocnice Plzeňského kraje, a.s., tj. těmito nemocnicemi:
  - Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26336527, sídlem Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy;
  - Domažlická nemocnice, a.s., IČO: 26361078, sídlem Kozinova 292, Hořejší Předměstí, 344 01 Domažlice;
  - Rokycanská nemocnice, a.s., IČO: 26360900, sídlem Voldušská 750, Nové Město, 337 01 Rokycany;
  - Stodská nemocnice, a.s., IČO: 26361086, sídlem Stod, Hradecká 600, PSČ 33301;
  - Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o., IČO: 26360870, sídlem Horažďovice, Blatenská 314, PSČ 34101;
  - Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o., IČO: 26360896, sídlem Kyjovská 607, 348 15 Planá.
  Obsahem žádosti byl požadavek o poskytnutí informací ve vztahu k výše uvedeným subjektům v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 813, 814, 815, 816, 817, 818 a 823. Žádost dále obsahovala požadavek o rozdělení dle jednotlivých kódů, data vyžádání péče a jednotlivých zdravotnických zařízení.

 • Žádost ze dne 5. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytování dialyzační péče v Pardubickém, příp. i Královéhradeckém kraji, mimo jiné i přehledů zúčtování zdravotních výkonů u v žádosti vyjmenovaných poskytovatelů dialyzační péče.

 • Žádost ze dne 5. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících údajů o kapacitě pracovníků poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 925.

 • Žádost ze dne 28. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následující informace:
  Sdělení údajů za rok 2015 a 2016:
  - průměrné hodnoty úhrad, které vyplývají z konečného vyúčtování za dané úhradové období v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - hodnoty úhrad za jednoho unicitního pojištěnce v očních ordinacích s působností na území hlavního města Prahy
  - rozdíly mezi skutečně vykázanou hodnotou péče a konečným vyúčtováním ze strany VZP v očních ordinacích na území hlavního města Prahy.

 • Žádost ze dne 27. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu výkonů a bodů za rok 2017, a dále množství a nákladů na prostředky zdravotnické techniky za rok 2017.

 • Žádost ze dne 21. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu nasmlouvaných lůžek v jednotlivých krajích ČR v členění na konkrétní odbornosti.

 • Žádost ze dne 19. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích VZP ČR na potraviny pro zvláštní lékařské účely za rok 2017.

 • Žádost ze dne 16. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o úhradách léčivých přípravků vyjmenovaných v žádosti za období let 2016 – 2017 v měsíčním členění.

 • Žádost ze dne 16. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke testovacím proužkům na ketolátky z krve za rok 2017.

 • Žádost ze dne 16. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o unikátním počtu pojištěnců ve vztahu k poukazům na brýle a optické pomůcky za rok 2016.

 • Žádost ze dne 15. 3. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích na poukaz ve skupinách 01, 02, 03 a 13.

 • Žádost ze dne 14. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s mikroskopickou kolitidou, Crohnovou nemocí nebo vředovým zánětem tračníku.

 • Žádost ze dne 12. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k provedeným screeningovým mamografiím, preventivním prohlídkám gynekologem, screeningovým cervikovaginálním cytologiím a počtu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých letech.

 • Žádost ze dne 7. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pojištěnek podstupujících superovulaci za účelem asistované reprodukce.

 • Žádost ze dne 7. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o platbách poskytnutým v žádosti vyjmenovaným subjektům za období od roku 2012 do dne podání žádosti.

 • Žádost ze dne 1. 2. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům ve skupinách 06 (kompresní punčochy a návleky) a 13 (dále nespecifikované pomůcky) za období 1 – 12/2016.

 • Žádost ze dne 31. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k teflonovým infuzním setům k inzulínovým pumpám a testovacím proužkům na stanovení glukózy v krvi uhrazeným VZP ČR za období let 2015 - 2017.

 • Žádost ze dne 29. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům vyjmenovaným v žádosti za období leden 2016 – listopad 2017.

 • Žádost ze dne 29. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivému přípravku Dysport a Somatuline Autogel.

 • Žádost ze dne 25. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí protokolu o hodnocení zakázek ve vztahu k veřejné zakázce VZP ČR označené názvem „Poskytování poštovních služeb“, ID zakázky: 1700814.

 • Žádost ze dne 24. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny M01A – Nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva.

 • Žádost ze dne 24. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům z ATC skupiny L03AX – Jiná imunostimulancia.

 • Žádost ze dne 24. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 13 (dále nespecifikované pomůcky).

 • Žádost ze dne 24. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ke zdravotnickým prostředkům skupiny č. 64 (implantáty kostní, urologické, mammární).

 • Žádost ze dne 22. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Trajenta, Jardiance, Synjardy a Jentadueto za období leden 2016 – listopad 2017.

 • Žádost ze dne 16. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se léčby pacientů s Crohnovou nemocí a/nebo vředovým zánětem tračníku.

 • Žádost ze dne 15. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů ve vztahu k léčivým přípravkům Aubagio, Avonex, Betaferon, Copaxone, Extavia, Gilenya, Lemtrada, Plegridy, Rebif, Tecfidera a Tysabri.

 • Žádost ze dne 9. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů k léčivým přípravkům Herceptin, Perjeta, Kadcyla, Avastin, Vectibix a Erbitux.

 • Žádost ze dne 9. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů ve vztahu k inzulínovým pumpám, inzulínovým setům a testovacím proužkům.

 • Žádost ze dne 4. 1. 2018

  VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za 3. čtvrtletí roku 2017 na jednotlivé zdravotnické prostředky ve skupinách:
  01 – obvazový materiál, náplasti,
  01 – kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”,
  03 – stomické pomůcky,
  13 – dále nespecifikované pomůcky.