Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2019

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu uhrazených balení vyjmenovaných 38 léčivých přípravků v roce 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců a plátců pojistného.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o frekvenci kódů následujících výkonů: 00931, 00932, 00933, 00934, 00935, 00936, 00937 a 00938.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se evidence záznamu o školním úraze žadatele.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výkonů s kódem 08011, 08017 a 00987.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů VZP ČR na zdravotnické prostředky na poukaz za kalendářní rok 2018 ve skupinách 01, 02, 03 a 13.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Protonové terapie u karcinomu prostaty.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o nákladech na zdravotnické prostředky - Pomůcky stomické, které jsou uvedeny v příloze č. 3 oddíl C zákona 48/1997 Sb. o Veřejném zdravotním pojištění za IX.-XII.2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se materiálu projednaného na zasedání Správní rady VZP ČR ze dne 25. 2. 2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o zdravotnických prostředcích pod kódy 0194478, 0096153, 0194468, 0194468 a 0194237 za období let 2016 - 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k neonatologické péči u smluvních poskytovatelů zdravotních služeb:
  1. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa (zaměstnanec ZZ) nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,
  2. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa (zaměstnanec ZZ) alespoň v části pracovní doby,
  3. seznam všech zdravotnických zařízení s dostupnou péčí neonatologa, který je zaměstnancem jiného zdravotnického zařízení a tuto práci vykonává pravidelně na základě smlouvy mezi zdravotnickými zařízeními nebo na základě jiného obdobného právního vztahu,
  4. seznam všech zdravotnických zařízení, která jsou oprávněna vykázat poskytnutí péče související s porodem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se ozdravného pobytu Mořský koník v roce 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající korespondence v exekučním řízení sp.zn. 167 EX 643/18 a způsobu nakládání s osobními údaji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se o výdajích na potraviny pro zvláštní lékařské účely.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytovatele zdravotních služeb v odbornosti 901 se sídlem v Praze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zajištění hlídání objektů VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu hospitalizovaných dětí (pojištěnců VZP) v jednotlivých nemocnicích Zlínského kraje v letech 2012-2017.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se úhrad léčivých přípravků, pro něž byla žádána VZP ČR o úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících počtu vykázaných výkonů a bodů za tyto výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů za rok 2018 a vykázaného množství a nákladů za jednotlivé zdravotnické prostředky dle aktuálního Úhradového katalogu VZP – ZP za rok 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se stomatologických výrobků smluvních partnerů VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Návrhu řešení problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně nehrazených léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se vydaných léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu vykázaných zdravotnických prostředků „pumpa inzulínová“ za roky 2017 a 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se screeningových a preventivních vyšetření od r.2009 z důvodu rizikových faktorů, majících vliv na vznik různých typů rakoviny.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se týkající se údajů o léčivém přípravku Brilique 90Mg TBL FLM 56 KAL I za sledované období 1. 1. 2015 – 30. 11. 2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtů unikátních pojištěnců registrovaných u VZP ČR v jednotlivých okresech v letech 2015-2018.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za jednotlivé skupiny zdravotnických prostředků na poukaz.