Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2020  | Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2021

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací, zda byl žadatel zahrnut do výpočtu pro poskytnutí finanční kompenzace u konkrétního poskytovatele zdravotních služeb dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se trestního řízení vedeného u Obvodního ředitelství policie Praha I, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor hospodářské kriminality, 3. oddělení hospodářské kriminality, Bartolomějská 6, 110 00 Praha 1, detašované pracoviště, Praha 7, Františka Křížka 24 pod číslem jednacím KRPA-139066-6/ČJ-2021-001193-MŠ.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací jaké finanční částky byly VZP vyplaceny konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb, podle paragrafu 20a vyhlášky č.172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 .

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za covid-19 vyplacených konkrétnímu lůžkovému poskytovateli zdravotních služeb v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací jaké finanční částky byly VZP vyplaceny konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb, podle paragrafu 20a vyhlášky č.172/2021 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška č.305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se kompenzace za covid-19 vyplacených konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, a informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se kompenzace za covid-19 vyplacených konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, a o informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

  • VZP ČR obdržela dne 18.8.2021 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za covid-19 vyplacených konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se kompenzací do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 u vybraného poskytovatele zdravotních služeb a informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

  • VZP ČR obdržela dne 17.8.2021 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za covid-19 vyplacených konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 a o informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.