Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2020

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se vybraných léčivých přípravků EXCIPIAL U HYDROLOTIO 20MG/ML DRM EML 200ML a EXCIPIAL U LIPOLOTIO 40MG/ML DRM EML 200ML.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem se v případě zadání veřejné zakázky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dodavatel může dozvědět o realizaci takového výběrového řízení (např. uveřejnění na profilu zadavatele či jinak) tak, aby se případně mohl soutěže zúčastnit.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných zdravotních kódů.

 • VZP ČR obdržela dne 5.10.2020 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kdy obsahem žádosti byly následující dotazy:
  1) Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti ode dne jejího podání do jejího schválení posudkovým lékařem VZP na léčivý přípravek Orkambi ATC kód R07AX30, podaných podle § 16 zákona 48/1997 Sb. za období leden až srpen 2020 Fakultní nemocnicí v Plzni?
  2) Jaká byla průměrná doba vyřízení žádosti ode dne jejího podání do jejího schválení posudkovým lékařem VZP na léčivý přípravek Symkevi ATC kód R07AX31 v kombinaci s Ivacaftorem kód ATC R07AX02, podaných podle § 16 zákona 48/1997 Sb. za období leden až srpen 2020 Fakultní nemocnicí v Plzni?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu balení ve skupině 1 (HVLP).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vybraných léčivých přípravků.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace o počtu vykázaných balení léků VZP ČR dle vyspecifikovaných SÚKL kódů dia Q2 2020, a to za období duben 2020 - červen 2020.