Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

2022

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z oblasti dermatologie od roku 2019.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. Současně žadatele stran dotazu na výši úhrady odkázala na údaje zveřejněné na webových stránkách: www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni a /www.sukl.cz/modules/medication. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), lze zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotních výkonů s kódy: 82075, 82077, 82137 za období roku 2021 až září 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data ke zdravotním výkonům s kódy 82075, 82077, 82137 jsou zveřejněna na internetových stránkách VZP ČR (jednotlivé tabulky, sekce 1.1. – zdravotní výkony): https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat. VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné údaje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázaných výkonech vztažených k léčbě covid-19 od prosince 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích s obsahem ibrutinibu (ATC L01EL01) hrazených prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, za roky 2018 až 2022 v indikaci Waldenstromova makroglobulinémie (C88.0 dle MKN klasifikace), přičemž konkrétně se jednalo o léčivé přípravky IMBRUVICA 140MG CPS DUR 90 (kód SÚKL 0210187) a IMBRUVICA 140MG CPS DUR 120 (kód SÚKL 0210188).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných výkonech od roku 2019.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotních výkonech a zdravotnických prostředcích za vybrané období.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se informace, kdo jsou největší příjemci financí za provedené PCR či antigenní testy.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. Konkrétně jde o informace o deseti poskytovatelích zdravotních služeb za období roku 2021 a období od ledna do září roku 2022, jimž byl v těchto obdobích uhrazen nejvyšší počet finančních prostředků ze strany VZP ČR, které souvisely s popsanými testy. Poskytovatelé jsou řazeni sestupně a dle druhu testování (PCR, antigenní).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích za období leden 2018 – červen 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala počtu podaných žádostí o příspěvek z fondu prevence, jejich celkové výši a počtu zamítnutých žádostí a jejich celkové výši, vše v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 v měsíčním členění. Dále byly požadovány informace o tom, kolik z podaných žádostí o příspěvek je řešeno osobně podáním na pobočce a kolik elektronicky.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace o vyplacených a nevyplacených žádostech o příspěvek z fondu prevence, které jsou ze strany VZP ČR vypláceny na základě § 7 odst. 2 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů:

  Období

  Vyplaceno

  Nevyplaceno

  Podáno elektronicky

  žádostí

  žádostí

  žádostí

  I.21

  8 612

  5 893 367

  174

  147 877

  0

  0

  II.21

  32 208

  24 027 319

  578

  500 005

  0

  0

  III.21

  43 624

  36 285 146

  784

  698 717

  5

  3 000

  IV.21

  40 702

  32 361 838

  1 033

  778 768

  11 420

  9 317 607

  V.21

  47 712

  42 068 637

  973

  999 746

  13478

  10 758 840

  VI.21

  47 856

  40 159 303

  951

  827 673

  11565

  9 338 503

  VII.21

  41 896

  44 694 525

  828

  950 022

  7759

  7 831 375

  VIII.21

  38 428

  33 707 745

  934

  851 950

  7778

  6 883 061

  IX.21

  55 539

  42 053 816

  1 222

  925 355

  11 178

  9 004 999

  X.21

  87 241

  60 493 350

  1 566

  1 106 053

  17 322

  13 066 257

  XI.21

  149 818

  108 946 285

  2 706

  1 927 373

  36 595

  28 116 906

  XII.21

  34 194

  52 574 281

  740

  1 134 916

  7474

  12 771 519

  I.22

  54 493

  33 710 108

  990

  639 369

  13903

  9 289 028

  II.22

  82 727

  49 384 892

  1 568

  918 331

  24 880

  15 854 376

  III.22

  121 518

  66 267 899

  2 464

  1 341 828

  34 769

  19 447 288

  IV.22

  64 089

  48 325 158

  1 398

  1 085 256

  25 235

  19 710 731

  V.22

  58 729

  44 915 423

  1 296

  1 021 230

  17 397

  13 911 922

  VI.22

  50 885

  40 246 024

  1 046

  852 264

  14 367

  11 911 587

  VII.22

  40 319

  54 295 068

  915

  1 109 112

  12437

  17 701 495

  VIII.22

  39 480

  39 657 620

  1 192

  1 237 486

  13 460

  13 573 769

  IX.22

  50 404

  42 586 668

  1 603

  1 291 371

  17 702

  15 193 961

  X.22

  82 319

  64 419 765

  3 598

  2 746 088

  25 896

  20 936 373

  VZP ČR k tabulce uvádí, že žádosti o příspěvek z fondu prevence, které jsou propláceny na základě § 7 odst. 3 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. jde o podporu testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, nejsou v tomto přehledu zahrnuty. VZP ČR dále uvedla, že u nevyplacených žádostí neeviduje důvod, který zapříčinil jejich nevyplacení. Tyto důvody mohou být rozličné (nesplnění podmínek preventivního programu, chybně udané údaje od klienta, chyba při typování žádosti do systému, vrácení peněz na účet VZP ČR z různých důvodů atd.). Nelze tedy prohlásit, že všechny nevyplacené žádosti byly odmítnuty VZP ČR z důvodu nesplnění podmínek ze strany klienta. Vyšší počet nevyplacených žádostí v říjnu 2022 je způsoben tím, že k dnešnímu dni nebyl ještě dokončen proces vyřízení všech žádostí z tohoto období (tudíž velká část z nich bude ještě vyplacena v listopadu 2022). V posledních dvou sloupcích je uveden počet žádostí podaných elektronickou cestou a odpovídající částka. Zbylé žádosti byly podány ostatními způsoby (osobní podání, korespondenčně, sběrným boxem, podatelnou).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  1. Může vést provozovatel zdravotnického zařízení/poskytovatel zdravotní služby zdravotnickou dokumentaci pouze v elektronické podobě? Jaké jsou podmínky vedení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě?
  2. Za jakých podmínek může provozovatel zdravotnického zařízení/poskytovatel zdravotní služby vést zdravotnickou dokumentaci pouze v listinné podobě?
  3. Jakým způsobem musí být vedena zdravotnické dokumentace v listinné podobě?
  4. Jakým způsobem musí být vedena zdravotnické dokumentace v elektronické podobě?
  5. Jakým způsobem musí být zdravotnická dokumentace v listinné podobě ukládána?
  6. Jakým způsobem musí být zdravotnická dokumentace v elektronické podobě ukládána?
  7. Co musí být obsahem zdravotnické dokumentace v listinné podobě?
  8. Co musí být obsahem zdravotnické dokumentace v elektronické podobě?
  9. Jakým způsobem má být elektronická zdravotní dokumentace vedena? Případně v jakém informačním systému?
  10. Jak dlouho je nutné zdravotnickou dokumentaci v listinné podobě archivovat?
  11. Jak dlouho je nutné zdravotnickou dokumentaci v elektronické podobě archivovat?

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila, že veškeré požadované informace nalezne ve veřejně dostupných  právních předpisech, které danou problematiku upravují, konkrétně pak v:

  • § 52 – 69c zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů,
  • vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
   ve znění pozdějších předpisů.
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o testování novorozenců SMA/SCID od 1/2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o ročním počtu unikátních pojištěnců, kterým byl uhrazen zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP) z vybraných ATC za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o úhradách zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZÚLP) z vybraných ATC za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 20. 9. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

 • ZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací ohledně příspěvku na dentální hygienu.

  Žadateli byly poskytnuty následující informace.

  1. Finanční příspěvek na dentální hygienu se u VZP ČR nedá čerpat neomezeně, jednalo se o pilotní program pouze na první čtvrtletí roku 2022 s výší příspěvku 300,- Kč a od 1.4.2022 již není možné příspěvek čerpat.
  2. Za období prvního čtvrtletí roku 2022 čerpalo příspěvek celkem 94 950 pojištěnců.
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech pojištěnců léčených vybranými léčivými přípravky.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o úhradách IVF cyklů, včetně úhrady náhradní matce.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Zdravotní výkony jsou standardně vykazovány na osobu pojištěnce, kterému byla péče poskytnuta. Výjimku tvoří situace uvedené v § 35a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.“. Odběry tkání, buněk a orgánů od žijícího nebo zemřelého dárce, vyšetření potenciálních dárců nezbytná pro posouzení vhodnosti pro konkrétního příjemce, nezbytné nakládání s odebranými tkáněmi, buňkami a orgány a dopravu žijícího dárce nebo náhradu jeho cestovních nákladů a dopravu zemřelého dárce pak hradí zdravotní pojišťovna příjemce. Dle obecné části kapitoly 2 bodu 1.4. přílohy vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 13/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „vyhláška“, se výkon zdravotní pojišťovnou hradí pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah takového výkonu. Pro IVF bylo zavedeno několik výkonů, konkrétně tyto:

  • IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů
  • IVF cyklus s odběrem oocytů k in vitro fertilizaci bez přenosu embryí
  • Kompletní IVF cyklus s transferem embryí
  • Kompletní IVF cyklus s transferem pouze jednoho embrya
  • Použití darovaných oocytů při IVF cyklu,
  • Použití darovaných spermií při IVF cyklu a IUI

  Popsané zdravotní výkony lze poskytovat a vykázat poskytovatelem zdravotních služeb pouze v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb. a také zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li k vykázání některého z uvedených výkonů IVF v souladu s výše uvedenými předpoklady, je péče zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění uhrazena. Zdravotní pojišťovna však nedisponuje informací, zdali bylo samotné IVF provedeno náhradní matce či nikoli. VZP ČR dodala, že ke kontrole skutečnosti, že byl zdravotní výkon uhrazený VZP ČR poskytovateli zdravotních služeb naplněn v celém svém obsahu, je zdravotní pojišťovna oprávněna provádět kontrolní činnost ve smyslu § 42 zákona č. 48/1997 Sb. Revizní lékaři jsou v takovém případě mj. oprávněni nahlížet do zdravotnické dokumentace jednotlivých pojištěnců, přičemž právě zdravotní dokumentace pak může obsahovat rovněž informaci o přijetí embrya surogátní matkou. Zdravotní pojišťovna informací o náhradní matce ve vztahu k vyúčtování jednotlivých výkonů standardně nedisponuje, neboť jí není ze strany poskytovatele zdravotních služeb žádným způsobem cíleně předávána. 

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o množství finančních prostředků uhrazených vybraným poskytovatelům zdravotních služeb v letech 2019 - 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala dat u vykazovaných MKN kódů v rámci použití léčivé látky Antitrombin od roku 2019.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost společnosti Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o, Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5, o poskytnutí údajů, ze kterých byly vypočteny "covidové kompenzace" poskytovateli Liptrans s.r.o., IČO: 28854951 (počet zaměstnanců, úvazky) za rok 2020. Dále byla požadována listina, na jejímž základě byla kompenzace poskytnuta.

  VZP ČR žadateli požadované informace sdělila v souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykazování a proplácení léčby ADHD.

  VZP ČR poskytla žadateli  na jednotlivé dotazy následující odpovědi.


  A. Proplácíte psychiatrické vyšetření či vyšetření u klinického psychologa pro dospělé pacienty s ADHD či Hyperkinetickou poruchou (týkající se právě diagnostiky ADHD)? 

  Z veřejného zdravotního pojištění jsou pojištěncům hrazeny u poskytovatelů zdravotních služeb s odborností 901 – klinická psychologie tyto výkony:

  kód výkonu      název výkonu:

  37021              komplexní psychologické vyšetření (á 60 minut)

  37022              cílené psychologické vyšetření (á 60 minut)

  37023              kontrolní psychologické vyšetření (á 30 minut)

  37111              specifická psychologická intervence (á 30 minut)

  37115              krizová intervence (á 30 minut)

  37121              psychodiagnostika s náročným psychoterapeutickým zásahem (á 90 minut)

  Seznam těchto zdravotních výkonů společně s jejich další specifikací, mj. ve vztahu k požadované odbornosti, lze nalézt na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: https://szv.mzcr.cz. Pro úplnost dodáváme, že výkony hrazené v rámci dětské psychologie lze nalézt pod číslem odbornosti 931.

  Podmínkou úhrady konkrétního výkonu z veřejného zdravotního pojištění je přitom existence příslušné smlouvy mezi konkrétní zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem zdravotních služeb, který výkon provedl.

  Ve vztahu k jednotlivým diagnózám (jejichž seznam a popis lze nalézt mj. zde: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F90-F98) však detaily výše uvedených výkonů nehovoří.

  Aby mohla být péče poskytovateli řádně uhrazena, je nadále zapotřebí, aby došlo k jejímu řádnému vykázání. Úprava podmínek a způsobu pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění je obsažena v aktuální verzi Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“).  Přitom platí, že VZP ČR po poskytovatelích v souladu s Metodikou po poskytovatelích požaduje povinné uvedení základní diagnózy. Poskytovatel vyplní kód základního onemocnění, popř. základního důvod, který je (byl) příčinou hospitalizace pacienta v zařízení poskytovatele lůžkové péče, nebo diagnóza, která byla, jako v dotazovaném případě, důvodem poskytnutí ambulantní péče či důvodem kontaktu s poskytovatelem zdravotních služeb. U pacientů bez stanovení diagnózy se uvádějí kódy z kapitoly MKN-10 -  faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami. (…) Na žádankách (návrzích či předpisech) na zdravotní péči se vyplňuje kód diagnózy, pro kterou je požadována (navržena či předepsána) péče uvedená na dokladu. Pro aktuální znění metodiky přitom platí, že Číselník MKN pojišťovny koresponduje s desátou revizí mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je garantovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky (dále jen „MKN-10). Více informací k ní naleznete zde: https://mkn10.uzis.cz/.


  B. Proplácíte léčbu pro dospělé pacienty s ADHD (Hyperkinetickou poruchou)? - medikaci (Concerta, Strattera) a psychoterapii 

  Uvedené informace lze nalézt na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“).

  Léčivý přípravek Concerta (ATC skupina METHYLFENIDÁT) je z veřejného zdravotního pojištění hrazen při léčbě hyperkinetické poruchy u dětí (od 6 let věku) a mladistvých. Léčivý přípravek je vysazen, pokud pacient nezaznamená zlepšení po dobu 4 týdnů. K tomu více zde, po rozkliknutí jednotlivého léčivého přípravku jsou údaje o úhradě uvedeny pod záložkou „Ceny a úhrady“.

  Léčivý přípravek Strattera (ATC skupina ATOMOXETIN) je

  • do síly 60 mg hrazen u dětí a mladistvých k léčbě hyperkinetické poruchy při neúčinnosti nebo nevhodnosti léčby methylfenidátem,
  • v síle 40 mg a 60 mg je hrazen rovněž u dospělých pacientů pouze jako iniciační dávka a představuje celkovou denní dávku. Úvodní dávka se má udržovat minimálně 7 dní před titrací dávky směrem nahoru, a to podle klinické odpovědi a snášenlivosti.

  K tomu více zde.

  Nadále platí, že aby byla úhrada z veřejného zdravotního pojištění poskytnuta, musí mít poskytovatel s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřenu příslušnou smlouvu a péče musí být řádně vykázána.


  C. Proplácíte léčbu i v případě, že nebyli diagnostikování v dětství ale až v dospělosti (po 18 roce)?

  Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je v prvé řadě podmíněna smlouvou s konkrétním poskytovatelem zdravotních služeb a danou zdravotní pojišťovnou. Konkrétní léčbu lze pacientovi z veřejného zdravotního pojištění uhradit, jestliže jsou splněna daná úhradová kritéria (k tomu viz odpovědi na předchozí body žádosti). Aby mohla být péče poskytovateli řádně uhrazena, je též zapotřebí, aby došlo k jejímu řádnému vykázání. Úprava podmínek a způsobu pořizování a předávání dokladů pro provedení úhrady poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění je obsažena v aktuální verzi Metodiky pro pořizování a předávání dokladů (dále jen „Metodika“).  Přitom platí, že VZP ČR po poskytovatelích v souladu s Metodikou po poskytovatelích požaduje povinné uvedení základní diagnózy. Vyplní se kód základního onemocnění, popř. základního důvodu, které je (bylo) příčinou hospitalizace pacienta v zařízení poskytovatele lůžkové péče, nebo diagnóza, která byla důvodem poskytnutí ambulantní péče či důvodem kontaktu s poskytovatelem zdravotních služeb. U pacientů bez stanovení diagnózy se uvádějí kódy z kapitoly MKN-10 -  faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami. (…) Na žádankách (návrzích či předpisech) na zdravotní péči se vyplňuje kód diagnózy, pro kterou je požadována (navržena či předepsána) péče uvedená na dokladu. Pro aktuální znění metodiky přitom platí, že Číselník MKN pojišťovny koresponduje s desátou revizí mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, která je garantovaná Ústavem zdravotnických informací a statistiky (dále jen „MKN-10). Více informací k ní naleznete zde: https://mkn10.uzis.cz/.

  Zdravotní pojišťovna přitom při úhradě zdravotní péče výlučně nezkoumá, kdy byla konkrétní diagnóza pojištěnci stanovena. 


  D. Vykazujete diagnózu jako ADHD nebo jako Hyperkinetickou poruchu (F90)?

  Zdravotní pojišťovna diagnózy nevykazuje, jedná se o povinnost jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče, kteří požadují po zdravotní pojišťovně úhradu poskytnutých zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění. Poskytovatelé mají za povinnost diagnózu vykazovat v souladu s pravidly uvedenými v Metodice. Ta vyžaduje vykazování diagnózy dle standardů MKN-10, který s pojmem ADHD neoperuje. To však neznamená, že zdravotní péči v souvislosti s tímto onemocnění, resp. s jeho jednotlivými projevy či příznaky nelze z veřejného zdravotního pojištění uhradit, jestliže dojde k jejímu provedení a řádnému vykázání.


  E. Lze vůbec po 18 roce tuto diagnózu oficiálně stanovit a vykázat pojišťovně?

  Skupina hyperkinetických poruch (diagnóza F90) je skupinou poruch charakterizovaných časným nástupem (obvykle v prvních pěti letech života)‚ nedostatečnou vytrvalostí v činnostech‚ vyžadujících poznávací schopnosti‚ a tendencí přebíhat od jedné činnosti ke druhé‚ aniž by byla jedna dokončena‚ spolu s dezorganizovanou‚ špatně regulovanou a nadměrnou aktivitou. Současně může být přítomna řada dalších abnormalit. Hyperkinetické děti jsou často neukázněné a impulzivní‚ náchylné k úrazům a dostávají se snadno do konfliktů s disciplínou pro bezmyšlenkovité porušování pravidel spíše‚ než by úmyslně vzdorovaly. Jejich vztah k dospělým je často sociálně dezinhibován pro nedostatek normální opatrnosti a odstupu. Mezi ostatními dětmi nejsou příliš populární a mohou se stát izolovanými. Poznávací schopnosti jsou běžně porušené a specifické opoždění v motorickém a jazykovém vývoji je disproporciálně časté. Sekundárními komplikacemi jsou disociální chování a nízké sebehodnocení. Převzato z: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/F90.1

  Diagnostická kritéria pro stanovení této diagnózy v adolescenci či v dospělosti, kdy mohou být příznaky odlišné od příznaků v dětství, však v MKN-10 bohužel nejsou stanovena, klasifikace DSM-IV pak pro adolescentní a dospělý věk užívá kritérií chronicity.

  Diagnostická kritéria chronicity ADHD podle DSM-IV (tab. 1) vyžadují v anamnéze přítomnost ADHD v dětství, chronické a dlouhodobé příznaky se projevují častěji než u ostatních lidí v téže populaci (shodný věk a etnikum). Převzato z: www.cspsychiatr.cz.

  Úkolem zdravotní pojišťovny přitom není zkoumat jednotlivou praxi poskytovatelů zdravotních služeb, resp. jednotlivých lékařů v příslušných odbornostech, jakými postupy a v jakém období pojištěncova života diagnózu stanoví (např. k objektivně existujícím symptomům v dětství/dospívání již dospělého pojištěnce, které nebyly v minulosti oficiálně diagnostikovány). Požaduje-li však konkrétní poskytovatel úhradu zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění, pak platí, že při jejich vykazování zdravotní pojišťovně by měl postupovat v souladu s Metodikou, tedy užít diagnózy v souladu s ní.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsán některý z žadatelem vyjmenovaných zvlášť účtovaných léčivých přípravků za období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2022.

  VZP ČR poskytla žadateli požadované informace v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací za období od ledna 2019 do června 2022:

  1. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou v následující datové struktuře:
   • Kvartál a rok
   • Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
   • ATC skupina
   • Název léčivého přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
  2. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou v následující datové struktuře:
   • Měsíc a rok vykázání LP
   • Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
   • ATC skupina
   • SÚKL kód léčivého přípravku
   • Název léčivého přípravku
   • Doplněk názvu léčivého přípravku
   • Počet uhrazených balení

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • ZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, za období let 2019 až červen 2022.

  Žadateli byly informace poskytnuty ve formě rozsáhlých souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s diagnózou C50 – Nádory prsu ve vybraných ATC.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala poskytnutí následujících údajů:

  1. Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM po jednotlivých měsících od ledna 2015 do července 2022 (včetně).
  2. Počet pojištěnců VZP ČR, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a z této kohorty vždy:
   1. počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase);
   2. počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase); a to dle pohlaví a po jednotlivých měsících od ledna 2015 do července 2022 (včetně).

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 2. čtvrtletí roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigovaných původních žádostí a odpovědí na žádosti ze dne 5. 8. 2022 a 12. 8. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

 • VZP ČR obdržela žádost společnosti Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o, Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5, o poskytnutí dokumentu/přípisu, kterým byl poskytovatel zdravotních služeb - Liptrans s.r.o., IČO: 28854951, se sídlem Jana Roháče z Dubé 560, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov - vyrozuměn o výši vyplacených „covidových kompenzací“ za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 a dále za období od 1-5/2021.

  VZP ČR žadateli požadované informace sdělila formou kopie dopisu, kterým byla poskytovateli oznámena výše kompenzace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požadoval sdělit výše úhrad za poskytnutou zdravotní péči, kterou zaplatila VZP ČR poskytovateli zdravotních služeb Domov třetího věku s.r.o. IČ: 06934226, se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 15500 Praha 5 na IČZ 5813000 a IČZ 5833000 v letech 2019-2022 za každý rok samostatně.

  Informace za jednotlivá IČZ poskytovatele zdravotních služeb Domov třetího věku s.r.o. IČ: 06934226, členěná dle jednotlivých let.

  IČZ 05813000
  období

  Výsledná úhrada

  01/2022 - 07/2022

  1 194 896,34 Kč

  2021

  2 045 541,80 Kč

  2020

  1 461 215,74 Kč

  2019

  162 863,80 Kč

  IČZ 05833000
  období

   Výsledná úhrada

  01/2022 - 07/2022

  21 981 729,68 Kč

  04/2021 – 12/2021

  16 981 315,15 Kč

  K jednotlivým údajům upřesňujeme, že za rok 2022 lze ke dni odpovědi na Vaši žádost zpracovat údaje do měsíce července 2022, údaje za následující měsíce prozatím nejsou k dispozici. U IČZ 05833000 byla smlouva o poskytování a úhradě zdravotních služeb uzavřena až v dubnu 2021, takže za předcházející období nebylo poskytovateli vyplaceno žádné plnění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se částek a počtu příjemců, kteří čerpali v roce 2021 příspěvek z Fondu prevence „Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady“.

  VZP ČR poskytla žadateli  následující informace.

  1. celková vyplacená částka za 1. a 2.pololetí roku 2021:
   Za celý rok 2021 bylo vyplaceno 1 975 000 Kč.
   Za první pololetí roku 2021 bylo vyplaceno 985 000 Kč
   Za druhé pololetí roku 2021 bylo vyplaceno 990 000 Kč
  2. počet pojištěnců, kteří žádali v obou pololetích, kteří žádali pouze v 1. pololetí a kteří žádali pouze v 2. pololetí
   Celkový počet příjemců – 222
   Žádající za obě pololetí – 174
   Jen za 1. pololetí  - 23
   Jen za druhé pololetí - 25
  3. rozčlenění dle věku příjemce (osoby do 18 let věku, osoby nad 18 let věku).
   V kategorii do 18 let – 199 příjemců
   V kategorii 18 – 26 let – 23 příjemců
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP).

  Cílem předložené žádosti o poskytnutí informací bylo zjištění zvyklostí použití léčby ZULP. Informace pak byly požadovány za období od 1. 1. 2019 do 30. 06. 2022, a to v následujících variantách parametru DATUM:

  • ročně - tj. unikátní počty pojištěnců v roce (tj. 2019, 2020, 2021, a 2022 do 30. 6. 2022),
  • čtvrtletně - tj. od 2019/Q1 do 2022/Q2.

  V parametru DIAGNÓZA byly žádány o údaje o základní diagnóze (kód ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření) ve dvou variantách:

  • MKN-10 kompletní (včetně čísel za „tečkou“, mkn5),
  • MKN-10 trojmístné (tj. hlavní skupina diagnóz, do tečky; mkn3).

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy. VZP ČR žadateli rovněž sdělila, že poskytnut byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06, společně dále jako „výkonové doklady“). VZP ČR upozorňuje na skutečnost, že tento údaj nelze ztotožnit s pojmem „diagnózy, pro kterou byl ZULP lékařem indikován“. Tiskopis dokladu 03, kterým se vykazují ZULP, předpokládá zařazení až 26 položek ZULP, které nemusí být indikovány pro tutéž diagnózu. Součástí výkonového dokladu je pak kromě údaje označeného jako základní diagnóza (který je umístěn v záhlaví výkonového dokladu a jehož poskytnutí žadatel požaduje) také údaj ostatní diagnózy a na každém jednotlivém řádku je pak možnost uvést diagnózu řádkovou. Zjednodušený přístup, v němž je požadována základní diagnóza z výkonového dokladu může vést ke vzniku zcela zkreslených údajů (touto cestou nelze získat údaj o diagnóze, pro níž byl ZULP indikován). Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně není přiřaditelná k jednotlivým ZULP bez toho, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. VZP ČR k požadavku žadatele na poskytnutí informace o celkové úhradě žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty, lze zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o příjemcích úhrad z řad nestátních poskytovatelů zdravotních služeb, a to za celé kalendářní roky 2019, 2020 a 2021, působících pouze v rámci hlavního města Prahy, za laboratorní vyšetření v odbornostech s kódy 801 (klinická biochemie), 813 (laboratoř alergologická a imunologická), 818 (laboratoř hematologická).

  VZP ČR žadateli poskytla údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Kolik bylo za období leden 2021 až červen 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 1 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období? 2. Kolik bylo za období leden 2021 až červen 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 2 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která souvisela s ukončením zápisu rodných čísel do občanských průkazů a jejich nahrazení jinými jednoznačnými identifikátory osob, přičemž v soukromém sektoru bude rodné číslo nahrazeno především bezvýznamovým směrovým identifikátorem fyzické osoby (dále jen „BSI“) ve smyslu § 12a odst. 5 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů. Konkrétně byla požadována informace o tom, jaké jsou celkové předpokládané finanční prostředky, které bude muset VZP ČR vynaložit ve vazbě na výše popsanou změnu, tj. zejména na ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů, jejich nahrazení bezvýznamovým směrovým identifikátorem nebo jiným identifikátorem, a související nemožnost soukromého sektoru používat při komunikaci s VZP ČR rodná čísla.

  VZP ČR žadateli sdělila, že připravované ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů, nyní předpokládané od 1.1. 2024 a plynoucí ze zákona o občanských průkazech, neznamená okamžitý zánik existence rodných čísel a jejich nahrazení BSI dle zákona o právu na digitální služby.

  Zároveň ze zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění dosud nijak nevyplývá změna v režimu používání rodných čísel. I po shora uvedeném datu budou, podle aktuálně platné legislativy, rodná čísla i nadále základem pro vytvoření čísla pojištěnce. I přes výše uvedené si je VZP ČR vědoma směřování k postupnému útlumu používání rodných čísel a jejich nahrazování různými bezvýznamovými identifikátory. Předpokládaný proces ukončování používání rodných čísel a jejich nahrazování bezvýznamovými identifikátory, si dle indikativních odhadů vyžádá na úpravách informačního systému VZP ČR částku v řádu vyšších desítek až stovek miliónů Kč. S ohledem na náročnost a komplexnost celého procesu lze momentálně poskytnout odhad nákladů pouze v této orientační podobě. Zde uvedená výše předpokládaných nákladů se bude v čase měnit a zpřesňovat, a to především v návaznosti na změny legislativního prostředí.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o úhradě léčivého přípravku paklitaxel v indikaci karcinomu (adenokarcinomu) žaludku, včetně zaslání případné dohody, pokud byla ze strany VZP ČR nebo jiných institucí přijata.

  VZP ČR žadateli sdělila, že za účelem zajištění účinné a finančně udržitelné léčby onkologických pacientů byla mezi Českou onkologickou společností ČLS JEP a VZP ČR uzavřena Dohoda na postupu při posuzování podmínek úhrady vybraných léčivých přípravků. Dohoda vyjmenovává indikace, v nichž lze dle současných dostupných poznatků lékařské vědy použít vyjmenované léčivé přípravky, resp. účinné látky jako přiměřeně bezpečné a prokazatelně účinné, byť v těchto indikacích není daná účinná látka registrována. VZP ČR ve shodě s odbornou společností deklaruje, že v uvedených indikacích považuje použití dané účinné látky za medicínsky odůvodněné, a tedy pro účely posouzení naplnění podmínek úhrady za léčbu lege artis, kterou lze v případě jejího použití uhradit z prostředků veřejného zdravotního pojištění. To je i případ účinné látky paklitaxel (ATC skupina L01CD01), která je v souladu s doporučenými postupy České onkologické společnosti ČLS JEP používána, mimo jiné, při léčbě karcinomu žaludku. Použití paklitaxelu v indikaci uvedené v dohodě odpovídá § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále jen „ZVZP“). Financováním této léčby z prostředků veřejného zdravotního pojištění je pro pojištěnce zajištěno poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni při současném zachování jejich udržitelného financování, což plně odpovídá účelu ZVZP. Postup VZP ČR je souladný i se závěry Ústavního soudu vyjádřenými např. v recentním nálezu ze dne 26. dubna 2022, sp. zn. Pl. ÚS 49/18. Ústavní soud si je vědom, že systém veřejného zdravotního pojištění musí „neustále vyvažovat napětí, způsobené zájmem na poskytování co možná nejlepší zdravotní péče a současně ekonomickou udržitelností tohoto systému“, přičemž tuto „snahu o vyváženost a o nalezení rozumného kompromisu mezi oběma zmíněnými legitimními zájmy Ústavní soud plně respektuje“. Paklitaxelu nebyla ze strany SÚKL stanovena úhrada v řízení dle části šesté ZVZP. V příloze pak byla žadateli poskytnuta zmíněná dohoda.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala následujícího:

  1. Data, která jsou součástí žádosti uvedené na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen VZP) ze dne 31. 5. 2022, kde VZP uvádí:
   VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se informací o vývoji počtu žádostí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“. Konkrétně byly požadovány následující údaje:
   • kolik žádostí bylo podáno v jednotlivých letech (2017 - 2021),
   • kolik žádostí bylo schváleno v jednotlivých letech (2017 - 2021),
   • jaké byly vynaloženy související náklady s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 - 2021).
  1. Data, která jsou součástí žádosti uvedené na webových stránkách VZP ze dne 4. 5. 2022, kde VZP uvádí:
   VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až březen 2022 pro léčivé přípravky s ATC skupinou: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.
  1. Data, která jsou součástí žádosti uvedené na webových stránkách VZP ze dne 4. 5. 2022, kde VZP uvádí:
   VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z daných ATC1 skupin za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2022: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli poskytnula požadované obsáhlé přílohy k odpovědím ze dne 4. 5. 2022. K žádosti ze dne 31. 5. 2022 VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

   

  Počet žádostí

  Schváleno

  Celkové náklady v Kč

  Rok 2017

  13 800

  11 734

  1 176 921 253

  Rok 2018

  12 541

  10 684

  1 081 707 497

  Rok 2019

  12 681

  11 005

  1 121 841 612

  Rok 2020

  13 369

  12 077

  1 804 896 512

  Rok 2021

  14 591

  13 325

  2 127 315 686

  VZP ČR k údajům ohledně nákladů souvisejících s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 – 2021) sdělila, že celkové náklady za jednotlivé roky představují v tabulce výši celkových nákladů za zdravotní služby uhrazených na základě schválených žádostí
  dle § 16 ZVZP. VZP ČR k poskytnutým informacím dodává, že tyto jsou v popsané podobě rovněž k dispozici na webových stránkách VZP ČR (po kliknutí na odkaz s datem žádosti): Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu pojištěnců VZP ČR, kteří se v daném roce narodili, a z této kohorty vždy počet pojištěnců, kterým byla uhrazena daná vakcína z ATC skupiny J07AL (kdykoliv v čase), a to po jednotlivých letech od roku 2011 do roku 2021 (včetně) pro LP s následujícími SÚKL kódy: 0027357 (PREVENAR), 0149868 (PREVENAR 13), 0149034 (SYNFLORIX).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech pacientů dle diagnostických skupin léčených ve specializovaných centrech.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala následujícího:

  1. Disponuje VZP jakýmkoliv stanoviskem/interním pokynem/předpisem/manuálem týkající se přístupu k cizincům, kteří v České republice žádají o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti dle § 8 písm. d) zákona o azylu ve znění účinném do 1. 8. 2021, resp. ve dle § 170d zákona o pobytu cizinců ve znění účinném od 2. 8. 2021? Např. z hlediska zařazení těchto osob do veřejného zdravotního pojištění, kdy je plátcem pojištění za tyto osoby stát. Může se jednat např. o pokyn/informaci ze strany Ministerstva vnitra.
  2. Kolik žadatelů o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti se obrátilo na VZP s tím, aby byly zařazeny do systému veřejného zdravotního pojištění, za něž hradí pojištění stát? Kolika z těchto osob bylo v minulosti vyhověno a kolika z nich byla tato žádost zamítnuta?
  3. Zařazuje aktuálně VZP osoby, které požádaly o status osoby bez státní příslušnosti ve smyslu § 170d zákona o pobytu cizinců, mezi tzv. státní pojištěnce, za které po dobu řízení hradí zdravotní pojištění stát? Pokud ano, od kdy se tak děje?

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli k bodu 1. žádosti o informace sdělila, že stanoviskem/interním pokynem/předpisem/manuálem ze strany Ministerstva vnitra v otázkách účasti žadatelů o udělení statusu osoby bez státní příslušnosti, resp. osob bez státní příslušnosti ve veřejném systému zdravotního pojištění, nedisponuje.

  VZP ČR žadateli k bodu 2. žádosti o informace sdělila, že žádnou statistiku v popsaných případech neeviduje.

  VZP ČR žadateli k bodu 3. žádosti o informace sdělila, že žadatelé o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti nemohou na základě platné právní úpravy bez dalšího vstoupit do systému veřejného zdravotního pojištění, a tedy ani být zařazeni do kategorie tzv. státních pojištěnců. VZP ČR tak tyto osoby do kategorie tzv. státních pojištěnců nezařazuje. V této souvislosti VZP ČR uvádí, že zákonem č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, účinným od 2. 8. 2021, došlo mimo jiné k úpravám zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, dále jen “zákon o pobytu cizinců”, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, dále jen „ZVZP“, a zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Z nově účinné právní úpravy pak vyplývá rozdíl v přístupu k postavení žadatelů a osob, kterým byl statut udělen, a to z dále uvedených důvodů: § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců uvádí, že „Ministerstvo udělí vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území cizinci, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti.“. Dle stávajícího znění § 48 písm. a) zákona o pobytu cizinců (toto ustanovení zůstalo po 2. 8. 2021 nezměněno) platí, že pro účely úhrady poskytování zdravotních služeb, nelze-li úhradu zajistit jiným způsobem, se za cizince, kterému bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území podle zvláštního právního předpisu (dále jen "cizinec požívající dočasné ochrany"), považuje cizinec, kterému bylo uděleno vízum podle § 33 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 3 nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem strpění pobytu na území. Dle znění § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. ZVZP účinného od 2. 8. 2021 je poté pojištěncem osoba, která nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje.

  VZP ČR v této souvislosti konstatuje, že v právní úpravě není zachyceno postavení žadatelů o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti. Z výše uvedeného tak vyplývá, že do systému veřejného zdravotního pojištění vstupují pouze osoby, kterým bylo postavení osoby bez státní příslušnosti přiznáno. Osoba v postavení žadatele o přiznání statusu osoby bez státní příslušnosti explicitně v této souvislosti uvedena není a je tedy třeba mít za to, že nemá nárok na vstup do systému veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, kdy žadatel požadoval sdělit: Jaké povinnosti má praktický lékař, který zaregistroval svého pacienta u VZP a pobírá kapitační platby z veřejného zdravotního pojištění, ve vztahu ke svému zaregistrovanému pacientovi.

  Povinnosti registrujícího praktického lékaře k zaregistrovanému pojištěnci nejsou souhrnně stanoveny konkrétním právním předpisem. Povinnosti lékaře ve vztahu k pacientovi vycházejí především z části čtvrté zákona č. 372/2011 Sb., upravující postavení pacienta a jiných osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, dále ve vztahu k úhradám zdravotních služeb z části čtvrté zákona č. 48/1997 Sb., a dalších souvisejících podzákonných předpisů, především platné Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č.134/1998 Sb., Seznamu zdravotních výkonů – Kapitoly 001, vyhlášky č.70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, vyhlášky č.39/2012 Sb., o dispenzární péči, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování a také ze smlouvy se zdravotní pojišťovnou.

  Dále je rovněž lékař povinen řídit se doporučenými postupy a směrnicemi vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČR, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala poskytnutí údajů spojených s novorozeneckým screeningem. Konkrétně byly požadovány následující informace: 1. celkový počet pojištěnců v České republice, kterým bylo v rámci novorozeneckého screeningu provedeno testování na SMA a SCID, 2. celkový počet živě narozených pojištěnců.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Počet pojištěnců VZP ČR, kterým bylo v rámci novorozeneckého screeningu provedeno testování na SMA/SCID k datu 30. 6. 2022:

  Měsíc

  Počet pojištěnců

  01/2022

  3 445

  02/2022

  3 788

  03/2022

  4 109

  04/2022

  4 103

  05/2022

  4 538

  06/2022

  3 175

  Celkem

  23 158

  Do výstupu byly zahrnuty tyto výkony:

  • 94297 - (VZP) VYŠETŘENÍ SMA/SCID V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU (PILOTNÍ PROJEKT) METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR) - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK
  • 94298 - (VZP) VYŠETŘENÍ SMA/SCID V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU (PILOTNÍ PROJEKT) METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR) - POZITIVNÍ VÝSLEDEK

  Celkový počet živě narozených pojištěnců za období od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022:

  Měsíc

  Počet pojištěnců

  01/2022

  4 527

  02/2022

  4 114

  03/2022

  4 630

  04/2022

  4 448

  05/2022

  4 927

  06/2022

  5 045

  07/2022

  4 845

  Celkem

  32 536

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, zda zaměstnavateli tazatelky byly vyplaceny na její osobu kompenzace podle § 20a vyhlášky č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

  Žadatelce byla poskytnuta odpověď, že kompenzace na její osobu jejímu zaměstnavateli vyplaceny nebyly.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o vykázaných zdravotních výkonech a vykázaných zdravotnických prostředcích za období 2011-2021.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou rozsáhlých souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala Milostivého léta.

  Žadateli byly poskytnuty následující informace k „Milostivému létu“, dle části druhé čl. IV bod 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Konkrétně byly požadovány následující informace, kdy byla VZP ČR oprávněným (věřitelem).

  1. Milostivé léto - dotazy na případy, kdy byla VZP ČR u exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem):

  a) Kolik je případů (uveďte prosím počet exekucí, popř. i počet exekvovaných osob), kterých se Milostivé léto mohlo týkat?

  b) Kolik je celková výše jistiny (vámi vymáhané částky), které se Milostivé léto mohlo týkat?

  c) Jakým způsobem jste příp. informovali “povinné” (dlužníky) o možnosti využít akci Milostivé léto?

  2. Exekuce na “bagatelní pohledávky” - tj. jistina do 1500 Kč a starší než 3 roky k 1.1.2022 (jak je definováno v zák. 286/2021 Sb., Čl. IV bod 18.) - dotazy na případy, kdy VZP ČR byla u exekucí tzv. “oprávněným” (věřitelem):

  a) Kolik jste měli případů, které spadají pod tzv. bagatelní pohledávky? b) Jaká byla celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, které spadaly pod tzv. bagatelní pohledávky?

  c) V kolika případech jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

  d) Jaká je celková jistina (vámi vymáhaná částka) případů, za které jste zaplatili zálohu na náklady kauce (500 Kč) tak, aby exekuce dále pokračovala?

  e) Podle jakých kritérií jste se rozhodovali, zda má exekuce pokračovat (tj. zaplatili jste zálohu na náklady kauce 500 Kč)?

  K jednotlivým shora uvedeným bodům byly sděleny následující informace:

  1.

  a) Milostivé léto se mohlo hypoteticky týkat až 361 644 exekučních případů, kde na straně povinných osob byly fyzické osoby.

  b) V případě výše uvedeného počtu exekucí se mohlo hypoteticky týkat částky ve výši 9 517 675 545 Kč.

  c) VZP ČR na svých webových stránkách informovala dlužníky o možnosti uplatnit dobrodiní milostivého léta č.1 (viz www.vzp.cz/vyhledavani), www.vzp.cz/platci/milostive-leto. Stejně tak bude VZP ČR na svých webových stránkách v průběhu srpna t.r. informovat dlužníky, jak mají postupovat v případě milostivého léta č. 2 (viz zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů).

  2.

  a) K 30.6.2022 VZP ČR eviduje 534 případů (vydaných usnesení o zastavení ex. řízení, z toho fyzických osob se týká 462 případů, právnických osob 72 případů).

  b) V případě evidovaných 534 případech se jednalo o částku ve výši 484 806 Kč.

  c) Pouze v jednom případě.

  d) 1080, 00 Kč.

  e) Bylo přihlíženo k celkové platební historii dlužníka, dosavadnímu průběhu exekuce, popřípadě pořadí VZP ČR v nařízené exekuci apod.

 • počtech unikátně ošetřených pojištěnců (dále jen UOP), kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z daných ATC1 skupin za období od 1.1.2015 do 30.6.2022, definovaných dle specifikace léčivých přípravků pro definování kohorty pojištěnců VZP- ATC skupina A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V - SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami v detailu dle:

  1) dle SÚKL kódu
  2) Dle názvu léčivého přípravku
  3) Dle účinné látky
  4) Dle ATC4 skupiny
  5) Dle ATC3 skupiny
  6) Dle ATC2
  7) Dle ATC1 skupiny


  Odpověď:

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou rozsáhlých souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se celkového počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až červen 2022 (nebo poslední dostupný měsíc, měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v tabulce níže:

  Specifikace léčivých přípravků pro počty uhrazených balení VZP ČR:

  ATC skupina

  Detail

  A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V

  Všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami

  s následující detaily:

  1) Datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení)

  2) SÚKL kód léčivého přípravku

  3) Množství balení léčivého přípravku

  4) Specializace lékaře (případně specializace pracoviště, IČZ)

  5) Indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán (je-li vyplněna)

  6) Věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena (navrhujeme věk pojištěnců agregovat po 5 až 10 letech)


  Odpověď:

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou rozsáhlých souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se incidence a prevalence karcinomu plic.

  Žadateli byly poskytnuty informace ve formě přiloženého souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informace, kolik VZP ČR stála akvizice nového pojištěnce (hodnota v CZK) za rok 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila, že informací o částce za akvizici nového pojištěnce za rok 2021 nedisponuje, neboť VZP ČR tento údaj nezjišťuje a nevypočítává. Rozhodnutí pojištěnce o tom, že se stane klientem VZP ČR, potenciálně ovlivňuje celá řada faktorů, například rozsah sítě smluvních poskytovatelů zdravotní péče, nabídka preventivních programů, pobočková síť atd. V této souvislosti pak nelze stanovit přesnou kombinaci těchto faktorů, přičemž řada z nich souvisí primárně s poskytováním služeb souvisejících se zdravotním pojištění stávajícím pojištěncům. Pro objasnění uvedené problematiky VZP ČR dodala, že v souladu s právními předpisy neprovádí nábor pojištěnců prostřednictvím třetích osob a rovněž neposkytuje pojištěncům v souvislosti s přihlášením se k VZP ČR žádné peněžní nebo nepeněžní plnění či jinou výhodu nad rámec plnění poskytovaného pojištěncům z veřejného zdravotního pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost společnosti Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o, Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5, o poskytnutí informací – výši vyplacených „covidových kompenzací“ za období 1 – 5/2021 dle § 20 vyhlášky č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021, ve znění pozdějších právních předpisů; dokumentu/přípisu, ze kterého vyplývá výše vyplacení kompenzace poskytovateli zdravotních služeb Daně Vojtěchové, IČO: 05765064, sídlem Jana Maláta 494, 504 01 Nový Bydžov.

  VZP ČR žadateli sdělila, že poskytovateli Daně Vojtěchové  za období 1-5/2021 nebyly žádné kompenzace dle § 20 vyhlášky č. 242/2021 Sb. vyplaceny.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o přepravě zdravotnickou záchrannou službou: 1. Má klientka zdravotní pojišťovny (nar. v roce 1989) s diagnosou F43.1 – posttraumatická stressová porucha, s fobií ze psů, po úrazu kousnutí psem a z obavy ze psů mimo byt či dům, nárok na poskytnutí dopravní zdravotní služby - sanitního vozidla k přepravě k lékaři či terapeutovi z místa bydliště a rovněž zpět do bydliště? 2. Pokud ano, jaký lékař rozhoduje, či by rozhodoval, o žádosti klientky o poskytnutí dopravní zdravotní služby - sanitního vozidla: a) registrující lékař, b) terapeut/psychiatr, c) terapeut/psycholog nebo revisní lékař zdravotní pojišťovny? 3. Pokud nemá nárok na čerpání dopravní zdravotní služby, proč?

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  VZP ČR sděluje, že dle § 2 odst. 2 písm. e) bodu 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, je zdravotnickou dopravní službou třeba rozumět mj. „přepravu pacientů mezi poskytovateli nebo k poskytovateli a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb“. Přeprava pojištěnce ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb nebo od něj do místa pobytu vozidlem zdravotnické dopravní služby se může uskutečnit a být uhrazena ze zdravotního pojištění jen na základě správně a úplně vyplněného „příkazu ke zdravotnímu transportu“.  V této souvislosti platí, že přepravu pacienta, popř. jeho doprovodu, musí indikovat lékař, a to na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta. Příkaz pro cestu ke smluvnímu poskytovateli, kde má být pojištěnci poskytnuta zdravotní péče, vyplňuje odesílající lékař, který poskytnutí této péče požaduje. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytnul, a to po opětovném zhodnocení, zda je zdravotní transport ze zdravotních důvodů pojištěnce nutný. Transport pak musí být prokazatelně indikován ze zdravotních důvodů pojištěnce. Sociální důvody (např. špatná dopravní obslužnost v místě pobytu) nejsou důvodem k indikaci. Lékař by měl v příkazu ke zdravotnímu transportu vždy také odůvodnit, proč nebyl pacient schopen dopravit se běžnými dopravními prostředky (např. hromadnou dopravou, osobním automobilem apod.). Lékař musí také řádně odůvodnit přítomnost případného doprovodu pojištěnce v rámci realizované dopravy. Dle § 36 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je transport hrazen vždy jen ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadované hrazené služby poskytnout. Pojištěnec sám pak dopravci hradí rozdíl do jím případně požadovaného vzdálenějšího zdravotnického zařízení, přičemž z tohoto důvodu musí pojištěnec podepsat informovaný souhlas na zadní straně příkazu. Tatáž pravidla platí i pro cestu zpět. Za správné určení rozsahu úhrady z veřejného zdravotního pojištění z pohledu nejbližšího smluvního poskytovatele odpovídá indikující lékař. Tento rozsah určuje lékař symbolem „x“ u adresního údaje. K Vašim dotazům pak VZP ČR dále sděluje, že více informací k tomuto tématu naleznete na internetových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/poradna/preprava-pacienta-vozidlem-zdravotnicke-dopravni-sluzby, popř. ve výše uvedených právních předpisech. 

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala kontrolních algoritmů pro validaci čísel pojištěnců, generovaných přes specifikované aplikace.

  • jak dlouhé je vygenerované číslo – vygenerované číslo je 10 ti místné
  • obsahuje nějakou kontrolní číslici a pokud ano jak se počítá – ano, poslední místo je kontrolní číslice vytvořená tak, aby bylo číslo pojištěnce dělitelné beze zbytku 11
  • a jiné závislosti – číslo pojištěnce musí být dělitelné 11 beze zbytku

  RSZP eviduje pojištěnce s čísly, které přiděluje RSZP tak i pojištěnce s čísly přidělenými v AP CMU (nyní KZP), pro oba typy generovaných čísel pojištěnců (obojí je shodné s rozdílem, níže zvýrazněným):

  pro RSZP

  • Číslo je desetimístné
  • Číslo je dělitelné 11 - modulo(11)
  • Číslo je významové – obsahuje datum narození tak, že z roku narození jsou použity poslední dvě číslice (RR), k měsíci narození je u žen přičtena konstanta 50 (MM), ke dni narození je přičtena konstanta 50 pro muže i ženy (DD), následuje pořadové číslo pojištěnce VZP v rámci jednoho dne v rozsahu 400 až 999 (ostatní ZP mají přidělenou vlastní identifikaci) pro shodu předchozích údajů - jiná osoba narozená ve stejný den (NNN) a kontrolní číslici pro dělitelnost jedenácti (K), tedy celé číslo je RRMMDDNNNK.

  pro KZP

  • Číslo je desetimístné
  • Číslo je dělitelné 11 - modulo(11)
  • Číslo je významové – obsahuje datum narození tak, že z roku narození jsou použity poslední dvě číslice (RR), k měsíci narození je u mužů přičtena konstanta 20 (MM) a u žen konstanta 70 (MM), ke dni narození je přičtena konstanta 50 pro muže i ženy (DD), následuje pořadové číslo pojištěnce VZP v rámci jednoho dne v rozsahu 400 až 999 (ostatní ZP mají přidělenou vlastní identifikaci) pro shodu předchozích údajů - jiná osoba narozená ve stejný den (NNN) a kontrolní číslici pro dělitelnost jedenácti (K), tedy celé číslo je RRMMDDNNNK.
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výši individuálních základních sazeb za akutní lůžkovou péči za roky 2019 a 2020 u dvanácti fakultních nemocnic v ČR.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala počtu pojištěnců VZP ČR, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a byla jim uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM a dále počtu uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM , podle specifikace členění dle pohlaví, místa a měsíce za období leden 2019 až květen 2022.

  Žadateli byly poskytnuty následující informace ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, k žádostem zveřejněným na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace, a to redigované znění žádostí a odpovědí na žádost ze dne 15. 6. 2022 a na žádost ze dne 20. 5. 2022.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď v přílohách a dále ve formě rozsáhlých souborů dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vyplacených kompenzací za covid 19 poskytovateli Ordinace Řepy s.r.o., konkrétně žadatel požadoval sdělit: 1/ zda měl poskytovatel zdravotních služeb v období od 01.01.2019 do 13.05.2021 uzavřenou s vaší zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb; 2/ zda poskytovatel zdravotních služeb v období od 01.01.2019 do 13.05.2021 evidoval u vaší zdravotní pojišťovny mou klientku a její pracovní úvazek případně ji uvedl v seznamu pracovníků poskytujících péči na jeho pracovišti (když zákonnou povinností poskytovatelů zdravotních služeb je ohlásit zdravotním pojišťovnám všechny své zaměstnance); 3/ zda byla poskytovateli zdravotních služeb za období od 01.01.2019 do 13.05.2021 navýšena úhrada o částku odpovídající mimořádné odměně mé klientky.

  K bodu 1) Vaší žádosti sdělujeme, že poskytovatel zdravotních služeb Ordinace Řepy s.r.o., (IČ: 24225363, IČZ: 06201000), měl v dotazovaném období uzavřenou smlouvu o poskytování zdravotních služeb s VZP ČR. Smlouvy se všemi smluvními poskytovateli zdravotních služeb lze dohledat na webových stránkách VZP ČR zde: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb.

  K bodu 2) Vaší žádosti uvádíme, že výše uvedený poskytovatel zdravotních služeb měl v rozhodném období Vaši klientku uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR.

  K bodu 3) dále sdělujeme, že jelikož byl pracovní úvazek Vaší klientky nahlášený v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR k 31.12.2020, byly na tento pracovní úvazek poskytovateli zdravotních služeb vyplaceny kompenzace dle výše uvedených vyhlášek.

  Pro úplnost uvádíme, že výše zmíněné kompenzace jsou vypláceny poskytovatelům ambulantní péče ve vyjmenovaných odbornostech, s nimž má VZP ČR uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, nikoliv jednotlivým zdravotnickým pracovníkům. VZP ČR tak již nedisponuje informacemi, jak poskytovatelé následně s těmito kompenzacemi naložili.

 • VZP ČR obdržela žádost společnosti PPS advokáti s.r.o., se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, o poskytnutí informací – přehledného vyúčtování zdravotních služeb za rok 2020 zvlášť dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 268/2019 Sb., a zvlášť dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 305/2020 Sb. v platném znění (včetně vyhl. č. 172/2021 Sb.) a jejich celkovou rekapitulaci s přehledným závěrem pojišťovnou realizovaných finančních přeplatků či nedoplatků vůči zdravotnickému zařízení, tj. Společnosti, za rok 2020.

  VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 1. čtvrtletí roku 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala objemu uhrazených léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely, za období let 2019 až březen 2022.

  Žadateli byly informace poskytnuty ve formě rozsáhlých souborů.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě zaslání číselníku NLEKY včetně popisu zkratek.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě příloh.

 • Žádost ze dne 13. 6. 2022

  VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigovaných původních žádostí a odpovědí na dvě žádosti ze dne 4. 5. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

  VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách. Vyjma připojených příloh byly žadateli zaslány další rozsáhlé přílohy k žádosti ze dne 4. 5. 2022.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající množství zdravotnických prostředků uplatněných k úhradě u VZP ČR pro všechny zdravotnické prostředky vyráběné pod značkou výrobce ERG v období 1. 4. 2021 – 30. 4. 2022.

  VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v přiložené příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výdajích na hojení vlhkých ran za roky 2020 - 2021.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala pojistných smluv České pojišťovny a příspěvků VZP ČR jako zaměstnavatele na tyto smlouvy.

  VZP ČR žadateli k jednotlivým dotazům poskytla následující informace:

  • Analyzovala Vaše organizace důsledky neplatnosti pojistných smluv České pojišťovny z pohledu zaměstnanců?

  VZP ČR se zabývala uvedenou oblastí pouze z pohledu zaměstnavatele poskytujícího tuto formu benefitu. V období od 6/2021 do 5/2022 nebyla zaměstnancem nahlášena žádná neplatná pojistná smlouva a ani nebyla vrácena platba příspěvku ze strany České pojišťovny z tohoto titulu.

  Za uvedené období se VZP ČR vrátilo šest příspěvků týkajících se tří zaměstnanců, a to z těchto důvodů:

  1. ukončení smlouvy dožitím pojistné doby – nebylo zaměstnancem oznámeno,
  2. výpověď smlouvy ze strany zaměstnance – nebylo zaměstnancem oznámeno,
  3. ukončení smlouvy – nebylo zaměstnancem oznámeno.
  • Analyzovala Vaše organizace, zda o příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny lze snižovat daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob?

  VZP ČR poskytuje příspěvky ze sociálního fondu v souladu vyhláškou č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu. Tyto příspěvky nijak nesnižují daňový základ pro účely daně z příjmu právnických osob.

  • Analyzovala Vaše organizace, zda příspěvky zaměstnavatele hrazené na neplatné pojistné smlouvy České pojišťovny zakládají nárok na osvobození od plateb sociálního a zdravotního pojištění?

  V případě neplatnosti smlouvy jsou příspěvky vráceny VZP ČR. K ovlivnění plateb sociálního a zdravotního pojištění nedochází.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu unikátních pojištěnců, kterým byl vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek (ZÚLP), a o konkrétně v tomto rozsahu:

  1. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN kompletní (tj. včetně čísel za „tečkou“)

  • 1.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.2. Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.6. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  2. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN trojmístný (tj. na úroveň PÍSMENO+2 ČÍSLICE)

  • 2.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.2 Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.6. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců • Počet balení přípravku • Celková úhrada

  3. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ČTVRTLETÍ a ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN kompletní (ti. včetně čísel za „tečkou“)

  • 3.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.2. Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
  • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.6. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  4. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ČTVRTLETÍ a ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN trojmístný

  • 4.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 4.2. Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 4.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 4.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 4.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 4.6 Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  5. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = MĚSÍC a ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN kompletní (tj. včetně čísel za „tečkou“)

  • 5.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 5.2. Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 5.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 5.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 5.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 5.6. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „kompletní“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  6. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = MĚSÍC a ROK a parametr „DIAGNÓZA“ = kód podle MKN trojmístný (tj. na úroveň PÍSMENO+2 ČÍSLICE)

  • 6.1. Celkový počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY uvedené ve výkonech (bez ohledu, zda jim byl vykázán ZÚLP a bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 6.2. Počet unikátních pojištěnců dle DIAGNÓZY, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP (bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 6.3. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a ATC (bez členění na přípravky)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 6.4. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY, ATC a NÁZVU ZULP (S ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • ATC (ATC7)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 6.5. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a NÁZVU ZULP (bez ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • Název přípravku (ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 6.6. Počet unikátních pojištěnců, kterým byl vykázán jakýkoliv ZÚLP, podle DIAGNÓZY a SÚKL KÓDU ZULP (bez ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • DIAGNÓZA (MKN „trojmístný“)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR k požadavku žadatele na poskytnutí informace o celkové úhradě ve všech k žádosti přiložených bodech žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly žadateli po jejich vyhledání ze strany VZP ČR (počet balení) poskytnuty, lze zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky (LP), a to konkrétně v tomto rozsahu:

  1. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ROK

  • 1.1. Počty unikátních pojištěnců podle ATC
   • Datum (rok)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.2. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Typu výdeje
   • Datum (rok)
   • ATC (ATC7)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.3. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Odbornosti
   • Datum (rok)
   • ATC (ATC7)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.4. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (BEZ ATC)
   • Datum (rok)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.5. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (BEZ ATC)
   • Datum (rok)
   • Název LP („brand“)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.6. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (rok)
   • Název LP („brand“)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.7. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (S ATC)
   • Datum (rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.8. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (S ATC)
   • Datum (rok)
   • ATC (ATC7)
   •  Název LP („brand“)
   •  Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.9. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (S ATC)
   • Datum (rok)
   • Název LP („brand“)
   • ATC (ATC7)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře • Počet unikátních pojištěnců
  • 1.10. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu (BEZ ATC)
   • Datum (rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada
  • 1.11. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  2. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = ČTVRTLETÍ a ROK

  • 2.1. Počty unikátních pojištěnců podle ATC
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.2. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Typu výdeje
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.3. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Odbornosti
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.4. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (BEZ ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.5. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (BEZ ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.6. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.7. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (S ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.8. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (S ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.9. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (S ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 2.10. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu (BEZ ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada
  • 2.11. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (čtvrtletí a rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  3. Sada tabulek pro parametr „DATUM“ = MĚSÍC a ROK

  • 3.1. Počty unikátních pojištěnců podle ATC
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.2. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Typu výdeje
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.3. Počty unikátních pojištěnců podle ATC a Odbornosti
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.4. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (BEZ ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.5. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (BEZ ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.6. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • Název LP („brand“)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.7. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP (S ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.8. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Typu výdeje (S ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Typ výdeje (Recept/ZULP)
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.9. Počty unikátních pojištěnců podle Názvu LP a Odbornosti (S ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • ATC (ATC7)
   • Název LP („brand“)
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
  • 3.10. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu (BEZ ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada
  • 3.11. Počty unikátních pojištěnců podle SÚKL kódu a Odbornosti (BEZ ATC)
   • Datum (měsíc a rok)
   • SÚKL kód přípravku
   • Odbornost PZS/předepisujícího lékaře
   • Počet unikátních pojištěnců
   • Počet balení přípravku
   • Celková úhrada

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR k požadavku žadatele na poskytnutí informace o celkové úhradě ve všech k žádosti přiložených bodech žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly žadateli po jejich vyhledání ze strany VZP ČR (počet balení) poskytnuty, lze zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jakým způsobem je hrazena a poskytována a kdo může poskytovat ze zákona tzv. domácí zdravotní péči, na koho se eventuálně obrátit u přestárlých osob, který legislativně právní předpis toto umožňuje, a jak je to zahrnuto do zdravotního pojištění.

  VZP ČR žadateli sdělila, že domácí péče jako druh péče zdravotní (v minulosti známá pod pojmem „domácí zdravotní péče“) je upravena § 10 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Domácí péče je druhem zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Vlastním sociálním prostředím je třeba ve smyslu § 4 odst. 3 zákona o zdravotních službách rozumět „domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta, např. zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školy a školská zařízení zapsaná do rejstříku škol a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování, nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkonu trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylové zařízení.“ Zákon o zdravotních službách dle § 10 odst. 1 písm. b) rozlišuje celkem tři typy domácí péče: ošetřovatelskou, léčebně rehabilitační a paliativní péči. 

  Podmínky indikace domácí péče a její úhradu z veřejného zdravotního pojištění upravuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“), jakož i související podzákonné právní předpisy. Domácí péče může být jako hrazená služba dle § 22 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění poskytována jako druh zvláštní ambulantní péče pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně, smyslově nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci a paliativní péče, poskytovaná pojištěncům v terminálním stavu, v jejich vlastním sociálním prostředí, a to na základě doporučení:

  1. lékaře registrujícího poskytovatele ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně,
  2. lékaře poskytovatele ambulantní péče neuvedeného v bodě 1, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  3. lékaře poskytovatele poskytujícího lékařskou pohotovostní službu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů,
  4. lékaře poskytovatele poskytujícího zdravotní služby na urgentním příjmu, který pojištěnce ošetřoval, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu
   14 dnů,
  5. ošetřujícího lékaře poskytovatele lůžkové péče, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 14 dnů, nebo
  6. ošetřujícího lékaře, jde-li o paliativní péči o pojištěnce v terminálním stavu, přičemž takto doporučenou péči lze hradit nejdéle po dobu 3 měsíců; doporučit ji lze i opakovaně.

  Domácí péče je tedy z veřejného zdravotního pojištění pojištěnci hrazena jen na základě indikace výše uvedených druhů lékařů a je-li poskytována poskytovatelem domácí péče, se kterými má konkrétní zdravotní pojišťovna uzavřenou smlouvu.  Zdravotními pojišťovnami jsou v rámci domácí péče z veřejného zdravotního pojištění hrazeny ty výkony, které mají charakter zdravotní péče (např. aplikace parenterální terapie, ošetření stomií, ošetření dekubitů, nehojících se ran apod.). Hrazené období domácí péče je pak závislé na druhu lékaře, který domácí péči doporučil (indikoval).

  Poskytovatelem domácí péče může být fyzická či právnická osoba splňující podmínky dle zákona o zdravotních službách. Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, oprávněných poskytovat domácí péči, je možné naleznout v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb, vedeném Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky, který je dostupný na webové adrese: nrpzs.uzis.cz. VZP ČR má uzavřeny smlouvy s více než 500 zařízeními, která poskytují domácí zdravotní péči (home-care). Některá z nich fungují i 7 dní v týdnu. Více informací lze nalézt také na internetových stránkách: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/hrazeni-pecovatelske-sluzby.

  K dotazu stran toho, na koho se eventuálně obrátit u přestárlých osob, VZP ČR uvedla, že český právní řád ani praxe v oblasti poskytování zdravotních služeb pojem „přestárlé osoby“ nezná. Domácí péče a její poskytování nejsou vázány na konkrétní věk pojištěnce (pacienta). Nárok na domácí péči je primárně posuzován na základě zdravotního stavu konkrétního pacienta bez ohledu na jeho věk.  Domácí péče je indikována zejména všeobecným praktickým lékařem, u kterého je pacient/pojištěnec registrován.V případě pojištěnců – seniorů lze v zásadě uvažovat i o dalších typech péče, které jsou z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny různými způsoby.   

  V případě nemocnic, poskytujících tzv. akutní lůžkovou péči, a léčeben dlouhodobě nemocných, poskytujících dlouhodobou lůžkovou péči, se jedná o zdravotnická zařízení. V nich je z prostředků veřejného zdravotního pojištění (tedy mj. dle zákona o veřejném zdravotním pojištění a navazujících podzákonných předpisů), hrazena veškerá zdravotní péče i náklady na pobyt pojištěnce (ubytování, strava). VZP ČR hradí tuto péči pouze za předpokladu, že s ní má poskytovatel těchto služeb uzavřenu příslušnou smlouvu.

  O umístění pacienta do popsaných zařízení rozhoduje příslušný lékař, a to na základě zdravotního stavu pacienta. Důvodem k umístění je přitom zdravotní, nikoli sociální situace dotyčného (např. že žije sám a nemá se o něj kdo postarat). U takového okruhu osob je řešením umístění do tzv. zařízení sociálních služeb ve smyslu § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Mezi ně patří i domovy pro seniory.

  Klientům těchto zařízení je přitom možné z veřejného zdravotního pojištění hradit pouze poskytnuté zdravotní služby, nikoli tzv. sociální péči (tedy ne např. ubytování a stravu nebo úkony, které nejsou zdravotnického charakteru – drobné nákupy, vyřizování pochůzek, apod.). Lidem umístěným v sociálních zařízeních je z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazena péče ambulantních specialistů a praktiků (stejně jako všem klientům, kteří žijí doma). Dále je hrazena lékařem indikovaná ošetřovatelská péče, poskytovaná všeobecnými sestrami v sociálních službách. Podmínkou je, že i tato pobytová zařízení sociálních služeb mají s VZP ČR uzavřenou smlouvu. Musí si o ni požádat a současně prokázat, že ošetřovatelskou péči budou poskytovat zdravotničtí pracovníci daného zařízení, kteří jsou způsobilí k výkonu zdravotnického povolání.

  Náklady na jednotlivé klienty se v rámci každého výše jmenovaného zdravotnického či sociálního zařízení liší v závislosti na zdravotním stavu jednotlivce, v případě Alzheimerovy choroby na stupni postižení (z důvodu vyšší náročnosti ošetřovatelské péče), a dále na dalších onemocněních, která klient má. Obecně lze říci, že úhrady od pojišťovny se řídí úhradovou vyhláškou. Více informací lze naleznout např. na internetových stránkách: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-je-to-s-uhradou-luzkove-pece-v-zarizenich-pro-seniory, pro výběr zařízení sociální péče lze více informací naleznout na webové adrese: www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/jak-vybrat-domov-pro-seniory-se-zdravotni-peci.   

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se informací o vývoji počtu žádostí podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“. Konkrétně byly požadovány následující údaje: • kolik žádostí bylo podáno v jednotlivých letech (2017 – 2021), • kolik žádostí bylo schváleno v jednotlivých letech (2017 – 2021), • jaké byly vynaloženy související náklady s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 – 2021).

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

   

  Počet žádostí

  Schváleno

  Celkové náklady v Kč

  Rok 2017

  13 800

  11 734

  1 176 921 253

  Rok 2018

  12 541

  10 684

  1 081 707 497

  Rok 2019

  12 681

  11 005

  1 121 841 612

  Rok 2020

  13 369

  12 077

  1 804 896 512

  Rok 2021

  14 591

  13 325

  2 127 315 686

  VZP ČR k poslednímu dotazu, tj. k nákladům souvisejícím s realizací § 16 ZVZP v Kč v jednotlivých letech (2017 – 2021), sděluje, že celkové náklady za jednotlivé roky představují v tabulce výši celkových nákladů za zdravotní služby uhrazených na základě schválených žádostí dle § 16 ZVZP.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala poskytnutí údajů spojených s diagnózou L73.2 – Hidradenitis suppurativa. Konkrétně byly požadovány následující informace: 1. Počty pojištěnců v České republice se stanovenou základní diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa v jednotlivých letech 2015 – 2021. 2. Počty pojištěnců se stanovenou vedlejší či řádkovou diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa v jednotlivých letech 2015 – 2021.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přílohy s následujícím komentářem k jednotlivým bodům žádosti:

  Ad 1.
  VZP ČR poskytla žadateli údaj o počtu pojištěnců, kteří měli vykázanou příslušnou diagnózu jako základní diagnózu na dokladu dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, a to za období roku 2015 až 2021. VZP ČR k uvedenému dodává, že poskytnut byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla nadále žádným způsobem zkoumána, očišťována, analyzována či revidována, a to v tom směru, zda péče byla poskytnuta právě z titulu diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. Poskytnutá data tak, s ohledem na výše uvedené, nepředstavují faktický počet pacientů s danou diagnózou.

  Ad 2.
  Poskytnut byl údaj o vedlejší či řádkové diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla nadále žádným způsobem zkoumána, očišťována, analyzována či revidována, a to v tom směru, zda péče byla poskytnuta právě z titulu diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. Dle platné Metodiky pro pořizování a předávání dokladů, podle jejíchž pravidel VZP ČR získává od poskytovatelů zdravotní péče údaje o diagnózách jednotlivých pojištěnců, navíc sdělení o vedlejší či řádkové diagnóze není povinně sdělovaným údajem. Poskytovaná data tak, s ohledem na výše uvedené, nepředstavují faktický počet pacientů s danou diagnózou.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací u vybraných ATC skupin:

  1. Pro období od ledna 2017 až poslední dostupný měsíc 2022 uveďte k vybraným ATC skupinám následující údaje:
   1. Počet uhrazených balení
   2. Typ úhrady (první úhrada, druhá úhrada ..)
   3. Měsíc
   4. Rok
   5. ATC
   6. Název léčivého přípravku
   7. SUKL kód léčivého přípravku
  1. V období od leden 2017 až prosinec 2021, prosím, poskytněte následující údaje
   1. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném roce léčivé přípravky poskytované a předepisované v centrech se zvláštní smlouvou. Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Rok
    2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
    3. Počet unikátních pojištěnců
   2. Celkové náklady vynaložené na léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou. Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Rok vykázání
    2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
    3. ATC (pokud je k dispozici)
    4. Celkové náklady na uhrazené léčivé přípravky

   Odpověď:

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výkonech a hospitalizačních případech (DRG) v letech 2015 až 1Q/2022.

   VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh v této struktuře:

   1. Výkony v letech 2015-2022/Q1
   • Rok – rok výkonu v požadovaném období 2015 - 2022
   • Kód uhrazeného zdravotního výkonu
   • Množství uhrazeného zdravotního výkonu (počet výkonů)
   • Diagnóza výkonu – VZP ČR poskytne diagnózu, je-li uvedena na výkonovém dokladu
    VZP ČR k tomuto bodu dodává, že poskytnut byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR upozorňuje, že data nebyla žádným způsobem analyzována, očišťována či revidována v tom smyslu, zda daná péče byla poskytnuta právě z titulu této diagnózy či nikoliv. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně ta není přiřaditelná k jednotlivým výkonům, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní výkon indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta.
   • Region, kde byl daný výkon vykonán
    VZP ČR k tomuto bodu uvádí, že informace byly poskytnuty ve členění na regiony Čechy (zahrnující regionálních pobočky: RP Praha, pobočku pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, RP Plzeň, pobočku pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, RP Ústí nad Labem, pobočku pro Liberecký a Ústecký kraj, RP Hradec Králové, pobočku pro Královéhradecký a Pardubický kraj), Morava (zahrnující regionální pobočku RP Brno, pobočky pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina) a Slezsko (zahrnující regionální pobočku RP Ostrava, pobočku pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj).
   • Specializace PZS, který daný výkon předepsal – poskytnuta byla odbornost pracoviště, které výkon provedlo.
   • Věk pojištěnce – 5leté věkové skupiny k 31. 12. daného roku
   • Počet unikátních pojištěnců
   1. Hospitalizační případy (DRG) v letech 2015-2022/Q1
   • Rok – rok případu DRG v požadovaném období 2015-2022
   • Kód DRG
   • Diagnóza – VZP ČR poskytla diagnózu tak, jak je uvedena v souborech DRG, která nebude omezena na 3 znaky.
   • Počet – počet případů DRG
   • Věk pojištěnce – 5leté věkové skupiny k 31.12. daného roku
   • Počet unikátních pojištěnců
  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ve skupině ATC-L (převážně onkologická a imunomodulační léčba) za roky 2020 a 2021 (vždy celý rok).

   VZP ČR žadateli poskytla informace v přiložené příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala následujících údajů za rok 2020 a 2021: • vykázaný počet OD v rámci hospitalizačních případů u dětí do 6 let mimo novorozenců, • vykázaný počet OD doprovodů u pojištěnců do 6 let.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, konkrétně zaslání přehledů, které za žadatele ze zákona platil jeho zaměstnavatel JUDr. Vladimír Vávra, Sokolovská 1069, Praha 9-Libeň.

   VZP ČR žadateli sdělila, že neeviduje žádné přehledy plateb, které by za Vás hradil zaměstnavatel JUDr. Vladimír Vávra, Sokolovská 1069, Praha 9-Libeň. Uvedený zaměstnavatel. Vás dle evidence neměl na VZP ČR nahlášenou jako zaměstnance.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací spojených s diagnózou C50 - Nádory prsu.

   VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

   1. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF02 (KISQALI)
   2. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01XE42 (KISQALI)
   3. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF01 (IBRANCE)
   4. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF03 (VERZENIOS)
   5. Celkový počet pojištěnců v České republice s diagnózou C50 (NPR - nádory prsu) v jednotlivých měsících a léčbou ATC L01EF02 (KISQALI), ATC L01XE42 (KISQALI), ATC L01EF01 (IBRANCE), ATC L01EF03 (VERZENIOS) ve členění na regiony.

   VZP ČR žadateli sdělila, že poskytnuté informace se týkají léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu léčivých přípravků, které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivými přípravky v režimu tzv. centrové péče. V případě těchto centrových léčivých přípravků má VZP ČR za účelem vyúčtování k dispozici údaj o diagnostické skupině. Pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR. Nicméně v tomto konkrétním případě diagnostická skupina NPR - nádory prsu zahrnuje všechny diagnózy C50. VZP ČR konstatuje, že u centrových léčivých přípravků byl poskytnut údaj o diagnostické skupině NPR. Informace jsou obsaženy v příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za Covid-19 dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen „Kompenzační vyhláška“), konkrétně: 1) Jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace související s Covid-19 pandemií, (úhrada dorovnání kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných od-měn pro zdravotnické pracovníky v souladu s vyhláškou 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020) určené pro pracovníky ve zdravotnictví a to za období roku 2020 až do dnešního dne a to zdravotnímu zařízení: ordinace Praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. na adrese 3/1090, 14000 Praha 4, IČ: 28908741, 2) jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace související s Covid-19 pandemií, (úhrada do-rovnání kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných od-měn pro zdravotnické pracovníky v souladu s vyhláškou 172/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020) určené pro pracovníky ve zdravotnictví a to za období roku 2020 až do dnešního dne a to zdravotnímu zařízení: ordinace Praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o. na adrese 3/1090, 14000 Praha 4, IČ: 28908741, 3) v který den byly finanční prostředky odeslány na účet výše zmíněného zdravotnického zařízení, 4) na jaký bankovní účet byly prostředky zaslány.

   VZP ČR žadateli sdělila následující informace.

   K bodu 1) bylo sděleno, že dle vyhlášky 305/2020 Sb. nebyly žádným poskytovatelům zdravotních služeb vypláceny kompenzace zvýšených osobních nákladů plynoucích z vyplácení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky.

   K bodu 2) bylo sděleno, že výše zmíněné kompenzace jsou upravené v ustanovení § 20a, resp. § 9 výše uvedení tzv. Kompenzační vyhlášky a v souladu s tím byly vyplaceny. Výpočet kompenzací vychází z počtu zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli vedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k 31. 12. 2020. Další proměnnou dle Kompenzační vyhlášky, která vstupuje do výpočtu, je porovnání produkce ve 4. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2018, tj. v případě uvedeného poskytovatele počet vykázaných bodů prostřednictvím výkonů dle seznamu výkonů. Pokud produkce za 4. čtvrtletí 2020 klesla pod 75 % produkce za 4. čtvrtletí 2018, dochází ke krácení vypočtené kompenzace poskytovateli. Každá zdravotní pojišťovna pak uhradí smluvnímu poskytovateli poměrnou část dle koeficientu poměru pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby. Poměry pojištěnců jsou také uvedeny v Kompenzační vyhlášce. Poskytovateli zdravotních služeb lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., IČ: 28908741 (dále jen „PZS“), uhradila VZP ČR kompenzaci u IČZ 14127000 za 4,00 úvazky při splnění produkční podmínky 1,00. Pro úplnost pak bylo uvedeno, že koeficient poměru pojištěnců VZP ČR v Praze je 0,6.

   K bodu 3) bylo uvedeno, že úhrada kompenzací byla PZS odeslána se splatností k 28.5.2021 (datum, kdy byla finanční hodnota připsána na účet PZS).

   K bodu 4) bylo sděleno, že prostředky byly vyplaceny na bankovní účet č. 2102255855/2700.

    

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se žádostí pojištěnců o uhrazení zdravotních služeb a léčivých přípravků ve výjimečných případech jinak ze zdravotního pojištění nehrazených.

   VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiložených souborů.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigovaných původních žádostí a odpovědí na dvě žádosti ze dne 16. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace).

   VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách. Vyjma připojených příloh byly žadateli zaslány další rozsáhlé přílohy k žádosti ze dne 16. 3. 2022.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se provedení výkonu 99949, na schváleném místě, dle schváleného postupu, pomocí testu LEPU „2019 – nCoV Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold Immunochromatography).

   VZP ČR poskytla žadateli odpověď následující odpověď:

   Výkon č. 99949 s názvem „(VZP) PRŮKAZ ANTIGENU SARS-COV-2 REALIZOVANÝ V RÁMCI PLOŠNÉHO TESTOVÁNÍ“ byl v požadovaném období, tedy od 3. 3. 2021 do 8. 3. 2021, stanoven číselníkem VZP ČR č. 01282, platným od 1.3. 2021 ( dostupné zde: media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/vykony_01282.pdf).

   Výkon byl určen pro realizaci plošného antigenního testování fyzických osob v souladu s Mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví České republiky. K výkonu se přitom nevykazoval žádný další zdravotní výkon; ve výkonu jsou zakalkulovány kompletní činnosti zdrav. pracovníka a též veškerý spotřebovaný materiál (test, osobní ochranné prostředky).

   Poskytovatel přitom při vykazování výše zmíněného výkonu neměl za povinnost konkrétní druh použitého testu VZP ČR uvádět. VZP ČR tedy informací, jaký druh antigenního testu poskytovatel použil, nedisponuje, a na úspěšnost úhrady tak primárně nemohl mít konkrétní typ použitého antigenního testu vliv.

   Kvalitativní kritéria pro antigenní testy lze k danému období naleznout v Organizačním opatření VZP ČR č. 4/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 ze dne 3. 3. 2021, které nabylo účinnosti téhož dne, tedy na začátku žadatelem uváděného období (dostupné zde: media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/covid-19/organizacni-opatreni_vzp_04_2021-ag-testovani-ve-firmach.pdf). Kritéria lze naleznout konkrétně v čl. II. odst. 1: „Antigenní testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 musí mít CE IVD certifikaci a současně deklarovanou citlivost nejméně 90 % a specificitu nejméně 97 %. Nákup antigenních testů si zajišťují jednotliví poskytovatelé zdravotních služeb. Odběr biologického materiálu musí být provádět zdravotnickým pracovníkem. Poskytovatel pro případnou kontrolu zdravotní pojišťovny archivuje doklady o nákupu testu a doklad o tom, že při testování byla použita testovací sada splňující uvedená kvalitativní kritéria.“

   Lze tedy shrnout, že v uvedeném období poskytovatel postupoval řádně, jestliže jednotlivé výkony 99949 prováděl testy splňujícími uvedené náležitosti.

   Žádost přitom obsahuje pouze prostý (slovně vyjádřený) název antigenního testu. Bez konkrétního evidenčního čísla zdravotnického prostředku, pod kterým je evidován Státním ústavem pro kontrolu léčiv, tak nelze splnění uvedených kritérií ani nad rámec povinností VZP ČR jako povinného subjektu ověřit v Registru zdravotnických prostředků, dostupném na adrese https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o individuálně připravovaných léčivých přípravcích s obsahem konopí pro léčebné použití (IPLP KLP) v letech 2019 až 2021.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až březen 2022 pro léčivé přípravky s ATC skupinou: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.

   VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

   1. datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení́),
   2. SÚKL kód léčivého přípravku,
   3. množství́ balení léčivého přípravku,
   4. specializace lékaře (případně specializace pracoviště) – poskytnuta odbornost pracoviště,
   5. indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán:
   6. u centrových ZÚLP – byla poskytnuta diagnostická skupina (pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza),
   7. u receptových LP – byla poskytnuta diagnóza, je-li diagnóza poskytovatelem nad rámec zákonných povinností vykázána na dokladu č. 10 – Recept,
   8. věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena – data byla agregována do 5letých věkových skupin.

     Informace byly žadateli poskytnuty ve formě rozsáhlých příloh.

    1. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z daných ATC1 skupin za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2022: A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V.

     VZP ČR žadateli poskytla informace v tomto rozsahu:

     • Dle SÚKL kódu:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu
     • Dle názvu léčivého přípravku:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku
     • Dle účinné látky:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky
     • Dle ATC4 skupiny:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny
     • Dle ATC3 skupiny:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny
     • Dle ATC2 skupiny:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny
     • Dle ATC1 skupiny:
     1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny
     2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny
     3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny

     VZP ČR k poskytnutým informacím uvádí, že jako název léčivého přípravku byl poskytnut údaj dostupný z číselníku LEKY. Informace byly žadateli poskytnuty ve formě rozsáhlých příloh.

    2. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců (dále jen UOP), kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z daných ATC1 skupin za období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2022, definovaných dle specifikace léčivých přípravků pro definování kohorty pojištěnců VZP- ATC skupina A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V - SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami v detailu dle:

     1) dle SÚKL kódu
     2) Dle názvu léčivého přípravku
     3) Dle účinné látky
     4) Dle ATC4 skupiny
     5) Dle ATC3 skupiny
     6) Dle ATC2
     7) Dle ATC1 skupiny


     Odpověď:

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou rozsáhlých souborů.

    3. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se celkového počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až březen 2022 (nebo poslední dostupný měsíc, měsíční data) pro léčivé přípravky specifikované v tabulce níže:

     Specifikace léčivých přípravků pro počty uhrazených balení VZP ČR:

     ATC skupina

     Detail

     A, B, C, D, G, H, J, L, M, N, P, R, S, V

     Všechny SÚKL kódy pod těmito ATC skupinami

      s následující detaily:

     1) Datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení)
     2) SÚKL kód léčivého přípravku
     3) Množství balení léčivého přípravku
     4) Specializace lékaře (případně specializace pracoviště, IČZ)
     5) Indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán (je-li vyplněna)
     6) Věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena (navrhujeme věk pojištěnců agregovat po 5 až 10 letech)


     Odpověď:

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou rozsáhlých souborů.

    4. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů poskytnutých na žádosti ze dne 3. 12. 2021 a 12. 1. 2022 (přílohy zveřejněny na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace) a redigovaných žádostí a odpovědí.

     VZP ČR žadateli k žádosti ze dne 3. 12. 2021 v příloze zaslala redigované znění žádosti a odpověď včetně přílohy. K uvedenému VZP ČR dále sdělila, že žadatel by v rámci oznámení o výši úhrady k požadavku na poskytnutí informací za období let 2017 - 2019 v souladu s § 6 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázán na údaje zveřejněné na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace/zadost-ze-dne-14-10-2020. Za období let 2020 – 2021 pak byla žadateli poskytnuta data v následující struktuře:

     • SÚKL kód léčivého přípravku,
     • název nebo popis léčivého přípravku,
     • doplněk názvu léčivého přípravku,
     • počet uhrazených balení/kusů, pokud jejich množství neumožňuje v kombinaci s ostatními údaji ztotožnění pojištěnce,
     • údaje byly vyhledány vždy za celý rok.

     VZP ČR žadateli k žádosti ze dne 12. 1. 2022 v příloze zaslala redigované znění žádosti a odpověď včetně přílohy. K uvedenému VZP ČR dále sdělila, že informace byly žadateli poskytnuty v následujícím členění:

     • SÚKL kód léčivého přípravku,
     • diagnostická skupina,
     • počet UOP,
     • počet uhrazených balení/kusů – poskytnuty byly údaje, které s ohledem na množství léčivých přípravků neumožnily ztotožnění pojištěnce,
     • údaje byly poskytnuty vždy za celý rok (nikoliv v měsíčním členění).

     Přílohy:

    5. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s diagnózou C34 – Nádory plic.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    6. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o celkovém počtu pojištěnců VZP ČR v jednotlivých okresech ústeckého kraje, počtu přepočtených úvazků fyzioterapeutů (odbornost 902) v jednotlivých okresech ústeckého kraje a počtu stížností na zhoršenou dostupnost ambulantní fyzioterapie v letech 2019-2021.

     VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

    7. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se statistik k institutu tzv. „Milostivého léta“.

     VZP ČR žadateli sdělila, že k datu 28. 10. 2021 evidovala celkem 230 tisíc dlužníků (fyzických osob), kteří teoreticky mohli využít institutu “Milostivého léta”. S ohledem na skutečnost, že termín, do kterého by měl soudní exekutor vydat rozhodnutí o osvobození (v případě splnění podmínek tzv. „Milostivého léta“), nebyl stanoven, zaslala VZP ČR žadateli informace za období od 28. 10. 2021 do 15. 4. 2022:

     VZP ČR - Milostivé léto (dále v tabulce „ML“)

      

     Počet vydaných a doručených usnesení exekutorů
     ve věci osvobození povinné osoby od placení - ML

     Výše osvobozené
     příslušenství/penále -ML promítnutého do
     vyúčtování plátce v podobě účetního odpisu příslušenství

     Zaplacené pojistné/jistina povinnými fyzickými osobami
     v rámci ML

     Počet doručených žádostí
     do VZP ČR ve věci vyčíslení dlužné jistiny/pojistného – ML*

     Počet plátců -
     fyzických osob,
     kde se uplatnily podmínky ML**

     RP Brno

     1 438

     83 828 530,63 Kč

     31 603 690,60 Kč

     4 660

     1 010

     RP Hradec Králové

     840

     39 479 960,23 Kč

     16 508 475,21 Kč

     1 241

     610

     RP Ústí n. L.

     3 057

     89 905 877,00 Kč

     24 340 724,00 Kč

     12 328

     2 477

     RP Plzeň

     2 923

     43 890 451,26 Kč

     29 402 497,00 Kč

     3 164

     2 000

     RP Praha

     3 875

     128 013 440,84 Kč

     76 247 093,85 Kč

     4 736

     2 744

     RP Ostrava

     2 108

     93 577 981,00 Kč

     24 358 398,00 Kč

     3 822

     2 001

     Celkem

     14 241

     478 696 240,96 Kč

     202 460 878,66 Kč

     29 951

     10 842

     *) Jde o počet žádostí doručených od povinných fyzických osob, popř. od exekutorského úřadu, které jednotlivé regionální pobočky VZP ČR vyřizovaly. Reálně zhruba jen každý třetí dlužník následně zbývající dlužnou jistinu/pojistné soudnímu exekutorovi skutečně uhradil.

     **) Jde o skutečný počet fyzických, u kterých byly aplikovány podmínky ML. Počet usnesení vydaných v prvém sloupci zahrnuje i vícečetné exekuce u jedné fyzické osoby, proto se částečně liší od počtu případů uvedených v posledním sloupci tabulky.

    8. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigované původní žádosti a odpovědi na žádost ze dne 25. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

    9. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o pacientech s diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    10. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace, kdo byl v roce 2021 a nyní je v roce 2022 odborným garantem (primářem s doložitelnou licencí vedoucího lékaře dle Stavovského předpisu č. 11, ČLK) akutní lůžkové standardní psychiatrické péče v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice, Podřipská 1, Horní Beřkovice, 411 85, IČZ 55 845 00, IČP 55 845 491?

     VZP ČR žadateli sdělila požadovanou informaci.

    11. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se dostupnosti domácí péče.

     VZP ČR poskytla žadateli následující odpověď.

     1. Počet poskytovatelů, kteří poskytují hrazené úkony domácí péče včetně:

     • rozsahu nasmlouvaných úkonů,
     • počtu úvazků všeobecných sester,
     • geografických omezení (např. pokud některý z poskytovatelů pokrývá jen některé obce).

     V rozsahu informací uvedených pod bodem 1. vyřizuje tuto VZP ČR v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odkazem na zveřejněnou informaci, a to následovně.

     Seznam všech smluvních poskytovatelů zdravotních služeb je volně dostupný a přístupný na stránkách VZP ČR pod následujícím odkazem: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb. Jedná se o soubor ve formátu excel, který mimo jiné obsahuje i příslušné odbornosti.

     Na webových stránkách VZP ČR jsou dále zveřejňovány Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb, včetně Příloh 2 k těmto smlouvám, a to mimo jiné právě i s poskytovateli v odbornosti č. 925 – domácí péče viz: www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/smlouvy-s-poskytovateli-zdravotnich-sluzeb. V rámci Příloh 2 jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb jsou zveřejňovány mimo jiné údaje rozsahu nasmlouvaných výkonů, počtu úvazků všeobecných sester či sídla poskytovatele zdravotních služeb.

     Nad rámec těchto informací VZP ČR uvádí, že v Ročenkách VZP ČR které jsou zveřejňovány na stránkách VZP ČR pod tímto odkazem: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky jsou navíc v tabulce 3.5a o síti zdravotnických zařízení, včetně údajů o počtu subjektů v rámci odbornosti 925, včetně údajů o přepočtených počtech pracovníků.


     2. Informaci o tom, v jakých lokalitách existuje (po splnění zákonných náležitostí včetně kladného stanoviska ve výběrovém řízení dle zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění) prostor pro uzavření smlouvy o poskytování hrazených úkonů domácí péče pro další poskytovatele.

     3. Informaci o tom, jakým mechanismem VZP stanovuje, že určitá lokalita je poskytovateli domácí péče dostatečně pokrytá? Jaké faktory vstupují do takového výpočtu?

     Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje legislativní úprava, která by stanovovala dojezdové a čekací doby v odbornosti domácí péče, nebo např. standardní počet obyvatel v určité věkové skupině na počet sester domácí péče, není možné tyto oblasti přesně stanovit.

     VZP ČR monitoruje v rámci své smluvní politiky zejména počty úvazků sester domácí péče na počet obyvatel a počet pojištěnců, přičemž nižší počty úvazků sester domácí péče na počet pojištěnců VZP ČR evidujeme v Jihomoravském, Zlínském a Libereckém kraji. V současnosti však ani v těchto lokalitách neevidujeme zvýšené počty podnětů na zajištění péče. Pokud by došlo ke změně, VZP ČR by využila standardních mechanismů a iniciovala by výběrové řízení na danou lokalitu a odbornost.


     4 .Jaký je ve službami domácí péče dostatečně pokryté lokalitě poměr pojištěnců na jeden sesterský úvazek? Pokud se poměry v jednotlivých lokalitách liší, žádám o vysvětlení z jakých důvodů a uvedení konkrétních příkladů.

     Vzhledem ke skutečnosti, že legislativní definice „dostatečně pokryté“ lokality neexistuje, můžeme uvést pouze průměrný počet úvazků na 100 tisíc pojištěnců VZP ČR, který k 1. 1. 2022 nabývá hodnoty 46,5 úvazku sester domácí péče na 100 tisíc pojištěnců VZP ČR.


     5. Jaký je ve službami domácí péče dostatečně pokryté lokalitě poměr pojištěnců na úvazek v případě konkrétní výkonů: 06321, 06323, 06324, 06325, 06326, 06327, 06328, 06329,06330, 06331, 06332, 06333, 06334, 06335, 09249.

     Statistiku počtu pojištěnců na úvazek v případě konkrétních výkonů VZP ČR nevede vzhledem k tomu, že podporuje pracoviště odb. 925, aby měli nasmlouvané komplexní spektrum výkonů odbornosti 925.


     6. informace o počtu stížností pojištěnců na poskytovatele domácí péče v jednotlivých okresech v období od března 2020 do 2022

     Od března roku 2020 do března 2022 VZP ČR eviduje 12 podnětů pojištěnců v odbornosti 925.

     V rozsahu informací uvedených pod body 7. a 8. žádosti vyřizuje tuto VZP ČR v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, částečně odkazem na zveřejněnou informaci, a to následovně.


     7. Jaký je objem prostředků, které VZP vynaložila a vynaloží na úkony domácí péče v letech 2021 a 2022

     8. Jak jsou výdaje VZP na domácí péči plánovány, existuje dlouhodobější výhled výdajů na domácí péči

     Na webových stránkách VZP ČR jsou zveřejňovány informace v podobě Ročenky VZP ČR za jednotlivé roky viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. V tabulce 4.4 jsou zveřejněny náklady na zdravotní péči v dělení dle segmentu a kraje (domácí péče = home care). 

     Pro informaci dále uvádíme, že Ročenka VZP ČR pro rok 2022 vyjde po dodání všech potřebných údajů od poskytovatelů zdravotních služeb.

     Nadále VZP ČR uvádí, že informaci ohledně výhledu obsahuje Zdravotně pojistný plán pro rok 2022, který je zveřejněn pod tímto odkazem, konkrétně pak strana 24 – odstavec domácí zdravotní služby. Náklady na domácí péči jsou uvedeny v tabulce č. 4 řádek 1.6.1 na straně 36.

    12. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vykázaných výkonů a množství a nákladech za jednotlivé zdravotnické prostředky za období 1/2021 až 1/2022.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů na webových stránkách: https://szv.mzcr.cz/. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

    13. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, jaké částky byly vyplaceny coby kompenzace za Covid za období roku 2021 PZS ordinace praktického lékaře, lékařská ordinace Vyšehrad s.r.o.., ve který den byly finanční prostředky odeslány a na jaký bankovní účet.

     VZP ČR žadateli sdělila, že poskytovateli zdravotních služeb lékařská ordinace Vyšehrad, s.r.o., IČ: 28908741, na výplatu kompenzací dle § 20 vyhl. 242/2021 Sb. za období roku 2021 nebylo ničeho vyplaceno. Další dotazy lze z tohoto důvodu považovat za bezpředmětné.

    14. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v oboru ortodoncie, kteří vykonávají svou činnost na území České republiky a množství vykázané péče v oboru ortodoncie.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiložených souborů, kdy nad rámec informací uváděných v žádosti dále VZP ČR upozornila na skutečnost, že na svých webových stránkách zveřejňuje mimo jiné údaje, jež se se svým obsahem vztahují k žádosti žadatele (jedná se o vybraná produkční data a ročenky), a to na níže uváděných odkazech:

    15. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázání zdravotního výkonu s kódem 75339 za roky 2020 a 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    16. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech a úhradě za vybrané zdravotnické pomůcky v letech 2019, 2020 a 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    17. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících informací: 1. výše skutečně vynaložených nákladů VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, 2. výše očekávaných budoucích nákladů VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim, který byl zaveden zákonem č. 540/2020 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní, 3. výše nákladů podle bodu 1, která byla VZP ČR fakturována ostatním veřejným zdravotním pojišťovnám v České republice.

     VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým bodům tyto informace:

     Ad 1.

     Celková výše doposud vydaných finančních prostředků na vybudování systému pro paušální daň je ke dni 30. 3. 2022 v částce 91 041 697,92 Kč bez DPH, z toho pak částka ve výši 86 099 920 Kč jsou náklady na úpravy informačního systému VZP ČR a Centrálního registru pojištěnců, a částka ve výši 4 941 777,92 Kč náklady na podporu modulu CRP-HUB a komunikačního frameworku eGSB, přes který komunikace o OSVČ v paušální dani probíhá.

     Ad 2.

     Očekávané budoucí náklady VZP ČR na vybudování systému pro paušální režim jsou následující:

     • zbývající náklady na realizaci díla (úprava IS a Centrálního registru pojištěnců) ve výši 16 748 700 Kč bez DPH
     • zbývající náklady na podporu řešení (modulu CRP-HUB a komunikačního frameworku eGSB, přes který komunikace o OSVČ v paušální dani probíhá) ve výši 13 767 713,08 Kč bez DPH

     Ad 3.

     VZP ČR žadateli sděluje, že smlouva o úhradě nákladů za vybudování komponenty CRP-HUB pro předávání údajů o paušální dani zdravotním pojišťovnám doposud nebyla uzavřena. Vzhledem k uvedenému tak není informace o výši nákladů fakturovaných ostatním zdravotním pojišťovnám k dispozici. K uvedenému VZP ČR pro informaci dodává, že rozdělení nákladů na jednotlivé zdravotní pojišťovny bude následně určeno dle poměru pojištěnců jednotlivých pojišťoven v Centrálním registru pojištěnců.

    18. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů za období od ledna 2019 do prosince 2021 (každý měsíc samostatně).

     Požadavek A - objem uhrazených léčivých přípravků

     Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept/zvlášť účtovaný léčivý přípravek), a to v následující datové struktuře:

     1. Měsíc vykázání
     2. ATC kód
     3. SÚKL kód léčivého přípravku
     4. Název léčivého přípravku
     5. Doplněk názvu léčivého přípravku
     6. Typ úhrady - recept / ZULP
     7. Počet uhrazených balení/kusů

     Požadavek B - objem uhrazených zdravotnických prostředků

     Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků, a to v následující datové struktuře:

     1. Měsíc vykázání
     2. Kód zdravotnického prostředku (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
     3. SÚKL kód zdravotnického prostředku [pokud je v daném měsíci dostupný]
     4. Název zdravotnického prostředku
     5. Doplněk názvu zdravotnického prostředku
     6. Typ úhrady - poukaz / ZUM
     7. Počet uhrazených balení/kusů

     Požadavek C - objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

     Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely, a to v následující datové struktuře:

     1. Měsíc vykázání
     2. Kód potraviny pro zvláštní lékařské účely (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
     3. SÚKL kód potraviny pro zvláštní lékařské účely [pokud je v daném měsíci dostupný]
     4. Název potraviny pro zvláštní lékařské účely
     5. Doplněk názvu potraviny pro zvláštní lékařské účely
     6. Typ úhrady - recept / ZULP
     7. Počet uhrazených balení/kusů

     Odpověď:

     VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

    19. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů za období od ledna 2019 do prosince 2021.

     A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou, a to v následující datové struktuře:

     1. Kvartál a rok
     2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
     3. ATC skupina
     4. Název léčivého přípravku
     5. Počet unikátních pojištěnců

     B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou, a to v následující datové struktuře:

     1. Měsíc a rok vykázání LP
     2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
     3. ATC skupina
     4. SÚKL kód léčivého přípravku
     5. Název léčivého přípravku
     6. Doplněk názvu léčivého přípravku
     7. Počet uhrazených balení

     Odpověď:

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    20. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání redigované původní žádosti a odpovědi na žádost ze dne 1. 3. 2022 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

     VZP ČR žadateli požadované dokumenty poskytla v přílohách.

    21. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích v letech 2020 a 2021 (měsíční množství uhrazených ZP, roční počty unikátních pojištěnců s údaji o věkových skupinách…).

     VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

    22. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se odpovědi na žádost ze dne 31. 1. 2022 (zveřejněno na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ).

     VZP ČR žadateli poskytnula požadované obsáhlé přílohy k odpovědi ze dne 31. 1. 2022.

     K uvedenému VZP ČR současně zaslala pro přehlednost žadateli kompletní znění žádosti: Anonymizovaný seznam smluvních poskytovatelů v odbornosti 925 s uvedením následujících informací týkajících se roku 2020 u každého poskytovatele:

     ROK
     2020

     ANONYMIZOVANÝ SMLUVNÍ POSKYTOVATEL V ODBORNOSTI 925

     1.

     Současně nasmlouvaná odbornost 902 ANO/NE.

     2.

     Počet nasmlouvaných úvazků v odbornosti 925.

     3.

     Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 a) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

     4.

     Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 b) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

     5.

     Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 c) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE.

     6.

     Koeficient vstupující do výpočtu maximální úhrady (index navýšení + KN).

     7.

     Hodnota bodu (dle splnění bonifikačního kritéria).

     8.

     Počet ošetřených unikátních pojištěnců bez výkonu 06349.

     9.

     Počet bodů vykázaných za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

     10.

     Hodnota vykázaných dávek za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349 (výkony v odbornosti 925 oceněné příslušnou hodnotou bodu podle splnění bonifikačního kritéria - viz bod 7).

     11.

     Výsledná výše úhrady za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů
     a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

     12.

     Výsledná hodnota bodu, se kterou byly v roce 2020 uhrazeny výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349.

     13.

     Výše úhrady za pojištěnce s vykázaným výkonem 06349.

     14.

     Výše úhrady za dopravu.

     K poskytnutým údajům VZP ČR k bodu 1. a 2. žádosti uvádí, že informace byly poskytnuty v samostatné tabulce, jelikož zpracování těchto bodů vycházelo z jiné odbornosti a odlišných systémů a aplikací než zbývající body. VZP ČR v souvislosti s vyhledáním údajů k bodům 1. a 2. upozorňuje rovněž na skutečnost, že obě tabulky nemusí být kompatibilní co do anonymního identifikátoru jednotlivých poskytovatelů. K bodu 12. žádosti pak VZP ČR doplňuje, že informace lze zjistit podílem hodnot uvedených v bodech 9. a 11.

    23. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 4. čtvrtletí roku 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    24. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se týkající se údajů o souhrnných nákladech na pacienty s kódy výkonu chronická hemodialýza (18522, hemodiafiltrace (18550) a Chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko (18523) za rok 2020.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď spolu s odkazem na zveřejněnou informaci.

     poskytujeme následující odpověď částečně i formou odkazu na zveřejněnou informaci v souladu s § 6 odst.1 zákona o svobodném přístupu k informacím.

     Na stránkách VZP ČR je volně přístupná a dostupná tabulka produkčních dat za vybrané roku, včetně roku 2020 viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat. Ve výše zmíněné tabulce je možné dohledat počet předmětných výkonů.

     Úhradu jednotlivých výkonů lze zjistit pomocí tzv. Úhradové vyhlášky pro příslušný rok a Seznamu zdravotních výkonů.

     Úhradová vyhláška pro rok 2020 =Vyhláška č. 268/2019 Sb., Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2020, kterou lze najít například na www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-268.

     Hodnotu bodu pro odbornost nefrologie ( odb. 108)  pod kterou spadají předmětné kódy výkonů: chronická hemodialýza (18522, hemodiafiltrace (18550) a chronická hemodialýza prováděná mimo dialyzační středisko (18523) je definována v §7 – „Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce“.

     V Příloze 3 Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

     Je v bodě A) Hodnota bodu a výše úhrad odst. 2.

     2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,07 Kč, s výjimkou výkonu č. 89312 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

     Hodnota bodu (HB) se dále při splnění následujících podmínek navýší o:

     a) 0,04 Kč, pokud bude zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2020 doloženo, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří v rámci poskytovatele poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, tj. působí u poskytovatele jako nositelé výkonů, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období,

     b) 0,04 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin,

     c) 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2019 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

     Z úhradové vyhlášky pro rok 2020 vyplývá, že HB pro odb. 108 může být  1,07, maximálně však 1,17 při splnění všech tří podmínek pro navýšení HB poskytovatelem zdravotních služeb.

     Dále doplňujeme, že v roce 2020 vstupovala do výše zmíněné úhrady také Vyhláška 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

     Ze Seznamu zdravotních výkonů pro rok 2020 (Vyhláška č. 268/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů  je počet bodů stanoven:

     • u výkonu18522 Chronická hemodialýza včetně režie na 3958
     • u výkonu 18550 hemofiltrace včetně režie na 6784
     • u výkonu 18523 chronická dialýza prováděná mimo dialyzační středisko včetně režie je 3797.

     Bodové hodnoty jednotlivých výkonů lze najít také na stránkách MZ : szv.mzcr.cz/Vykon

    25. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu balení léčivých přípravků ze skupiny 1 (HVLP) za období 7/20 – 9/21.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    26. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se přehledu nákladů a počtu pacientů v rámci vybraných indikací, od roku 2015 do roku 2021, v rámci selektovaných indikací.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru a v rozsahu informace o nákladech na diagnózu odkazuje žadatele v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na údaje zveřejněné na stránkách VZP ČR, kde je volně přístupná a dostupná tabulka produkčních dat za vybrané roky, včetně let 2015-2020, viz www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky. Ve výše zmíněných tabulkách je možné dohledat náklady na zdravotní péči v dělení dle diagnóz, kde některé diagnózy jsou uvedeny souhrnně v rámci skupin (více Kapitola IV. – tabulka 4.5).

    27. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021, a to vždy ve dvou variantách parametru DATUM: a) Čtvrtletně – tj. 2019/Q1 do 2021/Q4. b) Ročně – tj. unikátní počty pojištěnců v letech 2019,2020 a 2021 (do 31. 12. 2021).

     VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v podobě rozsáhlých příloh.

     VZP ČR žadateli současně k požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě uvedla, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na webu: www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), žadatel zjistí výši úhrady jednoduchým výpočtem. VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

    28. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se hrazení zdravotního pojištění uprchlíků.

     VZP ČR poskytla žadateli následující odpověď.

     Podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je pojištěncem podle tohoto zákona osoba, která  nemá trvalý pobyt na území České republiky, pokud jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců (zákon č. 223/2003 Sb., o dočasné ochraně, ve znění pozdějších předpisů) nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů) za takovou osobu považuje (§ 48 ve spojení s § 33 odst. 1 a) zákona č. 326/1999 Sb.). 

     Podle § 7 odst. 1 písm. o) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je stát plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za osoby uvedené v § 2 odst.1 písm. b) bodech 3 až 5 a 10, pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti.

     Podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů je pojištěncem podle tohoto zákona osoba, která má trvalý pobyt na území České republiky.

     Pokud daná osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky, je pojištěncem, pokud:

     1. je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky,
     2. jí bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky za účelem vědeckého výzkumu,
     3. jí byl udělen azyl na území České republiky,
     4. jí byla udělena doplňková ochrana na území České republiky,
     5. jí bylo uděleno oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky podle zákona o dočasné ochraně cizinců nebo se podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky za takovou osobu považuje,
     6. jde o nezletilé dítě, které bylo na území České republiky umístěno na základě předběžného opatření soudu do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo do ústavu pro péči o děti nebo na základě předběžného opatření nebo usnesení soudu do péče fyzické osoby,
     7. je Česká republika podle koordinačních nařízení nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, k jejímu zdravotnímu pojištění příslušná,
     8. jde o osobu, jejíž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie, nebo o osobu zaměstnanou, samostatně výdělečně činnou nebo osobu ponechávající si takové postavení a její rodinné příslušníky mající právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské unie,
     9. se na území České republiky narodila matce s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, nebo
     10. se na území České republiky narodila matce s povoleným trvalým pobytem, a to do konce kalendářního měsíce, v němž tato osoba dovršila 60 dnů věku, a dále po dobu řízení o žádosti o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podané za tuto osobu.
    29. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně společnosti Lancelin, SE.

     VZP ČR poskytla žadateli přiloženou odpověď. VZP ČR v posledních třech letech (tj. od roku 2019 včetně) neeviduje společnost Lancelin, SE, IČO 243 08 935 jako hospodářského partnera a neobdržela této společnosti žádné peněžní plnění ani nemá za touto společností splatnou pohledávku. Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že VZP ČR ani neeviduje za společností Lancelin, SE, IČO 243 08 935 žádné pohledávky týkajících se dluhu na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně výše dlužného penále, o nichž bylo rozhodnuto pravomocnými platebními výměry, ani pohledávku na pojistném a penále, kterou by VZP ČR uplatňovala ve veřejné dražbě nebo která by byla zjištěna v insolvenčním řízení podle zvláštního právního předpisu.

    30. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů poskytnutých na žádost ze dne 7. 3. 2022 (přílohy zveřejněny na webových stránkách VZP ČR: www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace ) a redigovaných žádostí a odpovědí.

     VZP ČR žadateli poskytnula přiložené redigované žádosti a rozsáhlé přílohy na CD/DVD. K odpovědím bylo žadateli sděleno, že předchozímu žadateli byly poskytnuty uvedené přílohy s tím, že k žádosti ohledně uhrazených jednotek léků (počet balení) v ČR za období leden 2015 až prosinec 2021 byly údaje poskytnuty v následující struktuře:

     • datum (měsíc a rok) výdeje léčivého přípravku (či aplikace v nemocničním zařízení́),
     • SÚKL kód léčivého přípravku,
     • množství́ balení léčivého přípravku,
     • specializace lékaře (případně specializace pracoviště) – poskytnuta byla odbornost pracoviště,
     • věk pojištěnce, kterému byla úhrada provedena - z důvodu ochrany osobních údajů byla data agregována do 5 letých věkových skupin,
     • indikace/diagnóza dle platné MKN10, na kterou byl léčivý přípravek předepsán - údaje byly poskytnuty u centrových ZULP, u kterých byla vyhledána informace o diagnostické skupině. VZP ČR k uvedenému žadateli sdělila, že žádost o informace se týká i léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenu zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu ZULP, které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivými přípravky v režimu tzv. centrové péče. V případě těchto centrových ZULP nemá VZP ČR k dispozici údaj o diagnóze, za účelem vyúčtování má nicméně k dispozici údaj o diagnostické skupině. VZP ČR zdůrazňuje, že pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR. VZP ČR má za to, že poskytnutí údajů o diagnostických skupinách je zcela v souladu se zásadou tzv. legitimního očekávání. Stejně tak se jedná o postup povinného subjektu, kterým je v souladu s § 12 zákona o svobodném přístupu k informacím žadateli poskytnuto maximum možných informací.

    31. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dat o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsány zvlášť účtované léčivé přípravky (ZÚLP) za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

     VZP ČR žadateli poskytnula požadované informace v podobě rozsáhlé přílohy.

     VZP ČR žadateli současně k požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě uvedla, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na webu: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), žadatel zjistí výši úhrady jednoduchým výpočtem. VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

    32. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících počtu pojištěnců v roce 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    33. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu vykázaných a uhrazených zdravotnických prostředků v řazení dle jednotlivých zdravotnických prostředků a měsíců za období leden 2020 až prosinec 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    34. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vykázaných výkonech a PZT za rok 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů, kterou je možné nalézt pod tímto odkazem: szv.mzcr.cz. Z uvedených veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

    35. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci.

     1. Průměrný počet elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, poskytujeme informaci, kolik je lůžek v cirkulaci vždy k 31.12. jednotlivých let.
     2. Roční výdaje na pořízení a údržbu elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, poskytujeme roční výdaje na pořízení a údržbu (údaje o údržbě poskytneme souhrnně, bez dalšího dělení na dětské a dospělé lůžko, poskytneme údaje od 1.12.2019) elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech bez ohledu na to, zda se jednalo o lůžka nová, nebo ta která nebyla vydána jako nová.

      Rok vydání

      Opravy

      TYP_LUZKA

      Počet

      Náklady

      2018

      lůžka

      dospělé

      1 934

      21 253 271,44 Kč

      dětské

      3

      87 594,00 Kč

      2019

      lůžka

      dospělé

      1 804

      22 109 106,61 Kč

      opravy

       

      1

      796,50 Kč

      2020

      lůžka

      dospělé

      1 726

      25 785 720,94 Kč

      dětské

      1

      24 000,50 Kč

      opravy

       

      71

      224 478,97 Kč

      2021

      lůžka

      dospělé

      1 707

      21 959 286,27 Kč

      dětské

      7

      168 003,00 Kč

      opravy

       

      79

      1. 1,60 Kč
     3. Průměrné stáří elektrických polohovatelných lůžek v cirkulaci v jednotlivých letech 2018, 2019, 2020 a 2021 s detailem dle kategorií lůžko pro dospělé a lůžko dětské, stáří je počítáno k datu vydání (Stáří je uvedeno v jednotce “rok“.) Dětská lůžka byla vydaná jako nová.

      ROK_VYDANI

      TYP

      Prům_stáří

      2018

      Dětské

      0,00

      2018

      Dospělé

      3,05

      2019

      Dětské

      0,00

      2019

      Dospělé

      2,86

      2020

      Dětské

      0,00

      2020

      Dospělé

      2,29

      2021

      Dětské

      0,00

      2021

      Dospělé

      2,39

    36. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně vyjmenovaných zdravotnických prostředcích - antidekubitních matrací a elektrických polohovacích lůžek , a to za období 2018 až 2021, dle přiloženého seznamu uvedených kategorií – číselné kódy 07.06.01.01, 07.06.01.02, 07.06.01.03, 07.06.01.04, 07.05.01.01 a 07.06.01.02

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru dat.

    37. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o pacientech s klasifikací nemoci E10 Diabetes mellitus 1. typu nehledě na typ medikace.

     VZP ČR žadateli poskytla informace v rozsahu počet UOP s klasifikací nemoci E10 Diabetes mellitus 1. typu nehledě na typ medikace s tím, že v případech, ve kterých je tato očkovací látka hrazena přes distributora (nikoliv přímo poskytovatelem zdravotních služeb), je ve výstupu uvedena úhrada 0, jelikož úhradu přes distributora nelze vzhledem k mechanismu úhrady vztáhnout na jednu konkrétní očkovací látku. S ohledem na předání agregovaných dat tedy není možné zjistit zpětně jednotkovou cenu. Dále VZP ČR uvádí, že poskytnut byl údaj o počtu pojištěnců, kteří měli vykázanou příslušnou diagnózu jako základní diagnózu na dokladu dle Metodiky pro pořizování a předávání dokladů VZP ČR. Zaslán byl údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06). VZP ČR vyhledaná data žádným způsobem neanalyzovala a nezkoumala, data nejsou ani revidována v tom smyslu, zda péče byla poskytnuta právě z titulu této diagnózy či nikoliv. Informace byly poskytnuty ve členění na regiony.

    38. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se pojištěnců VZP ČR nad 50 let za rok 2020, v členění na muže a ženy a dále v členění počtů dle diagnóz Diabetes mellitus, hemochromatóza, Chronická virová hepatitida C, Alkoholické ztučnění jater, Alkoholická fibróza a skleróza jater, alkoholická cirhóza jater, jiná neurčená cirhóza jater, NAFLD a biliární cirhóza, rovněž v členění na muže a ženy.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru a dále sdělila, že k 31.12.2020 bylo 2 520 489 pojištěnců VZP ČR nad 50 let (včetně) z toho muži 1 176 211 a ženy 1 344 278.

    39. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu pojištěnců u jednotlivých zdravotních pojišťoven ke dni 1. 1. 2022.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    40. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o oddlužení v rámci tzv. Milostivého léta.

     VZP ČR žadateli sdělila, že eviduje cca 220 tisíc dlužníků – fyzických osob, proti kterým je vedena exekuce v režimu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ke dni 25. 2. 2022 je evidováno 11 770 rozhodnutí soudních exekutorů o částečném zastavení exekuce a osvobození povinného od placení zbytku dluhu, tj. exekučních řízení ve kterých povinný splnil podmínky tzv. Milostivého léta (viz článek IV, bod 25, přechodných ustanovení novely exekučního řádu – zákon č. 286/2021 Sb.). S ohledem na skutečnosti, že termín, do kterého by měl soudní exekutor vydat rozhodnutí o osvobození (v případě splnění podmínek tzv. Milostivého léta), není stanoven, nejedná se o konečná čísla. S rozhodnutími soudních exekutorů o osvobození se VZP ČR bude setkávat ještě řadu měsíců po skončení milostivého léta, tedy počet dlužníků, kteří splnili podmínky milostivého léta bude v čase vyšší.

     VZP ČR dále žadateli zaslala statistiku počtu rozhodnutí soudních exekutorů o osvobození při naplnění podmínek tzv. Milostivého léta:

      Regionální pobočka VZP ČR

     Počet rozhodnutí soudních exekutorů o osvobození
     (naplněny podmínky Milostivého léta)

     RP Brno

     1 099

     RP Hradec Králové

     738

     RP Ústí n. Labem

     2 581

     RP Plzeň

     2 631

     RP Praha

     3 049

     RP Ostrava

     1 672

     Celkem

     11 770

    41. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se předepsaných LP Tamiflu praktickými lékaři pro dospělé za rok 2021.

     V roce 2021 bylo dle povinnému subjektu dostupných informací pojištěncům VZP ČR uhrazeno 61 balení přípravku TAMIFLU, který předepsali praktičtí lékaři pro dospělé.

     VZP ČR nedisponuje informací o počtu balení LP Tamiflu, která mohla být všeobecným praktickým lékařem předepsaná (formou hradí nemocný) nad rámec indikačních omezení stanovených SÚKL, ale v souladu s SPC LP Tamiflu a pojištěnec si je hradil sám v plné výši.

     SPC LP Tamiflu:

     4.1 Terapeutické indikace

     Léčba chřipky:

     Přípravek Tamiflu je indikován k léčbě dospělých, dospívajících a dětí, včetně novorozenců narozených v termínu, u kterých se projeví příznaky typické pro chřipku v době jejího výskytu v okolní populaci. Účinnost byla prokázána v případě, že léčba byla zahájena během dvou dnů po nástupu příznaků.

     Prevence chřipky:

     -Postexpoziční prevence u jedinců ve věku 1 roku nebo starších po kontaktu s klinicky diagnostikovaným případem infekce v době, kdy je virus chřipky přítomen v populaci.

     - Odpovídající použití přípravku Tamiflu pro prevenci chřipky má být založeno na individuálním přístupu – v závislosti na konkrétních podmínkách a s ohledem na možnou ochranu určitých skupin pacientů. Ve výjimečných situacích (např. v případě, když se neshoduje kmen viru přítomný v populaci s kmenem použitým pro přípravu vakcíny, a v okamžiku pandemie) by měla být zvážena možnost sezónní prevence u jedinců ve věku jednoho roku a starších.

      - Přípravek Tamiflu je v průběhu propuknutí chřipkové pandemie indikován pro prevenci chřipky po kontaktu s infikovaným jedincem u dětí mladších 1 roku (viz bod 5.2).

     Indikační omezení úhrady stanovené SÚKLem:

     Oseltamivir je hrazen v léčbě influenzy A a B u pacientů starších 1 roku, kteří z důvodů kontraindikace nebyli očkováni proti influenze nebo tam, kde očkování selhalo, u následujících skupin pacientů: 1) děti s cystickou fibrózou; 2) děti s onkologickým onemocněním na imunosupresivní léčbě; 3) dospělí se závažným chronickým plicním či kardiálním onemocněním na trvalé medikaci; 4) pacienti se závažným imunodeficitem, kde je po očkování nepravděpodobnost protilátkové odpovědi. Z veřejného zdravotního pojištění je pro jednu terapeutickou kúru hrazeno jedno balení určené k pětidenní léčbě.

    42. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: Prosím o sdělení kolika procentům pacientů starších 65 let proplatila VZP očkování proti chřipce v letech 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. Pokud mi nemůžete odpovědět v procentech, prosím o sdělení kolik měla VZP pojištěnců starších 65 let v uvedených letech a kolika z nich bylo proplaceno očkování proti chřipce.

     VZP ČR žadateli k dotazu na počet pojištěnců starších 65 let, kterým proplatila očkování proti chřipce ve vybraných letech, sdělila, že očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let je hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Z tohoto důvodu pojištěncům starším 65 let nevyplácela žádné příspěvky z fondu prevence za zmíněné očkování. VZP ČR žadateli zaslala procentuální přehled pojištěnců VZP ČR starších 65 let, kteří absolvovali očkování proti chřipce, a toto bylo proplaceno poskytovatelům zdravotních služeb provádějícím očkování:

      

     Rok

      

     2011

     8%

     2014

     11%

     2015

     11%

     2016

     12%

     2017

     16%

     2018

     21%

     2019

     23%

     2020

     23%

     2021

     24%

    43. VZP ČR obdržela dne 21.2.2022 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se poskytnutí informací o kompenzaci za covid-19 vyplacené konkrétnímu poskytovateli dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 a o informace, zda měl uvedený poskytovatel zdravotních služeb osobu žadatele uvedenou v Příloze č. 2 příslušné smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje.

    44. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací ohledně informací o výdajích za rok 2021 na vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely specifikované žadatelem, uvedené ve struktuře.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru.

    45. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace – zaslání přehledů zaplaceného pojistného konkrétním zaměstnavatelem.

     VZP ČR žádost odmítla, vzhledem k tomu, že se jedná o údaje osobnostní povahy dle ust. § 8a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a není dán zákonný důvod pro poskytnutí požadovaných údajů.

    46. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivém přípravku RYBELSUS.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    47. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtech pojištěnců veřejného zdravotního pojištění a o vybraném pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

     VZP ČR poskytla odpověď formou přehledu v uvedené tabulce.

    48. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtech unikátně ošetřených pojištěnců u vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 12/21.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

    49. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích za období 1/2015 – 12/21.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

    50. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda poskytovatel Lékárna Nymburk s.r.o., IČO: 28446933, IČZ: 27625000 obdržel za osobu žadatele odměny za covid v období 10-12/2020, případně zda následně nebyly poskytovatelem tyto peníze vráceny.

     VZP ČR žadateli sdělila, že Ministerstvo zdravotnictví ČR poskytlo VZP ČR pouze číselná data o zdravotnických pracovnících (tj. počet pracovníků/úvazky pracovníků) evidovaných u poskytovatele lékárenské péče v NRZP (Národní registr zdravotnických pracovníků). VZP ČR tak nemůže určit konkrétní jména/rodná čísla zaměstnanců na jejichž pracovní úvazky byly kompenzace poskytovateli vyplaceny. Vyplacené kompenzace nebyly poskytovatelem vráceny.

    51. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    52. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o úhradě na databázi cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ, která je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je možné zjistit výši úhrady, a to jednoduchým výpočtem.

    53. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu pojištěnců s trvalým bydlištěm ve městě Nový Jičín registrovaných u poskytovatele MAK Dental s.r.o., IČ 09703233.

     VZP ČR žadateli poskytla požadovanou informaci.

    54. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se týkající se údajů o předepsaných léčivých přípravcích dle vyjmenovaných ATC skupin, za časové období od 1.1.2021 do 31.12.2021.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď formou přiloženého souboru dat.

    55. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda PZS PERMED s.r.o., IČO: 26002752 obdržel za žadatele odměnu podle dikce Vyhlášky č. 172/2021 Sb. ( dále "Kompenzační vyhláška II.), kterou se mění Vyhláška č. 305/2020 Sb. (dále „Kompenzační vyhláška I.“) a zda je osoba žadatele uvedena v přílohách smluv s pojišťovnou.

     VZP ČR žadateli sdělila, že výpočet kompenzace dle Kompenzační vyhlášky vychází z počtu zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli vedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k 31. 12. 2020.

     S ohledem na skutečnost, že výše uvedený poskytovatel měl osobu žadatele k 31.12.2020 uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR, byly na jeho pracovní úvazek kompenzace dle Kompenzační vyhlášky vyplaceny.

    56. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda byl na žadatele jako zaměstnance vyplacený příspěvek určený na covidovou odměnu společnosti Amfiom a.s., IČ: 27827518, popřípadě v jaké výši.

     VZP ČR žadateli sdělila, že na pracovní úvazek žadatele  nebyl vyplacený příspěvek určený na tzv. „covidovou odměnu“ společnosti Amfiom a.s., IČ: 27827518.

    57. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě anonymizového seznamu smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 925 s uvedením následujících informací týkajících se roku 2020: 1. Současně nasmlouvaná odbornost 902 ANO/NE. 2. Počet nasmlouvaných úvazků v odbornosti 925. 3. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 a) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 4. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 b) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 5. Splnění bonifikačního kritéria dle části A bodu 4 c) přílohy č. 6 úhradové/kompenzační vyhlášky pro rok 2020 ANO/NE. 6. Koeficient vstupující do výpočtu maximální úhrady (index navýšení + KN). 7. Hodnota bodu (dle splnění bonifikačního kritéria). 8. Počet ošetřených unikátních pojištěnců bez výkonu 06349. 9. Počet bodů vykázaných za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 10. Hodnota vykázaných dávek za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349 (výkony v odbornosti 925 oceněné příslušnou hodnotou bodu podle splnění bonifikačního kritéria - viz bod 7). 11. Výsledná výše úhrady za výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 12. Výsledná hodnota bodu, se kterou byly v roce 2020 uhrazeny výkony v odbornosti 925 bez dopravy, antigenních testů a výkonů vykázaných na pojištěnce s výkonem 06349. 13. Výše úhrady za pojištěnce s vykázaným výkonem 06349. 14. Výše úhrady za dopravu.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje v podobě rozsáhlých příloh.

    58. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se prostředků vynaložených VZP ČR na úhrady zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz za kalendářní rok 2021 a uvedených ve skupinách 02.02, 02.03. a 03, dle specifikace úhradových skupin.

     VZP ČR poskytla odpověď formou souboru uvedeného v příloze.

    59. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ALKERAN, LANVIS, LEUKERAN a PURI-NETHOL.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    60. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se pojistného na zdravotní pojištění, příspěvků na prevenci a milostivého léta.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě odkazů na webové stránky VZP ČR.

     Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou zdrojem základního fondu zdravotního pojištění spravovaného zdravotní pojišťovnou, který slouží především k úhradě hrazených zdravotních služeb. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592 , povinnost platit pojistné a kdo je povinen pojistné platit upravuje část druhá zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48?text=48%2F1997 . Bližší informace naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem  www.vzp.cz/platci , kde je uvedena i výše pojistného.

     Ohledně příspěvků na prevenci souhrnně odkazujeme na webové stránky VZP ČR www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky. V roce 2022 nabízí VZP ČR širokou nabídku příspěvků z fondu prevence. V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění může pojištěnec VZP ČR od 18 do 65 let čerpat příspěvek až 500 Kč na pohybovou aktivitu, dítě do 18 let až 800 Kč. Nejmenším dětem do jednoho roku přispívá pojišťovna až 500 Kč na plavání či vaničkování. Dále v tomto programu nabízí VZP ČR příspěvek na odvykání kouření až 1 000 Kč.

     V rámci prevence onkologických onemocnění nabízí VZP ČR příspěvek až 500 Kč na vyšetření znamének, až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření žen i mužů (ve věku 18-45 let), až 2000 Kč na paruku v případě diagnózy alopecie, až 3 000 Kč na komplexní onkologickou preventivní prohlídku (od 35 let) a až 2000 Kč na zdravotnické prostředky v případě absolvování radiační terapie.

     Dále nabízí VZP ČR příspěvky diabetikům, a to až 1000 Kč na zdravotnické prostředky a služby. Osoby nad 65 let mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity a 500 Kč na kognitivní pomůcky nebo testování paměti.

     Dětem a studentům do 26 let s diagnózou celiakie nabízí VZP ČR příspěvek až 6 000 Kč na bezlepkovou dietu a až 10 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu s diagnózou vybraných dědičných metabolických onemocnění.

     VZP ČR také pokračuje v podpoře psychosociální péče v rozsahu až deseti sezení, kdy na terapii klientům přispívá až 5 000 Kč, a to včetně dětí starších sedmi let.

     Dále VZP ČR nabízí svým pojištěncům příspěvky pro dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Tito dárci mohou při předložení alespoň jednoho odběru v kalendářním roce vyčerpat až 2000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (například sauna či masáže). Dalších 1000 Kč na dentální hygienu (nebo balíček dentální hygieny) mohou získat dárci, kteří absolvují alespoň dva odběry v kalendářním roce. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může jako bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy). Neaktivní dárci mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je ocenění za alespoň deset bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života). VZP ČR oceňuje také dárce orgánů, a to příspěvkem 10 000 Kč, který mohou využít na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (rehabilitační/rekondiční aktivity), na nákup sportovního vybavení (vyjma sportovního oblečení a obuvi) nebo na nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

     VZP ČR nabízí v rámci fondu prevence také program Maminka. V tomto programu může žena v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu čerpat finanční příspěvek do celkové výše 3 000 Kč. Tento příspěvek může uplatnit například na screeningové vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na pohybovou aktivitu, předporodní kurzy, služby laktační poradkyně, pomůcky ke kojení, monitor dechu, zakoupení náramku monitorujícího životní funkce novorozence nebo na dentální hygienu (balíček dentální hygieny). Pro nedonošené novorozence s porodní váhou pod 1 500 g lze čerpat příspěvek až 3000 Kč na nákup umělé výživy, mateřského mléka z banky nebo na rehabilitační péči pro tyto děti. Navíc pro všechny děti narozené v roce 2022 je připraven poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či online lékárně na území ČR.

     Co se týká příspěvků na očkování, oproti roku 2021 dochází v roce 2022 k výraznému navýšení příspěvků pro klienty. U jednotlivých vakcín mohou klienti VZP čerpat až o stovky korun více. Od nového roku mohou děti do 18 let čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 700Kč), proti virové hepatitidě A (až 500 Kč), proti rotavirovým nákazám (až 1000 Kč pro děti do jednoho roku), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti lidskému papilomaviru – HPV (až 1 000 Kč) a také na cestovní očkování (až 1 000 Kč). Dospělí mohou čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 500 Kč), proti virové hepatitidě A a B (až 500 Kč), proti spalničkám (až 500 Kč pro osoby od 25 do 50 let), proti planým neštovicím (až 500 Kč), proti černému kašli (až 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti pneumokokovým infekcím (až 1000 Kč pro osoby od 50 do 65 let) nebo na cestovní očkování (až 1000 Kč).

     Novinkou pro tento rok v rámci časově omezených programů je příspěvek až 300 Kč na dentální hygienu (ošetření a instruktáž) provedenou u nelékařského odborníka s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygiena. Tento příspěvek lze čerpat pouze do konce března letošního roku. Dalším časově omezeným příspěvkem je příspěvek na vitamíny, potravinové doplňky či zdravotnické potřeby ve výši 500 Kč pro seniory nad 65 let, kteří dokončí očkování proti covidu-19 v termínu od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Tento příspěvek lze uplatnit do konce dubna letošního roku. Nové programy s důrazem na prevenci civilizačních onemocnění (jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění) budou nabývat konkrétní podoby v průběhu roku.

     Informace pro dlužníky VZP ČR k milostivému létu naleznete pod odkazem www.vzp.cz/platci/milostive-leto .

     Informace jak platit odvody za zaměstnance naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel .

    61. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotních výkonech.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů, kterou je možné nalézt pod tímto odkazem: https://szv.mzcr.cz/. Z uvedených veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

    62. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se vykázaného počtu zdravotnických prostředků s uvedenými VZP kódy a vykázaných zdravotních výkonů s uvedenými čísly výkonů ve vazbě na region poskytovatele v letech 2017 – 2021.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru dat.

    63. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu proplacených celkových zubních náhrad za rok 2020 (kódy 0082201, 0082211).

     VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

     Typ zdravotní péče

     Počet výkonů v roce 2020

     0082201 - CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ

     53 587

     0082211 - CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ

     31 814

    64. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčbě schválené dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    65. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informace, zda byla VZP ČR vyplacena privátnímu praktickému a plicnímu lékaři MUDr. Jánu Dindošovi, covidová odměna pro žadatelku za období říjen 2020-únor 2021.

     VZP ČR žadateli sdělila, že v rozhodném období pro výplatu kompenzací za covid-19 za rok 2020 Vás poskytovatel MUDr. Ján Dindoš měl uvedenou v Příloze č. 2 smlouvy s VZP ČR. Na Váš pracovní úvazek byly kompenzace vyplaceny. Za rok 2021 tomuto poskytovateli nebylo vyplaceno dle kompenzační vyhlášky žádné dorovnání.

    66. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se prolomení frekvenčního omezení vykazování výkonů domácí zdravotní péče.

     VZP ČR hradí zdravotní péči v souladu s právními předpisy a v jejich mezích. Jedním z těchto předpisů je i Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Předmětná vyhláška upravuje seznam zdravotních výkonů spolu s bodovými hodnotami a s pravidly jejich vykazování a limity. Tato vyhláška stanovuje limity předepisování mimo jiné právě pro domácí péči. Pokud je nutné, z důvodu zdravotního stavu pacienta, prolomení frekvenčního omezení vykazování těchto limitů právě u domácí péče, je to umožněno skrze příslušný signální výkon. Za listopad 2021 VZP ČR eviduje 329 Unikátních ošetřených pojištěnců, kterým byl signální výkon vykázán. Rozhodnutí, že pacient má tuto potřebu péče náleží registrujícímu praktickému lékaři, registrujícímu praktickému lékaři pro děti a dorost, ošetřujícímu lékaři při hospitalizaci a ošetřujícímu lékaři poskytujícímu ambulantní specializovanou zdravotní péči.

    67. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o viskosuplementačních zdravotnických prostředcích.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    68. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dopisu/vyrozumění VZP ČR, ze kterého vyplývá vyplacení kompenzací konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

     VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila formou kopie dopisu.

    69. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o hospitalizacích na lůžkách JIP, které VZP ČR proplatila za období 2017 – 11/2021, včetně údaje, kolik z nich bylo proplaceno z důvodu chřipky a kolik z nich z důvodu covidu.

     VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

    70. VZP ČR obdržela žádost obchodní společností Blažek a Bureš, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Na Březince 1232/16, 150 00 Praha 5 – Smíchov o poskytnutí informací týkající se dopisu/vyrozumění VZP ČR, ze kterého vyplývá vyplacení kompenzací konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb dle vyhlášky č. 172/2021 Sb., jíž se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020.

     VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila formou kopie dopisu s anonymizovanými osobními údaji.

    71. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek, za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

     VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě rozsáhlých souborů a částečně též následující odpověď odkazem. VZP ČR v souvislosti s informacemi požadovanými v žádosti v rozsahu informací o celkové úhradě odkazuje níže žadatele na údaje zveřejněné na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv., kdy výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě ustanovení § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz.

    72. VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se cen vakcín proti onemocnění COVID-19 a částky, která je účtována za provedení PCR testu hrazeného VZP ČR pojištěncům.

     1. Cena vakcín k prevenci onemocnění COVID-19

     VZP ČR uvedla, že cena jednotlivých vakcín je upravena v rámci Smlouvy o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 (dále jen „Smlouva“) a jejich dodatků, která byla uzavřena mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a VZP ČR. Obdobné samostatné smlouvy pak byly uzavřeny i s dalšími zdravotními pojišťovnami. Tato Smlouva, včetně jejich dodatků je zveřejněna v Registru smluv pod následujícími odkazy:

     Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741351?backlink=j1tma

     Dodatek č. 1https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741287?backlink=llh4s

     Dodatek č. 2https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741291?backlink=uvf19

     Dodatek č. 3https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17201103?backlink=1i595

     Dodatek č. 4https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18379483?backlink=xxu5t

     Dodatek č. 5https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18944999?backlink=xv7e3

     Pro úplnost VZP ČR doplnila informace rovněž v následující tabulce:

     OL Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen)

     10 USD/dávka

     OL Moderna (SPIKEVAX)

     22,5 USD/dávka

     OL AstraZeneca (VAXZEVRIA)

     1,79 EUR/dávka

     OL BioNTech/Pfizer (COMIRNATY)

     496,65 Kč/dávka

     2. Cena PCR testu

     VZP ČR sdělila, že aktuální výši úhrady za provedení screeningového PCR testu obsahuje Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 zveřejněné na webových stránkách VZP ČR - Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 – úhrada je realizována prostřednictvím výkonů VZP ČR, které jsou v tomto organizačním opatření upraveny.

     Současná výše úhrady za provedení diagnostického (indikovaného) PCR testu vychází ze Seznamu zdravotních výkonů, konkrétně jde o výkon 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82301) a výkon 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82302) a Organizačního opatření VZP ČR č. 2/2021.

     VZP ČR žadatele odkázala v souladu s § 6 odst. 1 o svobodném přístupu k informacím na informace zveřejněné na popsaných webových stránkách.