Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

2022

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se pojistného na zdravotní pojištění, příspěvků na prevenci a milostivého léta.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě odkazů na webové stránky VZP ČR.

  Platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění jsou zdrojem základního fondu zdravotního pojištění spravovaného zdravotní pojišťovnou, který slouží především k úhradě hrazených zdravotních služeb. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592 , povinnost platit pojistné a kdo je povinen pojistné platit upravuje část druhá zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který naleznete například pod odkazem www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-48?text=48%2F1997 . Bližší informace naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem  www.vzp.cz/platci , kde je uvedena i výše pojistného.

  Ohledně příspěvků na prevenci souhrnně odkazujeme na webové stránky VZP ČR www.vzp.cz/pojistenci/vyhody-a-prispevky. V roce 2022 nabízí VZP ČR širokou nabídku příspěvků z fondu prevence. V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění může pojištěnec VZP ČR od 18 do 65 let čerpat příspěvek až 500 Kč na pohybovou aktivitu, dítě do 18 let až 800 Kč. Nejmenším dětem do jednoho roku přispívá pojišťovna až 500 Kč na plavání či vaničkování. Dále v tomto programu nabízí VZP ČR příspěvek na odvykání kouření až 1 000 Kč.

  V rámci prevence onkologických onemocnění nabízí VZP ČR příspěvek až 500 Kč na vyšetření znamének, až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření žen i mužů (ve věku 18-45 let), až 2000 Kč na paruku v případě diagnózy alopecie, až 3 000 Kč na komplexní onkologickou preventivní prohlídku (od 35 let) a až 2000 Kč na zdravotnické prostředky v případě absolvování radiační terapie.

  Dále nabízí VZP ČR příspěvky diabetikům, a to až 1000 Kč na zdravotnické prostředky a služby. Osoby nad 65 let mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rekondiční pohybové aktivity a 500 Kč na kognitivní pomůcky nebo testování paměti.

  Dětem a studentům do 26 let s diagnózou celiakie nabízí VZP ČR příspěvek až 6 000 Kč na bezlepkovou dietu a až 10 000 Kč na nízkobílkovinnou dietu s diagnózou vybraných dědičných metabolických onemocnění.

  VZP ČR také pokračuje v podpoře psychosociální péče v rozsahu až deseti sezení, kdy na terapii klientům přispívá až 5 000 Kč, a to včetně dětí starších sedmi let.

  Dále VZP ČR nabízí svým pojištěncům příspěvky pro dárce krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Tito dárci mohou při předložení alespoň jednoho odběru v kalendářním roce vyčerpat až 2000 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (například sauna či masáže). Dalších 1000 Kč na dentální hygienu (nebo balíček dentální hygieny) mohou získat dárci, kteří absolvují alespoň dva odběry v kalendářním roce. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může jako bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s. 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy). Neaktivní dárci mohou čerpat příspěvek až 500 Kč na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Podmínkou je ocenění za alespoň deset bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života). VZP ČR oceňuje také dárce orgánů, a to příspěvkem 10 000 Kč, který mohou využít na lázeňskou péči – procedury nad rámec péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (rehabilitační/rekondiční aktivity), na nákup sportovního vybavení (vyjma sportovního oblečení a obuvi) nebo na nákup vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.

  VZP ČR nabízí v rámci fondu prevence také program Maminka. V tomto programu může žena v době těhotenství a následně až do 12 měsíců po porodu čerpat finanční příspěvek do celkové výše 3 000 Kč. Tento příspěvek může uplatnit například na screeningové vyšetření nehrazené z veřejného zdravotního pojištění, na pohybovou aktivitu, předporodní kurzy, služby laktační poradkyně, pomůcky ke kojení, monitor dechu, zakoupení náramku monitorujícího životní funkce novorozence nebo na dentální hygienu (balíček dentální hygieny). Pro nedonošené novorozence s porodní váhou pod 1 500 g lze čerpat příspěvek až 3000 Kč na nákup umělé výživy, mateřského mléka z banky nebo na rehabilitační péči pro tyto děti. Navíc pro všechny děti narozené v roce 2022 je připraven poukaz v hodnotě 500 Kč, který lze uplatnit na potřeby nebo pomůcky pro miminko zakoupené v lékárně či online lékárně na území ČR.

  Co se týká příspěvků na očkování, oproti roku 2021 dochází v roce 2022 k výraznému navýšení příspěvků pro klienty. U jednotlivých vakcín mohou klienti VZP čerpat až o stovky korun více. Od nového roku mohou děti do 18 let čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 700Kč), proti virové hepatitidě A (až 500 Kč), proti rotavirovým nákazám (až 1000 Kč pro děti do jednoho roku), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti lidskému papilomaviru – HPV (až 1 000 Kč) a také na cestovní očkování (až 1 000 Kč). Dospělí mohou čerpat příspěvek na očkování proti chřipce (až 200 Kč), proti klíšťové encefalitidě (až 500 Kč), proti virové hepatitidě A a B (až 500 Kč), proti spalničkám (až 500 Kč pro osoby od 25 do 50 let), proti planým neštovicím (až 500 Kč), proti černému kašli (až 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typu B (1 500 Kč), proti meningokokovým infekcím typů ACYW (až 1 000 Kč), proti pneumokokovým infekcím (až 1000 Kč pro osoby od 50 do 65 let) nebo na cestovní očkování (až 1000 Kč).

  Novinkou pro tento rok v rámci časově omezených programů je příspěvek až 300 Kč na dentální hygienu (ošetření a instruktáž) provedenou u nelékařského odborníka s odbornou způsobilostí k výkonu dentální hygiena. Tento příspěvek lze čerpat pouze do konce března letošního roku. Dalším časově omezeným příspěvkem je příspěvek na vitamíny, potravinové doplňky či zdravotnické potřeby ve výši 500 Kč pro seniory nad 65 let, kteří dokončí očkování proti covidu-19 v termínu od 15. 11. 2021 do 28. 2. 2022. Tento příspěvek lze uplatnit do konce dubna letošního roku. Nové programy s důrazem na prevenci civilizačních onemocnění (jako je diabetes nebo kardiovaskulární onemocnění) budou nabývat konkrétní podoby v průběhu roku.

  Informace pro dlužníky VZP ČR k milostivému létu naleznete pod odkazem www.vzp.cz/platci/milostive-leto .

  Informace jak platit odvody za zaměstnance naleznete na webových stránkách VZP ČR pod odkazem www.vzp.cz/platci/informace/zamestnavatel .

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu proplacených celkových zubních náhrad za rok 2020 (kódy 0082201, 0082211).

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Typ zdravotní péče

  Počet výkonů v roce 2020

  0082201 - CELKOVÁ NÁHRADA HORNÍ

  53 587

  0082211 - CELKOVÁ NÁHRADA DOLNÍ

  31 814

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o viskosuplementačních zdravotnických prostředcích.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se informací o počtu unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek, za období od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2021.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě rozsáhlých souborů a částečně též následující odpověď odkazem. VZP ČR v souvislosti s informacemi požadovanými v žádosti v rozsahu informací o celkové úhradě odkazuje níže žadatele na údaje zveřejněné na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv., kdy výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě ustanovení § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se cen vakcín proti onemocnění COVID-19 a částky, která je účtována za provedení PCR testu hrazeného VZP ČR pojištěncům.

  1. Cena vakcín k prevenci onemocnění COVID-19

  VZP ČR uvedla, že cena jednotlivých vakcín je upravena v rámci Smlouvy o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS-CoV-2 (dále jen „Smlouva“) a jejich dodatků, která byla uzavřena mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a VZP ČR. Obdobné samostatné smlouvy pak byly uzavřeny i s dalšími zdravotními pojišťovnami. Tato Smlouva, včetně jejich dodatků je zveřejněna v Registru smluv pod následujícími odkazy:

  Smlouva - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741351?backlink=j1tma

  Dodatek č. 1https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741287?backlink=llh4s

  Dodatek č. 2https://smlouvy.gov.cz/smlouva/16741291?backlink=uvf19

  Dodatek č. 3https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17201103?backlink=1i595

  Dodatek č. 4https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18379483?backlink=xxu5t

  Dodatek č. 5https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18944999?backlink=xv7e3

  Pro úplnost VZP ČR doplnila informace rovněž v následující tabulce:

  OL Janssen (COVID-19 Vaccine Janssen)

  10 USD/dávka

  OL Moderna (SPIKEVAX)

  22,5 USD/dávka

  OL AstraZeneca (VAXZEVRIA)

  1,79 EUR/dávka

  OL BioNTech/Pfizer (COMIRNATY)

  496,65 Kč/dávka

  2. Cena PCR testu

  VZP ČR sdělila, že aktuální výši úhrady za provedení screeningového PCR testu obsahuje Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 zveřejněné na webových stránkách VZP ČR - Organizační opatření VZP ČR č. 11/2021 v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 – úhrada je realizována prostřednictvím výkonů VZP ČR, které jsou v tomto organizačním opatření upraveny.

  Současná výše úhrady za provedení diagnostického (indikovaného) PCR testu vychází ze Seznamu zdravotních výkonů, konkrétně jde o výkon 82301 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK POZITIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82301) a výkon 82302 - DETEKCE NUKLEOVÉ KYSELINY SARS-COV-2 POMOCÍ METODY PCR - VÝSLEDEK NEGATIVNÍ (registrační list k výkonu, z něhož lze zjistit výši úhrady, jelikož obsahuje počet bodů https://szv.mzcr.cz/Vykon/Detail/82302) a Organizačního opatření VZP ČR č. 2/2021.

  VZP ČR žadatele odkázala v souladu s § 6 odst. 1 o svobodném přístupu k informacím na informace zveřejněné na popsaných webových stránkách.