Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2020

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání Organizačního řádu VZP ČR.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o čerpání příspěvku z Fondu prevence na vyšetření kožních znamének v roce 2019.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o léčbě DM 2. typu léčivými přípravky ze skupiny agonistů GLP-1.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčbě atopické dermatitidy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčbě atopické dermatitidy u vybraných odborností.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčbě atopické dermatitidy u vybraných odborností.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o částce a počtu příjemců, kteří čerpali příspěvek z Fondu prevence "Nízkobílkovinná dieta pro vzácné vrozené metabolické vady" pro děti a studenty v roce 2019.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o ZULP za příslušná období.