Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2021 |  Ročník 2020 |  Ročník 2019 |  Ročník 2018 |  Ročník 2017 |  Ročník 2016 |  Ročník 2015 |  Předchozí ročníky

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se sdělení, s jakými subjekty má VZP ČR uzavřeny smlouvy o poskytování zdravotní služby – screeningu osteoporózy, kolika denzitometry tyto jednotlivé subjekty disponují a kde je u nich možné vyšetření denzitometrem podstoupit.

  VZP ČR žadateli k dotazu stran subjektů, se kterými má VZP ČR uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotní služby – screeningu osteoporózy sdělila, že požadované informace jsou k dispozici na internetových stránkách VZP ČR: Smluvní PZS oprávnění k provádění screeningu osteoporózy. Více informací k metodice realizace populačního programu časného záchytu osteoporózy v ČR je možné získat opět na stránkách VZP ČR: METODIKA REALIZACE POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY V ČR. V tabulce se nachází též informace o místu, kde je možné vyšetření podstoupit. Informace o počtu denzitometrů u jednotlivých subjektů poskytujících screening osteoporózy poskytla VZP ČR žadateli v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně výpisu značek a typů sluchadel vydaných v roce 2022 na poukaz (v kategoriích 08.01.01.01, 08.01.01.02, 08.01.01.03, 08.01.01.04).

  VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách VZP ČR v části: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat. Případné další podrobnosti (např. UHS skupiny) lze najít v číselnících na adrese: www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/zdravotnicke-prostredky.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace k vykazování návštěvní služby porodní asistentky (odbornost 921 a kód výkonu 06211) za rok 2022 a 1. pol. roku 2023. Kolik návštěv a jací poskytovatelé návštěvy u žen po porodu vykazují?

  VZP ČR žadateli sdělila, že v odbornosti 921 vykazuje kód 06211 v královéhradeckém regionu pouze jeden poskytovatel: Mgr. Ing. Pavlína Chvátilová, se sídlem Čistěves 8, 503 15 Nechanice.

  Četnost vykazování výkonu 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU:

  • za rok 2022 celkem 353 kódů 06211,
  • za 1-6/2023 vykázáno 80 kódů 06211.
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 9/2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 9/2023 pro vybrané léčivé přípravky.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se nákladů na specifikované diagnózy a počty pojištěnců za roky 2019 a 2021.

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se seznamu pracovišť, které mají smlouvu s VZP ČR jako pracoviště „J9“, tj. specializované pracoviště pro léčbu hyperlipoproteinémie.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. Seznamy smluvních pracovišť jsou zpracovány ke dni 31. 10. 2023. Pracoviště „J9“ jsou členěna ve dvou kategoriích, přičemž každá kategorie je na samostatném listu:

  • J9 a) - poskytovatelé zdravotních služeb se Zvláštní smlouvou s diagnostickou skupinou Hypolipidemika (HYL) - IČP s nasmlouvanou ATC skupinou C10AX13 nebo C10AX14,
  • J9 b) – pracoviště v odbornostech všeobecný praktický lékař (odbornost 001), internista (odbornost 101), kardiolog (odbornost 107,302,102) a lipidové poradny (odbornost 881).
 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o: 1. Počet pacientů léčených s diagnózou alopecia areata (Dg. L63) v letech 2018–2022 ve věkové kategorii 12-17,99 let. 2. Počet pacientů léčených s diagnózou alopecia areata (Dg. L63) v letech 2018–2022 ve věkové kategorii 18 a více let. 3. Počet balení léčivých přípravků Olumiant (kód SÚKL0219356 a 0219354) hrazených v indikaci alopecia areata (Dg. L63) prostřednictvím §16 v letech 2022 a 2023.

  VZP ČR žadateli poskytla tyto informace:

  K bodům 1. a 2. žádosti:

  Počet pojištěnců, kterým byla vykázána diagnóza L63 v letech 2018-2022

  Rok Věková kategorie
  12-17 let 18 a více let

  2018

  317 4 984

  2019

  299 4 615

  2020

  306 3 869

  2021

  309 4 234

  2022

  336 3 959

  celkem

  1 250 16 491

  VZP ČR žadateli k informacím požadovaným v bodu 3. žádosti o informace sdělila, že počet balení léčivých přípravků Olumiant (kód SÚKL 0219356 a 0219354) hrazených v indikaci alopecia areata (Dg. L63) prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v letech 2022 a 2023, je za celé toto období 3.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výdajích na zdravotnické prostředky za období let 2020 - 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se používaných softwarových licencí.

  VZP ČR žadateli poskytla k uvedeným dotazům následující informace:

  VZP ČR obdržela dne 26.10.2023 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“, týkající se následujících informací.

  1. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které vaše organizace vlastní.
  1. Doložení názvu a počtu trvalých Microsoft softwarových licencí zakoupených prostřednictvím komerčních licenčních smluv (Enterprise Agreement, Open programy, Microsoft Products and Services

  Agreement, Select Plus, CSP) nebo Autodesk trvalých softwarových licencí, které aktuálně vaše organizace vlastní, avšak nevyužívá (starší produkty, přechod na předplatné). Z veřejně dostupných zdrojů (rejstřík smluv) je zřejmé, že vaše organizace v posledních letech nakoupila licence Microsoft s předplatným.

  Může se konkrétně jednat o tyto trvalé produkty:

  • Windows 10 Pro
  • Windows 10 Enterprise LTSB 2016
  • Windows 10 Enterprise LTSC 2019
  • Windows Enterprise LTSC 2021
  • Windows 11 Pro
  • Office Standard 2016
  • Office Standard 2019
  • Office LTSC Standard 2021
  • Office Professional Plus 2016
  • Office Professional Plus 2019
  • Office LTSC Professional Plus 2021
  • Windows Server Standard 2016
  • Windows Server Standard 2019
  • Windows Server Standard 2022
  • Windows Server Datacenter 2016
  • Windows Server Datacenter 2019
  • Windows Server Datacenter 2022
  • Core Infrastructure Server Suite 2016 Standard
  • Core Infrastructure Server Suite 2019 Standard
  • Core Infrastructure Server Suite 2022 Standard
  • Core Infrastructure Server Suite 2016 Datacenter
  • Core Infrastructure Server Suite 2019 Datacenter
  • Core Infrastructure Server Suite 2022 Datacenter
  • Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2016
  • Windows Server CAL (přístupové licence) User 2016
  • Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2019
  • Windows Server CAL (přístupové licence) User 2019
  • Windows Server CAL (přístupové licence) Device 2022
  • Windows Server CAL (přístupové licence) User 2022
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2016
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2016
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2019
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2019
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) Device 2022
  • Windows Server RDS CAL (přístupové licence) User 2022
  • Core CAL Suite User 2016
  • Core CAL Suite User 2019
  • Core CAL Suite User 2022
  • Core CAL Suite Device 2016
  • Core CAL Suite Device 2019
  • Core CAL Suite Device 2022
  • Enterprise CAL Suite User 2016
  • Enterprise CAL Suite User 2019
  • Enterprise CAL Suite User 2022
  • Enterprise CAL Suite Device 2016
  • Enterprise CAL Suite Device 2019
  • Enterprise CAL Suite Device 2022
  • Exchange Server Standard 2016
  • Exchange Server Standard 2019
  • Exchange Server Enterprise 2016
  • Exchange Server Enterprise 2019
  • Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2016
  • Exchange Server Standard (přístupové licence) User CAL 2019
  • Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2016
  • Exchange Server Standard (přístupové licence) Device CAL 2019
  • Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2016
  • Exchange Server Enterprise (přístupové licence) User CAL 2019
  • Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2016
  • Exchange Server Enterprise (přístupové licence) Device CAL 2019
  • SharePoint Server 2019
  • SQL Server Standard 2016 (per core)
  • SQL Server Standard 2016 (per cal)
  • SQL Server Standard 2017 (per core)
  • SQL Server Standard 2017 (per cal)
  • SQL Server Standard 2019 (per core)
  • SQL Server Standard 2019 (per cal)
  • SQL Server Standard 2022 (per core)
  • SQL Server Standard 2022 (per cal)
  • SQL Server Enterprise 2016
  • SQL Server Enterprise 2019
  • SQL Server Enterprise 2022
  • SQL Server (přístupové licence) User CAL 2016
  • SQL Server (přístupové licence) User CAL 2017
  • SQL Server (přístupové licence) User CAL 2019
  • SQL Server (přístupové licence) User CAL 2022
  • SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2016
  • SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2017
  • SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2019
  • SQL Server (přístupové licence) Device CAL 2022
  • případně jiné trvalé softwarové produkty od společnosti Microsoft
  • Trvalé softwarové produkty společnosti Autodesk
  1. Doložení kontaktních informací na osobu, která je ve vaší organizaci zodpovědná za nákup a prodej softwarových licencí.

  K Vaší žádosti Vám VZP ČR poskytuje následující informace.

  ODPOVĚĎ ad bod 1.

  Licence MS software VZP ČR - Prováděcí smlouva č. 2200346 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft

  MS Produkty – licence a Software Assurance:

  Part Number

  Název produktu

  Počet

  3VU-00044

  MSDN Platforms ALng SA

  8

  MX3-00117

  Visual Studio Ent MSDN ALng SA

  26

  77D-00111

  Visual Studio Pro MSDN ALng SA

  3

  9GS-00130

  CIS Suite Datacenter Core ALng SA 16L

  70

  9GA-00310

  CIS Suite Standard Core ALng SA 16L

  200

  359-00961

  SQL CAL ALng SA User CAL

  3600

  810-04760

  SQL Server Enterprise ALng SA

  4

  228-04433

  SQL Server Standard ALng SA

  15

  6VC-01254

  Win Remote Desktop Services CAL ALng SA UCAL

  200

  7NQ-00292

  SQL Server Standard Core ALng SA 2L

  2

  MS Produkty – licence a Software Assurance:

   

   

  Part Number

  Název produktu

  Počet (vlastní)

  Počet (nevyužívá)

  269-12442

  OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm

  4 000

  0

  KV3-00353

  WINENT ALNG SA MVL Pltfrm

  4 000

  3600

  269-12445

  OfficeProPlus ALNG LicSAPk MVL Pltfrm

  470

  0

  KV3-00356

  WINENT ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm

  470

  470

  H30-00238

  PrjctPro ALNG SA MVL w1PrjctSvrCAL

  50

  0

  H21-00420

  PrjctSvrCAL ALNG SA MVL DvcCAL

  120

  0

  D87-01057

  VisioPro ALNG LicSAPk MVL

  8

  0

  D87-01159

  VisioPro ALNG SA MVL

  62

  0

  395-02504

  ExchgSvrEnt ALNG SA MVL

  4

  4

  312-02257

  ExchgSvrStd ALNG SA MVL

  4

  4

  H22-00475

  PrjctSvr ALNG SA MVL

  1

  0

  H04-00268

  SharePointSvr ALNG SA MVL

  5

  5

  Od 1.10.2019 docházelo k přechodu na předplatné z následujících produktů na produkty v níže uvedených počtech, které VZP ČR využívá.

  MS Produkty – licence a Software Assurance:

   

  Part Number

  Název produktu

  Počet

  7MK-00002

  Project P3 FSA Sub Per User

  50

  9K3-00002

  Visio P2 FSA  Sub Per User

  77

  TRT-00002

  Project P1 FSA Sub Per User

  120

  AAD-33177

  M365 E5 Unified FSA Sub Per User

  3

  AAD-33200

  M365 E3 Unified FSA Sub PerUser

  3957

  ODPOVĚĎ ad bod 3.

  Realizace veškerých nákupů ve VZP ČR je prováděna v souladu s platnou legislativou, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu není stanovena jediná osoba odpovědná za nákup licencí. Z podstaty věci tuto agendu zajišťuje Úsek informačních a komunikačních technologií, kontakt je možný na adrese Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Orlická 4/2020, Praha 3, tel. 952 222 222, e-mail podatelna@vzp.cz, případně info@vzp.cz.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se lázeňské péče.

  VZP ČR žadateli poskytla k uvedeným dotazům následující informace:

  1. Jak dlouho je platné doporučení od odborného lékaře, které předkládám u obvodního lékaře?

  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (dále také jen „Zákon o VZP“), stanoví v § 33 podmínky nároku na hrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče jako hrazené ze zdravotního pojištění podává lékař registrujícího poskytovatele (tedy praktický lékař), lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil (specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Lhůtu pro předání doporučení specialistou praktickému lékaři pak Metodika pro pořizování a předávání podkladů VZP ČR (dále také jen „Metodika“) upravuje následovně: Není-li doporučující lékař zároveň navrhujícím, je povinen zajistit předání doporučení bezprostředně nejpozději do 5 pracovních dnů registrujícímu praktickému lékaři, případně jinému lékaři ambulantního poskytovatele (navrhujícímu lékaři).

  Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 Zákona o VZP jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření a jejich platnosti v záhlaví každé indikační skupiny.

  2. Jaká přesně vyšetření je potřeba udělat k podání žádosti? Krev? Jak starý může být poslední rozbor krve? Jaké vyšetření? EKG? Kolik času na to lékař přibližně potřebuje?

  Potřebná vyšetření, která mají být přiložena k návrhu (žádosti), jsou stanovena ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (dále také jen „Vyhláška“). Obecně se dle Vyhlášky v návrhu uvádí mimo jiné:

  • indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
  • souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
  • výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
  • vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
  • jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, jedná-li se o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
  • jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,

  a dále výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. přílohy k Vyhlášce. Výčet dalších potřebných vyšetření a jejich přípustné stáří tedy závisí na konkrétní indikaci (resp. diagnóze), pro kterou je o lázeňskou péči žádáno.

  K tomu nad rámec žádosti odkazujeme žadatelku na aktuální znění Vyhlášky veřejně dostupné např. na adrese https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-2, kde v příloze k Vyhlášce žadatelka nalezne detaily ke všem indikacím.

  Variantou k uvedeným pravidlům je bod 2.2. přílohy k Vyhlášce, který stanoví, že pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

  Je dále výslovně stanoveno, že vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění (bod 2.3. přílohy k Vyhlášce).

  K tomu je ještě potřeba doplnit, že v souladu s Metodikou se na doklad (žádanku) vyplňuje mimo jiné:

  • nynější onemocnění, tj. současné potíže pacienta, pro které je lázeňská léčba navrhována, včetně nynější terapie
  • fyzikální vyšetření včetně výšky a hmotnosti a výsledky všech odborných vyšetření ve smyslu Indikačního seznamu (dle Přílohy č. 5 Zákona o VZP) a vyšetření v rozsahu daném Indikačním seznamem pro jednotlivé indikační skupiny a zdravotním stavem pacienta.

  Obecně lze uzavřít, že podklady pro žádost o lázeňskou léčebně rehabilitační péči mají odrážet aktuální zdravotní stav pojištěnce, aby bylo možné posoudit nárok pacienta včetně případných kontraindikací. Jak bylo již výše uvedeno, je nutné provádět jednotlivá vyšetření v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění. V některých případech tedy bude např. postačující rentgenový snímek starý jeden rok, zatímco například krevní obraz se může v čase měnit mnohem více a je tudíž nutné doložit aktuálnější výsledky vyšetření.

  Pokud jde o dotaz, kolik času lékař na vyšetření potřebuje, VZP ČR toto nijak neurčuje, ani takovou informací nedisponuje. Domníváme se, že vždy záleží na individuálních časových možnostech konkrétního lékaře.

  3. Kolik dní má ze zákona revizní lékař na odpověď?

  Na základě § 19 odst. 4 a 5 Zákona o VZP, platí, že pokud zdravotní pojišťovna plně návrhu na posouzení nároku vyhoví, vydá bezodkladně souhlas s poskytnutím zdravotních služeb jako hrazených a oznámí jej tomu, kdo návrh podal (v tomto případě se souhlas nepovažuje za správní rozhodnutí). Nevyhoví-li zdravotní pojišťovna návrhu na posouzení nároku postupem podle odstavce 4 nebo nevydá-li souhlas do 15 dnů ode dne doručení návrhu na posouzení nároku, rozhodne ve správním řízení.

  Tuto skutečnost oznámí zdravotní pojišťovna pojištěnci a tomu, kdo návrh podal. Řízení se považuje za zahájené dnem podání návrhu na posouzení nároku. § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, stanoví, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, a pokud to nelze, je povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů ve vyjmenovaných případech (např. jde-li o zvlášť složitý případ). Obsahuje-li návrh nesrovnalosti, není řádně vyplněn nebo k němu nebyly přiloženy všechny podklady důležité pro jeho posouzení, vyzve pojišťovna pojištěnce k odstranění těchto nedostatků a stanoví lhůtu k nápravě. Pokud nejsou ve lhůtě doplněny požadované podklady, může být řízení zastaveno nebo vydáno zamítavé rozhodnutí. Současně s takovou výzvou k doplnění může pojišťovna přerušit řízení do doby, než jsou podklady doplněny nebo uplynula lhůta k jejich doplnění. V případě zamítnutí návrhu nebo zastavení řízení o návrhu se může účastník řízení odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu k Revizní komisi.

  4. Do jaké doby od schválení žádosti revizním lékařem musím nastoupit do lázní?

  Zákon o VZP v § 33 odst. 4 upravuje, v jaké lhůtě musí být pojištěnec předvolán ke komplexní lázeňské rehabilitační péči podle pořadí naléhavosti, které je určeno v návrhu (žádosti). Pojištěnec v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči předvolán nejpozději do jednoho měsíce ode dne schválení návrhu zdravotní pojišťovnou, není-li v příloze č. 5 k uvedenému zákonu stanoveno jinak (případně po dohodě ošetřujícího a lázeňského lékaře je pacient přeložen do zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče přímo ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče). V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, není-li v příloze č. 5 stanoveno jinak. Jiná pravidla platí pro děti a dorost a také pro tzv. příspěvkovou lázeňskou péči, která se uplatňuje především u pacientů s chronickými chorobami.

  5. Může žádost podat odborný lékař a musí doložit stejnými vyšetřeními jako praktický?

  Zákon o VZP stanoví v § 33 podmínky nároku na hrazenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Návrh na poskytnutí léčebně rehabilitační péče jako hrazené ze zdravotního pojištění podává lékař registrujícího poskytovatele (tedy praktický lékař), lékař ambulantního poskytovatele, který ji doporučil (specialista), nebo ošetřující lékař při hospitalizaci. Z uvedeného vyplývá, že žádost může podat i odborný lékař. Pokud jde o dokládání provedených vyšetřeních, odkazujeme na odpověď k dotazu č. 2.

  6. Bude od ledna 2024 ještě existovat hrazená lázeňská péče?

  Nárok na hrazenou lázeňskou péči a její základní podmínky a rozsah jsou stanoveny Zákonem o VZP. Pojišťovna v současné době nemá informace o tom, že by od ledna 2024 mělo v uvedeném zákoně dojít k jakékoli změně, která by měla za následek zrušení hrazené lázeňské péče.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtu uhrazených balení léčivých přípravků INVOKANA.

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela dne 25.10.2023 žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zdravotní péče v oblasti Českého Krumlova.

  VZP ČR žadateli poskytla údaje ve formě rozsáhlé přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly v daném kvartále vykázány léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou: 1) Kvartál a rok 2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky) 3) ATC skupina 4) Název léčivého přípravku 5) Počet unikátních pojištěnců B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou: 1) Měsíc a rok vykázání LP 2) Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky) 3) ATC skupina 4) SÚKL kód léčivého přípravku 5) Název léčivého přípravku 6) Doplněk názvu léčivého přípravku 7) Počet uhrazených balení

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela dne 24.10.2023 žádost o poskytnutí informací týkající se počtů uhrazených balení léčivých přípravků s účinnými látkami warfarin (B01AA03), dabigatran (B01AE07), rivaroxaban (B01AF01), apixaban (B01AF02) a edoxaban (B01AF03).

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výdajů VZP ČR za 2. čtvrtletí roku 2023 na jednotlivé zdravotnické prostředky v následujících skupinách zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz: - skupiny 01 – ZP krycí, - skupiny 02.03 – ZP pro vyprazdňování, - skupiny 01 – zvlášť účtovaný materiál, kolonka ve sloupci PRO s příznakem “M”, - skupiny 03 – ZP pro pacienty se stomií, (označení skupin podle Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz).

  VZP ČR žadateli poskytla požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu uhrazených prediktivních molekulárních testů u vybraných kódů výkonu za období leden 2021 až červen 2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů VZP ČR za rok 2021 (2022) u vybraných zdravotnických prostředků definovaných v žádosti, a dále o sdělení celkového počtu unicitních rodných čísel pojištěnců VZP ČR, u kterých byla preskripce realizována.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících informaci: 1. Zda si VZP ČR nechala v době od 1. 1. 2022 až do dnešního dne vypracovat znalecké posudky či odborná posouzení, které se jakýmkoli způsobem vyjadřují k hodnotě člověkohodin za služby v oboru ICT a k přiměřenosti cenových nabídek obdržených v zadávacích řízeních v oboru ICT. 2. V případě, že si VZP ČR takové posudky či posouzení nechala vypracovat, žádá žadatel rovněž o poskytnutí informací a) o počtu takových posudků či posouzení, b) o osobě zpracovatele a o tom, 3. Poskytnutí úplného zadání pro takové znalecké posudky, a to včetně jakýchkoli úprav a doplnění takového zadání, které VZP ČR jako zadavatel posudku provedlo po prvotním odeslání zadání.

  VZP ČR žadateli poskytla k jednotlivým dotazům následující informace:

  Ad 1.

  Ano, VZP ČR si nechala v uvedené období zpracovat znalecký posudek.

  Ad 2.

  1. 1
  2. V souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím VZP ČR odkázala žadatele na údaje publikované na internetu, konkrétně pak v Registru smluv, kde lze ve Smlouvě na vypracování znaleckého posudku č. 2300453/4100061394 (ID VZ: 2300453) nalézt podrobné informace k osobě zpracovatele: smlouvy.gov.cz/smlouva/24884543?backlink=xl4hi.

  Ad 3.

  VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na údaje zveřejněné na internetových stránkách: smlouvy.gov.cz/smlouva/24884543?backlink=xl4hi, konkrétně pak ve Smlouvě na vypracování znaleckého posudku č. 2300453/4100061394
  (ID VZ: 2300453).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtu vykázaných výkonů a zdravotnických prostředků za období od 1.1.2023 do 31.8.2023

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se nákladů na léčbu hypertenze za rok 2021 a pokud to je možné tyto náklady rozdělené na náklady na léky na recept a ostatní náklady, které jsou přiřaditelné k této hlavní diagnóze.

  VZP ČR žadateli poskytla informace odkazem na již zveřejněná data na webové adrese https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtech provedených výkonů za roky 2019 – 2022 u vybraných kódů výkonů: 99794, 99795, 99796, 99797, 87801, 87802, 87805, 87806, 87807, 87808.

  VZP ČR žadateli sdělila, že požadované informace jsou zveřejněny na internetových stránkách VZP ČR: https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat. K odkazu VZP ČR upozorňuje, že výkony s kódy VZP 87801 – 87808 byly do číselníku zdravotních výkonů VZP ČR zavedeny až s platností od 1. 3. 2021. Za období před tímto datem lze v publikacích dat nalézt výkon s kódem 87800 - detekce somatických mutací genů BRCA1 a BRCA2 technologií sekvenace nové generace (NGS).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí o počtu pojištěnců VZP ČR, u kterých byla schválena léčba léčivým přípravkem Besremi, resp., u kterých je hrazen léčivý přípravek Besremi, v klinické indikaci polycytemia vera. Žádost navazovala na již dříve vyřízenou žádost o informace ze dne 25. 8. 2023, ve které žadatel požadoval poskytnutí informací týkajících se mimořádné úhrady léčivého přípravku Besremi.

  VZP ČR žadateli sdělila, že se ve všech případech poskytnutých v rámci odpovědi u žádosti ze dne 25. 8. 2023 (rovněž zveřejněno) jednalo o diagnózu polycytemia vera s výjimkou jednoho případu, kdy šlo o diagnózu osteomyelofibroza.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Počet uhrazených výkonů a počet unikátních pojištěnců s následujícími výkony u jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb: 76477, 76479, 76481, 76483, 76707, 90866 a 90937 po jednotlivých letech (i nedokončených) od roku 2020 do 30.6.2023. 2. Počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM po jednotlivých měsících od ledna 2015 do srpna 2023 (včetně). 3. Počet pojištěnců VZP, kteří v daném měsíci dosáhli věku 13 let, a z této kohorty vždy: a. Počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase); a b. počet uhrazených balení léčivých přípravků z ATC skupiny J07BM (kdykoliv v čase); a to dle pohlaví a po jednotlivých měsících od ledna 2015 do srpna 2023 (včetně).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy s tím, že k bodu 1. žádosti o informace v případě kategorií, kde se případně vyskytne pouze jeden unikátní pojištěnec, ke kterému se váží požadované údaje, byla celá tato kategorie (resp. řádek) odstraněna před předáním dat žadateli, aby nedošlo k narušení ochrany osobních údajů.

 • VZP ČR obdržela dne 25.9.2023 žádost o poskytnutí informací týkající se množství léčivých přípravků s obsahem ramucirumabu (ATC L01FG02, LP CYRAMZA) a trifluridin-tipiracil (ATC L01BC59, LP LONSURF) hrazených prostřednictvím §16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění za roky 2018 až 2023.

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících informací: 1. Kolika svým pojištěncům Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky dosud uhradila z prostředků veřejného zdravotního pojištění postupem podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, léčivý přípravek KIMMTRAK (kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv 0255582)? 2. Kolika pojištěncům, kterým byl shora uvedený léčivý přípravek z prostředků veřejného zdravotního pojištění postupem podle ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, uhrazen, bylo diagnostikováno onemocnění uveální melanom oka s prokázanou přítomností alely HLA-A*02:01? 3. Jaká celková částka z veřejného zdravotního pojištění byla Vaší pojišťovnou dosud poskytovatelům zdravotních služeb v České republice proplacena za úhradu léčivého přípravku KIMMTRAK (kód Státního ústavu pro kontrolu léčiv 0255582)?

  VZP ČR žadateli sdělila, že neeviduje žádného pojištěnce s úhradou léčivého prostředku KIMMTRAK. Vzhledem k uvedenému, lze považovat následující bod 2. za bezpředmětný. K bodu 3. pak VZP ČR uvedla, že celková částka je 0 Kč. VZP ČR doplňuje, že uvedené údaje se vztahují k červenci 2023 (včetně). Za měsíce srpen a září 2023 dosud nejsou informace k dispozici. K vykazování péče poskytovateli zdravotních služeb dochází zpětně, a to minimálně v řádu měsíců. VZP ČR do dnešního dne nedisponuje daty k dotazům žadatele za období od srpna 2023 až dosud (resp. do konce měsíce září 2023), jelikož doposud nebyla péče kompletně vykázána ze strany poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původní žádosti a odpovědi včetně příloh na žádost ze dne 23. 11. 2022.

  (uvedeno na adrese Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - VZP ČR).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných počtů výkonů u pojištěnců VZP ČR a ocenění péče.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se informací o množství zdravotnických prostředků, které bylo ve VZP ČR uplatněno k úhradě pro všechny zdravotnické prostředky vyráběné pod značkou výrobce ERG.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu v daném roce léčených pacientů (unikátně ošetřených pojištěnců VZP ČR) jednotlivými LP s obsahem ibrutinibu (ATC skupina L01EL01) s rozlišením SÚKL kódů léčivých přípravků.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o uhrazených léčivých přípravcích a zdravotnických prostředcích a potravin pro zvláštní lékařské účely za období 2020 až červen 2023.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě rozsáhlých příloh.

 • Žadatel žádal poskytnutí informací: 1) o sdělení konkrétního smluvního poskytovatele (jména porodní asistentky) s odborností porodní asistentka, s kterou jsme jako pojišťovna nasmlouvali následující výkony pro území hl. m. Prahy: komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (č. 06021), kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou (č. 06023) a návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí porodní asistentkou (č. 06211), kteří tyto výkony reálně vykonávají (vyjma poskytovatelů ze seznamu, kteří tyto výkony neposkytují). 2) o sdělení, zda v rámci nedávno proběhlého výběrového řízení na poskytovatele – porodní asistentky pro Prahu a Středočeský kraj došlo k uzavření smlouvy/smluv s porodní asistentkou/porodními asistentkami. Pokud ano, žádám o sdělení kontaktu na ně, tak abych tyto služby mohla čerpat.

  Kódy výkonů 06021 - komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou, 06023 - kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou a 06211 - návštěva těhotné nebo matky v šestinedělí porodní asistentkou, v odbornosti 921 – porodní asistentka, má nasmlouvány Fakultní nemocnice Bulovka. Pokud máte o výkon zdravotních služeb zájem, doporučujeme Vám obrátit se přímo na tuto fakultní nemocnici. Jelikož zde působí více porodních asistentek a přesné datum porodu není známo, nelze předjímat, která porodní asistentka by mohla požadované výkony provést.

  K bodu 2) Vaší žádosti sdělujeme, že ke dni zpracování této odpovědi nebyla na základě proběhlých výběrových řízení pro Prahu a Středočeský kraj uzavřena žádná smlouva v odbornosti 921 - porodní asistentka.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Počet pojištěnců VZP, kteří se narodili v období 2019-30.6.2023 a z této kohorty vždy počet pojištěnců, kterým byla uhrazena vakcína z ATC skupiny J07AL (kdykoliv v čase) v počtu balení 1, 2, 3 a 4. 2. Počet žen pojištěných u VZP, které v daném roce dosáhly věku 35 nebo 45 let, a z těchto kohort počet pojištěnců s negativní screeningovou cervikovaginální cytologií (kód výkonu 95198), 3. Počet výkonů a počet unikátních pojištěnců s jedním z výkonů 63533, 63549, 10194 za období 2015-2022 podle regionálních poboček VZP a 5-letých věkových kategorií (0-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70+). 4. Počet výkonů a počet unikátních pojištěnců s jedním z výkonů 35879, 51881 a 80025 za období 2018 - 30. 6. 2023 dle diagnózy MKN10. 5. Počet výkonů a počet unikátních pojištěnců s výkonem 99798 za období 2021-30.6.2023 dle diagnózy MKN10.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o úhradách léčivých přípravků a o pojištěncích, kterým byl uhrazen léčivý přípravek za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2023 dle struktury požadované žadatelem, kdy byly požadovány údaje jak o LP vydávané v lékárnách na lékařský předpis, tak Zvlášť účtované léčivé přípravky (ZÚLP).

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace v rozsahu žádosti: „Celková úhrada“ a „výše úhrady“ odkazem na údaje zveřejněné na internetových stránkách, a to takto: Údaje o cenách balení jednotlivých léčivých přípravků nalezne žadatel na internetové stránce Seznam léčiv a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz), případně také na stránce SÚKL - Přehled léčiv (sukl.cz). Dále byly žadateli poskytnuty informace ve formě rozsáhlých příloh.

 • Žadatel žádal poskytnutí jména a příjmení odborníka/odborníků z oboru hematologie, který/kteří věcně vypracoval/i zamítnutí žádosti o úhradu konk. léku.

  VZP ČR Vám k Vaší žádosti o informace sděluje, že posuzování návrhů na úhradu zdravotních služeb se řídí především § 19 a 20 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Na prvním stupni jsou návrhy posuzovány vždy příslušnou zdravotní pojišťovnou. Každé rozhodnutí o návrhu musí být podepsáno oprávněnou úřední osobou, stejně jako tomu bylo v případě rozhodnutí, jehož se týká Vaše shora uvedené podání. Zákon nestanovuje žádné formální požadavky na odbornost oprávněných úředních osob, tedy ani na konkrétní dosaženou specializovanou způsobilost lékaře apod. Ostatně, není to ani nutné, neboť zdravotní pojišťovny nerozhodují o léčbě, ale o tom, zda jsou splněny zákonné podmínky pro úhradu navržené zdravotní služby. Zákon tedy ani ve Vašem případě nevyžadoval, aby o návrhu rozhodla osoba, která by získala např. specializovanou způsobilost v oboru hematologie.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se dotazů k veřejné zakázce „Zajištění podpory ICT HW infrastruktury v datových centrech VZP ČR 2019 – 2022“, která byla uveřejněna na profilu Zadavatele dne 15. 04. 2019, evidenční číslo zakázky Z2019-012043, systémové číslo P19V00155126 a interní číslo: 980619003 (dále také jen „VZ“). Konkrétně byly požadovány informace: 1. Poskytla zadavateli přibližně někdy v období od 01/2020 do 08/2023 společnost MHM computer a.s., IČ: 00539422, sídlo: Praha 15, Hostivař, U Pekáren 1309/4, dodávku UPS? 2. Poskytla zadavateli přibližně někdy v období od 01/2020 do 08/2023 společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČ: 17048851, sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 1559/5, dodávku UPS?

  VZP ČR žadateli poskytla tyto informace:

  1. V období od 01/2020 do 08/2023 společnost MHM computer a.s., IČ: 00539422, sídlo: Praha 15, Hostivař, U Pekáren 1309/4, neposkytla VZP ČR dodávku UPS.
  2. V období od 01/2020 do 08/2023 společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o., IČ: 17048851, sídlo: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 1559/5, neposkytla VZP ČR dodávku UPS.

  VZP ČR uvedla, že veřejná zakázka s názvem „Zajištění podpory ICT HW infrastruktury v datových centrech VZP ČR 2019 – 2022“ se týkala pouze podpory ICT HW infrastruktury, nikoliv dodávky ICT zařízení.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly zdravotnických prostředků ve skupině 01 – ZP krycí za období I 2022 až III. 2023.

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích ze skupiny 01-04, 06, 11, 41 za 2. čtvrtletí 2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, zda VZP ČR v letech 2009 až 2013 evidovala recepty na léky vystavené ve zdravotnických zařízeních s tím, že žadateli se jednalo o evidenci receptů na léky na předpis, nikoliv o informace o vydaných lécích na předpis v lékárnách.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Vydané recepty na léčivé přípravky byly zdravotní pojišťovně předávány lékárnami pouze v souvislosti s vyúčtováním hrazených léčivých přípravků. Pokud jde o recepty, které byly vystaveny, avšak nebyly pacientem uplatněny v lékárně a následně vyúčtovány pojišťovně, tyto VZP ČR nijak neevidovala ani jimi nikdy nedisponovala. V uvedené době již bylo také možné vystavovat recepty v elektronické podobě s tím, že údaje z těchto receptů byly ukládány v Centrálním úložišti elektronických receptů spravovaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V případě uchovávání papírových a elektronických receptů činí podle právních předpisů i vnitřních předpisů VZP ČR skartační lhůta 5 let.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu lékařů v odbornosti 107 – kardiologie, zapojených do „Motivačního programu pro ambulantní specialisty od 1.1.2023“, tj. „Kvalita péče o pacienty s chronickým srdečním selháním“ (dále také: „program CHSS“). Konkrétně bylo požadováno zaslání dat o celkovém počtu poskytovatelů zapojených do programu CHSS v roce 2023 a pokud má VZP ČR k dispozici, tak i informace o rozvrstvení lékařů dle jednotlivých krajů. Dále pak bylo žádáno o informace o počtu pacientů zapojených do programu CHSS (pokud je má VZP ČR k dispozici).

  VZP ČR žadateli k dotazu stran počtu lékařů v odbornosti 107 (kardiologie) zapojených do vybraného motivačního programu poskytla informace o počtu poskytovatelů zdravotní péče - ambulantních specialistů (nikoli jednotlivých lékařů, vzhledem k tomu, že se do programu zapojují poskytovatelé zdravotní péče a nikoli jednotliví lékaři), kteří mají nasmlouvanou odbornost 107, a kteří se zároveň zapojili do programu VZP PLUS (tj. podepsali příslušný úhradový dodatek). Současně je nutné upozornit na to, že zda se nakonec jednotliví poskytovatelé aktivně zapojí i do části péče o pacienty s CHSS, či zda budou bonifikováni, bude známo až při vyhodnocení programu, které bude probíhat na základě vyúčtování od poskytovatelů zdravotní péče za rok 2023, tj. v polovině roku následujícího.

  RP

  Počet PZS odb. 107 ve VZP PLUS - AMB

  Praha a Středočeský kraj

  69

  Plzeň

  30

  Ústí nad Labem

  22

  Hradec Králové

  25

  Brno

  38

  Ostrava

  63

  K požadavku na poskytnutí informace o počtu pacientů zapojených do programu CHSS VZP ČR žadateli sdělila, že uvedenou informaci neeviduje a nemá tedy k dispozici. K vykazování péče poskytovateli zdravotních služeb dochází zpětně, a to minimálně v řádu měsíců. Týká se to rovněž vyúčtování bonifikačního programu, které bude uskutečněno do konce června následujícího roku, tedy roku 2024. VZP ČR do dnešního dne nedisponuje daty požadovanými žadatelem o počtu pacientů zapojených do bonifikačního programu CHSS, jelikož doposud nebyla péče kompletně vykázána ze strany poskytovatelů zdravotních služeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkajících se mimořádné úhrady léčivého přípravku Besremi. Konkrétně byly požadovány informace: 1. kolik žádostí o mimořádnou úhradu dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění jste obdrželi v letech 2020 - 2023, 2. kolika z těchto žádostí jste vyhověli a mimořádnou úhradu poskytli, 3. kolik z těchto žádostí bylo řešeno v soudním řízení, 4. kolika pojištěncům v současné době LP Besremi hradíte.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Rok

  Počet obdržených žádostí
  dle § 16 – LP Besremi

  Počet schválených žádostí
  dle § 16 – LP Besremi

  Soudní řízení

  2020

  40

  0

  0

  2021

  41

  6

  1

  2022

  57

  20

  0

  2023

  26

  11

  0

  Aktuálně je léčivý prostředek Besremi hrazen u 5 pojištěnců VZP ČR (jedná se o pojištěnce, jejichž žádanka má platnost delší než do 1. 7. 2023).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací: 1. Jaký je celkový roční finanční náklad z veřejných zdrojů na plošný novorozenecký screening, kolik dětí – pojištěnců VZP je v ČR takto plošně testováno? 2. Jaký je celkový roční finanční náklad z veřejných zdrojů na laboratorní návazné výkony v dalším stupni vyšetřování (nikoli již u všech novorozenců), pojištěnců VZP, kolika dětí, pojištěnců VZP, se toto návazné testování týkalo? 3. Kolik dětí z celkového počtu testovaných má skutečně pozitivní výsledek a kolik je falešně pozitivních?

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. K jednotlivým bodům pak VZP ČR uvedla:

  Ad 1. Přesnou výši úhrady ve vztahu k údaji o celkovém ročním finančním nákladu na plošný novorozenecký screening VZP ČR vzhledem k používaným úhradovým mechanismům není schopna stanovit. VZP ČR poskytla žadateli administrativní ocenění nákladů používané pro osobní účty pojištěnců (tzv. přehled úhrad zdravotní péče).

  Ad 2. Pokud jde o laboratorní výkony v dalším stupni vyšetřování navazující na plošný novorozenecký screening, tyto se vykazují nejen u novorozenců, ale i u všech dalších věkových skupin pojištěnců. Pro potřeby žadatele VZP ČR poskytla tato data pouze o výkonech, které byly vykázány u pojištěnců mladších 2 let.

  Ad 3. Výsledek testu je zdravotní pojišťovně vykazován pouze v případě výkonů s VZP kódy 94297 a 94298, a to za rok 2022, kdy byly tyto výkony zavedeny. Jedná se o výkony:

  • 94297 (VZP) VYŠETŘENÍ SMA/SCID V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU (PILOTNÍ PROJEKT) METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR) - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK,
  • 94298 (VZP) VYŠETŘENÍ SMA/SCID V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU (PILOTNÍ PROJEKT) METODOU KVANTITATIVNÍ PCR V REÁLNÉM ČASE (QR-PCR) - POZITIVNÍ VÝSLEDEK.

  Údaje o počtu takto vykázaných pozitivních testů byly žadateli poskytnuty. Pokud se jedná o údaje, kolik testů (ze všech typů provedených testů v rámci novorozeneckého screeningu) je tzv. falešně pozitivních, VZP ČR tyto údaje nemá k dispozici. Jedná se o informace, které nejsou zdravotní pojišťovně nijak vykazovány a bylo by nutné je dohledat ve zdravotnické dokumentaci vedené lékaři jednotlivých pacientů. Není ani zřejmé, jaká kritéria by měla být použita pro zhodnocení, zda byl u konkrétního pojištěnce test tzv. falešně pozitivní. Může se totiž jednat i o situace, kdy určitý test vykázal přítomnost nějakého onemocnění, které se však u pacienta nakonec neprojevilo. Informacemi o falešně pozitivních testech VZP ČR nedisponuje.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu uhrazených balení a UOP u vybraných LP za 1/2019 - 6/2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí registru lékařů v celé ČR.

  VZP ČR žadateli sdělila, že není správcem registru lékařů v rozsahu, jaký žadatel požaduje. VZP ČR zajišťuje svým pojištěncům poskytování hrazených zdravotních služeb prostřednictvích smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, které musí být místně a časově dostupné. Tuto povinnost pak VZP ČR plní prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými uzavírá smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Poskytovatelé tvoří tzv. síť smluvních poskytovatelů zdravotní pojišťovny. Za tímto účelem vede VZP ČR ve smyslu § 40, odst. 10, písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, seznam smluvních poskytovatelů. Seznam je každá zdravotní pojišťovna povinna zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. VZP ČR tak činí prostřednictvím webového rozhraní:https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.

  Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb., zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o zdravotních službách“. Kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče poskytuje Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (dále také „NRPZS“), který je zveřejněn na webových stránkách: https://nrpzs.uzis.cz/. NRPZS poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace. Ústav zdravotnických informací a statistiky na základě zákona o zdravotních službách vede Národní registr zdravotnických pracovníků, bližší informace lze najít zde: https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-registr-zdravotnickych-pracovniku. Seznam lékařů, kteří jsou členem České lékařské komory, zveřejňuje Česká lékařská komora na základě § 6a zákona č. 220/19991Sb. na svých webových stránkách: https://www.lkcr.cz/seznam-lekaru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o hodnotě PURo za všechny ambulantní poskytovatele zdravotních služeb (dále jen “PZS“) v odb. 902 bez ohledu na to, zda jsou PZS žadatelem uvedené výkony vykazovány či nikoli, a to za region Česká republika a za Regionální pobočku VZP ČR Hradec Králové, pobočku pro Královéhradecký a Pardubický kraj.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. K poskytnutým informacím pak VZP ČR dodává, že hodnoty PURo byly poskytnuty z vyúčtování roku 2020 (tj. průměrná úhrada roku 2018), roku 2021 (tj. průměrná úhrada roku 2019) a z vyúčtování roku 2022 (tj. také průměrná úhrada roku 2019).

 • Žadatel žádal poskytnutí informací a sdělení konkrétních smluvních poskytovatelů s odborností porodní asistentka, se kterou má pojišťovna VZP nasmlouvané výkony s dostupností v Praze: 06021 - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU

  K žádosti bylo sděleno,  že na území hl. města Prahy má v odbornosti 921 (porodní asistentka) nasmlouvané požadované úkony Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 00 Praha 8, tel. 266 081 111, email: info@bulovka.cz .

  Nad rámec uvedeného dále níže přikládáme seznam ambulantních poskytovatelů zdravotních služeb v odbornosti 603 (gynekologie), kteří mají s VZP ČR nasmlouván a personálně doložen kód výkonu 06211.

  Název IČZ

  Adresa

  Telefon

  Canadian Medical s.r.o.

  Evropská 859, Praha 6

  222 300 300

  Gyn Krup s.r.o.

  Palackého 5, Praha 1

  222 928 354

  MUDr.Jana Michálková

  Štefánikova 16, Praha 5

  602 224 859

  GYNEVA.CZ, s.r.o.

  Jindřicha Plachty 21, Praha 5

  257 322 029

  Gy-nek s.r.o.

  Hnězdenská 2, Praha 8, Mazurská 484, Praha 8

  283 853 555, 283 024 314

  GYMUNO, spol. s r.o.

  Kischova 5, Praha 4

  222 265 420

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly nákladů vynaložených na jednotlivé léčivé přípravky ve skupině ATC-L (převážně onkologická a imunomodulační léčba) , a to za období 2020 (celý rok), 2021 (celý rok) a 2022 (celý rok).

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací:

  V období od leden 2019 až březen 2023, prosím, poskytněte následující údaje:

  A. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném kvartále léčivé přípravky hrazené centrům se zvláštní smlouvou. Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Kvartál a rok
  2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
  3. ATC skupina
  4. Název léčivého přípravku
  5. Počet unikátních pojištěnců

  B. Počet uhrazených balení léčivých přípravků v daném měsíci uhrazených centrům se zvláštní smlouvou. Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Měsíc a rok vykázání LP
  2. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (tzn. centrové přípravky)
  3. ATC skupina
  4. SÚKL kód léčivého přípravku
  5. Název léčivého přípravku
  6. Doplněk názvu léčivého přípravku
  7. Počet uhrazených balení

  V období od leden 2019 až prosinec 2022, prosím, poskytněte následující údaje:

  C. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byla v daném roce vykázána alespoň dvakrát diagnóza C50 - Zhoubný novotvar prsu nezávisle na tom, zda byla vykázána v centrech se zvláštní smlouvou či v jiných zařízeních. Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Rok
  2. Počet unikátních pojištěnců

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli poskytla přiložené informace.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu provedených vyšetření rozdělených dle kódu výkonu v odbornosti 801, 802 a 816 v letech 2019, 2020, 2021 a 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se úhrady zdravotního výkonu 09527 (prohlídka těla zemřelého – mimo lůžkové oddělení) u vybraných subjektů v roce 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila, že jmenovaní poskytovatelé zdravotních služeb výkon 09527 k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění VZP ČR nevykázali.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 6/2023 pro vybrané léčivé přípravky.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 6/2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly počtu registrovaných pojištěnců a poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2022.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace.

  • Kolik pojištěnců bylo registrováno u všech regionálních poboček VZP ČR k 31. 12. 2022? Dle jednotlivých poboček.

  RP

  Počet pojištěnců

  RP Praha

  1 700 316

  RP Plzeň

  935 290

  RP Ústí nad Labem

  868 197

  RP Hradec Králové

  684 346

  RP Brno

  1 049 349

  RP Ostrava

  997 193

  Nezařazeno do RP

  72

  Celkem

  6 234 763

  Regionální pobočky pak zahrnují tyto kraje:

  Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj,
  Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj,
  Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj,
  Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
  Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,
  Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

  • Kolik poskytovatelů zdravotních služeb bylo registrováno pod jednotlivými regionálními pobočkami VZP ČR k 31. 12. 2022? Celkový počet s rozpadem pod jednotlivé pobočky.

  (Data byla stažena k 31.12.2022 dne 3.8.2023)

  RP

  Počet PZS

  1 ‒ RP Praha

  5 994

  2 ‒ RP Plzeň

  3 313

  3 ‒ RP Ústí

  2 537

  4 ‒ RP Hradec

  2 428

  5 ‒ RP Brno

  3 701

  6 ‒ RP Ostrava

  5 361

  Celkem

  23 334

 • Žadatel žádal o sdělení informace 1) Pokud nezaměstnaná osoba bez příjmů žádá ÚP o registraci a podporu v nezaměstnanosti a jako v mém případě to trvá 7 a více měsíců, vymáhá pak VZP peníze po neschopných idiotech ÚP co udělali chybu, či po nemajetném žadateli na podporu? 2) Může prodleva ze strany ÚP vést až k nařízení exekuce na majetek žadatele o registraci a podporu co čeká na konečné rozhodnutí ÚP měsíce? 3) Má VZP ideu, nápad, z čeho má nemajetný žadatel o registraci a podporu v nezaměstnanosti vzít peníze, když ÚP zjevně udělá chybu a nechá ho čekat 7 měsíců? 4) Kdy Vám ÚP konečně zaplatil zdravotní pojištění za moji osobu, co dlužil od 1.1.2023? 5) Kdo je v tomto případě Váš dlužník? Stát, ÚP či já?

  K bodu 1-3 žádosti
  V případě, že je pojištěnec evidován na Úřadu práce jako žadatel o zaměstnání, nehradí za něho zdravotní pojištění přímo Úřad práce. Pojištěnec spadá do kategorie tzv. státních pojištěnců a pojistné za něho dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, hradí přímo stát.

  Pokud dochází k prodlevě ze strany Úřadu práce se zaevidováním plátce do evidence zájemců o zaměstnání a plátce je v rozhodném období evidován u zdravotní pojišťovny jako samoplátce, má stále povinnost hradit pravidelné měsíční platby/zálohy na veřejné zdravotní pojištění. Tato povinnost zanikne až zaevidováním na Úřadu práce a ohlášením dané skutečnosti příslušné zdravotní pojišťovně, případně jinou změnou kategorie plátce. Pakliže samoplátce v rozhodném období pojistné nehradí, vzniká mu dluh na veřejném zdravotním pojištění. Řešení způsobu úhrady pojistného v případě nemajetnosti plátce bohužel není v kompetenci VZP ČR. Pojišťovna rovněž nemůže ovlivnit dobu řízení u Úřadu práce. Pokud ovšem dojde ke zpětnému zaevidování plátce do kategorie státní pojištěnec, zanikne mu i zpětně povinnost hradit pojistné za rozhodné období.

  V případě Vámi zmíněných průtahů je ovšem nepravděpodobné, že by v mezidobí byla na plátce zahájena exekuce. K zahájení exekuce je nutné mít dlužné pojistné a penále vyměřené pravomocným a vykonatelným platebním výměrem, případně výkazem nedoplatků. Pokud by bylo vůči plátci v rozhodném období zahájeno správní řízení k vyměření dlužného pojistného a penále, plátce se může bránit řádnými opravnými prostředky a po doložení potřebných dokladů by správní řízení mohlo být přerušeno do doby rozhodnutí Úřadu práce.

  K bodu 4 a 5 žádosti
  Jak již bylo řečeno výše, Úřad práce pojistné za státní pojištěnce nehradí. Pojištění za státní pojištěnce v případě evidence na Úřadu práce hradí stát, konkrétně Ministerstvo financí České republiky. V případě zpětného zaevidování do kategorie státní pojištěnec Úřadu práce dluh na zdravotním pojištění za rozhodné období nevzniká. Rovněž u plátce není dluh na pojištění evidován. Stát uhradí za plátce pojistné dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací v podobě zaslání zprávy Státního zdravotního ústavu o nákladech na špatnou životosprávu Čechů ve výši 520 miliard Kč ročně zveřejněné v roce 2013 na webu VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly nákladů na psychiatrickou péči.

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace.

  Jaké byly v roce 2022 náklady na následnou lůžkovou psychiatrickou péči?

  V roce 2022 činily náklady na následnou lůžkovou psychiatrickou péči 4 253 627 tis. Kč.

  Jaké byly v roce 2022 průměrné náklady na jednoho pacienta v následné lůžkové psychiatrické péči?

  V roce 2022 činily průměrné náklady na jednoho pacienta v následné lůžkové psychiatrické péči 265 205 Kč.

  Nad rámec podané žádosti bylo odkázáno na uveřejněné informace:  www.vzp.cz/o-nas/aktuality/psychiatrie-roste-v-uhradach-rychleji-nez-zdravotnictvi-celkove-pro-prubeh-reformy-je-zasadni-aby-trend-vydrzel a www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/zdravotne-pojistne-plany, kde lze zjistit i náklady na zdravotní péči dle jednotlivých segmentů, a to v uveřejňovaných dokumentech ke zdravotně pojistným plánům.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly počtů registrovaných pojištěnců a poskytovatelů zdravotních služeb v roce 2012 a dále pracovních úvazků, registrací pojištěnců, pohledávek na pojistném, benefitů, exekucí a dotazů na call centrum a podnětů za rok 2022.

  VZP ČR žadateli sdělila, že vybrané údaje lze dohledat na internetových stránkách VZP ČR. VZP ČR tak v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala žadatele na údaje zveřejněné na následujících odkazech:

  Kolik pojištěnců bylo registrováno u všech regionálních poboček VZP ČR k 31. 12. 2012? Prosím o rozepsání dle jednotlivých poboček.

  Informace k první části dotazu naleznete na internetových stránkách VZP ČR: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2012.pdf (bod 6.3.1), informace ke druhé části dotazu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/rocenky/vzp-rocenka-2012-pdf.pdf (část A) s tím, že původní členění VZP ČR na krajské pobočky bylo v roce 2012 změněno na regionální pobočky, dále jen „RP“, přičemž jednotlivé RP zahrnují tyto konkrétní kraje:

  Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj,
  Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj,
  Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj,
  Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
  Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,
  Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

  Požadovaný výstup pak lze získat součtem údajů z internetových odkazů.

  Kolik poskytovatelů zdravotních služeb bylo registrováno pod jednotlivými regionálními pobočkami VZP ČR k 31. 12. 2012? Stačí celkový počet bez rozdělení typu poskytovatele, ale
  s rozpadem pod jednotlivé pobočky.

  Informace k dotazu naleznete na internetových stránkách VZP ČR: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/rocenky/vzp-rocenka-2012-pdf.pdf (Kapitola 3) s tím, že původní členění VZP ČR na krajské pobočky bylo v roce 2012 změněno na regionální pobočky, dále jen „RP“, přičemž jednotlivé RP zahrnují tyto konkrétní kraje:

  Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj,
  Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj,
  Regionální pobočka Ústí nad Labem, pobočka pro Liberecký a Ústecký kraj,
  Regionální pobočka Hradec Králové, pobočka pro Královéhradecký a Pardubický kraj,
  Regionální pobočka Ostrava, pobočka pro Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj,
  Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

  Požadovaný výstup pak lze získat součtem údajů z internetových odkazů.

  Prosím o doplnění následujících statistik (vedete-li je) za rok 2022:

  • Počet provedených interních auditů

  Informace naleznete na webu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2022.pdf (bod 4.3, resp. 4.3.2).

  • Počet provedených kontrol u zaměstnavatelů

  Informace naleznete na webu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2022.pdf (bod 4.3.4).

  • Počet kontrol realizovaných u poskytovatelů zdravotních služeb

  Informace naleznete na webu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2022.pdf (bod 4.4.2).

  • Počet realizovaných lázeňských poukazů

  Informace naleznete na webu: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-2022.pdf (bod 5.1.1, zejména tabulka na str. 47)

  • Počet poskytnutých zdravotních prostředků (uzavřená smlouva)

  Informace naleznete na webu: https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat (údaje za leden až prosinec 2022, tabulka 3.2)

  Jaké benefity nabízíte vašim zaměstnancům?

  Informace naleznete na webu: https://www.zdravakariera.cz/proc-pracovat-u-nas.

  Dále VZP ČR poskytla žadateli následující odpověď:

  Kolik zaměstnanců obsluhovalo jednotlivé regionální pobočky VZP ČR (bez jednatelství)
  k 31. 12. 2022? Opět prosím o rozepsání dle jednotlivých poboček.

  Regionální pobočka

  Počet

  Praha

  743

  Plzeň

  396

  Ústí nad Labem

  345

  Hradec Králové

  305

  Brno

  452

  Ostrava

  528

  Kolik pracovních úvazků je alokováno na následující agendy:

  • Agenda správy majetku - 148,9
  • Agenda marketingu a komunikace - 24
  • Agenda ekonomická (pokladní služby, finanční a účetní operace) - 151,3125
  • Agenda personální (mzdy, školení, nábor zaměstnanců atp.) - 50,975
  • Agenda výběru pojistného, zpracování příjmu plateb a správy (kontroly) pohledávek (zaměstnavatelé, OSVČ, OBZP) - 696,875
  • Agenda registru (registr plátců, registr pojištěnců) - 191,25 (řízení projektů)
  • Agenda IT (servis, podpora, systémy, spisová služba atp.) - 228,8 (vč. ekonomiky, architektury, vývoj, infrastruktury, podpory uživatelů...)
  • Agenda analýz zdravotních služeb - 36,15
  • Agenda zdravotní politiky - 6,75
  • Agenda úhrady zdravotních služeb - 107,775
  • Agenda kontrola zdravotních služeb - 334,075
  • Call centrum - 77,8

  Prosím o doplnění následujících statistik (vedete-li je) za rok 2022:

  • Počet nových registrací klientů

  Přeregistrace k 1. 1. 2022              13 730

  Přeregistrace k 1. 7. 2022              11 727

  • Počet storen předregistrací

  Storno k 1. 1. 2022            22

  Storno k 1. 7. 2022            19

  • Počet odchozích registrací

  Přeregistrace k 1. 1. 2022              23 260

  Přeregistrace k 1. 7. 2022              18 806

  • Počet pohledávek na pojistném

  K 31. 12. 2022 byl stav pohledávek po lhůtě splatnosti ve výši 33 519 649 456 Kč.

  • Počet podaných exekučních návrhů

  V roce 2022 bylo podáno celkem 44 308 návrhů na nařízení exekuce prostřednictvím soudních exekutorů a zahájeno 23 108 daňových exekucí.

  • Počet vymožených pohledávek

  VZP ČR sděluje, že nedisponuje statistikou v podobě počtu vymožených pohledávek. VZP ČR v souvislosti s vymáhanými pohledávky zjišťuje výši vymoženého plnění v Kč. Prostřednictvím smluvních soudních exekutorů bylo v r.  2022 vymoženo celkem 805 085 169,17 Kč. Prostřednictvím daňových exekucí bylo v r. 2022 vymoženo celkem 485 898 964,00 Kč.

  • Počet dotazů na call centrum

  Celkem za rok 2022: 879 804 zodpovězených dotazů   / 296 676 e-maily, 583 128 hovorů/

  • Počet uživatelů mobilní aplikace

  Celkem za rok 2022 evidujeme přes 1,8 miliónů přístupů do aplikace Moje VZP prostřednictvím zařízení s operačním systémem Android a iOS

  • Počet návštěv webových stránek

  Celkem za rok 2022 evidujeme přes 4,5 miliónů přístupů na webové stránky www.vzp.cz. Reálně jich může být až dvojnásobek. V souladu s platnou legislativou má VZP ČR nastaveno na svých webových stránkách schvalování používání cookies. Uživatel, který nepovolí využití cookies, není ve statistikách Google analytics, které používá VZP ČR pro vyhodnocování návštěvnosti. Zatímco za měsíce leden až duben před zavedením změny evidujeme návštěvnost necelých 2,5 mil. přístupů. Za měsíce květen – prosinec pouze přes 2 milióny přístupů. Reálná návštěvnost za celý rok 2022 tak byla odhadem 7,5 až 8 miliónů přístupů.

  • Počet podnětů klientů (stížností)

  Za rok 2022 evidujeme celkem 402 podnětů / stížností.

  • Počet podnětů klientů převzatých přes pobočky (žádosti)

  Podněty / stížnosti evidujeme centrálně, a to za rok 2022 celkem v počtu 402, jak konkrétně byly jednotlivé podněty podány (poštou, osobně, e-mailem, datovou schránkou, call-centrem apod.) neevidujeme.

  • Počet podnětů klientů převzatých on-line

  Počet podnětů klientů převzatých elektronicky 370

  • Počet vydaných potvrzení o bezdlužnosti

  Počet vydaných potvrzení o bezdlužnosti 154 890.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly odbornosti fyzioterapie.

  VZP ČR žadateli poskytla informace v podobě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o zdravotnických prostředcích (ZP) úhradové skupiny/typu 01 – 04, 06, 11 a 41 za období 1/2023 – 3/2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly počtu pojištěnců léčených LP Bavencio a Erbitux v od 1.1.2023 do 31.5.2023.

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtu UOP, kterým byl uhrazen léčivý přípravek ESBRIET v letech 2020, 2021 a 2022, a to podle uvedených věkových skupin.

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se údajů o počtu UOP, u kterých byly vykázány přípravky obsahující v příloze uvedené léčivé látky, a to za rok 2022.

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o vykázaných zdravotních výkonech a zdravotnických prostředcích za období roku 2022.

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly léčiv ATC skupiny B02BB01 (lidský fibrinogen).

  VZP ČR žadateli poskytla požadované informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly formy a výše odměn členů její správní rady (SR).

  VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

  Struktura odměňování členů SR VZP ČR je závislá na vykonávané funkci a účasti na řádném jednání SR a na jednání pracovních skupin.  Za poslední uzavřené účetní období, tj. kalendářní rok 2022 činí paušální odměna člena SR 10.000,- Kč, místopředsedy SR činí 12.500,- Kč a předsedy SR činí 15.000,- Kč. Odměna za účast na řádném jednání SR člena SR činí 12.000,- Kč, místopředsedy SR činí 15.000,- Kč a předsedy SR činí 20.000,- Kč. Pokud se jedná o odměny za účast na jednání pracovních skupin, činí odměna člena pracovní skupiny SR 5.000,- Kč a odměna předsedy pracovní skupiny SR 6.000,- Kč.

  Vzhledem k tomu, že odměny jsou dle shora uvedených kritérií odlišné, uvádíme, že pro členy SR, kteří byli ve funkci člena SR po celý rok 2022 činila nejnižší měsíční odměna člena SR bez účasti na jednání 10.000,- Kč, nejvyšší měsíční odměna 45.000,- Kč a průměrná měsíční odměna v roce 2022 činila 29.484,- Kč.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, které se týkaly uhrazených léčivých přípravků ze skupiny J07BM

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:

  Požadavek A - objem uhrazených léčivých přípravků

  Pro každý měsíc samostatně v období leden 2020 až březen 2023 prosím uveďte následující:

  1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept/zvlášť účtovaný léčivý přípravek)

  Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Měsíc vykázání
  2. ATC kód
  3. SÚKL kód léčivého přípravku
  4. Název léčivého přípravku
  5. Doplněk názvu léčivého přípravku
  6. Typ úhrady – recept / ZULP
  7. Počet uhrazených balení/kusů

  Požadavek B - objem uhrazených zdravotnických prostředků

  Pro každý měsíc samostatně v období leden 2020 až březen 2023 prosím uveďte následující:

  1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků

  Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Měsíc vykázání
  2. Kód zdravotnického prostředku (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
  3. SÚKL kód zdravotnického prostředku [pokud je v daném měsíci dostupný]
  4. Název zdravotnického prostředku
  5. Doplněk názvu zdravotnického prostředku
  6. Typ úhrady – poukaz / ZUM
  7. Počet uhrazených balení/kusů

  Požadavek C – objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

  Pro každý měsíc samostatně v období leden 2020 až březen 2023 prosím uveďte následující:

  1. Počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely

  Data prosím poskytněte v následující datové struktuře:

  1. Měsíc vykázání
  2. Kód potraviny pro zvláštní lékařské účely (pkod) [pokud je v daném měsíci dostupný]
  3. SÚKL kód potraviny pro zvláštní lékařské účely [pokud je v daném měsíci dostupný]
  4. Název potraviny pro zvláštní lékařské účely
  5. Doplněk názvu potraviny pro zvláštní lékařské účely
  6. Typ úhrady – recept / ZULP
  7. Počet uhrazených balení/kusů

  Odpověď:

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o zdravotnických prostředcích úhradové skupiny/typu 01 za období 1/2023 – 3/2023, dle žadatelem požadované struktury dat.

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o zubních prohlídkách a postupu při odmítnutí poskytnout preventivní péči.

  VZP ČR žadateli poskytla informace uvedené v příloze.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 1. čtvrtletí roku 2023.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se týkající se ukončení poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb.

  VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila, viz příloha.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala zdravotnických prostředků úhradové skupiny/typu 01.

  VZP ČR žadateli poskytla částečně informace odkazem na zveřejněné informace www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat a ve zbytku byly informace poskytnuty v přiloženém souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o úhradě léčivých přípravků schválených a hrazených ve výjimečném případě jako zdravotní služby jinak nehrazené, a to dle žadatelem uvedené struktury.

  VZP ČR žadateli poskytla informace ve formě přiloženého souboru dat.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 24. 4. 2023 (uvedeno na adrese Informace poskytnuté na žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. - VZP ČR).

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se přehledu všech poskytovatelů zdravotních služeb odbornosti 925, kteří mají uzavřenou smlouvu s VZP k aktuálnímu datu v této odbornosti.

  VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě odkazu na zveřejněnou informaci www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/seznam-smluvnich-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala zdravotních výkonů perkutánní vertebroplastika.

  VZP ČR žadateli poskytla data uvedená v přiloženém souboru.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí seznamu pracovišť s nasmlouvaným zdravotním výkonem s kódem 51849 a 51850 ve stanovém datovém rozhraní.

  VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací o počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců, kterým byl předepsaný některý z vybraných léčivých přípravků, za období 1/2019 – 3/2023 v jednotlivých kalendářních kvartálech a letech (i nedokončených).

  VZP ČR žadateli sdělila údaje za období od 1/2019 do 3/2023 (včetně) ve formě přílohy v rozsahu:

  • LP dle ATC, kvartál, kód DG skupiny, počet unikátních pojištěnců,
  • LP dle ATC, rok, kód DG skupiny, počet unikátních pojištěnců,
  • LP dle kódu SUKL, kvartál, kód DG skupiny, počet unikátních pojištěnců,
  • LP dle kódu SUKL, rok, kód DG skupiny, počet unikátních pojištěnců,
  • kód SÚKL, kvartál, kód DG skupiny, počet balení.
  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací z oblasti hematologie o počtech léčených pacientů pouze v diagńoze CLL (C91.1) za rok 2023 (leden – květen) skrze LP Imbruvica, LP Calquence a LP Venclyxto. Dále o počtech léčených pacientů (rozděleně) s LP Venclyxto v diagnózách AML (C92.0) a MDS (C94.6) V oblasti onkologie pak o počtech léčených pacientů v diagnóze nmCRPC (C61) LP Nubeqa za rok 2023 (leden – květen) a počtech léčených pacientů LP Xtandi v diagnóze mCRPC (C34).

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu fyzických osob, vůči kterým VZP ČR eviduje dluh, který je vymáhán soudní či daňovou exekucí, a celkové vymáhané částce, vše v určeném členění.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se poskytnutí informací o celoživotním vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků. Konkrétně byl požadovány následující informace: 1. diplomy jakých subjektů organizujících celoživotní vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků jsou ze strany Vaší pojišťovny v roce 2023 pro účely bonifikace ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 315/2022 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulační omezení pro rok 2023, akceptovány, 2. jaká kritéria jsou Vaší pojišťovnou stanovena pro výběr těchto subjektů, 3. jakým způsobem probíhá dohodovací řízení ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání mezi Vaší pojišťovnou a takovým subjektem, 4. jakým způsobem je zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotní vzdělávání Vaší pojišťovnou potvrzeno.

   VZP ČR žadateli poskytla tyto informace:

   Ad 1. a 2.

   VZP ČR bonifikovala celoživotní vzdělávání na základě dohody s Českou lékařskou komorou (dále jen „ČLK“) již roku 2014, a to pouze u lékařů s diplomem ČLK (ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, gynekologové). Od roku 2019 je bonifikace za celoživotní vzdělávání součástí tzv. úhradové vyhlášky, resp. dohod z dohodovacího řízení. V segmentu fyzioterapie je pak od roku 2021. Již při tvorbě dohody a začlenění celoživotního vzdělávání do systému bonifikace probíhala diskuse s poskytovateli zdravotních služeb nad tím, jaké subjekty vydávají doklady celoživotního vzdělávání. Segmenty dohodovacího řízení prostřednictvím svých koordinátorů předaly přehled subjektů, které mají zpracovaný systém celoživotního vzdělávání a vydávají doklady celoživotního vzdělávání včetně vzorů těchto dokladů (identifikace certifikovaného zdravotnického pracovníka, platnost diplomu atd.). Koordinátory byly předloženy následující subjekty (zastupující poskytovatele zdravotních služeb v dohodovacím řízení):

   • Česká lékařská komora,
   • Sdružení praktických lékařů ČR,
   • Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,
   • Asociace klinických logopedů ČR,
   • Asociace klinických psychologů,
   • Česká společnost ortoptistek,
   • UNIFY ČR.

   Ad 3.

   VZP ČR při bonifikaci vychází z dohod uzavřených v dohodovacím řízení pro daný rok, případně z ustanovení úhradové vyhlášky pro daný rok. Aktuálně jsou bonifikace za celoživotní vzdělávání realizovány ve třech segmentech:

   • segment praktických lékařů,
   • segment ambulantní specializované péče,
   • segment ambulantní gynekologické péče,
   • segment fyzioterapie – nelékařské profese.

   Dohodovací řízení probíhá podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární orgány nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách. K dotazu na průběh konkrétního aktuálního dohodovacího řízení (zde specificky ve vztahu k bonifikaci celoživotního vzdělávání) VZP ČR sděluje, že konkrétní průběh je dokumentován prostřednictvím zápisů z jednotlivých jednání, resp. Jednacím řádem předvídaných protokolů. Ke dni odpovědi na žádost o informace má VZP ČR k dispozici pouze ty informace o průběhu dohodovacího řízení, které jsou zaznamenány v již vyhotovených zápisech o proběhlých jednáních v rámci dohodovacího řízení pro rok 2024. Tyto zápisy jsou dostupné na internetové adrese: https://www.dr2024.cz/. VZP ČR dále sděluje, že v závislosti na vývoji aktuálního dohodovacího řízení budou v následujících měsících na uvedené internetové adrese k dispozici další zápisy a protokoly dokumentující průběh dohodovacího řízení a jednotlivých segmentů.


   Ad 4.

   Dle aktuální úhradové vyhlášky č. 315/2022 Sb., vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 (konkrétně Příloha č. 2, odrážka A), bod 2. písm. a) se základní kapitační sazba navyšuje v případě, že „poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2023 doloží, že nejméně 50 % lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli dokladu vydaného příslušnou profesní komorou nebo profesním sdružením v souladu se stavovskými předpisy této komory nebo profesního sdružení osvědčujícího celoživotní vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů podle zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře
   a farmaceuta
   (dále jen „doklad celoživotního vzdělávání lékařů“), přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celý rok 2023; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel doloží zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů“
   .

   Subjekty, které vydávají doklady celoživotního vzdělávání, jsou vyjmenovány v bodě Ad 1. a 2. výše. Subjekty, které organizují a pořádají celoživotní vzdělávání, jsou dle § 22 odst. 4 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

   • Ministerstvo zdravotnictví,
   • vysoké školy připravující studenty k výkonu zdravotnického povolání,
   • Česká lékařská komora,
   • Česká stomatologická komora,
   • Česká lékárnická komora,
   • odborné lékařské společnosti ve spolupráci s akreditovanými vzdělávacími zařízeními, poskytovateli zdravotních služeb, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českou správou sociálního zabezpečení,
   • pověřené organizace, tj. právnické osoby zřízené Ministerstvem zdravotnictví, které Ministerstvo zdravotnictví pověřilo výkonem některých činností podle uvedeného zákona, nebo právnické osoby, se kterými Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo veřejnoprávní smlouvu
    za účelem přenesení výkonu některých činností podle uvedeného zákona.

   Stavovský předpis č. 16 České lékařské komory („SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY“) upravuje v § 13 odst. 1 náležitosti žádosti o vydání dokladu o účasti v systému celoživotního vzdělávání (tzv. Diplom celoživotního vzdělávání lékařů) a dále v odst. 2 podmiňuje jeho vydání získáním určitého počtu kreditů za určité období. Kredity získává žadatel o vydání dokladu za absolvované vzdělávací akce. VZP ČR žádným způsobem nepotvrzuje „zařazení subjektu jako subjektu organizujícího celoživotní vzdělávání“, neboť tyto subjekty, jejichž okruh je dán zákonem, pouze zajišťují a organizují celoživotní vzdělávání, avšak samy jako takové nevydávají doklad celoživotního vzdělávání lékařů, který je teprve podkladem pro bonifikaci ze strany VZP ČR (ač se v některých případech, jako např. ČLK, tyto subjekty překrývají, jedná se o dvě rozdílné činnosti).

  • Žadatel žádal o sdělení informace, zda byl konkrétnímu poskytovateli zdravotních služeb vyplacený příspěvek určený na covidové odměny a v jaké výši.

   Výpočet kompenzace dle Kompenzační vyhlášky vychází z počtu zdravotnických pracovníků poskytujících hrazené služby u poskytovatele, kteří byli vedeni ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou k 31. 12. 2020. Další proměnnou dle Kompenzační vyhlášky, která vstupuje do výpočtu, je porovnání produkce ve 4. čtvrtletí 2020 a 4. čtvrtletí 2018, tj. v případě uvedeného poskytovatele počet vykázaných bodů prostřednictvím výkonů dle seznamu výkonů. Pokud produkce za 4. čtvrtletí 2020 klesla pod 75 % produkce za 4. čtvrtletí 2018, dochází ke krácení vypočtené kompenzace poskytovateli. Každá zdravotní pojišťovna pak uhradí smluvnímu poskytovateli poměrnou část dle koeficientu poměru pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde poskytovatel poskytuje hrazené služby.

   Dotčenému poskytovateli VZP ČR uhradila kompenzaci u IČZ xxx (doprava) za 17,5 úvazků při splnění produkční podmínky 1,00 v prvním kole. Koeficient poměru pojištěnců VZP ČR v kraji Hlavní město Praha je 0,6.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala údajů o výdajích na vybrané potraviny pro zvláštní lékařské účely za kalendářní rok 2022, které byly specifikovány v tabulce přiložené k žádosti.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu unikátně ošetřených pojištěnců v letech 2017 – 2022 s vykázaným výkonem s vybranými diagnózami.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací z oblasti hematologie o počtech léčených pacientů pouze v diagńoze CLL (C91.1) skrze LP Imbruvica, LP Calquence a LP Venclyxto a počtech léčených pacientů (rozděleně) s LP Venclyxto v diagnózách AML (C92.0) a MDS (C94.6) V oblasti onkologie pak byly požadovány údaje o počtech léčených pacientů v diagnóze nmCRPC (C61) LP Nubeqa a počtech léčených pacientů LP Xtandi v diagnóze mCRPC (C34).

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 911 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 2. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 914 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 3. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 921 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 4. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 925 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 5. Celkové náklady vynaložené v roce 2021 a 2022 na zdravotní péči v odbornosti 926 - Informaci žádáme poskytnout zvlášť pro rok 2021 a zvlášť pro rok 2022. 6. Počet unikátních ošetřených pojištěnců v roce 2022 v odbornosti 925. 7. Výsledná úhrady za výkony v odbornosti 925 v roce 2022 bez dopravy. 8. Výsledná výše úhrady za výkony dopravy v odbornosti 925 v roce 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací o léčivém přípravku Enstilar.

   VZP ČR žadateli poskytla data uvedená v přiloženém souboru.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se průměrných nákladů na léky v ambulancích odbornosti dermatologie za období let 2020 – 2022 ve členění na ZULP a RECEPT.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu UOP, kterým byl alespoň jednou předepsán zdravotnický prostředek v některé v žádosti specifikované kategorii, a to ve členění na jednotlivé úhradové kategorie a jednotlivé roky.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o průměrných nákladech (v Kč) na léky v ambulancích jednotlivých odborností rozdělených na kategorii ZULP a RECEPT za období 2020 – 2022 včetně. Jednalo se o odbornosti: KAR, INT, DIA, END, NEU, GER, NEF, GIT, KVM, J9 dle požadované struktury.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně počtu balení léčivého přípravku BOSULIF uhrazených VZP ČR (prostřednictvím mimořádné úhrady dle § 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění) v letech 2021 až 2022 po jednotlivých letech.

   VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

   ROK provedení

   KOD

   NÁZEV

   DOPLNĚK

   CELKEM POČET

   2021

   0194012

   BOSULIF

   100MG TBL FLM 28

   123

   2021

   0194014

   BOSULIF

   500MG TBL FLM 28

    16

   2022

   0194012

   BOSULIF

   100MG TBL FLM 28

   209

   2022

   0194014

   BOSULIF

   500MG TBL FLM 28

    13

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 3/2023.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o celkovém počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 3/2023 pro vybrané léčivé přípravky.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala onemocnění Castlemanovou chorobou, akromegalií a Cushingovým syndromem.

   Žadateli byla poskytnuta data uvedená v příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o výši celorepublikové průměrné úhrady za pojištěnce (PURo) ve vybraných odbornostech za rok 2019 a 2020 (zachycených ve vyúčtování let 2021 a 2022).

   VZP ČR žadateli poskytla následující informace:

   Odbornost Průměrná hodnota PURO
   ve vyúčtování roku 2021
   Průměrná hodnota PURO
   ve vyúčtování roku 2022
   101 1 019 1 094
   103 1 650 1 774
   107 2 289 2 382
   201 1 056 1 139
   209 1 308 1 391
   404 1 029 1 080
   501 1 238 1 298
   606 826 879
   701 980 1 052
   705 915 979
   706 1 349 1 422
   603 1 389 1 382
   902 2 978 3 005
   925 12 309 11 875
  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala závazného stanoviska Ministerstva spravedlnosti, které podporuje postup v souladu se záměry zákona č. 286/2021 Sb.

   Žadatelce bylo poskytnuto přiložené závazné stanovisko MS ČR.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se průměrné hodnoty parametru PURO u ambulantních PZS za rok 2019 v odbornostech 201 a 902 pro Jihomoravský kraj.

   VZP ČR žadateli požadované údaje sdělila:

   Průměrné hodnoty PURO (průměrná úhrada na jednoho pojištěnce v referenčním období) za rok 2019 u ambulantních PZS v Jihomoravském kraji:

   • odbornost 201 - rehabilitační a fyzikální medicína 1 056,50 Kč
   • odbornost 902 - fyzioterapeut 2 615,08 Kč
  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o počtu vykázaných a VZP ČR uznaných výkonů vztažených k testům na SARS-CoV-2 u prvních patnácti testujících subjektů/poskytovatelů zdravotních služeb v období od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021 a od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2022, a dále počty zůstávající pro zbylé subjekty.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných léčivých přípravcích.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • Žadatel požadoval sdělit, zda jestli konkrétní IČP (poskytovatel zdravotních služeb) v nedávných měsících a v minulém roce prošlo věstníky VZP, kde měla být informace o komplikacích tohoto IČP.

   VZP ČR nevede žádné Věstníky s informacemi o průběhu smluvních vztahů se svými smluvními partnery. S ohledem na tuto skutečnost proto nedochází ke zveřejňování informací o průběhu smluvních vztahů mezi VZP ČR a jejími smluvními partnery.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně údajů za období let 2018 – 2022:

   1. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly vykázány v daném roce léčivé přípravky poskytované a předepisované v centrech se zvláštní smlouvou.
    Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Rok
    2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
    3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
    4. Počet unikátních pojištěnců
   1. Celkové náklady vynaložené na léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
    Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Rok
    2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
    3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků
     s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
    4. ATC
    5. Celkové náklady na uhrazené léčivé přípravky
   2. Počet unikátních pojištěnců, u kterých byly v daném kvartále vykázány léčivé přípravky poskytované a předepisované pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
    Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Kvartál a rok
    2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
    3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
    4. ATC skupina
    5. Název léčivého přípravku
    6. Počet unikátních pojištěnců
   1. Počet balení léčivých přípravků v daném měsíci, uhrazených pacientům v centrech se zvláštní smlouvou.
    Údaje, prosím, poskytněte v následující datové struktuře:
    1. Měsíc a rok vykázání LP
    2. Diagnóza dle MKN-10 na třímístné úrovni (jako například L40)
    3. Diagnostická skupina vykázaná poskytovatelem v rámci vykazování léčivých přípravků s příznakem vykazovací limit S (pokud je dostupné)
    4. ATC skupina
    5. SÚKL kód léčivého přípravku
    6. Název léčivého přípravku
    7. Doplněk názvu léčivého přípravku
    8. Počet uhrazených balení

   Odpověď:

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. K jednotlivým částem VZP ČR žadateli sdělila:
   Část 1 – rok, diagnostická skupina, počet unikátních pojištěnců
   Část 2 – rok, diagnostická skupina a ATC skupina
   Část 3 – kvartál a rok, diagnostická skupina, ATC skupina, název léčivého přípravku a počet unikátních pojištěnců
   Část 4 – měsíc a rok vykázání, diagnostická skupina, ATC skupina, SÚKL kód, název léčivého přípravku, doplněk názvu léčivého přípravku a počet uhrazených balení

   K požadavku na zaslání údaje o MKN-10 VZP ČR uvedla, že tato informace není dostupná v informačním systému VZP ČR. Žádost o informace se týká léčivých přípravků, které jsou podávány pouze poskytovateli zdravotních služeb, s nimiž má zdravotní pojišťovna ve smyslu § 15 odst. 10 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou zvláštní smlouvu. Jedná se zvláštní skupinu zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP), které nesou označení „S“ dle § 39 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, tedy léčivých přípravků v režimu tzv. centrové péče. V případě centrových ZULP nemá VZP ČR v příslušné aplikaci - databázi CENTROLEK, ve které jsou uložena data k vyúčtování centrové péče a ze které datoví analytici VZP ČR získávají požadované informace, k dispozici údaj o diagnóze. Za účelem vyúčtování má VZP ČR nicméně k dispozici údaj o diagnostické skupině, který lze poskytnout. VZP ČR dodává, že pojem diagnostická skupina není zaměnitelný za pojem diagnóza. Diagnostické skupiny reflektují potřeby pro vykazování a úhradu zdravotní péče v návaznosti na úhradovou vyhlášku a interní potřeby VZP ČR.

   K požadavku na poskytnutí informací o úhradě (náklady na uhrazené léčivé přípravky) VZP ČR žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „SŘ“, v režimu spisové služby. Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou volně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné v seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP (databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: prehledy.sukl.cz/prehled_leciv.html. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je žadatel schopen zjistit výši úhrady, a to jednoduchým výpočtem.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, jaké množství z vykázaných implantovaných nitroočních čoček u VZP ČR tvoří torické nitrooční čočky (kód 993) za rok 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila, že požadovaná data jsou veřejně dostupná na internetových stránkách VZP ČR v části: www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/publikace-dat.

   Kód výkonu/OD

   Název výkonu/OD

   Počet výkonů/OD

   Počet UOP

   75992

   (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM HYDROFOBNÍ ČOČKY

   66 326

   39 487

   75993

   (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM TORICKÉ ČOČKY

   2 162

   1 597

   75999

   (VZP) OPERACE KATARAKTY S POUŽITÍM HYDROFILNÍ NEBO TVRDÉ ČOČKY

   6 091

   4 137

   Pro implantace nitroočních čoček jsou vytvořeny 3 balíčky:

   1. Balíček – hydrofilní čočky (výkon č. 75999)
   2. Balíček – hydrofobní čočky (výkon č. 75992)
   3. Balíček – torické čočky (výkon č. 75993)

   Každý balíček se vztahuje k implantaci jedné čočky. Počet výkonů se tedy rovná počtu implantovaných čoček. Celkově bylo za rok 2022 implantováno 74 579 nitroočních čoček z čehož 2 162 byly čočky nitrooční torické.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o: 1. Celkovém počtu pojištěnců ve věku 6-45 let, rozděleného do čtyř věkových kohort 6-12, 12-16, 16-25, 25-45 v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 2. Souhrnném počtu případů myokarditidy nebo perikarditidy pojištěnců ve věku 6-45 let v jednotlivých letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, a to dle věkových kategorií 6-12, 12-16, 16-25, 25-45.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě příloh. K informacím k bodu 1. VZP ČR uvádí, že údaje za rok 2023 byly poskytnuty s výstupem ke dni 25. 4. 2023. Věkové skupiny byly vyhledány tak, že byl vybrán věk 6–11 let a 364 dnů, následující věková skupina je pak 12–15 let a 364 dny atd. K bodu 2. VZP ČR uvádí, že výběr byl proveden nad diagnózami dle MKN-10: I21, I26, I30, I40, I41.1, I51.4, I42, I46 (I46.0, I46.1, I46.9), I47.2, I48, I49.0, I50, I61, I63, I64, I74, I80, R96, R55.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala léčivých přípravků uhrazených na základě pozitivně schválených žádostí o úhradu zdravotní služby jinak ze zdravotního pojištění nehrazené, a to za roky 2018 až 2022.

   VZP ČR žadateli poskytla data uvedená v přiložených souborech.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných léčivých přípravků za období let 2020 - 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala léčby dětské obezity za rok 2021 případně 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila k jednotlivým dotazům následující informace.

   1. 02039 Záchyt a sledování pacienta s obezitou v ordinaci PLDD
    1. Kolik PLDD vykazovalo
    2. Kolikrát byl vykázán
    3. Kolika pojištěnců byl vykázán 5 až 6 x
   2. Kolika pojištěncům byla uhrazena pobytová péče pro obezitu XXIV/2 v ozdravovnách
    Jaká byl celková úhrada za pobytovou léčbu
   3. Kolik PLDD bylo zapojeno do projektu VZP Plus Obezita.
    Jaká byla úhrada za program
   4. Jaká byla úhrada z fondu prevence na prevenci dětské obezity.

   Ad A) až C) byly informace poskytnuty formou přiloženého souboru dat.

   Ad bod D byla sdělena následující informace:
   V rámci programu podpory pohybových aktivit dětí do 18 let vyplatila VZP z Fondu prevence na příspěvcích svým klientům v roce 2021:  80 716 897 Kč a v roce 2022: 134 276 746,- Kč.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o vybraných zdravotnických prostředcích za 4. čtvrtletí roku 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. S kolika stomatology má VZP uzavřené smlouvy? Kolik dentistů spadá pod právnické osoby (stomatologická zařízení), s nimiž má VZP uzavřenou smlouvu? Otázky směřují k celkovému počtu úvazků zubních lékařů, kteří tvoří celkové kapacity k ošetření pojištěnců VZP. Kolik lékařů (ve smyslu úvazků) je ve smluvním vztahu s VZP? 2. Kolik má VZP pojištěnců? 3. Je stanoven maximální a minimální počet pojištěnců na jednoho zubního lékaře?

   Žadateli byla poskytnuta následující informace.

   V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje VZP ČR požadované informace odkazem na dálkový přístup ke zveřejněným informacím, čímž VZP ČR jakožto povinný subjekt plní svou informační povinnost ve smyslu § 4a odst. 2 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím, a to takto:

   Ad. 1 odkazem na znění aktuální ročenky, zdrojová tabulka T 3.2c, resp. T 3.3a odbornost 015 - ortodoncie

   Ad. 2 odkazem na znění aktuální ročenky, zdrojová tabulka T 1.1.

   Ročenky - VZP ČR
   Data za rok 2022 žadatel nalezne v ročence následující, která bude zveřejněna v průběhu října 2023

   Ad.3 Z pohledu smluvní politiky VZP ČR nestanovuje maximální a minimální počet pojištěnců na jednoho smluvního lékaře.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací: 1. Celková hodnota dávek (v Kč) vykázaných smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 bez výkonů dopravy a antigenních testů (výkony bez dopravy a testování oceněné příslušnou hodnotou bodu dle splnění bonifikačního kritéria). 2. Celkový počet bodů vykázaných v roce 2021 za výkony (bez výkonů dopravy a antigenních testů) smluvními poskytovateli ambulantní péče v odbornosti fyzioterapie (902). 3. Celková úhrada za výkony (bez dopravy a antigenních testů) v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 vypočtená podle vyhlášky č. 428/2020 Sb. 4. Celková úhrada za výkony (bez dopravy a antigenních testů) v odbornosti fyzioterapie (902) v roce 2021 vypočtená podle kompenzační vyhlášky č. 242/2021 Sb. v platném znění

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu pracovišť s nasmlouvaným zdravotním výkonem s kódem 63920 a 63921.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu smluvních poskytovatelů s odborností 207 pracujících u smluvního poskytovatele, a to v přepočtu na FTE za období let 2019 – 2022.

   VZP ČR žadatele v souvislosti s lety 2019 – 2021 odkázala na informace zveřejnění v ročenkách VZP ČR za jednotlivé roky, konkrétně ve zdrojových tabulkách T3.3a v požadované odbornosti 207 na úrovni krajů (https://www.vzp.cz/o-nas/dokumenty/rocenky). Informace FTE odpovídá v tabulkách označení PPP (přepočtené úvazky). V tabulkách se nachází též rozdělení na segment ústavní péče (PLS) a segment péče ambulantní (PAS). Konkrétně jsou údaje k dispozici na těchto internetových odkazech:

   Informace za rok 2022 VZP ČR žadateli zaslala v příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala informací vztahujících se k vakcínám proti papilomaviru, dle struktury uvedené žadatelem.

   VZP ČR žadateli sdělila informace formou souboru dat uvedených v příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informace týkající se obvyklého nebo přibližného paušálu pro poskytovatele nestátní zdravotní dopravní služby.

   K žádosti ze dne 25. 3. 2023,ve které žádáte dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení informace:

   „Obvyklý nebo přibližný paušál pro poskytovatele nestátní zdravotní dopravní služby“, sdělujeme:

   Dle § 15 vyhlášky č. 315/2022 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023 je zdravotní dopravní služba hrazena takto:

   (1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby se výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy pro poskytovatele

   a) poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,33 Kč,

   b) neposkytující zdravotnickou dopravní službu  v nepřetržitém provozu s hodnotou bodu ve výši 1,09 Kč.

   Z uvedeného vyplývá, že poskytovatelé zdravotní dopravní služby nejsou hrazeni paušální úhradou. Proto požadavku na sdělení „obvyklého nebo přibližného paušálu“ nelze vyhovět, protože takový parametr v úhradovém mechanismu v roce 2023 neexistuje. Obdobně tomu bylo v předchozích letech.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: A. Objem uhrazených léčivých přípravků pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept/zvlášť účtovaný léčivý přípravek). B. Objem uhrazených zdravotnických prostředků pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených zdravotnických prostředků. C. Objem uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely pro každý měsíc samostatně v období leden 2019 až prosinec 2022 ve struktuře: počet, specifikace a typ úhrady uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vykázaných výkonech souvisejících s testováním novorozenců na SMA/SCID od ledna roku 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací o vybraných léčivých přípravcích za období prosinec 2021 až leden 2023.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o úhradách zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti 925 – domácí péče.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů: 1. Kolik celkem pacientů bylo v roce 2022 léčeno za pomocí inzulinové pumpy? 2. Kolik celkem pacientů bylo v roce 2022 léčeno za pomocí kontinuální monitorace glukózy (CGM)?

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • Žadatel žádal o sdělení informací, které subjekty odbornosti 921 (porodní asistentka) a 603 (gynekologie a porodnictví) provozující činnost na území Hlavního města Prahy a Středočeského kraje, si v roce 2022 a dosavadní části roku 2023 vykázaly u VZP poskytnutí těchto výkonů: 06021 - KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU – Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU – Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU – Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se výše vyplacených finančních prostředků dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie.v roce 2022 a počtu individuálních žadatelů o tento příspěvek v roce 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila žadateli následující informace.

   Statistika příspěvků na celiakii 2022:

   dospělí (18 až 26 let):

   • počet žadatelů 1995,
   • celkem čerpáno 13.220.000,- Kč

   junior (do 18 let):

   • počet žadatelů 6064
   • celkem čerpáno 43.760.000,- Kč
  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 13.2. 2023 a dvou žádostí ze dne 14.2.2023 (uvedených na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace )

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu unikátních pojištěnců pro léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis (Rx) za období 1/2017 – 12/2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. K požadavku na poskytnutí informací o celkové úhradě VZP ČR žadateli sdělila, že ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ZVZP“, vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné. Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě § 39n odst. 1 ZVZP. Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na: http://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni. Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), lze zjistit požadované údaje VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na popsané zveřejněné informace.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vydaných pomůcek a úhradě za tyto pomůcky za rok 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přiloženého souboru dat.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o výkonech od 12/21 do 1/23 souvisejících s covid-19.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných léčivých přípravků za období let 2018 - 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, která se týkala počtu vykázaných výkonů a bodů za tyto výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů za rok 2022 a vykázané množství a náklady za jednotlivé zdravotnické prostředky dle aktuálního Úhradového katalogu VZP - ZP za rok 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila k požadavku na poskytnutí informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů, že vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, stanovuje v příloze seznam zdravotních výkonů spolu s bodovými hodnotami. Tato vyhláška je spolu se svými přílohami veřejně dostupná. Veřejnou databázi zdravotních výkonů je možné nalézt pod tímto odkazem: https://szv.mzcr.cz/. 

   Ve zbytku žádosti poskytla informace formou souboru dat uvedených v příloze.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající o počtu následujících typů lůžek smluvních poskytovatelů VZP ČR v jednotlivých krajích ČR: - lůžek ošetřovatelského typu, - lůžek typu LDN.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy. VZP ČR u poskytnutým informacím uvádí, že data odpovídají stavu k 1. 2. 2023. Nula u počtu ošetřovatelských lůžek v Jihočeském kraji je způsobena historickým poměrem nasmlouvaných lůžek (převedení lůžek ošetřovatelského typu na lůžka typu LDN).

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích v letech 2020 až 2022 v podrobném členění.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy. Konkrétně byly žadateli informace poskytnuty v následující, rozsahu s těmito komentáři:

   • Část A

    • ROK: Rok vykázání ZP
    • MĚSÍC: Měsíc vykázání ZP
    • REGION:
      • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
    • KRAJ:
     • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
    • IČZ:
     • údaje byly poskytnuty tak, jak jsou vykazovány jednotlivým regionálním pobočkám VZP ČR, tedy ve členění na regionální pobočky
    • TYP POSKYTOVATELE:
     • byl poskytnut údaj o poskytovatelích rozdělený na ambulantní a lůžkové tak, jak jsou dle interních pravidel a pravidel smluvní politiky zařazovány do jednotlivých částí zdravotně pojistného plánu
    • ODBORNOST: odbornost předepisujícího poskytovatele, nebo poskytovatele který vykázal ZP k úhradě, pokud se jedná o ZP nepředepisovaný na poukaz,
    • KOD: kód ZP,
    • SKUPINA ZP: úhradová skupina ZP dle Úhradového katalogu VZP – ZP,
    • DG:
     • doklady 12,13 a 14 (poukazové ZP) diagnóza je uváděným údajem – informace byla poskytnuta
     • doklad 03 diagnóza není povinně uváděným údajem – byl poskytnut údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06, společně dále jako „výkonové doklady“). VZP ČR zde upozorňuje na skutečnost, že tento údaj nelze ztotožnit s pojmem „diagnózy, pro kterou byl ZUM lékařem indikován“. Součástí výkonového dokladu je, kromě údaje označeného jako základní diagnóza (který je umístěn v záhlaví výkonového dokladu a jehož poskytnutí žadatel požaduje), také údaj ostatní diagnózy a na každém jednotlivém řádku je pak možnost uvést diagnózu řádkovou. VZP ČR uvádí, že zjednodušený přístup, v němž VZP ČR žadateli poskytuje základní diagnózu z výkonového dokladu, může vést ke vzniku zcela zkreslených údajů. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně není přiřaditelná k jednotlivým ZUM bez toho, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní ZUM indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. VZP ČR konstatuje, že k provádění analytické činnosti není dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna.
    • VÝŠE ÚHRADY: Informace o výši úhrady
     • údaj o stupni inkontinence nebyl v informačním systému VZP ČR dostupný
    • MNOŽSTVÍ: Množství uhrazených ZP,
    • UHRADA: Celková úhrada za ZP v Kč.
   • Část B

    • DG
     • doklady 12, 13 a 14 (poukazové ZP) diagnóza je uváděným údajem – informace byla poskytnuta
     • doklad 03 diagnóza není povinně uváděným údajem – byl poskytnut údaj o základní diagnóze, jejíž kód byl mechanicky převzat ze záhlaví ambulantního výkonu (doklad 01/01s), výkonu při ústavní péči (doklad 02/02s) nebo poukazu na vyšetření/ošetření (doklad 06, společně dále jako „výkonové doklady“). VZP ČR zde upozorňuje na skutečnost, že tento údaj nelze ztotožnit s pojmem „diagnózy, pro kterou byl ZUM lékařem indikován“. Součástí výkonového dokladu je kromě údaje označeného jako základní diagnóza (který je umístěn v záhlaví výkonového dokladu a jehož poskytnutí žadatel požaduje) také údaj ostatní diagnózy a na každém jednotlivém řádku je pak možnost uvést diagnózu řádkovou. VZP ČR uvádí, že zjednodušený přístup, v němž VZP ČR žadateli poskytuje základní diagnózu z výkonového dokladu, může vést ke vzniku zcela zkreslených údajů. Základní diagnóza pacienta je standardně určována na počátku jeho léčby a vlivem rozvoje onemocnění se může v průběhu času měnit, což je však vyjadřováno spíše diagnózou vedlejší či řádkovou, nicméně není přiřaditelná k jednotlivým ZUM bez toho, aniž by byla revizním lékařem provedena analýza spočívající v manuálním vyhledání každého pojištěnce a v přezkumu historie jeho léčby. K přiřazení diagnózy, pro kterou byl lékařem konkrétní ZUM indikován, je mnohdy třeba práce se zdravotnickou dokumentací konkrétního pacienta. VZP ČR konstatuje, že k provádění analytické činnosti není dle zákona o svobodném přístupu k informacím povinna.
    • Tabulka 5 - Stupeň inkontinence
     • U skupiny ZP č. 2.01.01.01 bylo provedeno rozdělení dle výše úhrady, kdy výše úhrady dle Kategorizačního stromu odpovídá stupni inkontinence

   Ostatní skupiny spadající do skupiny 2.01.01 nerozlišují výši úhrady dle stupně inkontinence, z tohoto důvodu nebylo další podrobnější rozdělení provedeno, jelikož údaj o stupni inkontinence není v informačním systému VZP ČR dostupný a je možné jej dohledat pouze ve zdravotnické dokumentaci pojištěnce.

    

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtů unikátních pojištěnců, kterým byly vykázány výkony a předepsán zvlášť účtovaný léčivý přípravek nebo léčivý přípravek hrazený prostřednictvím § 16 zákona č. 48/1997 Sb a informace ohledně celkových úhrad, kdy informace byly požadovány let 2017 až 2022.

   Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlých souborů dat.

   Dále k požadavku na poskytnutí informace ohledně úhrad bylo odpovězeno následující s odkazem na uveřejněnou informaci.

   Ze zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZP“) vyplývá, že o výši úhrad léčivých přípravků z veřejného zdravotního pojištění rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který tyto údaje vede v režimu spisové služby (dle ustanovení § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Tyto spisy SÚKL v souladu s § 39n odst. 5 ZVZP zveřejňuje na svých webových stránkách, kde jsou veřejně přístupné.

   Výše a podmínky úhrady léčivých přípravků jsou veřejně přístupné Seznamech léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění, které má SÚKL povinnost pravidelně k prvnímu dni kalendářního měsíce vydávat na základě ustanovení § 39n odst. 1 ZVZP (Databáze cen a úhrad léčivých přípravků a PZLÚ je dostupná na www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni). Dále jsou tyto informace uvedeny také v Databázi léků, kterou vede SÚKL a je veřejně dostupná na adrese www.sukl.cz/modules/medication/search.php. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které budou poskytnuty ze strany VZP ČR (počet balení), je žadatel s to zjistit výši úhrady jednoduchým výpočtem.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu UOP u vybraných zdravotních výkonů za období let 2020 - 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o množství finančních prostředků uhrazených vybraným poskytovatelům zdravotních služeb v letech 2019 - 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o zdravotnických prostředcích předepisovaných na poukaz za jednotlivé měsíce roku 2022 ve skupinách 02.02, 02.03 a 03 ve struktuře: celková úhrada, celkem uhrazených balení (na úrovni SÚKL kódu).

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • Žadatel žádal o sdělení následujících informací, 1) Zda VZP ČR k zajištění dostupnosti hrazené péče porodních asistentek v oblasti hlavní město Praha oslovila aktivně nějaké porodní asistentky za posledních 12 měsíců, které konkrétně a jaké konkrétní legislativní podmínky nesplňovaly, že nebylo možné s nimi uzavřít smlouvu. 2) Které porodní asistentky máte do tohoto dne nasmlouvané pro 06021 – KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Komplexní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy se zařazením do prenatální poradny, vystavením těhotenské průkazky a rozpisem všech vyšetření během těhotenství 06023 - KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY PORODNÍ ASISTENTKOU - Kontrolní vyšetření těhotné ženy porodní asistentkou v poradně pro těhotné ženy 06211 - NÁVŠTĚVA TĚHOTNÉ NEBO MATKY V ŠESTINEDĚLÍ PORODNÍ ASISTENTKOU - Návštěva těhotné, pokud bylo provedeno přístrojové vyšetření akce plodu. 3) Pokud ne, kdy VZP začnete aktivně uplatňovat § 40 odst. 7 a 46 odst. 1 zákona o veřejném zdravotním pojištění na kody: 06021, 06023, 06211.

   K bodu 1) žádosti bylo sděleno, že VZP ČR neoslovila za posledních 12 měsíců v oblasti hlavní město Praha žádnou porodní asistentku. O navázání smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami žádá zájemce po doložení doporučujícího výsledku z výběrového řízení na poskytování zdravotních služeb konaného dle ust. § 46–52 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění. V období posledních 12 měsíců se žádné výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb v odbornosti porodní asistentka (921) pro území Prahy či Středočeského kraje nekonalo. Pro možnost řešení navázání smluvního vztahu je úspěšné výběrové řízení na poskytování zdravotních služeb zákonnou podmínkou.

   K bodu 2) žádosti byl zaslán seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří mají s VZP ČR nasmlouvané výkony 06021, 06023 a 06211 v odbornostech 603 a 921 v rámci celé České republiky ve formátu excelové tabulky.

   V bodu 3) pak bylo rozhodnuto o odmítnutí poskytnutí informace.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se úhrad zdravotních služeb poskytovatelům v odbornosti domácí péče za roky 2019 až 2022.

   VZP ČR žadateli poskytla informace formou souboru dat uvedených v příloze č.1 a v příloze č. 2.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o 1. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána diagnóza R57.2 (septický šok) nebo T81.1 (šok během nebo následující po výkonu nezařazený jinde) podle klasifikace MKN, zvlášť v letech 2020, 2021 a 2022, 2. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byla vykázána diagnóza R57.2 nebo T81.1 podle klasifikace MKN, zvlášť v letech 2020, 2021 a 2022, s rozdělením na regiony, 3. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly v letech 2020, 2021 a 2022 vykázány léčivé přípravky se SUKL kódy 0137494; 0159465; 0173838; 0225976, 4. celkovém počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly v letech 2020, 2021 a 2022 vykázány léčivé přípravky se SUKL kódy 0137494; 0159465; 0173838; 0225976 – souhrnný údaj za ČR.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se celkového počtu ze strany VZP ČR uhrazených jednotek léků (počet balení) za období 1/2015 – 12/2022 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti v detailním členění.

   VZP ČR žadateli poskytnula informace ve formě rozsáhlých příloh.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se počtů unikátně ošetřených pojištěnců, kterým byla VZP ČR uhrazena léčba z vybraných ATC1 skupin za období 1/2015 – 12/2022:

   1) Dle SÚKL kódu:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 10 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za období říjen-prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (tj. např. za období leden-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0207949 v okrese Tábor)

   2) Dle názvu léčivého přípravku:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 60 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního léčivého přípravku v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 70 UOP uhrazeno alespoň jedno balení léčivého přípravku Stelara v okrese Břeclav)

   3) Dle účinné látky:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 15 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení dané účinné látky v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení účinné látky A10BA02 v okrese Kolín)

   4) Dle ATC4 skupiny:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 20 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny v okrese Liberec)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno z A10BA skupiny v okrese Liberec)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC4 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10BA skupiny v okrese Liberec)

   5) Dle ATC3 skupiny:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 25 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC3 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10B skupiny v okrese Most)

   6) Dle ATC2 skupiny:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 30 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 40 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC2 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 50 UOP uhrazeno alespoň jedno balení z A10 skupiny v okrese Hradec Králové)

   7) Dle ATC1 skupiny:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za prosinec 2021 bylo 35 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za říjen-prosinec 2021 bylo 45 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení z dané ATC1 skupiny v daném okrese (tj. např. za leden-prosinec 2021 bylo 55 UOP uhrazeno alespoň jedno balení ze skupiny A v okrese Tábor)

   8) Dle okresu nebo dle jiného geografického členění dostupného v databázi pojišťovny:

   1. Počty UOP, kterým bylo v daném měsíci uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)
   2. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním kvartále uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)
   3. Počty UOP, kterým bylo v daném kalendářním roce uhrazeno alespoň jedno balení konkrétního SÚKL kódu v daném okrese (dle výdeje LP) (tj. např. za prosinec 2020 bylo 100 UOP v okrese Chrudim a 200 UOP v okrese Sokolov uhrazeno alespoň jedno balení SÚKL 0238560)

   Odpověď:

   VZP ČR žadateli poskytnula informace ve formě rozsáhlých příloh. Informace byly poskytnuty ve členění na regiony Čechy, Morava, Slezsko. Jako název léčivého přípravku byl poskytnut údaj dostupný z číselníku LEKY.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s laboratorní analýzou séra, přesněji se stanovením lipoproteinu (a) v séru – VZP kód: 81541; NČLP kód: 18005.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu vykázaných výkonů a množství a nákladech za jednotlivé zdravotnické prostředky za období roku 2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh. VZP ČR žadatele současně v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odkázala ohledně informace o počtu bodů za výkony dle platného Seznamu zdravotních výkonů na veřejnou databázi zdravotních výkonů na webových stránkách: szv.mzcr.cz. Z těchto veřejných informací v kombinaci s údaji, které byly poskytnuty ze strany VZP ČR (počet vykázaných výkonů), lze zjistit výši bodů za jednotlivé výkony jednoduchým výpočtem.

  • Žadatel žádal o sdělení informace: 1) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny celkem bylo ke dni 31.12.2021 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 2) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny s trvalým pobytem na území městyse Nehvizdy bylo ke dni 31.12.2021 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 3) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny celkem bylo ke dni 31.12.2022 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost? 4) Kolik pojištěnců Vaší zdravotní pojišťovny s trvalým pobytem na území městyse Nehvizdy bylo ke dni 31.12.2022 registrováno u poskytovatele zdravotních služeb: MUDr. Anna Ďurianová, IČO: 096 37 591, IČZ: 28684000, odbornost: 002 – praktické lékařství pro děti a dorost?

   K bodu 1 a 2 Vaší žádosti sdělujeme, že k 31.12.2021 bylo u PZS MUDr. Anny Ďurianové registrováno 180 pojištěnců VZP ČR, z toho 78 s adresou v Nehvizdech.

   K bodu 3 a 4 Vaší žádosti sdělujeme, že k 31.12.2022 bylo u PZS MUDr. Anny Ďurianové registrováno 148 pojištěnců VZP ČR, z toho 67 s adresou v Nehvizdech.

   Pro upřesnění sdělujeme, že adresu pojištěnce čerpáme z informačního systému, kam je adresa doplňována na základě ohlášení adresy pojištěncem, což ale nemusí být vždy nutně adresa trvalého pobytu.  Počet registrovaných pojištěnců nemusí odpovídat počtu pojištěnců, kterému je PZS péče fakticky poskytována.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se následujících údajů:

   1. Kolik bylo za období červenec 2022 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 1 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
   2. Kolik bylo za období červenec 2022 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 2 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
   3. Kolik bylo za období leden 2021 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 3 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?
   4. Kolik bylo za období leden 2021 až prosinec 2022 vykázáno a uhrazeno zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz dle přílohy č. 4 v řazení dle jednotlivých měsíců za uvedené období?

   Odpověď:

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se vykazování dat v ročenkách VZP ČR za obor psychiatrie 3_5, část D – Lůžková péče k 31. 12. akutní lůžková péče, krajské srovnání (III_T_3D1), ve které jsou za roky 2010 a 2011 dle evidovány úvazky lékařů výrazně vyšší, než v následujících letech (2012 – 2021).

   VZP ČR žadateli sdělila, že od roku 2012 došlo v rámci lůžkových psychiatrických pracovišť ke zpřesnění evidence, neboť do té doby byl u vybraných pracovišť evidován personál jak z akutní, tak z následné psychiatrické péče. Z tohoto důvodu tak nebylo možné přesně stanovit, kde příslušný pracovník vykonává svou činnost. VZP ČR v ročenkách od roku 2012 do současnosti již tyto skutečnosti striktně odděluje, nicméně je to příčinou meziroční změny v úvazcích personálu oproti roku 2010 a 2011.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu pacientů, úhradě za LP, ZP, ZULP a úhradě za výkony, a to pro: • specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů, pro které se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k úhradové vyhlášce, • poskytovatele ambulantní péče v odbornostech 914, 916, 921 a poskytovatele domácí péče v odbornostech 925 a 926 hrazené podle seznamu výkonů, kterým se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k úhradové vyhlášce, vše na ročním souhrnu za roky 2018-2021.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlé přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se zaslání původních žádostí, informací o žadateli a odpovědí na žádosti ze dne 16. 1. 2023 (uvedeno na adrese www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě rozsáhlých příloh (část z nich je přiložena).

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se sporu s poskytovatelem zdravotních služeb.

   Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlých dokumentů.

  • Žadatel žádal o sdělení informace, zda došlo k vyplacení mimořádných odměn pro zdravotnické pracovníky dle §20a vyhlášky č. 305/2020 Sb. (kompenzace covid) společnosti ZAMZAM s.r.o.

   K Vaší žádosti sdělujeme, že ke dni podání Vaší žádosti o poskytnutí informací nebyly poskytovateli zdravotních služeb společnost ZAMZAM s.r.o. kompenzace dle výše uvedených vyhlášek fakticky vyplaceny. Dopočet kompenzace pro poskytovatele zdravotních služeb společnost ZAMZAM s.r.o., IČO 27211223 bude VZP ČR vyplacen k datu 21. 2. 2023.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se léčby dětské obezity v letech 2010 až 2022.

   Žadateli byly poskytnuty následující odpovědi.

   • Jaký byl rozpočet VZP ČR na aktivity spojené s prevencí dětské obezity v jednotlivých letech od roku 2010 až do roku 2022?

   VZP ze svého fondu prevence v uvedených letech nabízela různé preventivní programy zaměřené na prevenci kardiovaskulárních chorob mezi jejíž významné rizikové faktory patří nadváha a obezita. Většina prostředků, které byly klientům VZP v těch programech vyplaceny byly zaměřeny na různé formy pohybových aktivit, v některých letech existovali i příspěvkové programy zaměřené primárně na snížení nadváhy a obezity (např. v roce 2020 příspěvek na nutriční poradenství), nicméně jejich čerpání bylo naprosto zanedbatelné. Klienti si mohli vybrat, zda příspěvek využijí na aktivitu zaměřenou přímo na snížení nadváhy a obezity nebo právě na pohybové aktivity. Objem čerpaných prostředků na pohybové aktivity tak tvořil téměř 100% objemu prostředků přímo čí nepřímo zaměřených na snižování nadváhy a obezity.
   V letech 2011 – 2013 existoval program Zdravý život, kdy mohli naši pojištěnci za různé preventivní aktivity získat body a za tyto body mohli čerpat příspěvky na pohybové aktivity nebo na očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výše příspěvku činila 1500 Kč a body mohl klient získat mimo jiné také za snížení nadváhy a obezity. V rámci objemu čerpaných prostředků se nesledovalo, zda klienti čerpali příspěvek na pohybové aktivity nebo na očkování.  V níže uvedené tabulce jsou uvedeny celkové objemy čerpaných prostředků v rámci zmíněných preventivních programů:

   Rok

   Objem čerpaných prostředků

   Preventivní program

   2010

   1 373 00

   Zdraví život

   2011

   38 792 922

   Zdraví život

   2012

   108 815 909

   Zdraví život

   2012

   6 857 980

   Pohybové aktivity

   2013

   209 434 044

   Zdraví život

   2013

   20 392 622

   Pohybové aktivity

   2014

   18 128 283

   Pohybové aktivity

   2015

   48 957 786

   Pohybové aktivity

   2016

   55 485 667

   Pohybové aktivity

   2017

   56999101

   Pohybové aktivity

   2018

   64 299 653

   Pohybové aktivity

   2019

   84 509 960

   Pohybové aktivity

   2020

   105 393 120

   Pohybové aktivity

   2021

   80 716 897

   Pohybové aktivity

   2022

   134 276 746

   Pohybové aktivity

   • Jaké konkrétní preventivní programy dětské obezity podporujete?

   V nabídce preventivních programů pro rok 2023 jsou opět pohybové aktivity. Příspěvek je určen na pravidelné pohybové a zároveň sportovní aktivity vytrvalostního charakteru, rozvíjející koordinaci, sílu, rovnováhu, flexibilitu a posílení středu těla určené dětem ve věku 1 – 18 let, maximální výše příspěvku je 1000 Kč.

   • Zvýhodňujete nějakým způsobem klienty (rodiny), které se pravidelně starají o své zdraví (pohyb/ životospráva)?

   Bonusem pro klienty, které se pravidelně starají o své zdraví a sportují jsou již zmíněné příspěvky na pohybové aktivity.

   Zároveň nabízíme příspěvek na dentální hygienu klientům, kteří absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře a příspěvek na rehabilitační aktivity pro klienty, kteří absolvují některý z celonárodních onko-screeningových programů. Těmito podmíněnými příspěvky odměňujeme klienty, kteří se starají o své zdraví a myslí na prevenci.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích ze skupiny 1 (HVLP) za období 10/2021 – 9/2022.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se digitální platformy Moje VZP a žádostí o příspěvek na dentální hygienu.

   VZP ČR poskytla žadateli k uvedeným bodům žádosti následující informace.

   1. Platí všichni Vaši klienti platby zdravotního pojištění ve výši stanovené ministerstvem financí???

   2. Klienti, kteří používají aplikaci „Moje VZP“ platí vyšší platby pojistného?

   3. Mají klienti VZP ve smlouvě s Vaší pojišťovnou stanovenou povinnost vlastnit tzv. „chytrý“ telefon (případně počítač), do kterého si lze stahovat aplikace?

   4. Je příspěvek 500 Kč na dentální hygienu určen pouze pro Vaše klienty, kteří mají výše uvedený telefon (počítač) a tudíž mohou použít aplikaci „Moje VZP“?

   5. Pokud ano, z jakého důvodu znevýhodňujete (diskriminujete) klienty, kteří platí stejné částky zdravotního pojištění a tento telefon (počítač) nevlastní, oproti těm, kteří si mohou požádat o proplacení příspěvku na dentální hygienu přes výše uvedenou mobilní aplikaci?

   6. Jste si vědomi toho, že se jedná o znevýhodnění (diskriminaci) určité skupiny Vašich klientů, kteří platí stejné částky zdravotního pojištění a porušení pravidla rovnosti?

   7. Z jakých skutečných důvodů svým klientům vnucujete (podsouváte) tuto aplikaci? Výmluvy, že se jedná o snadnější zpracování ani neuvádějte, neboť nejsou relevantní.

   8. Jste si vědomi, že na stránkách VZP uvádíte zavádějící tvrzení, cituji: Jednorázový příspěvek 500 Kč poskytujeme všem našim pojištěncům od 1 roku.“ To, že tento příspěvek je poskytován pouze klientům, kteří si mohou o příspěvek požádat pouze přes aplikaci „Moje VZP“, je v rozporu s tímto Vaším tvrzením.

   9. Z jakého důvodu není na Vašich stránkách uvedena struktura firmy včetně jména ředitele, náměstků a dalších zaměstnanců?

   10. Považujete toto za transparentní?

   Ad 1) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), které stanovuje výši pojistného v § 2 odst. 1 takto: „Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období“, kdy zákon pak podrobně upravuje stanovení vyměřovacího základu, z něhož se výpočet pojistného provádí. Všichni plátci pojistného tedy platí pojistné ve výši stanovené zákonem.

   Ad 2) Platby pojistného jsou stanoveny zákonem ad bod 1) bez ohledu na to, zda pojištěnec používá nebo nepoužívá aplikaci „Moje VZP“.

   Ad 3) Klienti VZP jsou pojištenci v systému veřejného zdravotního pojištění Jejich práva a povinnosti nejsou stanoveny smlouvou se zdravotní pojišťovnou, ale platnou legislativou. Mezi tyto povinnosti nepatří, že musí vlastnit tzv. „chytrý“ telefon či počítač.

   Ad 4) Podmínkou pro podání žádosti o příspěvek na dentální hygienu není vlastnictví telefonu nebo počítače. Jednou z podmínek je ale způsob podání žádosti přes Moje VZP. Tento způsob podání je stanoven s ohledem na podmíněnost příspěvku absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře. Kontrola absolvování prevence probíhá v Moje VZP plně automatizovaně na základě vykázání příslušného preventivního výkonu poskytovatelem zdravotnických služeb.

   Ad 5 a 7) O příspěvek na dentální hygienu lze požádat pouze přes Moje VZP z technických důvodů, kdy je tento příspěvek podmíněn absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře. Vyhodnocení absolvování prevence provádí automatizovaný systém, který jakmile pojištěnec podmínku splní umožní mu v Moje VZP o příspěvek požádat. Realizovat vyhodnocení manuálně na jednotlivých klientských pracovištích by znamenalo neúměrné náklady na administraci tohoto příspěvku i velkou časovou prodlevu. Jsme připraveni klientům, kteří mohou mít zpočátku obavy, zda zvládnou o příspěvek přes Moje VZP požádat, maximálně na našich pobočkách pomoci s registrací a navigací, jak si o příspěvek mohou požádat. Samotný přístup k počítači a internetu je pak možný bezplatně například ve veřejných knihovnách. O příspěvek může požádat také jiný člen rodiny, pokud si na základě plné moci od pojištěnce zřídí přístup k jeho účtu.

   Ad 6 a 7) Příspěvky jsou hrazeny z fondu prevence nad rámec hrazených zdravotních služeb zákonem garantované zdravotní péče, a to za zákonem stanovených předpokladů vázaných mimo jiné právě na realizaci preventivních programů a odhalování závažných onemocnění. VZP ČR si může dle platné legislativy stanovit podmínky jejich čerpání, včetně způsobu, jak je možné o příspěvek požádat.

   Při nastavování tohoto příspěvku jsme vyhodnotili, že i přes omezení z hlediska způsobu podání žádosti o příspěvek, má smysl tyto příspěvky nabízet a motivovat tím naše pojištěnce k absolvování pravidelných preventivních prohlídek, protože prevence a péče o zdraví je tím nejúčinnějším způsobem, jak předejít nemocem nebo nemoc včas odhalit. Léčba je pak pro pacienta méně náročná a vyhlídky na vyléčení jsou výrazně vyšší než při pozdním záchytu nemoci. Případné odhalení závažných onemocnění v rané fázi je pozitivní nejenom pro konkrétní pacienty, ale v konečném důsledku přináší úspory pro náš celý zdravotní systém. Ušetřené prostředky lze následně využít například na nové léky či léčebné postupy, které bude možné hradit ze základního fondu zdravotního pojištění.

   Takže, i když můžeme podmíněný příspěvek nabízet jen přes Moje VZP kvůli automatizovanému vyhodnocení nároku na příspěvek, rozhodli jsme se ho zavést a naše klienty naučit využívat naši digitalizovanou platformu Moje VZP, kterou výrazně snižujeme náklady na administraci těchto příspěvků a která je umožňuje nabízet právě v návaznosti na preventivní prohlídky.

   Ad 8) Kromě uvedené citace jsou na webových stránkách VZP ČR pod odkazem „Pojištěnci“/ „výhody a příspěvky“/ „Prevence“ – „Dentální hygiena“ uvedeny podmínky čerpání příspěvku, včetně informace, že lze o příspěvek požádat pouze on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP. Informace je tedy úplná.

   Ad 9) Na webových stránkách VZP ČR pod odkazem „Kontaktujte nás“ naleznete všechny důležité kontakty, jimiž se s VZP ČR můžete spojit a získat tak potřebné informace. Popis organizační struktury VZP ČR je uveden pod odkazem „O nás“, v záložce „Kdo jsme“, kde lze nalézt pod částí „Top management“ a „Organizační struktura“ jmenovitě management VZP ČR i regionální pobočky a klientská pracoviště, složení Správní i Dozorčí rady, Výboru pro audit, Rozhodčího orgánu a Revizních komisí, dále pod záložkou „Dokumenty“ naleznete důležité dokumenty, které se týkají VZP ČR včetně například výročních zpráv. Pod záložkou „Informace“ lze získat podrobně informace k žádostem podávaným dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách VZP ČR jsou mimo shora uvedené informace i mnohé další, jak povinně uveřejňované, tak i praktické informace pro klienty. Na svých webových stránkách VZP ČR uveřejňuje všechny skutečnosti tak, jak jí to ukládá platná právní úprava.

   Ad 10) VZP ČR je plně transparentní, plní všechny povinnosti uložené jí zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatními právními předpisy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů spojených s diagnózou L73.2 Hidradenitis suppurativa.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o centrových léčivých přípravcích.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se úhrady léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravin pro zvláštní lékařské účely.

   Žadateli byla poskytnuta odpověď ve formě rozsáhlého souboru dat.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o počtu uhrazených balení a počtu unikátních pojištěnců u vybraných léčivých přípravků.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost společnosti PREFA ŠPECIAL s.r.o., IČ: 02658801, se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, o poskytnutí informací:

   • Jaký je objem vykázané péče subjektem Lázně 1897, s.r.o. za rok 2019, 2020, 2021 vůči Vaší zdravotní pojišťovně?
   • Kolika Vašim pojištěncům jste za roky 2019, 2020, 2021 uhradili lázeňský pobyt v tomto lázeňském zařízení?

   VZP ČR žadateli informace sdělila v souladu s ust. § 4a odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací, týkající se počtů unikátních pojištěnců starších 11 let, u nichž nich byl v období od roku 2018 až do roku 2022 (dle dostupných měsíců) vykázán diagnostický kód L20 - atopická dermatitida včetně všech podkódů.

   VZP ČR poskytla žadateli odpověď ve formě přiloženého souboru.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o roční spotřebě zdravotních pomůcek skupin 01, 02, 03, 13, 17 v ČR za rok 2019 refundovaných VZP ČR v určeném členění.

   VZP ČR žadatele v souladu s § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím odkázala na údaje zveřejněné na internetových stránkách:
   www.vzp.cz/o-nas/informace/odpovedi-na-zadosti-o-informace/zadost-ze-dne-10-7-2020-2

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o spotřebě zdravotních pomůcek skupin 01, 02, 03, 13, 17 za rok 2021.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se údajů o léčivých přípravcích z ATC skupiny J07BM.

   VZP ČR žadateli sdělila požadované údaje ve formě přílohy.