Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2019  |  Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2020

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Anonymizovaný seznam 20 OSVČ dodavatelů VZP, kteří dostali v roce 2019 a 2018 nejvyšší platbu od VZP a kteří mají současně alespoň zčásti za úkol nábor nových pojištěnců.
  Prosím o uvedení výše těchto plateb u jednotlivých anonymizovaných OSVČ dodavatelů za jednotlivé roky zvlášť.
  2. Dále prosím u každého takového dodavatele, jaká z dodávaných služeb pro VZP u něj převažovala.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vykázaných výkonech, bodech a zdravotnických prostředcích.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytovatelů zdravotnických služeb dle identifikačních čísel zařízení.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací ohledně marketingových a PR aktivit VZP ČR.

 • VZP ČR obdržela žádost o informace týkající se náhrad částí nebo orgánů lidského těla.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k mimořádné kontrole č. 1/2019.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se údajů o vybraných LP.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí následujících informací:
  1. Seznam 20 nejlépe placených osob/spolupracovníků pojišťovny VZP ČR na DPP nebo DPČ, kteří dostali za jednotlivé roky nejvyšší platby (součet fixních plateb a případných odměn) a to zvlášť za rok 2018 a za rok 2019 - včetně částek (platba vč. odměn), které v daném roce obdrželi.
  2. U každého spolupracovníka uveďte informaci, za jakou činnost dostal převažující část platby (vč. odměny)? Tj., jakou jeho činnost VZP ČR finančně nejvíce ohodnotila?

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací k smlouvám uzavřeným pro obor revmatologie v Moravskoslezském kraji.

 • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkající se porušení zabezpečení osobních údajů ve smyslu ust. čl. 33 obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR.