Odpovědi na žádosti o informace

V této rubrice naleznete popis žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a obsah odpovědí na tyto žádosti.

Přehled informací poskytnutých VZP ČR jako povinným subjektem podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Ročník 2018  |  Ročník 2017  |  Ročník 2016 | Ročník 2015 | Předchozí ročníky

2019

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se Návrhu řešení problematiky zajištění úhrady medicínsky potřebných standardně nehrazených léčivých přípravků pojištěncům VZP ČR.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se zvlášť účtovaných léčivých přípravků.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se screeningových a preventivních vyšetření od r.2009 z důvodu rizikových faktorů, majících vliv na vznik různých typů rakoviny.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se počtů unikátních pojištěnců registrovaných u VZP ČR v jednotlivých okresech v letech 2015-2018.

  • VZP ČR obdržela žádost o poskytnutí informací týkajících se výdajů VZP ČR za první, druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za jednotlivé skupiny zdravotnických prostředků na poukaz.