Ročenky

Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. Je zaměřena na analytické a statistické údaje, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě smluvních zdravotnických zařízení, jejich činnost, informace o pojištěncích VZP, plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a výběru pojistného. Informace jsou určeny široké odborné veřejnosti.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Starší