Důležité informace

Zásady pro vyhlašování přechodných období a pro vyplňování verzí datového rozhraní

Popis ASCII souboru sestavy R1449

Symbol „X“ v položce LZVL byl do datového rozhraní zařazen na žádost Svazu zdravotních pojišťoven a VZP prozatím neumožňuje jeho vykazování.  Úhrada LP podle  §16 zůstává nezměněná.