Časový sled verzí datového rozhraní

Aktuální číslo verze datového rozhraní (používané v úvodní větě dávky) odpovídá příslušnému období platnosti (viz níže uvedená tabulka) a je pro všechny druhy dokladů stejné.

Mění-li se jen popis DR, ale nemění se VZP kontrol, je verze DR označena písmenem. Číslo verze DR se mění pouze v případě přidání nového atributu, zrušení stávajícího atributu nebo změnou jeho délky. V těchto případech se vydává i nový VZP Kontrol.

V případě opožděně předávaných dávek je třeba použít DR platné pro období uvedené v úvodní větě předávané dávky a uvést tomu odpovídající číslo verze DR.

Je-li pro určitý druh dokladu vyhlášeno přechodné období, a pokud je tento doklad předáván ve starší verzi DR, tak se v úvodní větě dávky uvede pro tento doklad předchozí verze DR.

Přehled verzí DR:

Číslo verze DR Období platnosti Vazba na č. doplňku DR Přechodné období
Poznámka
bez čísla verze do 31. 12. 2011 do č. 17 Do 31. 12. 2011 neměla úvodní věta dávky pole pro čísla verzí.
6.2.19 od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 17, 18, 19, 20  
6.2.20 od 1. 4. 2012 do 30. 6. 2012 19, 20, 21  
6.2.21 od 1. 7. 2012 do 31. 5. 2013 22, 23, 24  
6.2.22 od 1. 6. 2013 do 30. 6. 2013 24  
6.2.23 od 1. 7. 2013 do 31.12.2013 25, 26  
6.2.24 od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 25 Zavedení nového dokladu 17 „Návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně“.
6.2.28 od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014  29 Změny dokladu 21
6.2.29 od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 29 Změny dokladu 14
6.2.30 od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 30 Změny dokladu 21
6.2.31 od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 33 Změny dokladu 03 a 10
6.2.32 od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018 34 Změna dokladu 12, 13, 14 a změna datového rozhraní léků.
6.2.33 od 1. 7. 2017 do 28. 2. 2018 34, 35 Změna dokladu 12, změna terminologie skupin ZP, změna vyplňování data vydání poukazů
6.2.34 od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 37 Změna receptu
6.2.35 od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018 36 Změna Příkazu ke zdravotnímu transportu
6.2.36 od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2018 38 Změna dokladu 01, 01s, 02, 02s, 12, 21 a 37
6.2.37 od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 39 Změna receptu
6.2.38 od 1. 10. 2019 do 31. 12. 2019 40

Změna číselníků LEKY a PZT, nový číselník HVLP_DU, Související změny dokladů 03, 10, 12, 13 a 14

6.2.39 od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 41

Nový číselník ORPHA kódy vzácných onemocnění, související změna dokladu 06 a změna dokladu 21

6.2.40 od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020 43

Změna popisu DR v souvislosti s vykazováním digitalizovaných receptů.

6.2.41 od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021 44

Změna popisu DR dokladu 01, 02, 06 související s vykazováním ORPHA kódů.

6.2.42 od 1. 9. 2021 do 28. 2. 2022 47

Změna DR dokladů související se zavedením ePoukazu a další změny DR dokladu 13, 14.

6.2.43 od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023 49

Změna DR dokladu 13 – zavedení „IČP delegujícího OL“ v souvislosti s preskripcí ZP sestrami v DP.

6.2.44 od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 53 Ne

Změna DR dokladu 21 – zavedení položek „Evidenční číslo schváleného ZP“ a „IČZ výdejny“, úprava sémantických kritérií pro přijetí dokladu.

6.2.45 od 1. 7. 2024 55 Ne

Změna DR dokladu 36 a  číselníku Náhrady za zdravotní péči - sjednocení délky atributu „Kód náhrady“. Změna DR dokladu 13  -  vložení poznámky.

6.2.46 od 1. 1. 2025 57 Ne

Prozatím předpokládáme verzi 6.2.46. Číslo verze datového rozhraní v tuto chvíli nemůže garantovat z důvodu neplánovaných  akutních legislativních změn a bude ještě upřesněna.