Metodika vyúčtování - připravované změny

Připravované změny jsou v textech dokumentů zvýrazněny:

  • doplněný text je v dokumentech vyznačený šedivým podkladem,
  • rušený text je vyznačený červeným přeškrtnutým písmem.

Pouze tyto vyznačené změny budou promítnuty do Metodiky pro pořizování a předávání dokladů a do Datového rozhraní, a to do verze, která bude platná k datu počátku účinnosti změny.

Nezvýrazněný text je v dokumentech jen z důvodu kontextu změny a může nastat situace, že již není aktuálně platný.