Komise pro metodiku

Metodiku projednává a schvaluje na svém jednání Komise pro metodiku (dále jen „KPM“). KPM schvaluje na svém jednání také změny v Datovém rozhraní pro předávání dat mezi zdravotními pojišťovnami a subjekty poskytujícími zdravotní péči (dále jen „Datové rozhraní“).

Členy KPM jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále jen „SZP ČR“), VZP ČR a  zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.

Praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost Gynekologové Doprava raněných, nemocných a rodiček
Ústavní péče Domácí zdravotní péče Lázeňská péče
Ambulantní stomatologická péče Mimoústavní laboratorní a radiodiagnostická péče Fyzioterapie, nelékařské profese
Mimoústavní amb. spec. péče v ambulantních ZZ Zdravotnická záchranná služba Lékárenská péče