Komise pro metodiku

Metodiku projednává a schvaluje na svém jednání Komise pro metodiku (dále jen „KPM“). KPM schvaluje na svém jednání také změny v Datovém rozhraní pro předávání dat mezi zdravotními pojišťovnami a subjekty poskytujícími zdravotní péči (dále jen „Datové rozhraní“).

Členy KPM jsou zástupci Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále jen „SZP ČR“), VZP ČR a  zástupci profesních sdružení poskytovatelů zdravotní péče.