Dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Aktivní dárci od nás mohou získat

 • po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru v letošním roce 2 000 Kč na:
  • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, jóga, solná jeskyně, kryokomora, otužování)
  • rehabilitační aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (např. pohybové cvičení, elektroléčba, vodoléčba) nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění
  • zdravotní cvičení nehrazené z veřejného zdravotního pojištění
 • po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů v letošním roce 1 000 Kč na dentální hygienu nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, ordinaci lékaře, u dentálního hygienisty, specializované prodejně zdravotnických potřeb, specializované prodejně pro dentální hygienu nebo drogerii, vždy pro vlastní potřebu aktivního dárce; jedná se například o zubní a mezizubní kartáčky, dentální sprchy, zubní pasty, dentální nitě nebo ústní vody;

Příspěvky lze čerpat postupně.


Neaktivní dárci od nás mohou jednorázově čerpat

po předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života) 500 Kč na:

 • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. masáže, sauna, plavání, jóga, solná jeskyně, kryokomora, otužování)
 • rehabilitační aktivitu poskytnutou fyzioterapeutem (např. pohybové cvičení, elektroléčba, vodoléčba) nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění
 • zdravotní cvičení nehrazené z veřejného zdravotního pojištění

Podmínky čerpání

1) obecné

 • během jednoho kalendářního roku nelze kombinovat příspěvky pro aktivní a neaktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně
 • při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce, který je aktivním dárcem, evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně.

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení aktivity nebo služby uhrazený od 1. 10. 2022
 • pamětní list ocenění v případě neaktivních dárců
 • potvrzení o bezplatném/bezplatných odběru/ech krve, plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně v roce 2023 v případě aktivních dárců (např. legitimací dobrovolného dárce krve nebo jiným dokladem prokazujícím aktivní bezplatné dárcovství)

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu nebo schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • z datové schránky fyzické osoby do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.