Dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

Dárci krve, plazmy, krevních destiček a kostní dřeně

3 000 Kč aktivním dárcům na rehabilitační/rekondiční aktivity:

  • po předložení potvrzení alespoň jednoho odběru v letošním roce přispíváme příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v. z. p., např. masáže, saunu, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)

  Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 3 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celé 3 000 Kč, nebo například o 1 800 Kč a následně o 1 200 Kč.)

  Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).


  1 000 Kč aktivním dárcům na dentální hygienu:

  • po předložení potvrzení alespoň dvou odběrů v letošním roce  přispíváme příspěvek na dentální hygienu (ošetření i instruktáž)

  Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 1 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 1 000 Kč, nebo například o 600 Kč a následně o 400 Kč.)

  Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

  Na co se příspěvek nevztahuje:

  • provedení částečné dentální hygieny stomatologem v rámci hrazené zdravotní služby
  • zákroky, výrobky a materiál v rámci ošetření u stomatologa
  • nákup přípravků pro dentální hygienu (např. zubní a mezizubní kartáčky, zubní pasty, ústní vody apod.)
  • bělení zubů

  500 Kč neaktivním dárcům

  • neaktivním dárcům poskytujeme příspěvek 500 Kč na základě předložení pamětního listu ocenění za alespoň 10 bezplatných odběrů (medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatý kříž ČČK 1. až 3. třídy, Plaketa ČČK – Dar krve – Dar života na masáže, saunu, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)

  Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 500 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 500 Kč, nebo například o 300 Kč a následně o 200 Kč.)

  Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

  Podmínky čerpání

  1) obecné

  • během jednoho kalendářního roku nelze kombinovat příspěvky pro aktivní a neaktivní dárce krve, plazmy, krevních destiček, kostní dřeně
  • výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024

  2) věk

  • příspěvek je určen klientům starším 18 let

  3) na co nelze čerpat

  • na pronájem saun, bazénů, vířivek, solárií apod.
  • na doklady o úhradě za online aktivity/videokurzy, online sportovní/rehabilitační cvičení/programy apod.

   4) potřebné dokumenty

   • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
   • doklad o zaplacení aktivity nebo služby
    • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno
    • z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmý druh poskytnuté služby/aktivity
   • pamětní list ocenění v případě neaktivních dárců
   • potvrzení o bezplatném/bezplatných odběru/ech krve, plazmy, krevních destiček nebo kostní dřeně v roce 2024 v případě aktivních dárců (např. legitimací dobrovolného dárce krve nebo jiným dokladem prokazujícím aktivní bezplatné dárcovství)

   Jak žádost podat

   • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
   • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
   • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

   Termín podání žádosti

   • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
   • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

   Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.