Dárci orgánů

Dárci orgánů

Dárcům orgánů poskytujeme příspěvek až 10 000 Kč na:

 • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z v. z. p., např. masáže, sauna, plavání, jóga/pilates, cvičení SM systém, zdravotní cvičení, solná jeskyně, kryokomora, otužování, Kneippovy chodníky, hydroterapie (koupele, střiky), termoterapie (zábaly, obklady, parafínová lázeň), elektroterapie, magnetoterapie, oxygenoterapie, vakuum kompresní terapie, laseroterapie, biolampa, akupunktura, plynové injekce - z předloženého dokladu musí být jednoznačně zřejmý druh poskytnuté aktivity/péče (rehabilitační/rekondiční aktivita může být poskytnuta i fyzioterapeutem)
 • sportovní vybavení (např. jízdní kolo, lyže, běžky, rotoped, běžecký pás, trekové hole, činky), nikoli oblečení nebo obuv
 • vitaminy, doplňky stravy, vždy pro vlastní potřebu dárce orgánů
 • zdravotnické prostředky, vždy pro vlastní potřebu dárce orgánů (např. náplasti, ortézy, inkontinenční pomůcky, zdravotní polštáře, tlakoměry, ortopedické pomůcky)

Čerpání příspěvku můžete rozložit maximálně do dvou žádostí za rok. (Je-li výše příspěvku 10 000 Kč, lze zažádat jednorázově o celých 10 000 Kč, nebo například o 6 000 Kč a následně o 4 000 Kč.)

Jsou akceptovány platební doklady s datem úhrady od 1. 1. 2024, které při podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce od data úhrady (při více platebních dokladech nesmí být datum úhrady posledního platebního dokladu starší než 3 měsíce od data úhrady).

Podmínky čerpání

1) obecné

 • platební doklady lze sčítat až do výše stanoveného limitu pro konkrétní příspěvek, stáří platebních dokladů se posuzuje podle data poslední úhrady zboží, služeb nebo aktivit, na které je čerpání příspěvků umožněno
 • příspěvek je poskytován na služby, aktivity a zboží pro vlastní potřebu dárce orgánů

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat písemně
 • doklad o zaplacení aktivity nebo služby, výše příspěvku se odvíjí od částky na předložených platebních dokladech uhrazených v roce 2024
 • osobní dopis od ředitele VZP

Jak žádost podat

 • online formulářem přístupným z aplikace Moje VZP
 • osobně na přepážce nebo podatelně kterékoliv pobočky VZP, případně vložením do sběrného boxu či poštovní schránky pobočky
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

Termín podání žádosti

 • v aplikaci Moje VZP nejpozději do 31. 12. 2024
 • ostatní způsoby podání nejpozději do 30. 11. 2024

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.