Dárci orgánů

Dárci orgánů

Dárcům orgánů poskytujeme jednorázově až 10 000 Kč na

 • rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu (například masáže, sauna, plavání, jóga, solná jeskyně, kryokomora nebo otužování) a na lázeňskou péči nehrazenou z veřejného zdravotního pojištění (příspěvek není určen na úhradu pobytu a stravy v lázních)
 • nákup sportovního vybavení (nikoli oblečení nebo obuvi)
 • vitaminů, doplňků stravy a zdravotnických prostředků

Podmínky čerpání

1) obecné

 • při podání žádosti o tento příspěvek nesmí být u pojištěnce evidována přeregistrace k jiné zdravotní pojišťovně
 • příspěvek je poskytován na služby, aktivity a zboží pro vlastní potřebu dárce orgánů

2) potřebné dokumenty

 • vyplněná a podepsaná žádost o příspěvek, pokud o příspěvek budete žádat korespondenčně
 • doklad o zaplacení aktivity nebo služby uhrazený od 1. 10. 2022
 • osobní dopis od ředitele VZP

Jak žádost podat

 • on-line formulářem, přístupným z aplikace Moje VZP
 • při osobní návštěvě na kterékoli pobočce ať už na přepážce, nebo
 • vložením do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP
 • poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1
 • do datové schránky VZP ČR – i48ae3q

Termín podání žádosti

 • 15. 12. 2023 pro žádosti podávané korespondenčně nebo datovou schránkou
 • 31. 12. 2023 pro podání žádosti prostřednictvím on-line formuláře, přístupného z aplikace Moje VZP, při osobní návštěvě klientského pracoviště VZP, vložením žádosti do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště nebo předáním na podatelně VZP, kdy je přihlíženo k datu uvedenému na razítku.

Před podáním žádosti se seznamte s podrobnými podmínkami čerpání příspěvků z fondu prevence.