Výhodné cestovní pojištění

Výhodné cestovní pojištění

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

  • 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo
  • slevu na pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy)

Podmínkou je

  • absolvování posledních dvou bezpříspěvkových odběrů za posledních 365 dní počítaných ke dni sjednání cestovního pojištění
  • absolvování posledních tří bezpříspěvkových odběrů za posledních 730 dní (2 roky) a zároveň jeden z nich v posledních 365 dnech, v obou případech počítaných ke dni sjednání cestovního pojištění
  • být držitelem jakéhokoliv ocenění medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČČK, Plakety ČČK – Dar krve – Dar života, bez ohledu na datum udělení ocenění a zároveň za posledních 365 dní počítaných ke dni sjednání cestovního pojištění nedarovat krev, krevní plazmu, kostní dřeň nebo krevní destičky.

Cestovní pojištění zdarma nebo se slevou lze získat pouze při uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění léčebných výloh s limitem do 5 milionů Kč na pobočce VZP, nikoli on-line.