Výhodné cestovní pojištění

Výhodné cestovní pojištění

Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může bezpříspěvkový dárce krve, plazmy, kostní dřeně, krevních destiček získat od naší dceřiné společnosti Pojišťovna VZP, a. s.

  • 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma nebo
  • slevu na pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí (EU i ostatní státy)

Podmínkou je

    • absolvování posledních dvou bezpříspěvkových odběrů za posledních 365 dní počítaných ke dni sjednání cestovního pojištění
    • absolvování posledních tří bezpříspěvkových odběrů za posledních 730 dní (2 roky) a zároveň jeden z nich v posledních 365 dnech, v obou případech počítaných ke dni sjednání cestovního pojištění
    • být držitelem jakéhokoliv ocenění medaile prof. MUDr. Jana Janského, Zlatého kříže ČČK, Plakety ČČK – Dar krve – Dar života, aniž by daroval v daném kalendářním roce krev, krevní plazmu, kostní dřeň nebo krevní destičky.

    Cestovní pojištění zdarma nebo se slevou lze získat pouze při uzavření pojistné smlouvy cestovního pojištění léčebných výloh s limitem do 5 milionů Kč na pobočce VZP, nikoli online.